HögforsGST optimoi Leppävirralla uuden teollisuuskiinteistön lämmitystä usean eri lämmönlähteen hybridijärjestelmällä

Julkaistu 8.5.2023

Vuonna 2020 HögforsGST rakensi Leppävirralle uuden tehdaskiinteistön, jonka lämmitys perustui aluksi maalämpöön ja sen rinnalle valittuun sähkökattilaan. Lisäksi kiinteistössä on tehokas lämmöntalteenottojärjestelmä. Syksyllä 2022 kiinteistö liittyi vielä Savon Voiman kaukolämpöön ja nyt kiinteistön lämmityksestä huolehtii kaikkia näitä neljää lämmönlähdettä yhdistävä hybridijärjestelmä.

HögforsGST:n uuden tehdaskiinteistön katolta löytyy massiivinen, yli 700 paneelin aurinkovoimala.

Kiinteistön päälämmönlähteenä on maalämpö, ja mitä kylmempään olosuhteeseen siirrytään, sitä enemmän lämmöntuotannossa siirrytään kaukolämmön käyttöön. Sen osuus kiinteistön vuotuisesta lämmitysenergiasta tulee olemaan noin 20 prosenttia.

– Kaukolämpö liitettiin mukaan meidän uuden kiinteistömme lämmönlähteeksi loppuvuodesta 2022. Tuolloin energiamarkkina oli kokonaan uudessa tilanteessa ja varsinkin sähkön hinta näytti koko ajan vain kohoavan. Tässä yhteydessä tietysti kaukolämmön osalta positiivisina ominaisuuksina vaakakupissa painoivat sen vakaa hintanäkymä ja paikallisesti tuotettuna myös sen toimitusvarmuus. Toki ainoa kaukolämmön mukaantulon mahdollistaja ei epävarma tilanne ollut. Valmistamme yhtenä päätuotteistamme kaukolämpöön liittyviä järjestelmiä, komponentteja sekä niihin liittyvää automaatiota. Näiden testaamiseen sekä eri lämmönlähteiden vertailuun uusi kiinteistömme toimiikin eräänlaisena testilaboratoriona. Yksi tuotteidemme lippulaivoista on HybridHEAT, jossa pääteknologiat ovat juuri maalämpö, lämmön talteenotto sekä kaukolämpö, kertoo Leppävirran tehtaiden tuotanto- ja hankintajohtaja Tero Tikanmäki.

– Kaukolämpöön liittyminen jo valmiiseen kiinteistöönkin tapahtuu yllättävän helposti ja ilman yllätyksiä. Savon Voima toimitti meille sovitusti kaukolämpöliittymän ja muusta toteutuksesta vastasimme itse. Lämmönjakokeskus tosin ei sopinut enää tekniseen tilaan, mutta sekin saatiin sijoitettua aivan sen viereen, joten isoja muutostöitä ei kaukolämmön lisäämisestä ei meille aiheutunut, muistelee Tikanmäki

Kuvassa vasemmalta: Tuotantopäällikkö Pertti Malkki, tuotanto- ja hankintajohtaja Tero Tikanmäki sekä markkinointipäällikkö Markus Rantsi

Hybridijärjestelmän käyttöönoton yhteydessä joudutaan tyypillisesti ensin hakemaan kauko- ja maalämmön yhteiselolle optimaalisia säätöjä sekä kulloisenkin lämmönlähteen valintaparametrejä. Näin myös HögforsGST:n tapauksessa tehtiin ja varsin pian ne myös saatiin halutunlaisiksi. Kaukolämmön osuus suurenee aina lämmöntarpeen lisääntyessä, mutta sen osuutta voidaan kasvattaa myös muista syistä. Esimerkiksi kun sähkön tuntihinnat kallistuvat tai vaikka sähköpulan riski lisääntyy, kaukolämpöön siirtymällä voidaan hyvinkin nopeasti leikata tehtaan sähkötehoja.

