HögforsGST optimoi Leppävirralla uuden teollisuuskiinteistön lämmitystä usean eri lämmönlähteen hybridijärjestelmällä

Julkaistu 8.5.2023

Vuonna 2020 HögforsGST rakensi Leppävirralle uuden tehdaskiinteistön, jonka lämmitys perustui aluksi maalämpöön ja sen rinnalle valittuun sähkökattilaan. Lisäksi kiinteistössä on tehokas lämmöntalteenottojärjestelmä. Syksyllä 2022 kiinteistö liittyi vielä Savon Voiman kaukolämpöön ja nyt kiinteistön lämmityksestä huolehtii kaikkia näitä neljää lämmönlähdettä yhdistävä hybridijärjestelmä.

HögforsGST:n uuden tehdaskiinteistön katolta löytyy massiivinen, yli 700 paneelin aurinkovoimala.

Kiinteistön päälämmönlähteenä on maalämpö, ja mitä kylmempään olosuhteeseen siirrytään, sitä enemmän lämmöntuotannossa siirrytään kaukolämmön käyttöön. Sen osuus kiinteistön vuotuisesta lämmitysenergiasta tulee olemaan noin 20 prosenttia.

– Kaukolämpö liitettiin mukaan meidän uuden kiinteistömme lämmönlähteeksi loppuvuodesta 2022. Tuolloin energiamarkkina oli kokonaan uudessa tilanteessa ja varsinkin sähkön hinta näytti koko ajan vain kohoavan. Tässä yhteydessä tietysti kaukolämmön osalta positiivisina ominaisuuksina vaakakupissa painoivat sen vakaa hintanäkymä ja paikallisesti tuotettuna myös sen toimitusvarmuus. Toki ainoa kaukolämmön mukaantulon mahdollistaja ei epävarma tilanne ollut. Valmistamme yhtenä päätuotteistamme kaukolämpöön liittyviä järjestelmiä, komponentteja sekä niihin liittyvää automaatiota. Näiden testaamiseen sekä eri lämmönlähteiden vertailuun uusi kiinteistömme toimiikin eräänlaisena testilaboratoriona. Yksi tuotteidemme lippulaivoista on HybridHEAT, jossa pääteknologiat ovat juuri maalämpö, lämmön talteenotto sekä kaukolämpö, kertoo Leppävirran tehtaiden tuotanto- ja hankintajohtaja Tero Tikanmäki.

– Kaukolämpöön liittyminen jo valmiiseen kiinteistöönkin tapahtuu yllättävän helposti ja ilman yllätyksiä. Savon Voima toimitti meille sovitusti kaukolämpöliittymän ja muusta toteutuksesta vastasimme itse. Lämmönjakokeskus tosin ei sopinut enää tekniseen tilaan, mutta sekin saatiin sijoitettua aivan sen viereen, joten isoja muutostöitä ei kaukolämmön lisäämisestä ei meille aiheutunut, muistelee Tikanmäki

Kuvassa vasemmalta: Tuotantopäällikkö Pertti Malkki, tuotanto- ja hankintajohtaja Tero Tikanmäki sekä markkinointipäällikkö Markus Rantsi

Hybridijärjestelmän käyttöönoton yhteydessä joudutaan tyypillisesti ensin hakemaan kauko- ja maalämmön yhteiselolle optimaalisia säätöjä sekä kulloisenkin lämmönlähteen valintaparametrejä. Näin myös HögforsGST:n tapauksessa tehtiin ja varsin pian ne myös saatiin halutunlaisiksi. Kaukolämmön osuus suurenee aina lämmöntarpeen lisääntyessä, mutta sen osuutta voidaan kasvattaa myös muista syistä. Esimerkiksi kun sähkön tuntihinnat kallistuvat tai vaikka sähköpulan riski lisääntyy, kaukolämpöön siirtymällä voidaan hyvinkin nopeasti leikata tehtaan sähkötehoja.

