Väppi-sovellusta kehitetään asiakasnäkökulmasta

Julkaistu 15.9.2023

Savon Voiman, Väreen sekä Kuopion Energian yhdessä asiakkailleen tarjoama Väppi-energiasovellus on jatkuvasti kehittyvä asiakasrajapinta.

Savon Voiman, Väre-sähkönmyyntiyhtiön sekä Kuopion Energian yhdessä asiakkailleen tarjoama Väppi-energiasovellus on jatkuvasti kehittyvä asiakasrajapinta niin yksityisasiakkaille kuin yhteisöille ja yrityksille.

Väppi-sovelluksen kautta asiakkaamme voivat seurata ja hallinnoida sähköliittymäänsä, kaukolämpöliittymäänsä sekä Väreen sähkön toimituksen piirissä olevat asiakkaat myös sähköntoimituksen palveluaan. Kokonaisuutta hallinnoidaan näiden kolmen yhtiön toimesta, ja palvelua kehitetään jatkuvasti parhaan asiakaskokemuksen saavuttamiseksi.

Mobiilisovelluksen lisäksi Väppi-sovellusta voi käyttää myös verkon kautta kirjautumalla palveluun kunkin yrityksen verkkosivuilta. Mobiilisovelluksen ja selainsovelluksen toiminnot ovat lähestulkoon identtiset, mutta selainpohjaiseen palveluun on keskitetty ominaisuuksia enemmän yrityskäyttöön soveltuvilta osin. Esimerkkinä Väppi-sovellusta yrityskäytössä käyttävästä ammattikunnasta voidaan mainita muun muassa isännöitsijät, joilla on tarvetta hallinnoida ja nähdä useiden eri kiinteistöjen energiankäyttöön liittyviä tietoja.

Asiakkaalla on aina ajantasainen tieto saatavilla

Väppi-sovelluksen kautta jaamme asiakkaillemme monipuolisesti tietoa heidän energian kulutuksestaan. sovelluksen kautta voi seurata sähkön kulutusta ja kaukolämmön asiakkaat voivat tarkastella sen kautta myös lämmitysenergian kulutustaan.

Väppi tarjoaa myös työkaluja energiankäytön optimointiin kuten Väppi-energiavalmentajan, kulutusvahdin sekä hintaseurannan työkaluja. Tulevaisuudessa palvelua tullaan kehittämään myös tuotevertailun osalta, jotta asiakkaan energian käytössä tapahtuvat muutokset aikaansaavat sovelluksen tarjoamaan proaktiivisesti paremmin asiakkaan tarpeisiin soveltuvia energiatuotteita.

Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi Väppi tarjoaa tarkastelunäkymän asiakkaan sopimuksiin sekä laskutukseen. Mobiilisovelluksen ominaisuuksiin kuuluvat lisäksi häiriövahti, chat-palvelu sekä vikailmoituksen jättämisen mahdollisuus. Myös useampien käyttöpaikkojen seuranta onnistuu Väppi-sovelluksen avulla ja lukuoikeuksia asiakkaan käyttöpaikoille voidaan lisäksi määrittää useammalle käyttäjälle.

Väppi-sovelluksen historia juontaa juurensa 2010-luvulle

Väppi-sovelluksen juuret ovat saanet alkunsa Savon Voiman kehittämästä Priwatti-nimisestä asiakassovelluksesta, jonka kehittäminen alkoi jo 2010 luvulla. Savon Voimalla sovelluskehittämisen veturina toiminut markkinointipäällikkö Ari Holopainen on saanut olla mukana viemässä niin Priwatin kuin myöhemmin Väppi-sovelluksen kehitystyötä eteenpäin asiakkaan näkökulmaa ja viestinnällisiä tarpeita huomioiden.

”Väppi-sovelluksen kehittämisessä oleellisinta on ollut ajatus tarjota asiakkaillemme ajasta ja paikasta riippumaton kanava omien, niin sähkö- kuin kaukolämpöasioiden seuraamiseen ja niiden analysointiin sekä ennen kaikkea poikkeamien havainnontiin. Tyypillisimpiä asiakkaiden kertomia tapauksia Väppi-sovelluksen avulla paljastuneiksi sähkövarkaiksi ovat olleet terassille päälle unohtuneet säteilylämmittimet tai vesijohtoputkien saattolämmitykset”, Holopainen kertoo.

”Vuoden 2022 tapahtumat ja niiden vaikutus erityisesti energian hintaan lisäsi Väppi-sovelluksen käyttäjien ja sen käytön määrää huomattavasti. Vaikka kyseessä olikin ei toivottu tilanne, henkilökohtaisesti saattoi kokea hyvää mieltä siitä, että asiakkaillemme oli tarjolla työkalu, jonka avulla he pystyvät seuraamaan ja optimoimaan omaa energiankäyttöään myös voimakkaasti heiluvien hintojen aikana.”

