Sähkövero ja sähköveroluokka – Tarkista mihin luokkaan kuulut

Sähkön verkkopalvelumaksu sisältää valtiolle maksettavan sähköveron, jonka sähkönjakeluyhtiö aina laskuttaa. Sähkövero veloitetaan kulutuksen perusteella ja sen määrä on ilmoitettu laskussa samanmuotoisena komponenttina, kuin siirtohinta. Sähkövero muodostuu sähkön valmistevero-osuudesta ja huoltovarmuusmaksusta.

Sähköveroluokat

Sähköveroluokkia on kaksi erilaista:

Veroluokka 1: 2,79372 c/kWh (sis. alv. 24 % ja huoltovarmuusmaksu)
Veroluokka 2: 0,07812 c/kW (sis. alv. 24 % ja huoltovarmuusmaksu)

Sähköveroluokkaan 1 kuuluvat koti- ja maataloudet, palveluyritykset ja julkisen sektorin sähkönkäyttäjät. Sähköveroluokkaan 2 kuuluvat teollisuusyritykset, ammattimaiset kasvihuoneviljelijät, yli 5 MW:n konesalit ja osa kaivostoiminnasta. Lisäksi vähintään 0,5 MW:n lämpötehoiset lämpöpumput tai lämpöpumppujen muodostama toiminnallinen kokonaisuus ovat oikeutettuja alempaan veroluokan 2 sähköveroon. Sähköveron alennus koskee myös geotermisten lämpölaitosten kiertovesipumppujen kuluttamaa sähköä.

Kaikki asiakkaamme kuuluvat automaattisesti veroluokkaan 1, elleivät he ole muuta ilmoittaneet. Sähköveron muutoksista tulee aina ilmoittaa Savon Voima Verkolle vakuutuslomakkeella, jonka löydät tältä sivulta. Veroluokka 2 on vain yritysasiakkaille, henkilöasiakkaat ovat aina veroluokassa 1.

Sähköveroluokan 2 vaatimukset

Jotta yritys on oikeutettu käyttämään sähköä alemman veroluokan 2 mukaisilla siirtohinnoilla, tulee käytön perustua alempaan sähköveroluokkaan luokiteltuun sähkönkäyttöön. Teollisuusyritysten osalta alempaan veroluokkaan oikeuttavan yrityksen toiminnan tulee kuulua Tilastokeskuksen toimialaluokituksen TOL 2008 C -pääluokkaan (teollisuus).

Vakuutus veroluokan 2 mukaisesta toiminnasta

Yrityksen tulee täyttää ja toimittaa toiminnastaan Savon Voima Verkolle alla oleva sähköinen vakuutuslomake, jolla yritys vakuuttaa toimintansa oikeuttavan veroluokan 2 sähkönkäyttöön.

Jos sähköveroluokkaan 2 kuuluvan sähkön päämittauksen takana on veroluokkaan 1 kuuluvaa käyttöä, esimerkiksi asumiskäyttöä, tulee tämä osuus eritellä päämittauksesta omalla alamittauksella ja maksaa siitä verokausittain veroluokkien mukainen erotus. Veroerotuksen laskuttamisen Savon Voima Verkko hoitaa yrityksen kanssa tehtävän laskutussopimuksen mukaisesti.

Yrityksen tulee antaa kirjallinen vakuutus sähkön valmisteveron (sähkövero) määräytymisestä Savon Voima Verkolle, aina kun kysymyksessä on uusi sähkönkäyttäjä tai olemassa olevan yrityksen nimeen, Y-tunnukseen tai toimintaan liittyvä muutos.

Valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin ilmoittautuminen

Sähköveroluokkaan 2 kuuluvan yrityksen tulee rekisteröityä Verohallinnon ylläpitämään valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin joko sähköisesti tunnistautumalla tai valtion tuensaajalomakkeella 1493.

Vastuu oikeasta veroluokasta

Vastuu oikeasta sähköveroluokasta tai veroluokan muutoksen ilmoittamisesta on asiakkaalla. Jos asiakas on ollut toimintaansa nähden väärässä sähköveroluokassa, sähkövero-oikaisu (hyvitys tai jälkiverotus) voidaan tehdä takautuvasti kuluvan ja kolmen edellisen vuoden osalta. Alla olevalla lomakkeella voit ilmoittaa veroluokan muutoksesta. Lomakkeen täyttäminen edellyttää pankkitunnistautumisen. Tunnistautuminen avautuu erilliseen ikkunaan, joten sallithan selaimen asetuksista ponnahdusikkunat.

Vakuutuslomake

Vakuutus sähkön valmisteveron II veroluokan mukaisesta toiminnasta