Kestävä kehitys Savon Voimassa

Energialla on erityinen rooli yhteiskunnan toiminnan mahdollistajana ja vastuunkanto on luonnollinen osa toimintaamme. Savon Voiman energiapalveluilla edistetään alueen asukkaiden ja yhteisöjen hyvinvointia kestävästi, vastuullisesti ja ympäristö huomioiden.

Lue lisää:

Vastuullisuusohjelma ja olennaisuus

Hiilineutraalisuus ja biodiversiteettivaikutukset

Ympäristövastuu – hiilineutraalin energiajärjestelmän rakentaja

Olemme mukana rakentamassa kestävää ja vihreää siirtymää tukevaa energianjärjestelmää, joka edistää kiertotaloutta ja energiatehokkuutta. Tavoitteemme on olla oman toimintamme osalta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tutustu ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikkaan ja toimintaperiaatteisiimme.

Hiilineutraali Pohjois-Savo

Olemme sitoutuneet yhteiseen ilmastotyöhön

Pohjois-Savossa ollaan ensimmäisten maakuntien joukossa laatimassa ilmastotiekarttaa. Ilmastotiekartan laajassa ja vaikutusvaltaisessa ohjausryhmässä on yli 30 henkilöä, mukana on myös Savon Voiman edustaja.

Lue lisää hankkeesta
Ympäristövastuu

Yhteistyösopimus ja ilmastokumppanuussitoumus Joensuun kaupungin kanssa

Yhteistyösopimuksen keskeisenä tavoitteena on uusien ja puhtaiden ratkaisujen kehittäminen, pilotointi ja käyttöönotto sekä Joensuun kasvun tukeminen.

Lue lisää yhteistyöstä
Ympäristövastuu

Tehokasta vedenkäyttöä Iisalmen voimalaitoksella – kiertotalouden hengessä

Puupolttoaineen ja turpeen mukana laitokselle kulkeutuu vettä, joka saadaan savukaasupesurin ja vedenkäsittelylaitteiston avulla talteen, kun savukaasupesurissa muodostuvasta lauhdevedestä tuotetaan raakavettä voimalaitoksen käyttöön.

Lue lisää vedenkäsittelystä
Ympäristövastuu

Siilinjärvi siirtyy moderniin kaukolämpöön

Siilinjärvellä otettiin iso askel kohti hiilineutraalisuutta, kun Savon Voima ja Adven solmivat sopimuksen, jossa entistä suurempi osa Yaran tehtaiden tuotannon hukkalämmöstä siirretään taajama-alueen kaukolämpöverkkoon.

Lue lisää hukkalämmöstä
Ympäristövastuu

Puhdasta sähköntuotantoa

Tuotamme uusiutuvaa, päästötöntä sähköä 11 vesivoimalaitoksellamme. Vastuullisesti, ympäristö ja paikalliset asukkaat huomioiden tuotettu vesivoima on keskeinen osa kestävää energiajärjestelmää.​

Lue lisää vesivoimasta

Ympäristövastuu – Luontovaikutukset ja monimuotoisuuden tukeminen

Energiaa ei vielä pystytä tuottamaan ilman vaikutuksia luontoon, mutta tavoite on selkeä: Me haluamme vähentää haitallisia vaikutuksia sekä korjata ja kehittää toimintaamme entistä paremmin ympäristöä huomioivaksi.

Ympäristövastuu

Yhteistyötä järvitaimenen hyväksi

Järvitaimen on erittäin uhanalainen laji, jonka palauttaminen luonnonvesiin vaatii päättäväisiä toimia ja yhteistyötä. Olemme mukana talkoissa tukemalla istutuksia toimialueellamme.

Lue lisää istutuksista
Ympäristövastuu

Elinvoimainen verkko – johtoalueet hyötykäyttöön

Sähköverkon johtoalueilla piilee elinvoimaa, jota voidaan hyödyntää monin tavoin. Vähällä vaivalla tai talkoovoimin johtoalueet voivat tuottaa paljon iloa luonnolle ja ihmisille, oli sitten kyse metsästäjistä, ratsukoista, perhosista tai pölyttäjistä.

Lue lisää

Hyvä hallintotapa, eettisyys ja avoimuus

Olemme alueemme merkittävä huoltovarmuustoimija, joten yhtiön johtaminen ja hyvä hallinto ovat avainasemassa yritysvastuutamme. Noudatamme alan lainsäädäntöä ja hyviä toimintatapoja sekä teemme itse aktiivista tavoiteasetantaa ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti.

Tietoturvajärjestelmä

Tietoturvajärjestelmälle ISO-sertifikaatti

Riippumaton sertifiointiyritys Inspecta Sertifiointi on myöntänyt Savon Voimalle ISO/IEC 27001:2013 tietoturvasertifikaatin. Sertifikaatti on merkki vuosia jatkuneesta työstä tietoturvan eteen.

