Tunnusluvut ja raportit

Savon Voima tarjoaa kaukolämpöä 21 kaukolämpöverkossa 13 kunnan alueella valtaosaltaan uusiutuvista lämmönlähteistä. Lisäksi tuotamme sähköä 11 vesivoimalaitoksessa sekä sähköä ja lämpöä yhteistuotantona Iisalmen, Pieksämäen ja Joensuun voimalaitoksissa. Savon Voima on kokonaan toimialueensa 20 kunnan omistama konserni.

Savon Voima Verkko vastaa Suomen 6. suurimpana verkkoyhtiönä yli 120 000 asiakkaan sähkön siirrosta ja muista verkkopalveluista Pohjois-Savon ja osin Etelä-Savon sekä Keski-Suomen alueilla. Sähköverkkoa yhtiöllä on noin 27 000 kilometriä.

Talouden kehitys (milj. €) 2022 2021
Liikevaihto 231,7 228,5
Poistot ja arvonalennukset 70,4 65,2
Liikevoitto 49,0 48,1
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 50,8 44,8
Tilikauden voitto 37,8 32,0
Tunnusluvut (%:a liikevaihdosta) 2022 2021
Liikevoitto 21,2 21,1
Voitto ennen satunnaisia eriä 21,9 19,6
Muut tunnusluvut 2022 2021
Oman pääoman tuotto 8,1 7,2
Sijoitetun pääoman tuotto 5,0 4,7
Omavaraisuusaste 41,9 38,7
Maksuvalmius, Quick Ratio 1,1 1,3
Investoinnit yhteensä (milj. €) 56,6 56,6
Investoinnit sähkön siirtoon (milj. €) 42,4 43,3
Investoinnit sähkön tuotantoon (milj. €) 8,4 4,4
Investoinnit kaukolämpöön (milj. €) 5,6 8,0
Liittymismaksujen lisäys (milj. €) 0,9 1,3
Henkilöstöä keskimäärin 209 207

Kaukolämmöntuotannon ominaispäästökertoimet paikkakunnittain

g/kWh, 2022
Iisalmi 81 Nilsiä 9
Joensuu 89 Pieksämäki 107
Joroinen 2 Pielavesi 127
Juankoski 5 Rautalampi 297
Karttula 266 Siilinjärvi 5
Keitele 13 Suonenjoki 114
Kiuruvesi 3 Tahkovuori 5
Lapinlahti 126 Toivala/Vuorela 38
Leppävirta 160 Varpaisjärvi 13
Maaninka 0

Syrjimättömyys

Sähköverkkoliiketoiminta on lailla säädettyä, luvanvaraista ja luonnollisen monopolin muodossa tapahtuvaa liiketoimintaa. Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja muihin sähkömarkkinoiden osapuoliin.

Sähköverkkoyhtiön, jolla on vähintään 50 000 asiakasta, tulee laatia toimenpideohjelma syrjimättömyyden varmistamiseksi ja julkaista vuosittain raportti tehdyistä toimenpiteistä.  Julkisessa raportissa kuvataan toimenpiteitä, joilla toiminnan syrjimättömyyttä on vuoden aikana varmennettu ja parannettu sekä toimenpiteitä, joihin verkonhaltija on sitoutunut syrjimättömyyden varmentamiseksi ja parantamiseksi.

Tutustu Savon Voima Verkon toimenpideohjelmaan ja sen täytäntöönpanoa koskevaan kertomukseen oheisista linkeistä.

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma
Raportti syrjimättömyyden varmistamiseksi vuonna 2019 tehdyistä toimista