Vastuullisuusohjelma ja olennaisuus

Vastuullisuusohjelma

Savon Voiman yritysvastuutyön pohjana toimii vastuullisuusohjelmamme, joka tiivistää strategiamme ja vastuullisuuden keskeisimmät tavoitteemme yhteen. Ohjelman avulla johdamme yritysvastuun ja kestävän kehityksen työtä.

(Kuvaa klikkaamalla saat sen suuremmaksi ja avautumaan omaan välilehteensä.)

Savon Voiman kestävän kehityksen teemat

Olennaisuusanalyysissa Savon Voimalle luotiin kuusi Savon Voiman toiminnan kestävän kehityksen osa-alueisiin liittyvää teemaa. Nämä teemat kattavat Savon Voiman ympäristövastuun, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuun, talou­dellisen vastuun sekä hyvän hallinnon näkökulmat.

Olennaisuusmatriisi

Olennaisuusanalyysissa Savon Voiman sidosryhmiä pyydettiin arvioimaan luoduista kestävän kehityksen teemoista tärkeyttä. Lisäksi yrityksen sisällä arvioitiin teemojen vaikutusta liiketoiminnalle. Näistä tiedoista koottiin olennaisuusmatriisi.

Hiilineutraalin energiajärjestelmän kehittäminen
1) Hiilineutraali sähköntuotanto ja kaukolämpö
2) Sähköverkko mahdollistamassa vihreitä energiaratkaisuja (mm. aurinkopaneelit, sähköautot ja joustojen mahdollistaminen)
3) Kiertotalouden ja energiatehokkuuden edistäminen

Luontovaikutukset ja monimuotoisuuden tukeminen
4) Sähköverkkojen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen
5) Energiantuotannon ympäristövaikutukset (mm. vaelluskalat, polttoaineiden käyttö)
6) Resurssitehokkuus (mm. raakaveden ja verkon materiaalien käyttö)

Hyvinvoiva henkilöstö
7) Turvallinen työpaikka
8) Työhyvinvoinnin edistäminen
9) Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
10) Työntekijöiden osaamisen tukeminen

Hyvä asiakaskokemus
11 ) Laadukas asiakaspavelu ja korkea tietosuoja
12) Toiminta- ja huoltovarmuuden turvaaminen
13) Asiakkaiden energiatehokkuuden ja -säästön mahdollistaminen

Hyvä hallinto, eettisyys ja avoimuus
14) Hyvä hallintotapa ja vaatimusten mukaisuus
15) Vastuullisuuden jatkuva parantaminen ja vastuulliset toimitusketjut hankinnoissa ja rakentamisessa
16) Avoin vuoropuhelu sidosryhmien kanssa

Toiminta-alueen elinvoiman turvaaminen
17) Investoinnit, alueen kehityksen edistäminen ja paikallisten energialähteiden hankinta
18) Ennustettava tuotto ja muu tuloutus omistajille sekä jaettu arvonluonti sidosryhmille
19) Innovaatiot ja tutkimus- ja koulutusyhteistyö

Ylivoimaisesti kriittisimmäksi teemaksi nousi Toiminta- ja huoltovarmuuden turvaaminen. Muita kriittisiä teemoja ovat Kiertotalouden ja energiatehokkuuden edistäminen, Hiilineutraali sähköntuotanto ja kaukolämpö, Investoinnit, Alueen kehityksen edistäminen ja paikallisten energialähteiden hankinta sekä Hyvä hallintotapa ja vaatimustenmukaisuus. Nämä teemat muodostavat Savon Voiman kestävän kehityksen ytimen.

Tavoite: Hiilineutraali 2030

Lue lisää: Hiilineutraalisuuden tiekartta ja biodiversiteettivaikutukset

Mitä uutta?

Uusi tutkimushanke edistää kestävää energiantuotantoa Pohjois-Savossa

Pohjois-Savossa käynnistyy uusi tutkimushanke, jonka tavoitteena on kehittää uusiutuvan energian ratkaisuja voimalaitoskattiloihin.
Lue lisää

Ajankohtaista, Ympäristö,
11.3.2024

Savon Voima satsaa vesivoiman optimoinnin ja säätökyvyn kehitykseen

Savon Voima on satsannut viime aikoina energiantuotannon optimoinnin kehitykseen. Tehdyt kehitystoimenpiteet auttavat Savon Voiman sähköntuotantoa vastaamaan energiajärjestelmän asettamiin kapasiteetti- ja säätötarpeisiin mahdollisimman kilpailukykyisesti sekä tehokkaasti.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Ympäristö,
7.3.2024

Toimisivatko hiilidioksiditonnit ympäristöraportoinnin liikevaihtona?

Mittaaminen, raportointi, teot sekä jatkuva parantaminen ovat kaikki tärkeitä osa-alueita ilmastopäästöjen vähentämisessä Savon Voimalla.
Lue lisää

Blogi, Ympäristö,
27.2.2024