Hinnastot ja sopimusehdot

Kaukolämmön ja sähkön verkkopalveluiden palveluhinnasto on yhdistetty yhdeksi hinnastokseen. Voit ladata hinnaston oheisesta linkistä.

Lataa palvelumaksuhinnasto

Sopimuserimielisyydet

Mikäli sähkönmyynti-, sähköliittymä-, verkkopalvelu- tai kaukolämpösopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).