Kari Anttonen aloittanut Savon Voiman kaukolämmön ja sähkötuotannon liiketoimintajohtajana

Julkaistu 10.4.2024

Huhtikuun alussa liiketoimintajohtajana aloittaneen Kari Anttosen mukaan asiakkaiden energiapalvelutarpeeseen vastaaminen ja hiilineutraalisuuden saavuttaminen ovat Savon Voiman tärkeimpiä tehtäviä. Kaukolämmön roolin hän näkee merkittävänä energiamurroksessa ja kaukolämpöverkot toimivat energia-alustana tulevaisuuden ratkaisuille.

Energiatekniikan diplomi-insinööri Kari Anttonen on nimitetty Savon Voiman kaukolämmön ja sähköntuotantoliiketoiminnan johtajaksi 1.4.2024 alkaen. Anttonen on toiminut Savon Voiman tuotantopäällikkönä vuodesta 2019 alkaen ja tätä ennen useissa eri asiantuntijatehtävissä vuodesta 2011 alkaen.

”Otan tehtävän vastaan erittäin motivoituneena ja koen etuoikeutta päästessäni johtamaan ja kehittämään liiketoimintaa juuri voimakkaassa energiamurroksessa. Ympärilläni on hieno tiimi, joiden kanssa meillä on erinomainen mahdollisuus vastata tuleviin haasteisiin ja uusiin kehityspolkuihin”, pohtii Anttonen.

Savon Voima on nostanut yhdeksi strategiansa kulmakiveksi asiakkaan huomioimisen yhä vahvemmin. Anttonen nostaakin yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan asiakkaiden huomioimisen Savon Voiman toiminnan kehittämisessä energiamurroksen keskellä.

”Olemme organisoituneet vuoden alusta uudella tavalla asiakkuuksien osalta ja kehittäneet toimintaamme yli liiketoimintarajojen niin, että asiakkaalle olisimme yksi Savon Voima. Asiakas on meille aidosti tärkein ja olen vakuuttunut, että työmme tällä saralla näkyy asiakkaillemme yhä parempana asiakaskokemuksena ja parempina palveluina.”

Biomassalla merkittävä rooli hiilineutraalisuuden saavuttamisessa ja huoltovarmuuden turvaamisessa

Biomassan käyttö energiantuotannossa on aiheuttanut viime vuosina keskustelua. Anttosen mukaan ilman biopolttoaineita hiilineutraalisuustavoitteita on mahdoton saavuttaa.

”Biopolttoaineilla on oleellinen rooli energiantuotannon hiilineutraalisuuden saavuttamisessa, ja uskon, että polttamista tarvitaan vielä pitkään osana energiantuotannon kokonaispalettia. Kaukolämpöverkostot toimivat erinomaisena alustana niin sanotuille sektori-integraatiolle, jossa eri toimijat hyödyntävät keskinäisiä synergioita ja kaukolämpöverkosto mahdollistaa hukkalämpöjen siirron energiaa tarvitseville asiakkaille. Mahdollinen biomassan verotus haittaisi näihin tehtäviä investointeja ja olisi hiilineutraalisuuden saavuttamisen kannalta haitallinen.”

Vaikka biomassalla tulee oleman merkittävä rooli Savon Voimalla hiilineutraaliuden savuttamisessa kaukolämmössä ja omassa sähköntuotannossa vuosikymmenen loppuun mennessä, kehitetään Savon Voimalla voimakkaasti myös vaihtoehtoisia energiantuotannon muotoja korvaamaan polttamista kaukolämmön tuotannossa. Joensuussa on jo rakenteilla merkittäviä hankkeita sektori-integraatioihin, energian varastointiin sekä sähköiseen lämmöntuotantoon liittyen. Myös muissa kaukolämpöverkoissamme edistämme samansuuntaista kehitystä sekä yhteistyöprojekteja kumppaneiden kanssa hukkalämpöjen hyödyntämiseksi. Hieno esimerkki hukkalämpöjen hyödyntämisestä on Siilinjärvellä, jossa taajaman kaukolämmöstä lähes 100 prosenttia on Yaran tehtaan hukkalämmöillä tuotettua kaukolämpöä.

Sähköntuotannon puolella Anttonen uskoo, että säätöön kykenevien tuotantomuotojen, kuten vesivoiman ja CHP-laitosten merkityksen sähköjärjestelmässä olevan vahva myös jatkossa.

”Sähköntuotannon vaihtelu ja tätä kautta markkinahintojen heilunta on tulevaisuudessa suurempaa uusiutuvan sähköntuotannon lisääntyessä. Mekin olemme osaltamme mukana viemässä näitä hankkeita eteenpäin, mutta samalla kuitenkin kehitämme säätöön kykenevää tuotantoa ja osallistumme näin sähkömarkkinoiden tasapainottamiseen.”

Lisätietoja:

Kari Anttonen
Savon Voiman kaukolämmön ja sähköntuotantoliiketoiminnan johtaja
kari.anttonen@savonvoima.fi

Mitä uutta?

Asunto Oy Vuorelan Välke hyödyntää maa- ja kaukolämpöä

Siilinjärvelle vuonna 2023 valmistunut taloyhtiö Asunto Oy Vuorelan Välke lämpenee Savon Voiman palveluna toteuttamalla maalämmön sekä kaukolämmön hybridijärjestelmällä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakaspalvelu, Kaukolämpö,
14.5.2024

Säävarmaa sähköverkkoa valmistui Karttulan ja Pihkainmäen alueelle

Verkkoa on muutettu säävarmaksi verkostostrategian mukaisesti. Vanhaa verkkoa on kaapeloitu ja ilmajohdot on rakennettu teiden varsille.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
6.5.2024

Lapinlahden Hyvä Eväs pitää grillin kuumana läpi kesän

Lapinlahdella 5-tien varressa maamerkiksi muodostunut grilli Hyvä Eväs on toiminut Salonsalmen levähdysalueella vuodesta 2005 saakka.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakastarinat, Sähkö,
1.5.2024

Tule vaikuttamaan tulevaisuuden sähköverkon kehittämiseen – anna palautetta kehittämissuunnitelmaan

Avasimme sivuston, jonka kautta asiakkaat pääsevät tutustumaan sähköverkon kehityssuunnitelmaan. Tule mukaan vaikuttamaan tulevaisuuden verkon kehittämiseen ja anna palautetta 2.6.2024 mennessä!
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
30.4.2024

Asiakaspalvelun aukioloajat vapun ja helatorstain aikaan

Savon Voiman ja Kuopion Energian yhteinen asiakaspalvelupiste on suljettuna 9.–10.5. Myös puhelinpalvelussa on poikkeusaikataulu.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakaspalvelu,
30.4.2024

Vesannolla suoritetaan verkon tarkastusta dronella

Savon Voima Verkko Oy sekä Insplan Oy pilotoivat dronella tehtävää akustista verkon tarkastusta Vesannolla.
Lue lisää

Ajankohtaista,
29.4.2024