Tunnusluvut ja raportit

Savon Voima tarjoaa kaukolämpöä 21 kaukolämpöverkossa 13 kunnan alueella valtaosaltaan uusiutuvista lämmönlähteistä. Lisäksi tuotamme sähköä 11 vesivoimalaitoksessa sekä sähköä ja lämpöä yhteistuotantona Iisalmen, Pieksämäen ja Joensuun voimalaitoksissa. Liikevaihtomme on 189,6 miljoonaa euroa (2020) ja henkilöstöä meillä työskentelee noin 210. Savon Voima on kokonaan toimialueensa 20 kunnan omistama konserni.

Savon Voima Verkko vastaa Suomen 6. suurimpana verkkoyhtiönä yli 118 000 asiakkaan sähkön siirrosta ja muista verkkopalveluista Pohjois-Savon ja osin Etelä-Savon sekä Keski-Suomen alueilla. Sähköverkkoa yhtiöllä on noin 27 000 kilometriä.

KONSERNIN TALOUDEN KEHITYS 2020 2019
Liikevaihto 189,6 151,0
Poistot ja arvonalennukset 63,5 36,4
Liikevoitto 24,3 46,9
Voitto ennen satunnaisia eriä 18,3 45,3
Tilikauden voitto 11,6 37,1
MUUT TUNNUSLUVUT 2020 2019
Oman pääoman tuotto 2,8 % 9,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto 3,3 % 10,4 %
Omavaraisuusaste 37,6 % 76,5 %
Maksuvalmius, Quick Ratio 1,2 0,7
Investoinnit yhteensä (milj. €) 52,7 57,7
Investoinnit sähkön siirtoon (milj. €) 43,1 48,5
Investoinnit sähkön tuotantoon (milj. €) 3,3 1,5
Investoinnit kaukolämpöön (milj. €) 5,6 7,7
Henkilöstöä keskimäärin 213 154

Kaukolämmöntuotannon ominaispäästökertoimet paikkakunnittain

g/kWh, 2020
Iisalmi 158 Nilsiä 9
Joensuu 90 Pieksämäki 204
Joroinen 0,4 Pielavesi 30
Juankoski 6 Rautalampi 194
Karttula 307 Siilinjärvi 4
Keitele 8 Suonenjoki 143
Kiuruvesi 4 Tahkovuori 23
Lapinlahti 39 Toivala 53
Leppävirta 225 Varpaisjärvi 21
Maaninka 33

Syrjimättömyys

Sähköverkkoliiketoiminta on lailla säädettyä, luvanvaraista ja luonnollisen monopolin muodossa tapahtuvaa liiketoimintaa. Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja muihin sähkömarkkinoiden osapuoliin.

Sähköverkkoyhtiön, jolla on vähintään 50 000 asiakasta, tulee laatia toimenpideohjelma syrjimättömyyden varmistamiseksi ja julkaista vuosittain raportti tehdyistä toimenpiteistä.  Julkisessa raportissa kuvataan toimenpiteitä, joilla toiminnan syrjimättömyyttä on vuoden aikana varmennettu ja parannettu sekä toimenpiteitä, joihin verkonhaltija on sitoutunut syrjimättömyyden varmentamiseksi ja parantamiseksi.

Tutustu Savon Voima Verkon toimenpideohjelmaan ja sen täytäntöönpanoa koskevaan kertomukseen oheisista linkeistä.

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma
Raportti syrjimättömyyden varmistamiseksi vuonna 2019 tehdyistä toimista