Vakiokorvaus pitkästä sähkökatkosta

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada vakiokorvausta, kun hän on ollut yhtäjaksoisesti ilman sähköjä vähintään 12 tuntia (verkkopalvelun toimitus on keskeytynyt). Asiakkaalle vakiokorvaus hyvitetään automaattisesti sähkölaskulla. Huomioithan, että automaattinen vakiokorvaus ei välttämättä näy heti katkon jälkeen saapuvassa laskussa.

Lakisääteisen vakiokorvauksen määrä riippuu vuotuisesta verkkopalvelumaksusta. Laissa määritelty keskeytysaika alkaa siitä, kun keskeytys on tullut tietoomme joko käyttöjärjestelmämme kautta tai asiakkaan ilmoituksesta ja meillä on ollut mahdollisuus aloittaa vian korjaaminen. Mikäli viankorjaajien työturvallisuus on vaarassa esimerkiksi rajun myrskyn takia, keskeytysajan laskenta alkaa vasta, kun korjaus voidaan turvallisesti aloittaa.

Vakiokorvaukset määräytyvät sähkökatkon yhtämittaisen keston perusteella. Jos katkoja on useampia, ne katsotaan erillisiksi, jos niiden välillä sähköt ovat palautuneet vähintään kahdeksi tunniksi.

Vakiokorvaukset vuotuisesta verkkopalvelumaksusta määräytyvät seuraavasti:

Yksittäisen keskeytyksen ja kalenterivuoden kuluessa yhdelle asiakkaalle maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta, tai enintään 2 000 euroa. Jos sama verkkopalvelun keskeytyminen ulottuu kahden kalenterivuoden ajalle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää laskettaessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuu.

Jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkailleen. Verkkoyhtiö voi vapautua maksuvelvollisuudesta myös silloin, jos keskeytyksen syyn katsotaan olevan verkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Esimerkkinä tällaisista tapauksista voisivat olla vaikkapa energian säännöstelyä koskevat viranomaismääräykset.