– Lämmityksen ohjaus ja optimointi on toteutettu Fiksu-ohjausjärjestelmällä, joka on HögforsGST:n tuotantoa. Sen avulla pystymme helposti seuraamaan ja optimoimaan koko hybridijärjestelmän toimintaa. Ohjausjärjestelmä auttaa myös ennakoimaan muuttuvaa lämmöntarvetta sääennusteiden perusteella, se optimoi maa- ja kaukolämmön suhdetta sähkön spot-hintojen perusteella ja vertailee kohteen olosuhteita haluttuun olosuhteeseen. Jatkossa optimoinnin perusteena tulee aiempaa enemmän olemaan energian hinta, jolloin lämpö pyritään tuottamaan aina halvimmalla mahdollisella vaihtoehdolla, toteaa markkinointipäällikkö Markus Rantsi.

– Uuden tehtaan suunnittelussa ja toteutuksessa energiatehokkuus ja uudet puhtaan energian ratkaisut olivat muutenkin voimakkaasti vaikuttamassa valittuihin ratkaisuihin. Meillä on esimerkiksi koko uuden osan katto valjastettu aurinkovoimalalle, jonka yli 700 aurinkopaneelia kattavat ison osan kesäajan sähköntarpeestamme. Maalämpökaivoista saamme hallin jäähdytykseen maakylmää ja sähköautojen lataus onnistuu henkilöstön paikoitusalueella, kertoo puolestaan tuotantopäällikkö Pertti Malkki.

HögforsGST:llä on samalla tehdasalueella myös vanhempi, 1980 valmistunut teollisuushalli, jonka lämmitys on muutettu öljystä kaukolämpöön vuonna 2008. Parhaillaan senkin osalta ollaan suunnittelemassa energiatehokkuutta parantavia uudistuksia.

Lisätietoja:

Aku Hiltunen
Tuote- ja asiakkuuspäällikkö
p. 044 723 7157
aku.hiltunen(at)savonvoima.fi

Mitä uutta?

Kaukolämmön jakelukeskeytys Suonenjoen Sairaalapolun alueella

Kaukolämmön jakelukeskeytys Suonenjoen Sairaalapolun alueella
Lue lisää

Häiriöt,
24.5.2023

Siilinjärven taajaman uusi 110 kilovoltin toimitusvarmuutta parantava sähköverkko otettiin käyttöön – suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitu myös liito-oravat

Erityishuomiota vaati alueelle sijoittuva liito-oravien elinympäristö. Saneerauksen myötä voimajohto siirtyi osittain valtatien kanssa samaan infrakäytävään ja vanha johto purkautui pois asuinalueelta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Säävarma, Ympäristö,
23.5.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Jalkalantien ympäristössä Suonenjoella

Keskiviikkona 24.5.2023 kello 8.00-16.00 välisenä aikana on Suonenjoella Jalkalantien ympäristössä kaukolämpöverkon saneerauksesta johtuva lämmönjakelun keskeytys.
Lue lisää

Häiriöt,
22.5.2023

Energiansäästöön uusi palvelusivusto – Savon Voima avaa voimapiste.fi -sivuston

Savon Voima avaa 22.5. voimapiste.fi -sivuston, josta Savon Voima Verkon alueella asuvat pääsevät tarkastelemaan energiankulutustietojaan entistä reaaliaikaisemmin. Palvelun tarjoaman rajapinnan avulla voi seurata omaa energiankulutusta ja löytää tapoja energiansäästöön.
Lue lisää

Ajankohtaista, Energiaa säästämässä,
22.5.2023

Keskiviikkona 17.5.2023 puhelinpalvelumme on auki kello 16.00 saakka

Helatorstain aattona puhelinpalvelumme on avoinna kello 8.00-16.00 välisen ajan.Tiesithän, että lasku- ja sopimustiedot sekä energiankäyttötiedot löydät Väppi-palvelustamme.Perjantaina 19.5.2023 palvelemme normaalisti kello 8.00-17.00
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakaspalvelu,
16.5.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Joensuussa

Keskiviikkona 17.5.2023 kello 7.30–13.00 on kaukolämpöverkoston rakennustöistä johtuva kaukolämmön jakelukeskeytys Joensuussa.
Lue lisää

Häiriöt,
16.5.2023