Energiayhteisöt

Talo- ja kiinteistöyhtiöt voivat ottaa oman sähköntuotannon monipuolisemmin käyttöön perustamalla energiayhteisön. Energiayhteisön perustaminen mahdollistaa tuotetun sähkön käyttämisen asuntojen ja liiketilojen hyödyksi. Energiayhteisön voi perustaa kuka tahansa pientuottaja, jonka sähköliittymällä on useampi käyttöpaikka. Yhteisesti tuotettu energia jaetaan energiayhteisön jäsenille sovittujen jakosuhteiden mukaisesti.

Aikaisemmin taloyhtiön omaa voimalaitosta, esimerkiksi aurinkopaneeleita, on voitu hyödyntää vain kiinteistösähkön tarpeeseen mutta energiayhteisön perustaminen mahdollistaa tuotetun sähkön käyttämisen myös asuntojen ja liiketilojen hyödyksi. Energiayhteisö on sen jäsenille maksuton palvelu.

Energiayhteisön myötä esimerkiksi aurinkosähkön käyttömahdollisuudet lisääntyvät, aurinkopaneelien optimimäärä kasvaa, sähköä ei enää tarvitse ostaa niin paljon ulkopuolelta, aurinkopaneeleiden investointikustannukset ovat suhteessa edullisemmat ja laitteiston takaisinmaksuaika lyhenee. Lisäksi taloyhtiö käyttää ilmastoystävällistä energiaa, ja asuntojen arvo kasvaa kestävien energiaratkaisuiden myötä.

Energiayhteisön ei tarvitse kuitenkaan olla talo- tai kiinteistöyhtiö, vaan sellaisen voi perustaa myös kuka tahansa pientuottaja, jonka sähköliittymällä on useampi käyttöpaikka.

Taloyhtiön tuotantolaitoksen hankkiminen ja energiayhteisön perustamisen vaiheet

1. Teetä kartoitus
2. Kilpailuta paneelitoimittajat
3. Yhtiökokouksen päätökset
4. Hallitus/isännöitsijä tilaa tuotantolaitteiston asennukset
5. Urakoitsija/laitetoimittaja asentaa voimalaitoksen ja ilmoittaa asennuksesta Savon Voima Verkolle
6. Isännöitsijä tekee sopimuksen ylijäämäsähkön myynnistä sähkönmyyntiyhtiön kanssa
7. Savon Voima Verkko antaa kytkentäluvan, jonka myötä voimalaitos voidaan ottaa käyttöön
8. Taloyhtiön edustaja ilmoittaa energiayhteisön perustamisesta Savon Voima Verkolle

Energiayhteisön perustamislomake

Alla olevalla lomakkeella voit ilmoittaa energiayhteisön perustamisesta, tuotannon jakotavasta ja jako-osuuksista. Lomakkeen täyttäminen edellyttää pankkitunnistautumisen. Tunnistautuminen avautuu erilliseen ikkunaan, joten sallithan selaimen asetuksista ponnahdusikkunat.

Hyvityslaskenta

Hyvityslaskenta on virtuaalisesti tapahtuvaa mittarointia, jonka avulla energiayhteisön voimalaitoksen tuotanto lasketaan ja jaetaan. Hyvityslaskenta ei vaadi uusia sähkömittareita energiayhteisön jäsenille.

Hyvityslaskennan voi toteuttaa kahdella eri tavalla. Molemmissa tapauksissa kiinteistön ylijäämätuotanto jaetaan huoneistojen käyttöön energiayhteisössä määriteltyjen jakosuhteiden mukaisesti, yleensä samassa suhteessa kuin osakkaat maksavat yhtiövastikkeita.

Vaihtoehto 1 (SMA): Taloyhtiö myy käyttämättä jääneen tuotannon

Vaihtoehto 2 (SMB): Huoneistot myyvät käyttämättä jääneen tuotannon päätettyjen jakosuhteiden mukaisesti

Netotus hyvityslaskennan yhteydessä

Molemmilla edellä esitellyillä jakotavoilla enintään 100 kW tuotantolaitteistojen tuotanto ja käyttöpaikan kulutus netotetaan tuntikohtaisesti ensin sillä käyttöpaikalla, jolla tuotantolaitteisto sijaitsee. Netotuksesta jälkeen jäävä ylituotanto jaetaan energiayhteisön jäsenten kesken energiayhteisön ilmoittamien jako-osuuksien mukaisesti. Myös energiayhteisön jäsenille jaettu tuotanto ja käyttöpaikan kulutus netotetaan tuntikohtaisesti. Jos tämän jälkeen tuotantoa jää yli, siirtyy se myytäväksi valitun mallin mukaan.

Usein kysyttyä

Aiheuttaako energiayhteisö tai sen perustaminen kustannuksia?
Tarvitseeko energiayhteisön myötä asentaa uusia mittareita?
Voiko taloyhtiö saada energiahankkeeseen avustusta?
Joutuuko taloyhtiö maksamaan arvonlisäveroa myymästään sähköstä?

Mitä uutta?

Suunnittele lisäeristäminen hyvin ja rakennuksen ehdoilla

Yläpohjan eristäminen on järkevä tapa pienentää energiakuluja. Hyvä suunnittelu on tärkeää. Aina kannattaa tutustua oman rakennuksen toimintaan ja rakenteisiin kunnolla ja tehdä päätökset niiden mukaan.
Lue lisää

Energiaa säästämässä,
20.9.2023

Sähköasemasaneerauksesta johtuvat jakeluverkon poikkeusjärjestelyt lisäävät sähkökatkoherkkyyttä Pielaveden ja Kiuruveden alueilla lokakuun puolelle

Savon Voiman sähköasemasaneerauksesta johtuvat jakeluverkon poikkeusjärjestelyt lisäävät sähkökatkoherkkyyttä Pielaveden ja Kiuruveden alueilla lokakuun puolelle. Rakentamisen yhteydessä sähköä ohjataan varasyöttöjen varaan, mikä lisää sähkökatkoherkkyyttä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
19.9.2023

Väppi-sovellusta kehitetään asiakasnäkökulmasta

Savon Voiman, Väreen sekä Kuopion Energian yhdessä asiakkailleen tarjoama Väppi-energiasovellus on jatkuvasti kehittyvä asiakasrajapinta.
Lue lisää

Blogi, Kaukolämpö, Sähkö,
15.9.2023