Tunnusluvut ja raportit

Savon Voima tarjoaa kaukolämpöä 21 kaukolämpöverkossa 13 kunnan alueella valtaosaltaan uusiutuvista lämmönlähteistä. Lisäksi tuotamme sähköä 11 vesivoimalaitoksessa sekä sähköä ja lämpöä yhteistuotantona Iisalmen, Pieksämäen ja Joensuun voimalaitoksissa. Savon Voima on kokonaan toimialueensa 20 kunnan omistama konserni.

Savon Voima Verkko vastaa Suomen 6. suurimpana verkkoyhtiönä yli 120 000 asiakkaan sähkön siirrosta ja muista verkkopalveluista Pohjois-Savon ja osin Etelä-Savon sekä Keski-Suomen alueilla. Sähköverkkoa yhtiöllä on noin 27 000 kilometriä.

Talouden kehitys (milj. €) 2023 2022
Liikevaihto 238,7 231,7
Poistot ja arvonalennukset 67,5 70,4
Liikevoitto 47,7 49,0
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 47,0 50,8
Tilikauden voitto 35,0 37,8
Tunnusluvut (%:a liikevaihdosta) 2023 2022
Liikevoitto 20,0 21,2
Voitto ennen satunnaisia eriä 19,7 21,9
Muut tunnusluvut 2023 2022
Oman pääoman tuotto (%) 7,1 8,1
Sijoitetun pääoman tuotto (%) 4,9 5,0
Omavaraisuusaste (%) 43,9 41,9
Maksuvalmius, Quick Ratio 1,0 1,1
Investoinnit yhteensä (milj. €) 68,0 56,6
Investoinnit sähkön siirtoon (milj. €) 46,5 42,4
Investoinnit sähkön tuotantoon (milj. €) 13,9 8,4
Investoinnit kaukolämpöön (milj. €) 7,2 5,6
Liittymismaksujen lisäys (milj. €) 0,7 0,9
Henkilöstöä keskimäärin 214 209

Kaukolämmöntuotannon ominaispäästökertoimet paikkakunnittain

g/kWh, 2023
Iisalmi 79 Nilsiä 6
Joensuu 66 Pieksämäki 83
Joroinen 3 Pielavesi 111
Juankoski 15 Rautalampi 334
Karttula 247 Siilinjärvi 2
Keitele 6 Suonenjoki 171
Kiuruvesi 4 Tahkovuori 3
Lapinlahti 184 Toivala/Vuorela 72
Leppävirta 175 Varpaisjärvi 13
Maaninka 2

Syrjimättömyys

Sähköverkkoliiketoiminta on lailla säädettyä, luvanvaraista ja luonnollisen monopolin muodossa tapahtuvaa liiketoimintaa. Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja muihin sähkömarkkinoiden osapuoliin.

Sähköverkkoyhtiön, jolla on vähintään 50 000 asiakasta, tulee laatia toimenpideohjelma syrjimättömyyden varmistamiseksi ja julkaista vuosittain raportti tehdyistä toimenpiteistä.  Julkisessa raportissa kuvataan toimenpiteitä, joilla toiminnan syrjimättömyyttä on vuoden aikana varmennettu ja parannettu sekä toimenpiteitä, joihin verkonhaltija on sitoutunut syrjimättömyyden varmentamiseksi ja parantamiseksi.

Tutustu Savon Voima Verkon toimenpideohjelmaan ja sen täytäntöönpanoa koskevaan kertomukseen oheisista linkeistä.

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma
Savon Voima Verkko Oy:n kertomus syrjimättömyyden varmentamiseksi tehdyistä toimenpiteistä vuonna 2023