Sähköasemavika ja runkoverkon saneeraus lisäävät sähköverkon häiriöherkkyyttä jakelualueen länsiosissa

Julkaistu 4.8.2020

Tervon sähköaseman 45 kilovoltin katkaisijaan tuli huhtikuussa vika, jonka vuoksi sähköasema asetettiin vianselvittelyn ja korjauksen ajaksi varasyötölle. Korjaustöiden yhteydessä vaurion laajuuden havaittiin olevan oletettua mittavampi ja korjauksen vaativan uusia sähköasemakomponentteja. Poikkeuksellinen varasyöttötila on päällä myös Siilinjärven Alapitkän ja Pielaveden välisen suurjännitteisen (110 kV) runkoverkon saneerauksen vuoksi, mikä lisää osaltaan sähköverkon häiriöherkkyyttä.

Varasyöttö aiheuttaa edelleen häiriöherkkyyttä Tervon alueen sähkönjakeluun ja lyhyet sähkökatkot ovat valitettavasti hyvin todennäköisiä. Vaurion korjaamista ovat hidastaneet komponenttien pitkät toimitusajat sekä se, että osa katkaisijapilareista on jouduttu irrottamaan ja purkamaan huoltotiloissa. Sähköaseman korjauksen on määrä valmistua syyskuun aikana.

Lisäksi Savon Voima Verkko saneeraa parhaillaan 110 kilovoltin suurjännitteistä runkoverkkoa Siilinjärven Alapitkän ja Pielaveden välillä. Saneeraus toteutetaan kahdessa osassa: ensin peruskorjattavana on Pielaveden ja Maaningan sähköasemien välinen yhteys, jonka jälkeen saneerauksen kohteena on Maaningan ja Alapitkän sähköasemien välinen voimajohto.

Peruskorjaus on aiheuttanut varasyötössä ilmenneen teknisen ongelman vuoksi melko laajalla maantieteellisellä alueella tavanomaista enemmän lyhyitä sähkökatkoja. Katkoja on esiintynyt ja niitä voi edelleen esiintyä Suonenjoen, Rautalammin, Konneveden, Vesannon, Kuopion Karttulan, Hankasalmen, Keiteleen, Pielaveden alueilla sekä osin Tervon kunnan maaseutualueella.

– Häiriöherkkyyttä on aiheuttanut sähköverkkoon paikallisesti tuleva ylijännitetila, koska samaan aikaan pitkän varasyötön alueella on kesän takia ollut alhainen kulutustila. Tämä korjaantuu sään viilenemisen ja sitä kautta kulutuksen lisääntymisen myötä, kertoo palveluvastaava Timo Kiiski Savon Voima Verkko Oy:stä.

– Ilmiön taustalla on pitkien välien maakaapeloinnin ja pitkien runkoverkon johtojen mukanaan tuomat haasteet, kuten maakaapelien ja runkoverkon osien tuottama kapasitiivinen loisteho, joka aiheuttaa jännitteen nousun. Mikäli jännite nousee yli sallitun, sähköverkon suojaus katkaisee sähköt, jotta laitevahingoilta vältyttäisiin.

Sähköasemasaneeraukset ovat Savon Voima Verkolla vuosittaista toimintaa, joilla pyritään pääsemään muun muassa loisteho-ongelmasta eroon. Sähköasematekniikan nykyaikaistaminen mahdollistaa monenlaisia keinoja esimerkiksi tarkkaan vianpaikannukseen ja parempiin suojaustoimintoihin.

Loistehon ja jännitteen nousun ehkäisemistä tukee myös se, että maaseudulla uutta keskijännitteistä sähköverkkoa rakennetaan maakaapeloinnin sijasta ilmajohtona, jossa loisteho on vähäisempää.

Alapitkän ja Pielaveden välisen voimajohdon peruskorjauksen on arvioitu valmistuvan kesäkuuhun 2021 mennessä.


Lisätietoa:

Timo Kiiski
Palveluvastaava, sähköverkon käyttö
timo.kiiski@savonvoima.fi
P. 044 723 7473