Tietoa maanomistajalle

Verkonhaltijoilla on sähköverkon ylläpito- ja kehittämisvelvollisuuden, sähkönkäyttöpaikkojen ja tuotantolaitosten liittämisvelvollisuuden sekä sähkön siirtovelvollisuuden lisäksi vastuu sähköverkoston kunnosta ja asiakkaille toimitettavan sähkön laadusta. Näiden vaatimusten pohjalta koko Suomen sähköverkkoja uudistetaan, jotta toimitusvarmuus ja laatu voidaan turvata.

Savon Voima Verkolla on käynnissä säävarma sähköverkko -hanke, jossa kehitetään sähköverkon toimivuutta haasteellisissa sääolosuhteissa siirtämällä haja-asutusalueiden sähköverkkoa ilmajohtoina teiden varsiin, maakaapeloinnilla, uusimalla verkkoteknisiä laitteita sekä vierimetsien tehostetulla hoidolla.

Jotta yhteistyömme olisi mahdollisimman mutkatonta ja maanomistajat saisivat kaiken tarpeellisen ennakkotiedon, olemme koonneet tälle sivulle hyödyllisiä asioita sähköverkon suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Säävarma sähköverkko

Vuoteen 2036 mennessä maakaapeloimme merkittävimmät keskijänniteverkon johto-osuudet sekä kaikki pienjännitejohdot niiltä osin, kuin maasto sallii. Haja-asutusalueella linjoja siirretään metsistä teiden varsiin, jolloin ilmajohdot ovat helpommin kunnossapidettäviä.

Lue lisää säävarman sähköverkon rakentamisesta

Sähköverkon rakentaminen ja johtoaluekorvaukset

Suunnittelemme ja rakennamme sähköverkkoa useiden tuhansien kiinteistöjen alueille. Saneerauskohteet valitaan huolellisesti mm. olemassa olevan sähköverkon kunnon mukaan. Maastosuunnittelijan suunnitelman pohjalta tehdään maanomistajan kanssa kirjallinen johtoalueen käyttöoikeussopimus korvauslaskelmineen.

Lue lisää rakentamisesta, sopimuksista ja korvauksista

Vierimetsänhoito ja reunavyöhykehakkuut

Vierimetsänhoito tarkoittaa johtoalueen vieressä olevan metsän harvennusta, sähkönjakelua uhkaavien riskipuiden poistoa ja taimikonhoitoa. Reunavyöhykehakkuussa taas ylipitkät puut kaadetaan suurjännitejohdon läheisyydestä. Reunavyöhykehakkuu perustuu lakivelvoitteeseen puuvarmuudesta ja vierimetsänhoito on yksi tapa edistää toimitusvarmuusvaatimuksia säävarma sähköverkko -hankkeessa.

Lue lisää vierimetsänhoidosta ja reunavyöhykehakkuista

Raivaukset

Vastaamme omalla verkkoalueellamme sähköverkon kunnossapidosta ylläpitämällä verkon kuntoa ja turvallisuutta. Johtoalueiden huoltoraivauksella ja oksinnalla sekä vierimetsien ja reunavyöhykkeiden hoidolla huolehdimme sähkönjakelun varmuudesta.

Lue lisää raivauksista ja katso raivausalueet

Puunkaatoneuvonta

Tarjoamme maksutonta puunkaatoapua Savon Voima Verkon ilmajohtojen läheisyydessä olevien puiden kaatoon. Palveluumme kuuluu puiden kaatosuunnan ohjaus tarvittavalla kalustolla, esimerkiksi tunkein tai taljoin.

Lue lisää puunkaatoneuvonnasta

Johtoalueiden hyötykäyttö

Sähköjohdon alainen maapohja kasvustoineen säilyy aina maanomistajan omistuksessa ja päätösvallassa, vaikka sähköverkkoyhtiöllä onkin pysyvä käyttöoikeus johtoalueeseen. Rohkaisemme maanomistajia johtoalueiden monipuoliseen hyödyntämiseen.

Lue lisää johtoalueiden hyödyntämisestä

Kaapelinäyttö

Varmista aina ennen kaivutöiden aloittamista maakaapeleiden sijainti ja tilaa Savon Voima Verkon maakaapeleiden näyttöpalvelu. Tee tilaus vähintään neljä arkipäivää ennen näyttöpäivää.

Lue lisää näyttöpalvelusta
Sähköturvallisuus

Tiedä ennen kuin toimit -esite

Huomioi sähköverkko ja tutustu työmaiden turvallisuussuunnittelussa ja työmailla työskentelyssä tarvittaviin perustietoihin.

Lataa esite (pdf)
Sähkökatkokartta

Katso keskeytystilanne ja tee vikailmoitus

Onko sähkönjakelussa häiriöitä? Havaitsitko sähköjohtoon kallellaan olevan puun tai linjoihin lentäneen linnun? Auta meitä paikantamaan vika- ja vaaranpaikat ja ilmoita havainnoistasi karttapalvelun kautta.

Avaa kartta ja tee ilmoitus
Raivausalueet kartalla

Ennakoi puunkorjuu mailtasi

Omaan selainikkunaansa aukeavasta kartasta voit käydä kurkkaamassa tehdäänkö metsässäsi huoltoraivauksia tai vierimetsänhoitoa. Näin pystyt ennakoimaan esimerkiksi polttopuuksi kelpaavan puuston korjauksen maillasi kulkevilta johtoalueilta.

Avaa kartta

Mitä uutta?

Sähköverkon automaattinen jälleenkytkentäaika pitenee

Savon Voima Verkko Oy on pidentänyt automaattisten jälleenkytkentöjen kestoa asiakkaille koituvien haittavaikutuksien vähentämiseksi.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
19.1.2024

Savon Voima Verkko Oy uudistaa yhdessä ENP Power Oy:n kanssa 110 kV sähkölinjan Alapitkän ja Siilinjärven välillä

Savon Voima Verkko Oy uudistaa yhdessä ENP Power Oy:n kanssa 110 kV sähkölinjan Alapitkän ja Siilinjärven välillä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Säävarma,
17.1.2024

Sähköasemasaneerauksesta johtuvat jakeluverkon poikkeusjärjestelyt lisäävät sähkökatkoherkkyyttä Pielaveden ja Kiuruveden alueilla lokakuun puolelle

Savon Voiman sähköasemasaneerauksesta johtuvat jakeluverkon poikkeusjärjestelyt lisäävät sähkökatkoherkkyyttä Pielaveden ja Kiuruveden alueilla lokakuun puolelle. Rakentamisen yhteydessä sähköä ohjataan varasyöttöjen varaan, mikä lisää sähkökatkoherkkyyttä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
19.9.2023