Kaukolämpöliittymän omistajavaihdos

Kaukolämpöliittymän omistaja voi siirtää liittymissopimuksen uudelle lämmönkäyttöpaikan omistajalle, jos Savon Voima Oyj:llä ei ole liittymän siirtäjältä kyseessä olevaan lämmönkäyttöpaikkaan koskeviin sopimuksiin perustuvia saatavia.

Kaukolämpöliittymä on irtainta omaisuutta, eikä siirry automaattisesti kiinteistön luovutuksen yhteydessä. Jos liittymissopimus halutaan siirtää kiinteistön uudelle omistajalle, siirrosta tulee mainita kiinteistön luovutuskirjassa, tehdä erillinen luovutuskirja tai käyttää jäljempänä mainittua lomaketta.

Kiinteistökaupan yhteydessä kiinteistön uuden omistajan kannattaa varmistaa liittymissopimuksen siirtokelpoisuus liittymän siirtäjältä. Jos Savon Voima Oyj:llä on liittymän siirtäjältä saatavia, niin liittymän uuden omistajan on mahdollisuus ottaa ne vastattavakseen tai ostaa uusi kaukolämpöliittymä. Kiinteistökaupan yhteydessä ostajan on mahdollista pidättää kauppasummasta uuden liittymän arvo, kunnes kaukolämpöliittymän siirtokelpoisuus on varmistunut.

Suosittelemme täyttämään kaukolämpöliittymän siirtosuostumuslomakkeen esimerkiksi kiinteistökaupan tekohetkellä, tarvittavat tiedot löytyvät lämpölaskulta. Tällöin kaukolämpöliittymä siirtyy kätevästi uudelle omistajalle, kun siirron edellytykset täyttyvät ja lomake on toimitettu Savon Voima Oyj:lle. Suostumuslomaketta käytettäessä meille ei tarvitse toimittaa kopioita kauppa- tai muusta luovutuskirjasta.

Täytä, tulosta ja allekirjoita oheinen kaukolämpöliittymän siirtosuostumuslomake.

Lataa lomake

Lähetä täytetty ja allekirjoitettu lomake meille osoitteella:

Savon Voima Oyj, Asiakaspalvelu
PL 1024, 70901 Toivala