Uusi tutkimushanke edistää kestävää energiantuotantoa Pohjois-Savossa

Julkaistu 11.3.2024

Pohjois-Savossa käynnistyy uusi innovatiivinen tutkimushanke nimeltä ”Voimalaitoskattilat osana kiertotalouden ja uusiutuvan energian ratkaisuja (VOKUS)”. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja voimalaitoskattiloihin niin, että siirtyminen turpeesta uusiutuviin polttoaineisiin tapahtuu vaarantamatta energiantuotannon huoltovarmuutta ja samalla hyödyntäen syntyviä raaka-ainevirtoja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Voimalaitoskattilat ovat tärkeitä yhteiskunnan energiahuoltovarmuudelle ja uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiselle. Hankkeessa tavoitellaan ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat voimalaitoskattiloissa 1) siirtymisen puhtaasti uusiutuvien polttoaineiden käyttöön sekä 2) syntyvien sivuvirtojen entistä tehokkaamman hyödyntämisen. Tavoitteena on kehittää menetelmiä erityisesti haastavien bio- ja jätepolttoaineiden käytöstä kattiloissa aiheutuviin tuhkaperäisiin ongelmiin sekä tuhkien sisältämien metallien ja ravinteiden hyödyntämiseen. Lisäksi tutkitaan teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä voimalaitoskattiloiden päästöjen vähennysratkaisuissa.

Pohjois-Savon alueella toimii laaja energia-alan toimijoiden verkosto, ja hankkeen kohderyhmänä ovat nämä energia- ja teknologia-alan yritykset, niille palveluja tuottavat pk-yritykset sekä energiaintensiiviset toimijat, jotka käyttävät tuotannossaan tai liiketoiminnassaan paljon energiaa. VOKUS-hankkeen tavoitteena on tukea alueen energiasektorin toimijoita siirtymään turvallisesti hiilineutraaliin energian tuotantoon samalla hyödyntäen kiertotalouden tuomia mahdollisuuksia. Hankkeen odotetaan vaikuttavan myönteisesti paikalliseen ja laajempaan energia-alan kehitykseen.

Hankkeessa on mukana 10 yritystä. Savon Voima Oyj:ltä liiketoimintajohtaja Kari Anttonen kertoo, että Savon Voiman tavoitteena on lopettaa turpeen käyttö voimalaitoskattiloissa vuoden 2026 loppuun mennessä, mikä tarkoittaa biopolttoaineiden osuuden nostoa 100 prosenttiin.

– Näin VOKUS-hankkeen tavoitteet osuvat erinomaisesti käsillä olevaan muutokseen ja odotamme saavamme hankkeesta tukea muutoksen toteutukseen. Näemme myös tärkeänä alueellisen yhteistyön eri toimijoiden kesken energia-asioissa, jota tämäkin hanke edistää, Anttonen kiteyttää.

Hanketta toteuttavat Savonia-ammattikorkeakoulu oy (päähankkeen toteuttaja) ja Itä-Suomen yliopisto (osahankkeen toteuttaja). Savonian erityisosaamista hankkeessa ovat energiatekniikan kokeellinen testaus- ja kehitystoiminta erityisesti liittyen polttotekniikoihin ja hankkeessa tarvittavaan tuhkan käsittelyyn. Itä-Suomen yliopistossa on erityisosaamista energiantuotannon kattiloiden päästöihin ja tuhkiin liittyvissä kysymyksissä ja monipuoliset analyysimenetelmät aiheeseen liittyvän kehitystyön toteuttamiseksi.

Hanke on EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) osarahoittama. Kehittämis- ja investointihankkeiden kokonaiskustannusarvio on yhteensä 1,7 milj.€. Pohjois-Savon liitto on myöntänyt EU:n ja valtion rahoitusta 1,26 milj.€. Yritysrahoitusta on 48 900 € ja toteuttajien omarahoitusta 400 285 €.

Lisätietoa:

Kari Anttonen
Liiketoimintajohtaja, kaukolämpö ja sähköntuotanto
p. 044  723 7562
kari.anttonen(at)savonvoima.fi

Mitä uutta?

Hukkalämpö hyödyksi: Savon Voiman ja PKO:n pioneerityössä hukkalämpö siirretään takaisin kaukolämpöverkkoon

Sokos-Vaakuna-korttelin uusilla lämpöpumpuilla voidaan ensi kertaa siirtää hukkalämpöä Savon Voiman Joensuun kaukolämpöverkkoon. Vastaavaa ei ole aiemmin Joensuun yrityskentässä tehty.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakastarinat,
22.4.2024

Etsimme voimalaitosoperaattoreita Joensuun voimalaitokselle

Täydennämme käynnistyvän biohiilituotannon myötä Joensuun voimalaitoksen vuorovahvuutta rekrytoimalla voimalaitosoperaattoreita kolmivuorotyöhön.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
19.4.2024

Haemme teknistä palveluvastaavaa sähköverkkopalvelut-tiimiin

Etsimme liittymä- ja verkkopalvelutiimin toiminnasta vastaavaa asiakassuuntautunutta ja kokenutta teknistä asiantuntijaa Palvelukeskus-yksikköömme.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
18.4.2024

Sähköiset maksumuistutukset käyttöön laskutuksessa

Mikäli unohdat maksaa laskusi eräpäivään mennessä, saat maksumuistutuksen samassa sähköisessä kanavassa, johon olet alkuperäisen laskusi vastaanottanut. Sähköinen maksumuistutus on nopea sekä vaivaton tapa reagoida maksamattomaan laskuun.
Lue lisää

Ajankohtaista,
17.4.2024

Etsimme Savon Voimalle tuotantopäällikköä

Tuotantopäällikkönä johdat kaukolämmön ja sähköntuotannon noin 70 ammattilaisen tuotantotiimiä ja vastaat tehokkaasta toiminnasta sekä tuotannon toimintavarmuudesta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
16.4.2024

Kevään sulamisvesitilanteen ennakoidaan olevan normaali – vesivoimalla keskeinen rooli tulvien hallinnassa

Menneen talven lumen määrä on ollut poikkeuksellisen suuri Savon Voiman alueella, mutta kevään edistymisen myötä on voitu ennakoida, että tulevalle keväälle ei ole luvassa lumien sulamisesta johtuvaa poikkeuksellista kevättulvaa.
Lue lisää

Ajankohtaista,
11.4.2024