Pielaveden ja Tervon välinen uusi runkoyhteys vahvistaa sähköverkkoa laajalla alueella

Julkaistu 22.9.2020

Kesällä 2019 maastosuunnittelulla alkanut säävarma-hanke on edennyt aikataulussa Pielaveden sähköasemalta Tervon Äyskosken sähköasemalle. Valmistuessaan uusi vahvempi runkoyhteys parantaa sähkönjakelua laajalla alueella. Uusi sähköverkko otetaan käyttöön vuoden 2021 lopussa ja purku- ja viimeistelytyöt valmistuvat vuoden 2022 kesäkuuhun mennessä. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin viisi miljoonaa euroa.

Pielaveden ja Tervon välinen mittava runkoverkon saneeraushanke näkynyt maastossa, kun kaivinkoneet ovat kaivaneet kaapelia maahan ja uusia sähköpylväitä on noussut tien varteen.

– Työt alkoivat kaivutöillä ja maakaapelin asennuksella huhtikuun alussa ja jatkuivat pylvästyksellä heti toukokuussa. Hanke on kokonaisuudessaan hyvin suuri ja monimuotoinen, mikä on aiheuttanut haasteita työn toteutuksessa. Uusi verkosto käyttöönotetaan vaiheittain vuoden 2021 loppuun mennessä, mutta työt jatkuvat vielä vanhojen ilmajohtojen purkutöillä ja viimeistelyillä. Kaikki kaivamisista ja purkuhommista aiheutuneet jäljet siistitään vuoden 2022 kesään mennessä, kertoo verkostorakennuttaja Eka Partanen Savon Voima Verkolta.

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantava ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan aina perustelluin ja kustannustehokkain ratkaisuin. Esimerkiksi haja-asutusalueiden keskijänniteverkot rakennetaan pääsääntöisesti ilmajohtoina. Maisema siistiytyy ja rauhoittuu, kun vanhaa ilmajohtoa puretaan pois noin 150 kilometriä.

– Kaikkea nyt purettavaa vanhaa ilmajohtoa ei kuitenkaan korvata maakaapelilla, vaan tässäkin hankkeessa uutta ilmajohtoa rakennetaan noin 50 kilometriä teiden varsiin. Tien varressa ilmajohtojen kuntoa on helpompi tarkkailla ja viat ovat helpommin havaittavissa sekä korjattavissa, luonnehtii Partanen ilmajohtojen etuja.

Pitkien välien maakaapelointi ja runkoverkon osat tuottavat kapasitiivista loistehoa, joka aiheuttaa sähköverkossa jännitteen nousun. Mikäli jännite nousee yli sallitun, katkaisee sähköverkon automaatio sähköt, jotta laitevahingoilta vältyttäisiin. Tämä näyttäytyy asiakkaille lyhyinä räpsyinä.

Ilmajohdoissa loisteho ja jännitteen nousu on vähäisempää, joten tätä taustaa vasten ilmajohdon rakentaminen maaseudulle ja haja-asutusalueille on fiksua. Toki myös maasto-olosuhteet usein vaikuttavat siihen, että maakaapelointi ei ole kaikissa paikoissa mahdollista.

Kokonaisuudessaan tässä säävarma-hankkeessa maakaapeloidaan keskijännitteistä sähköverkkoa 33 kilometriä ja pienjännitteistä 60 kilometriä. Uusia ympäristöystävällisempiä puistomuuntamoita asennetaan 24 kappaletta, joista 11 kappaletta on kaukokäytettäviä. Uusia pylväsmuuntamoita asennetaan 25 kappaletta.

– Hankkeen valmistuttua uusi sähköverkko ei ole enää niin altis sääolosuhteiden aiheuttamille sähkökatkoille, ja vikatilanteen sattuessa sähköjen palautus muun muassa uuden tekniikan, kaukokäytön, varasyöttöjen ja tien varteen rakennettujen ilmajohtojen ansiosta onnistuu aiempaa nopeammin. Työalueella on noin 400 käyttöpaikkaa, joissa sähköjakelu paranee oleellisesti, mutta välilliset vaikutukset tulevat olemaan huomattavasti laajemmat, kertoo Partanen lopuksi.

Lisätietoa:

Pääurakoitsija (suunnittelu ja rakentaminen): Efficient Network Partner Oy (ENP)

Efficient Network Partner Oy, Tuomas Kamunen, p. 050 505 4254tuomas.kamunen@enp.fi
Savon Voima Verkko Oy, Eka Partanen, p. 044 723 7451eka.partanen@savonvoima.fi


Säävarma-saneeraushankkeet ovat osa Savon Voima Verkon säävarma-ohjelmaa, jossa rakennetaan säävarmaa sähköverkkoa vuosittain noin 1000 kilometriä. Mittavassa investointiohjelmassa maakaapeloidaan merkittävimmät keskijänniteverkon johto-osuudet sekä pienjänniteverkko siltä osin, kuin maasto sen sallii.

Lue lisää Savon Voima Verkko Oy:n säävarma-ohjelmasta ja seuraa työmaiden etenemistä:

www.savonvoima.fi/saavarma
www.facebook.com/savonvoimaverkko