Maakaapelointi Vaajasalossa viimeistelee Toivalan ja Vehmersalmen välisten sähköasemien runkoyhteyden

Julkaistu 19.5.2020

Siilinjärven Toivalassa on jo hyvän aikaa kaivinkoneet myllänneet kaivaen sähkökaapelia maan poveen. Säävarma sähköverkko -hanke alueella huipentuu nyt Vaajasalon lähdön maakaapelointiin. Kokonaisuuden valmistuttua Toivalan, Vuorelan, Siilinjärven ja Vehmersalmen alueet yhdistyvät sähköasemien välisellä runkoyhteydellä, mikä mahdollistaa joustavat jakelujärjestelyt vakauttaen samalla sähkönjakelua alueella. Hankkeen kustannukset ovat noin kaksi miljoonaa euroa.

Kuva: Maakaapelointia ja puistomuuntamon asennusta Ranta-Toivalantiellä elokuussa 2019

Ranta-Toivala valmistunut, työ jatkuu Sikoniemessä ja Vaajasalossa

Vuoden 2019 maastorakentamisvaiheeseen siirtynyt työ alkoi vuoden 2017 loppupuolella maastosuunnittelulla ja varsinainen rakentaminen aloitettiin suunnitelmien valmistuttua Ranta-Toivalan alueella toukokuussa 2019.

– Ranta-Toivalan alueen sähköverkosto on jo valmistunut Halmejoen aluetta lukuun ottamatta. Myös Kortejoen puoleinen keskijänniteverkon runkokaapelointi on pääosin tehty. Kaivutyöt jatkuvat Sikoniemessä ja Vaajasalossa ja vesistökaapeloinnit alkavat toukokuun lopussa, kertoo verkostorakennuttaja Mikko Ontronen.

– Kaivutöiden jäljet näkyvät vielä ympäristössä, mutta asukkaiden ei tarvitse huolestua, sillä rakennettujen alueiden viimeistelyt ja vanhojen sähkölinjojen purkutyöt aloitetaan myös toukokuun aikana heti maan kuivuttua ja kelirikkoajan päätyttyä.

Uuden sähköverkon on määrä olla kokonaisuudessaan käytössä kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä ja purku- sekä viimeistelytyöt valmistuvat marraskuun lopussa. Työmaa-alueen läpimitta on noin 16 kilometriä ja se kattaa muun muassa Ranta-Toivalan, Hirvonniemen, Vaajasalon, Kurkiharjun, Sikoniemen ja Kortejoen alueet.

Ympäristön haasteellisuus estää maakaapeloinnin joka kolkkaan

Työt ovat edenneet hyvin aikataulussaan ja rakentamisessa ei ole tullut vastaan normaalista poikkeavia ongelmia. Kuten savolainen luonto muuallakin Savon Voima Verkon jakelualueella, myös täällä se on vesistöjen, kivikkojen ja kallioiden pirstomaa.

– Maaperä on ollut paikoin haasteellinen. Kaivannoista on noussut paljon kiviä ja osa alueesta on kallioista. Sähköverkon rakenteen monimuotoisuus ja työmaa-alueella sijaitsevat vesistöt ovat vaatineet huolellista projektisuunnittelua, kertoo Ontronen ja jatkaa, – tämän vuoksi ihan kaikkia osuuksia ei kaapeloida, vaan osa sähköverkosta siirretään metsän keskeltä tien viereen, jossa sitä on helpompi huoltaa ja ylläpitää, eikä se ole niin riskialtis myrskyille tai lumikuormille.

Uudella sähköverkolla ja tekniikalla joustavia jakelujärjestelyjä

Kaikkiaan hankkeessa maakaapeloidaan sähköverkkoa noin 46 kilometriä ja uutta keskijännitteistä ilmajohtoa rakennetaan noin viisi kilometriä. Lisäksi maisemaan ilmestyy uusia ympäristöystävällisiä puisto- ja maaseutumuuntamoita 21 kappaletta, joista osa sisältää älytekniikkaa. Pylväsmuuntamoita asennetaan kaksi kappaletta ja kauko-ohjattavia pylväserotinasemia kolme kappaletta.

– Kyseessä on monipuolinen ja laajamittainen sähköverkon saneeraus, joka sisältää esimerkiksi keski- ja pienjännitteistä kaapelointia, avojohtoja, ilmajohtoja sekä kuitu- ja vesistökaapelointia. Pohjavesialueilla ja vesistöjen läheisyydessä sijaitsevat vanhat öljyeristeiset pylväsmuuntamot korvataan uusilla puisto- ja maaseutumuuntajilla, summaa Ontronen.

– Työalueella on 340 sähköä käyttävää kiinteistöä, joiden sähkönjakelua uusi sähköverkko parantaa. Välilliset vaikutukset ovat kuitenkin huomattavasti laajemmat, sillä kokonaisuuden valmistuttua joustavat jakelujärjestelyt Toivalan, Vuorelan, Siilinjärven ja Vehmersalmen alueella mahdollistavat vikatilanteissa sähköntoimituksen ilman pitkiä katkoja.

Faktaa:

• Keskijännitekaapelointia noin 20 km
• Pienjännitekaapelointia noin 26 km
• Savon Voima Verkon kuituverkkoa oman tietoliikenteen tarpeisiin noin 21 km
• Puisto- ja maaseutumuuntamoita 21 kpl
• Purettua keskijänniteilmajohtoa noin 21 km
• Purettua pienjänniteilmajohtoa noin 18 km
• Purettuja pylväsmuuntamoita 26 kpl

Maastosuunnittelu: Insplan Oy, aloitettiin elokuussa 2017
Suuntaporaukset: Savon Suuntaporaus Oy, toteutettiin vuonna 2019
Rakentaminen: Enerke Oy, aloitettiin toukokuussa 2019, valmistuu marraskuussa 2020

Jos herää kysymyksiä urakkaan liittyen, olethan yhteydessä:

Enerke Oy, Sampsa Vauhkonen, p. 040 922 3331sampsa.vauhkonen@enerke.fi
Savon Voima Verkko Oy, Mikko Ontronen, p. 044 723 7254mikko.ontronen@savonvoima.fi


Säävarma-saneeraushankkeet ovat osa Savon Voima Verkon säävarma-ohjelmaa, jossa rakennetaan säävarmaa sähköverkkoa vuosittain noin 1000 kilometriä. Mittavassa investointiohjelmassa maakaapeloidaan merkittävimmät keskijänniteverkon johto-osuudet sekä pienjänniteverkko siltä osin, kuin maasto sen sallii. Verkon toimitusvarmuutta parantava ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan aina perustelluin ja kustannustehokkain ratkaisuin.

Lue lisää Savon Voima Verkko Oy:n säävarma-ohjelmasta ja seuraa työmaiden etenemistä:

www.savonvoima.fi/saavarma
www.facebook.com/savonvoimaverkko