Tunnusluvut ja raportit

Savon Voima tarjoaa kaukolämpöä 21 kaukolämpöverkossa 13 kunnan alueella valtaosaltaan uusiutuvista lämmönlähteistä. Lisäksi tuotamme sähköä 11 vesivoimalaitoksessa sekä sähköä ja lämpöä yhteistuotantona Iisalmen, Pieksämäen ja Joensuun voimalaitoksissa. Savon Voima on kokonaan toimialueensa 20 kunnan omistama konserni.

Savon Voima Verkko vastaa Suomen 6. suurimpana verkkoyhtiönä yli 118 000 asiakkaan sähkön siirrosta ja muista verkkopalveluista Pohjois-Savon ja osin Etelä-Savon sekä Keski-Suomen alueilla. Sähköverkkoa yhtiöllä on noin 27 000 kilometriä.

KONSERNIN TALOUDEN KEHITYS (milj. €) 2021 2020
Liikevaihto 228,5 189,6
Poistot ja arvonalennukset 65,2 63,5
Liikevoitto 48,1 24,3
Voitto ennen satunnaisia eriä 44,8 18,3
Tilikauden voitto 32,0 11,6
MUUT TUNNUSLUVUT 2021 2020
Oman pääoman tuotto 7,2 % 2,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto 4,7 % 3,3 %
Omavaraisuusaste 38,7 % 37,6 %
Maksuvalmius, Quick Ratio 1,3 1,2
Investoinnit yhteensä (milj. €) 56,6 52,7
Investoinnit sähkön siirtoon (milj. €) 43,3 43,1
Investoinnit sähkön tuotantoon (milj. €) 4,4 3,3
Investoinnit kaukolämpöön (milj. €) 8,0 5,6
Henkilöstöä keskimäärin 207 213

 

Kaukolämmöntuotannon ominaispäästökertoimet paikkakunnittain

g/kWh, 2021
Iisalmi 107 Nilsiä 8
Joensuu 89 Pieksämäki 156
Joroinen 4 Pielavesi 76
Juankoski 6 Rautalampi 165
Karttula 250 Siilinjärvi 3
Keitele 8 Suonenjoki 136
Kiuruvesi 3 Tahkovuori 19
Lapinlahti 83 Toivala/Vuorela 60
Leppävirta 162 Varpaisjärvi 34
Maaninka 83

Syrjimättömyys

Sähköverkkoliiketoiminta on lailla säädettyä, luvanvaraista ja luonnollisen monopolin muodossa tapahtuvaa liiketoimintaa. Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja muihin sähkömarkkinoiden osapuoliin.

Sähköverkkoyhtiön, jolla on vähintään 50 000 asiakasta, tulee laatia toimenpideohjelma syrjimättömyyden varmistamiseksi ja julkaista vuosittain raportti tehdyistä toimenpiteistä.  Julkisessa raportissa kuvataan toimenpiteitä, joilla toiminnan syrjimättömyyttä on vuoden aikana varmennettu ja parannettu sekä toimenpiteitä, joihin verkonhaltija on sitoutunut syrjimättömyyden varmentamiseksi ja parantamiseksi.

Tutustu Savon Voima Verkon toimenpideohjelmaan ja sen täytäntöönpanoa koskevaan kertomukseen oheisista linkeistä.

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma
Raportti syrjimättömyyden varmistamiseksi vuonna 2019 tehdyistä toimista