Uusi sähkömittaustekniikka lisää tarkkuutta ja toiminnallisuutta

Sähköverkon toimintojen osalta Savon Voiman sähkömittareiden päivittyminen ns. ”varttitasetta” tukeviin uusiin sähkömittareihin tulee tarjoamaan uusia mahdollisuuksia Väppi-sovelluksen hyödyntämiseen. Uusien mittareiden mahdollistama 15 minuutin sykleissä tapahtuva kulutusmittaus tarjoaa asiakkaille tulevaisuudessa mahdollisuuden tarkastella omaa sähkönkulutustaan lähes reaaliaikaisesti. Tämä puolestaan tarjoaa parannuksia mahdollisten häiriöiden sekä kulutuspiikkien havainnointiin ja niihin reagointiin.

”Tavoittelemme uuden sukupolven mittalaitteilla ajantasaisempaa tietoa energian käytöstä eri kanavissa, kuten Väppi-sovelluksessa. Uudet mittalaitteet kyetään lukemaan ja mittaustiedot käsittelemään ajantasaisemmin kuin aiemmin, jopa vain 5–15 minuutin viiveellä. Lisäksi mittalaitteiden tilakyselyt ja ohjaukset kyetään automatisoimaan paremmin kuin ennen. Savon Voima kehittää aktiivisesti uutta tekniikkaa hyödyntäviä uusien mittalaitteiden tarjoamia mahdollisuuksia pystyäkseen tarjoamaan asiakkailleen parempia palveluita, oli kyse sitten kulutuksen seurannasta tai joustoista”, kuvailee Savon Voiman ICT- ja digitalisaatiojohtaja Tuomas Räsänen.

Tulevaisuudessakin palvelua laajennetaan yhtiöiden toiminnan mukaisesti

Savon Voiman tähtäimessä on laajentaa yhtiön palvelutarjontaa myös vesihuollon toimialalle. Tästä syystä tulevaisuudessa muun muassa digitaalisesti etäluettavat vesimittarit tulevat osaksi Savon Voiman mittaus- ja asiakaspalvelukokonaisuutta. Näin ollen asiakkaiden mahdollisuudet esimerkiksi oman vedenkulutuksen seurantaan nousevat osaksi Savon Voiman digitaalista palvelukokonaisuutta.

Tällä hetkellä Savon Voima tarjoaa etäluettavaa veden kulutusmittausta pilottihankkeen kautta Pielavedellä, jossa etäluettavien vesimittareiden lisäksi tarjoamme kunnalle myös mittareiden luentapalvelun.

Väppi-sovelluksen kehittämisen näkökulmasta keskiössä tulee aina olemaan asiakas ja asiakkaan tarpeet. Jatkuvasti kehittämällä voimme parantaa asiakaskokemusta, ja luoda lisäarvoa niin yksityisille kuin yritys- ja kuntasektorin asiakkaillemme.

Tervetuloa Väppi-sovelluksen käyttäjäksi!

Mitä uutta?

Savon Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2023: Toimintaympäristön heikentyneet näkymät haastavat kannattavuutta 

Konsernin liikevaihto oli 147,7 miljoonaa euroa ja pieneni edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 0,5 %.  Konsernin liikevoitto oli 33,9 miljoonaa euroa ja kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 2,7 %.  
Lue lisää

Ajankohtaista,
29.9.2023

Iisalmen voimalaitoksella käyttöönotetaan uudet polttoaineenkäsittely- ja näytteenottolaitokset

Savon Voiman Iisalmen Parkatin voimalaitoksella tehdyt mittavat investoinnit kiinteän polttoaineenkäsittelyyn ja -näytteenottoon liittyen ovat edenneet käyttöönottovaiheeseen.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö,
28.9.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytyksiä Joensuussa

Keskiviikkona 27.9. kello 7.30–10.30 on Joensuussa Rauhankadun ja Vanamokadun alueella sekä torstaina 28.9. kello 7.30–13.30 Vanatien alueella keskeytys kaukolämmön jakelussa.
Lue lisää

Häiriöt,
26.9.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Iisalmen Paloisvuorentiellä

Keskiviikkona 27.9.2023 kello 8–18 välisenä aikana on Iisalmessa kaukolämpöverkoston saneerauksesta johtuva kaukolämmön jakelukeskeytys.
Lue lisää

Häiriöt,
25.9.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Suonenjoella

Kaukolämmön jakelukeskeytys Suonenjoella
Lue lisää

Häiriöt,
25.9.2023

Väppi-palvelussa voi esiintyä hitautta

Teemme tietojärjestelmien päivityksiä keskiviikosta 20.9.2023 kello 15.00 alkaen ja muutostöiden on arvioitu olevan ohi torstaina 21.9.2023 iltapäivällä.
Lue lisää

Häiriöt,
20.9.2023