Sähköverkon automaattinen jälleenkytkentäaika pitenee

Julkaistu 19.1.2024

Savon Voima Verkko on aikaisemmin hyödyntänyt häiriötilanteissa lyhyttä – alle sekunnin kestävää – automaattista verkon jälleenkytkentää, jolla asiakkaiden sähköntoimitusvarmuutta on haluttu ylläpitää mahdollisimman suurena. Automaattisilla jälleenkytkennöillä pystytään poistamaan noin 70 % verkon häiriötilanteista ennen kuin ne muuttuvat pitkäkestoisiksi, fyysistä korjaamista vaativiksi vioiksi. Automaattisen jälleenkytkennän on voinut normaalisti havaita vain lyhyenä kytkeytymisäänenä sähkökaapissa ja valojen räpsähdyksenä. Osassa kodin sähkölaitteita virransyötön lyhyt katkeaminen on voinut aikaansaada esimerkiksi kellonaikojen muutoksia tai osassa sähkölaitteita myös tallennettujen asetusten nollaantumista.

Säävarman verkon rakentamisen myötä jälleenkytkentöjen määrää on saatu vähenemään merkittävästi, mikä on vähentänyt vikatilojen syntymistä. Edelleen automaattiselle jälleenkytkennälle on tarvetta etenkin haja-asutusalueilla, missä se auttaa estämään pidempiaikaisten vikojen syntyä.

Savon Voima Verkko on ollut mukana Tampereen yliopiston tutkimuksessa, jossa on selvitetty parhaita ratkaisumalleja, joilla voidaan vähentää asiakkaille aiheutuvia haittavaikutuksia. Tähän tutkimukseen pohjautuen jälleenkytkentöjen aikoja on muutettu pidemmiksi.

Jälleenkytkennän kesto on uuden mallin mukaisesti pääsääntöisesti 5 sekuntia +45 sekuntia. Jäälleenkytkennän kestoon vaikuttavat kuitenkin verkon alueelliset tekniset rajoitteet, joten aika voi vaihdella tarpeen mukaisesti. Tämä jatkettu jälleenkytkennän aika auttaa sähkölaitteita sammumaan hallitusti sekä elpymään paremmin uudelleen toimintakuntoon ilman erityisiä toimia käyttäjältä. Onnistunut elpyminen edellyttää, että sähkölaitteiden asetukset ovat muuten kunnossa ja niiden uudelleen päälle kytkeytymiselle ei ole muita teknisiä esteitä.

Erityisen herkkien sähkölaitteiden sekä automaatiojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi suosittelemme keskeytyksettömän sähkönsyötön varajärjestelmän eli UPS-järjestelmän hankintaa. Parhaan UPS-ratkaisun hankinnassa auttaa paikallinen sähköurakoitsijasi.

Mistä automaattisessa jälleenkytkennässä on kyse?

Tilanteessa, jossa sähköverkon automatiikka havaitsee virransyötössä mahdollisen vian, tapahtuu niin sanottu jälleenkytkentä. Jälleenkytkennän (käytetään myös nimitystä takaisinkytkentä) seurauksena verkon sähköt katkaistaan, jonka jälkeen ne kytkeytyvät automaattisesti uudelleen päälle. Vian edelleen ollessa verkossa, sähköt katkaistaan uudelleen. Tämä toiminto auttaa poistamaan noin 70 % ilmajohtoverkon vioista, kuten esimerkiksi lintujen tai eläinten aiheuttamat hetkelliset häiriöt.

Nyt automaattisen jälleenkytkennän sähkökatkojen ajat ovat pääsääntöisesti 5 s + 45 s. Käytetty aika määräytyy verkon teknisten ratkaisujen perusteella. Lyhyitä sekunneista muutamiin minuutteihin kestäviä keskeytyksiä voi aiheutua myös sähköverkon vikojen paikannuskytkennöistä johtuen.

Lisätietoja:

Sami Viiliäinen
Kehityspäällikkö, Savon Voima Verkko Oy
sami.viiliainen(at)savonvoima.fi

Mitä uutta?

Savon Voima investoi voimakkaasti sähköiseen lämmöntuotantoon – yhtiö rakentaa lämpöpumppulaitoksen Joensuun voimalaitokselle

Savon Voiman tavoitteena on olla energiantuotannossa hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja nyt käynnistyvä laitoshanke on merkittävä panostus päästöttömään ja sähköistyvään kaukolämmön tuotantoon.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö, Ympäristö,
17.6.2024

Sähköverkon lentotarkastukset jatkuvat maanantaista 17.6.2024 alkaen

Savon Voima Verkon lentotarkastukset ilmajohtoverkon kunnonhallintaa varten jatkuvat viikoilla 25 ja 26.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
14.6.2024

Joroisen sähköaseman saneeraus jatkuu kesän aikana

Savon Voima Verkko jatkaa Joroisen sähköaseman saneerausta ja modernisoi sähköaseman keskijännitekojeistoa sekä uusii 110 kV ensiölaitteita. Aseman suunniteltu valmistuminen on 1.11.2024.
Lue lisää

Ajankohtaista, Häiriöt,
14.6.2024

Ukkonen aiheutti sähkökatkon Iisalmessa

Ukkonen aiheutti Iisalmen kaupunkialueen eteläosan Marjahaan, Kangaslammen ja Paloisvuoren alueilla sähkökatkon 6.6.2024 klo 00.09 alkaen. Sähköt saatiin palautettua viimeisiin sähköttömiin kohteisiin klo 01.55.
Lue lisää

Ajankohtaista,
6.6.2024

Maalämpö- ja hybridijärjestelmät suurissa kohteissa: Haasteet ja parhaat käytännöt

Onnistuneen lämmitysratkaisun kannalta on tärkeää, että suunnittelun ja ylläpidon ketju on saumaton ja eri näkökulmat otetaan huomioon ennen toteutusta. Näin on erityisesti hybridikohteissa, joissa käytetään sekä lämpöpumppuja että kaukolämpöä.
Lue lisää

Blogi, Kaukolämpö,
5.6.2024

Etsimme prosessi- ja polttoaineanalyytikkoa Joensuun voimalaitoksen laboratorioon

Suoritamme omassa laboratoriossamme voimalaitoksen toiminnan kannalta tärkeitä vesikemia- ja polttoaineanalyyseja muun muassa varmistaaksemme tuotannossamme käytettävän veden ja voimalaitoksessamme poltettavan biopolttoaineen laadun.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
3.6.2024