Vahinkoilmoitus ja korvaukset

Vakiokorvaus

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada vakiokorvausta, kun hän on ollut yhtäjaksoisesti ilman sähköjä vähintään 12 tuntia (verkkopalvelun toimitus on keskeytynyt). Asiakkaalle vakiokorvaus hyvitetään automaattisesti sähkölaskulla. Huomioithan, että automaattinen vakiokorvaus ei välttämättä näy heti katkon jälkeen saapuvassa laskussa.

Lakisääteisen vakiokorvauksen määrä riippuu vuotuisesta siirtopalvelumaksusta. Laissa määritelty keskeytysaika alkaa siitä, kun keskeytys on tullut tietoomme joko käyttöjärjestelmämme kautta tai asiakkaan ilmoituksesta ja meillä on ollut mahdollisuus aloittaa vian korjaaminen.

Vakiokorvaukset määräytyvät sähkökatkon yhtämittaisen keston perusteella. Jos katkoja on useampia, ne katsotaan erillisiksi, jos niiden välillä sähköt ovat palautuneet vähintään kahdeksi tunniksi.

Vakiokorvaukset määräytyvät seuraavasti:

Yksittäisen keskeytyksen ja kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 % vuotuisesta siirtomaksusta, tai enintään 2000 euroa. Jos sama verkkopalvelun keskeytyminen ulottuu kahden kalenterivuoden ajalle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää laskettaessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuu.

Jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkailleen. Verkkoyhtiö voi vapautua maksuvelvollisuudesta myös silloin, jos keskeytyksen syyn katsotaan olevan verkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Esimerkkinä tällaisista tapauksista voisivat olla vaikkapa energian säännöstelyä koskevat viranomaismääräykset.

Vahingonkorvaukset

Korvauskäytäntömme perustuvat sähkömarkkinalakiin, siihen pohjautuviin yleisiin sopimusehtoihin, kuten verkkopalvelu-, sähköntoimitus- tai liittymisehtoihin, asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin sekä toimialasuosituksiin.

Laitevaurion sattuessa verkkoyhtiö on korvausvelvollinen, jos verkkopalvelussa on ollut virhe (esimerkiksi nollavika tai pitkäaikainen yli-/alijännite on vaurioittanut laitteita). CE-merkittyjen laitteiden tulee kestää sähkökatkojen yhteydessä tapahtuvat hetkelliset jännitepiikit. Tällainen tilanne ei ole verkkopalveluehdoissa määritelty virhe ja tämän vuoksi laitevauriot sähkökatkojen yhteydessä eivät yleensä oikeuta korvauksiin. Vikatilanteissa sähkön katkeaminen ja takaisintulo on sähkölaitteen kannalta samanlainen tilanne kuin pistotulppa irrotetaan ja kytketään takaisin.

On hyvä huomata, että pitkäkään katko ei välttämättä ole verkkopalvelun virhe. Myrskyn aiheuttamassa sähkökatkossa kyseessä on niin sanottu ylivoimainen este, joka ei oikeuta vahingonkorvauksiin (vain vakiokorvauksiin), ellei samalla ole syntynyt verkkopalvelun virhetilaa, kuten nollavikaa.

Tilanne, jossa tapahtuu useita lyhyitä sähkökatkoja ja sähköjen takaisinkytkentöjä peräkkäin (ns. jälleenkytkentöjä), ei myöskään ole verkkopalvelun virhe. Nämä toiminnot ovat jakeluverkon suojalaitteiden toimintoja, joilla verkosta pyritään erottamaan vikatilanne, joka voi aiheuttaa laitevaurioita asiakkaan ja jakeluverkon laitteisiin ja aiheuttaa hengenvaaran vikapaikassa.

Asiakkaan laitevian tai laitteen käyttöhäiriön yhteydessä asiakkaan tulee ensin selvittää tilannetta laitteen toimittajan tai huollon kanssa, mikäli sähköntoimituksessa ei ole esiintynyt jännitteen ongelmiin viittaavia tekijöitä. Jos häiriön tai vian epäillään syntyneen sähköntoimituksesta, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä verkonhaltijaan tilanteen selvittämiseksi.

Vahingon sattuessa voit itse valita haetko korvauksia verkkoyhtiöltä vai omalta vakuutusyhtiöltäsi. Savon Voima Verkko arvioi kaikki korvaustilanteet tapauskohtaisesti. Korvauksen saaminen omalta vakuutusyhtiöltä riippuu vakuutusturvan laajuudesta.

Kiinteistön omistaja vastaa ylijännitesuojauksesta sisäisessä verkossaan. Laitevaurioiden riskiä voi pienentää välttämällä laitteiden turhaa valmiustilassa pitämistä. Suosittelemme myös mahdollisuuksien mukaan irrottamaan pistorasialiitännäiset laitteet sähköverkosta aina, kun laitteet eivät ole käytössä.

Korvauskäytännöt ovat verkkoyhtiöissä sähkömarkkinalain ja toimialan verkkopalveluehtojen mukaisia sekä yhdenmukaisia. Käytännössä siis esimerkiksi myrskyn aiheuttamiin pitkiin keskeytyksiin ja muun muassa pakasteiden sulamisiin tai muihin tapahtumiin, olisi asiakkaan hyvä varautua maaseutuverkoissa pienellä aggregaatilla. Kattava kotivakuutus korvaa lähtökohtaisesti laitevauriot.

Vahingonkorvauksen hakeminen

Vahingonkorvausta haetaan Savon Voima Verkolta kirjallisesti sähköisellä vahinkoilmoituslomakkeella. Huomioithan, että korvauksia haetaan verkkoyhtiöltä aina vahinkoilmoituksella. Verkkoyhtiötä ei voi laskuttaa suoraan vahingoista. Liitäthän mahdolliset liitteet ilmoituksesi yhteyteen.

Sähköiset vahinkoilmoituslomakkeet:

Vahinkoilmoituslomake

Vahinkoilmoituslomake metsävahingoille

Vahingonkorvauksiin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä korvausasioita käsitteleviin asiantuntijoihimme myös puhelimitse, p. 017 224 400.

Usein kysyttyjä kysymyksiä vahingoista

Onko verkkoyhtiö korvausvelvollinen?
Kuinka korjauksen kanssa toimitaan?
Mistä lyhyet sähkökatkot johtuvat?
Mistä johtuu valojen välkkyminen tai himmentyminen?
Rikkovatko lyhyet sähkökatkot kodin laitteita?
Kauanko ruoat säilyvät pakastimessa?