Käyttöehdot

Verkkosivuston käyttöehdot

Näissä käyttöehdoissa kerromme verkkosivuillamme (www.savonvoima.fi) julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. Yhtiöllämme on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Verkkosivumme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja verkkosivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Sivujemme visuaalinen ilme ja sivuillamme julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet ovat Yhtiömme tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon.

Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin verkkosivuihin. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

Vastuu verkkosivujen sisällöstä

Verkkosivujen sisältämät tiedot ovat tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa Yhtiöstämme, palveluistamme ja tuotteistamme. Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana. Yhtiömme tekee parhaansa, jotta näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa, mutta emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perustella tehtyjen toimien tuloksesta. Yhtiömme ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen.

Yhtiömme ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näille sivuille linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.

Yhtiöllemme lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia tai ole lainvastaista tai loukkaavaa sekä vastaa kaikista kustannuksista, joita Yhtiöllemme lähetetyn aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Verkkosivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen, voimassa olevan henkilötietosääntelyn ja Tietosuojaselosteissa kerrottujen periaatteiden mukaisesti.

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla evästetiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja.

Sivujen käyttäjällä on mahdollisuus valita sivustolle tullessaan, ottaako käyttöön vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömimmät evästeet vai myös tilastointia (analytiikka) tai markkinointia varten kerättävät evästeet. Valinta tehdään sivulle aukeavassa popup-ikkunassa. Valittavana on myös kaikki evästeet.

Kaikkien evästeiden käyttö on mahdollista estää myös selaimen asetuksista siten, että selain ei salli lainkaan evästeiden tallentamista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Sivuillamme voidaan kerätä henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelumme käyttäjäksi, osallistuessa kilpailuihin tai, jos kävijä muutoin lähettää meille sivujemme kautta henkilötietojaan. Ellei palvelun tai kilpailun yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käsitellään sivuillamme tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten esimerkiksi kilpailun ratkaisemiseen tai vastataksemme kävijän tiedusteluun sekä tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja voidaan lisäksi käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin, mikäli käyttäjä on antanut nimenomaisen suostumuksensa palvelua käyttäessään. Sähköisen suoramarkkinoinnin suostumuksensa voi perua milloin tahansa saadun viestin mukana olevalla peruutustoiminnalla tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Myös muutokset yhteystiedoissa voidaan ilmoittaa ottamalla meihin yhteyttä.

Jos kävijä lähettää Yhtiöllemme toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että tietojen luovuttamiseen Yhtiöllemme on henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin siirtää käsiteltäväksi yhtiömme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason Yhtiömme on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

Verkkosivuillamme käytössä olevat evästeitä keräävät palvelut

Lisäksi sivuillemme voidaan ohjata kävijöitä seuraavissa palveluissa esiintyvien mainosten tai sisältöjen kautta:

Kerättävästä tiedosta ei voida yksilöidä yksittäistä käyttäjää tai henkilöä.

Savon Voima Oyj
PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala
puh. 017 224 400