Lue lisää
Ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjärjestelmälle ISO-sertifikaatti

Riippumaton sertifiointiyritys Inspecta Sertifiointi on myöntänyt Savon Voimalle ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatin. Sertifikaatti on merkki, että Savon Voiman ympäristöjärjestelmä täyttää standardin mukaiset vaatimukset.

Lue lisää
Sosiaalinen vastuu

Savon Voima on ollut Yrityskylässä alusta alkaen

Yrityskylä on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan. Itä-Suomen Yrityskylän energiayhtiönä on toiminut Savon Voima kylän alkumetreistä alkaen.

Lue lisää yrityskylästä

Sosiaalinen vastuu – Hyvinvoiva henkilöstö

Savon Voimalla työskentelee noin reilut 200 energia-alan ammattilaista monipuolisissa tehtävissä. Meillä viihdytään pitkään, joten työhyvinvointi ja jatkuva oppiminen ovat tärkeässä roolissa. Työturvallisuus on kaiken tekemisemme kivijalka. Teemme joka päivä työtä sen eteen, että turvallisuutta voidaan parantaa kaikilla osa-alueilla: henkilö-, ympäristö- ja tietoturvallisuudessa.

Sosiaalinen vastuu

Turvallisuuskierroksilla ja teemakuukausilla kehitetään turvallisuutta

Turvallisuuskulttuurin kehittämisessä turvallisuuden huomioarvoa kaikkeen tekemiseen on lisätty systemaattisesti. Lanseerasimme työpaikan 2000 tapaturmattoman päivän haasteen.

Lue lisää turvallisuudesta
Sosiaalinen vastuu

Motivire-ohjelmalla parannettiin työkuntoisuutta yksilöllisin askelin

Sairauspoissaolomäärät ovat olleet pitkään varsin maltillisia, mutta työntekijöiden suhteellisen korkea keski-ikä, lisääntyneet tuki- ja liikuntaelinvaivat sekä tapaturmien määrä saivat meidät pohtimaan ennaltaehkäisyä.

Lue lisää ohjelmasta

Taloudellinen vastuu – Toiminta-alueen elinvoiman turvaaminen

Panostamme alueelliseen hyvinvointiin investoimalla vuositasolla kymmeniä miljoonia sähköntuotannon sekä sähkö- ja kaukolämpöverkoston rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Toiminnallamme luomme luotettavaa tuottoa alueemme omistajakunnille ja tarjoamme yhteistyömahdollisuuksia paikallisille oppilaitoksille ja yrityksille.

Taloudellinen vastuu

Savon Voima luo merkittävän aluetaloudellisen rahavirran investoinneillaan

Savon Voiman sähköverkkoliiketoiminta ja energiantuotantotoiminta luovat yhteensä 543 työpaikkaa Savoon ja 343 muualle Suomeen. Verotuloja kunnille ja valtiolle kertyi tuloveroista ja yhteisöveroista kaikkiaan 22,1 miljoonaa euroa.

Lue lisää vaikuttavuudesta

Ilmoituskanava yhteistyökumppaneillemme, työntekijöillemme ja muille sidosryhmillemme

Savon Voimalle on tärkeää kehittää hyvää hallintoa ja vastuullisuutta. Osana hyvää hallintotapaa ja eettisiä toimintaohjeita meillä on käytössä väärinkäytösten ilmoittamiseen tarkoitettu ilmoituskanava. Kanava on luottamuksellinen väylä saattaa Savon Voiman sisäisen tutkinnan kohteeksi epäily mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomisesta.

Savon Voima -ilmoituskanava

Mitä uutta?

Myrskyihin varautuminen vaatii ennakointia, investointeja ja hyviä käytäntöjä

Savon Voima Verkko on sitoutunut pitämään sähköverkon kunnossa ja turvallisena, jotta myrskyt eivät aiheuttaisi merkittäviä häiriöitä asiakkaillemme. Lisäksi kehitämme ja investoimme verkkoon vuosittain kymmeniä miljoonia säävarmuuden sekä verkon kapasiteetin parantamiseksi.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
16.7.2024

Savon Voiman Joensuun voimalaitoksen uusi kaukolämpöakku on saavuttanut lakikorkeutensa

Valmistuva kaukolämpöakku tarjoaa Savon Voiman Joensuun voimalaitokselle mahdollisuuden entistä joustavampaan energian tuotantoon sekä lisää merkittävän keinon lämmöntuotanto- ja ohjausjärjestelmän optimointiin.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö, Ympäristö,
11.7.2024

Suonenjoen Pakkasmarjan prosessin hukkalämmöt hyödynnetään kaukolämmöksi

Ratkaisu hukkalämpöjen hyödyntämiseen löytyi Savon Voiman kaukolämmön kaksisuuntaisuuden mahdollistamasta energian talteenotosta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakastarinat, Kaukolämpö,
18.6.2024