– Lämmityksen ohjaus ja optimointi on toteutettu Fiksu-ohjausjärjestelmällä, joka on HögforsGST:n tuotantoa. Sen avulla pystymme helposti seuraamaan ja optimoimaan koko hybridijärjestelmän toimintaa. Ohjausjärjestelmä auttaa myös ennakoimaan muuttuvaa lämmöntarvetta sääennusteiden perusteella, se optimoi maa- ja kaukolämmön suhdetta sähkön spot-hintojen perusteella ja vertailee kohteen olosuhteita haluttuun olosuhteeseen. Jatkossa optimoinnin perusteena tulee aiempaa enemmän olemaan energian hinta, jolloin lämpö pyritään tuottamaan aina halvimmalla mahdollisella vaihtoehdolla, toteaa markkinointipäällikkö Markus Rantsi.

– Uuden tehtaan suunnittelussa ja toteutuksessa energiatehokkuus ja uudet puhtaan energian ratkaisut olivat muutenkin voimakkaasti vaikuttamassa valittuihin ratkaisuihin. Meillä on esimerkiksi koko uuden osan katto valjastettu aurinkovoimalalle, jonka yli 700 aurinkopaneelia kattavat ison osan kesäajan sähköntarpeestamme. Maalämpökaivoista saamme hallin jäähdytykseen maakylmää ja sähköautojen lataus onnistuu henkilöstön paikoitusalueella, kertoo puolestaan tuotantopäällikkö Pertti Malkki.

HögforsGST:llä on samalla tehdasalueella myös vanhempi, 1980 valmistunut teollisuushalli, jonka lämmitys on muutettu öljystä kaukolämpöön vuonna 2008. Parhaillaan senkin osalta ollaan suunnittelemassa energiatehokkuutta parantavia uudistuksia.

Lisätietoja:

Aku Hiltunen
Tuote- ja asiakkuuspäällikkö
p. 044 723 7157
aku.hiltunen(at)savonvoima.fi

Mitä uutta?

Kaukolämmön jakelukeskeytys Joensuun Rantakylässä

Tiistaina 21.5. kello 7.30–15.00 välisenä aikana on kaukolämpöverkoston saneeraustöistä johtuva kaukolämmön jakelukeskeytys Joensuun Rantakylässä. Keskeytys koskee kiinteistöjä kaduilla Aallontie, Vihurintie, Tyrskytie ja Vanatie.
Lue lisää

Häiriöt,
21.5.2024

Kaukolämmön jakelukeskeytys Joroisissa

Torstaina 23.5. kello 8–14 on kaukolämpöverkoston huoltotöistä johtuva kaukolämmön jakelukeskeytys Joroisissa.
Lue lisää

Häiriöt,
20.5.2024

Kaukolämmön jakelukeskeytys Pieksämäellä

Keskiviikkona 22.5. kello 8–12 välisenä aikana on kaukolämmön jakelukeskeytys Pieksämäellä. Keskeytys johtuu kaukolämpöverkoston huoltotöistä.
Lue lisää

Häiriöt,
20.5.2024

Kaukolämmön jakelukeskeytys Varpaisjärvellä

Tiistaina 21.5. klo 6.00 – 10.00 on keskeytys lämmönjakelussa Varpaisjärven koulun ympäristössä, tarkemmin alueella Koivuniementie, Koulutie, Kirjastontie, Kauppatie ja Rivitie.
Lue lisää

Häiriöt,
20.5.2024

Kaukolämmön jakelukeskeytys Joensuussa

Maanantaina 20.5. klo 7.30 – 13.30 on keskeytys lämmönjakelussa Joensuussa Patotien, Luototien sekä Riuttatien alueilla.
Lue lisää

Häiriöt,
16.5.2024

Muuttolintujen aiheuttamia sähkökatkoja havaittu runsaasti Iisalmen alueella

Olemme viime aikoina saaneet ilmoituksia Iisalmen alueilta lyhyistä sähkökatkoista, jotka ovat tapahtuneet erityisesti aamuisin ja iltaisin.
Lue lisää

Häiriöt,
15.5.2024