Varkauden kaupunki ja Savon Voima selvittävät Varkauden Aluelämpöön liittyviä yhteistyö- ja omistajuusvaihtoehtoja

Julkaistu 12.4.2023

Varkauden kaupunki on kaupunkistrategian linjausten mukaisesti käynnistänyt selvitystyön kaupungin, sekä sen yhtiöihin sitoutuneen omaisuuden uudelleenjärjestely- ja realisointimahdollisuuksista. Yhtenä selvityskohteena on ollut Varkauden Aluelämpö Oy. Selvityksessä kaupunki on käynyt läpi Aluelämmön liiketoiminnan tulevaisuuden näkymiä, kehittämistarpeita sekä yhtiöön sitoutuneen omistaja-arvon kehitystä. Selvitystyötä jatketaan Savon Voima Oyj:n ja Savon Energiaholding Oy:n kanssa. Tavoitteena on, että selvitystyö olisi valmis kesäkuuhun 2023 mennessä. Varkauden kaupungin osalta lopullisen ratkaisun mahdollisten järjestelyjen suhteen tekee kaupunginvaltuusto.

Varkauden kaupunki on kaupunkistrategian linjausten mukaisesti käynnistänyt selvitystyön kaupungin, sekä sen yhtiöihin sitoutuneen omaisuuden uudelleenjärjestely- ja realisointimahdollisuuksista. Selvitystyön kautta on arvioitu kaupungin keskeisten omaisuuserien osalta vaihtoehtoiset mahdollisuudet sekä potentiaalit toiminnan kehittämisen ja talouden näkökulmasta. Selvitystyössä on huomioitu myös julkinen palveluvelvoite sekä omaisuuden arvonkehitykseen liittyvä näkökulma.

Yhtenä selvityskohteena on ollut Varkauden Aluelämpö Oy. Selvityksessä kaupunki on käynyt läpi Varkauden aluelämmön liiketoiminnan tulevaisuuden näkymiä, kehittämistarpeita sekä yhtiöön sitoutuneen omistaja-arvon kehitystä. Selvityksen pohjalta on käynnistetty neuvottelut Savon Voiman kanssa, joka olisi luonteva kumppani nykyisten keskinäisten omistusten johdosta.

Selvitystyötä jatketaan Savon Voima Oyj:n ja Savon Energiaholding Oy:n kanssa selvittäen sekä Aluelämpö Oy:n koko osakekannan vaihtoa että osakekannan osittaista vaihtoa Savon Energiaholding Oy:n osakkeisiin. Tämän lisäksi selvitetään osittaisen osakekaupan mahdollisuudet. Varkauden kaupunki omistaa tällä hetkellä Savon Voima -konsernista 7,08 %. Savon Voima Oyj omistaa Varkauden Aluelämpö Oy:stä 19,9 %. Tavoitteena on, että selvitystyö olisi valmis kesäkuuhun 2023 mennessä. Varkauden kaupungin osalta lopullisen ratkaisun mahdollisten järjestelyjen suhteen tekee kaupunginvaltuusto.

– Nopeasti muuttuva energia-ala vaatii myös kuntaomisteisilta energiayhtiöiltä vahvuutta vastata tulevaisuuden tarpeisiin. Aluelämpö Oy on jo nykyisellään merkittävä paikallinen toimija, joka toteuttaa tärkeää tehtävää kaukolämpöyhtiönä. Savon Voima tuntee entuudestaan osaomistajana Aluelämmön vahvuudet ja kehittymismahdollisuudet ja olisi kuntaomisteisena yhtiönä luonteva kumppani vahvistamaan paikallista energiantuotantoa ja sen tulevaisuutta, kertoo Varkauden kaupunginjohtaja Joonas Hänninen.

– Varkauden Aluelämpö on tehnyt vuosien mittaan paljon asiakaskokemuksen kehittämiseksi erilaisia palveluita, joita voimme varmasti hyödyntää laajemminkin Savon Voimalla. Meillä on 21 kaukolämpöverkkoa ja tästä tulisi meille toiseksi suurin verkkoalue. Huomioiden Riikinnevan alueen kehitysmahdollisuudet, pidämme voimavarojen mahdollista yhdistämistä isona askeleena ja mahdollisuutena tulevaisuutta ajatellen, kertoo Savon Voima -konsernin toimitusjohtaja Arto Sutinen.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Joonas Hänninen, puh. 040 676 5544, joonas.hanninen@varkaus.fi
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Hynninen, puh. 040 030 6747, kati.hynninen@lh.varkaus.fi
toimitusjohtaja Arto Sutinen, puh. 044 703 3130, arto.sutinen@savonvoima.fi

Mitä uutta?

Kaukolämmön jakelukeskeytys Suonenjoen Sairaalapolun alueella

Kaukolämmön jakelukeskeytys Suonenjoen Sairaalapolun alueella
Lue lisää

Häiriöt,
24.5.2023

Siilinjärven taajaman uusi 110 kilovoltin toimitusvarmuutta parantava sähköverkko otettiin käyttöön – suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitu myös liito-oravat

Erityishuomiota vaati alueelle sijoittuva liito-oravien elinympäristö. Saneerauksen myötä voimajohto siirtyi osittain valtatien kanssa samaan infrakäytävään ja vanha johto purkautui pois asuinalueelta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Säävarma, Ympäristö,
23.5.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Jalkalantien ympäristössä Suonenjoella

Keskiviikkona 24.5.2023 kello 8.00-16.00 välisenä aikana on Suonenjoella Jalkalantien ympäristössä kaukolämpöverkon saneerauksesta johtuva lämmönjakelun keskeytys.
Lue lisää

Häiriöt,
22.5.2023

Energiansäästöön uusi palvelusivusto – Savon Voima avaa voimapiste.fi -sivuston

Savon Voima avaa 22.5. voimapiste.fi -sivuston, josta Savon Voima Verkon alueella asuvat pääsevät tarkastelemaan energiankulutustietojaan entistä reaaliaikaisemmin. Palvelun tarjoaman rajapinnan avulla voi seurata omaa energiankulutusta ja löytää tapoja energiansäästöön.
Lue lisää

Ajankohtaista, Energiaa säästämässä,
22.5.2023

Keskiviikkona 17.5.2023 puhelinpalvelumme on auki kello 16.00 saakka

Helatorstain aattona puhelinpalvelumme on avoinna kello 8.00-16.00 välisen ajan.Tiesithän, että lasku- ja sopimustiedot sekä energiankäyttötiedot löydät Väppi-palvelustamme.Perjantaina 19.5.2023 palvelemme normaalisti kello 8.00-17.00
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakaspalvelu,
16.5.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Joensuussa

Keskiviikkona 17.5.2023 kello 7.30–13.00 on kaukolämpöverkoston rakennustöistä johtuva kaukolämmön jakelukeskeytys Joensuussa.
Lue lisää

Häiriöt,
16.5.2023