Joroisten Maaveden voimalaitoksella saneerataan vanhat reunapadot ja rakennetaan kalannousuväylä

Julkaistu 5.6.2023

Savon Voima saneeraa kesällä 2023 Joroisten Maaveden vesivoimalaitoksen kanavan reunapadot. Lisäksi vesivoimalaitoksen lähelle Vasaralankoskeen rakennetaan luonnonmukainen kalannousuväylä. Väylä mahdollistaa vaelluskalan nousun vesivoimalaitoksen ohi ja tukee vaelluskalojen elinolosuhteita alueella.

Savon Voiman Joroisten Maaveden vesivoimalaitokselle aloitetaan kesäkuun alussa kanavan reunapatojen saneeraus. Vuosina 1957–59 kaivetun kanavan reunapadot ovat painuneet ja ne saneerataan vastaamaan uusia patoturvallisuuden vaatimuksia. Saneerauksessa 1,8 kilometrin pituisen tulokanavan reunapatojen yläpintaa korotetaan ja asennetaan routaeristykset. Samalla padon harjaa levennetään 4 metriin. Töiden aikana vesivoimalaitos on normaalisti tuotannossa.

Maaveden vesivoimalaitos sijaitsee Maaveden ja Sysmäjärven välissä. Työt kestävät kesän 2023 ajan ja urakan toteuttaa Savon Kuljetus Oy. Töistä saattaa aiheutua melua lähiympäristöön. Pahoittelemme töistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Joroisten Vasaralankoskeen kalannousuväylä

Savon Voima rakentaa Maaveden voimalaitoksen yhteyteen vuoden 2023 aikana myös luonnonmukaisen kalannousuväylän. Väylä rakennetaan Vasaralankosken vanhaan luonnonuomaan, joka sijaitsee Maaveden ja Sysmään laskevan Kiekanlahden välissä.

Nyt rakennettava kalannousuväylä koostuu luonnonmukaisesta uomasta ja Katajamäentien alittavasta noin 22 metriä pitkästä rumpuputkesta. Väylän kokonaispituus on noin 480 m ja se rakennetaan uomaan, jossa koski on alun perin sijainnut. Tavoitteena on, että uoma ranta-alueinaan säilyy mahdollisimman luonnonmukaisena. Sitä kunnostetaan tarpeen mukaan pohjaa ja luiskia kiveämällä tai sorastamalla niin, että uomasta tulee muodoiltaan ja virtausolosuhteiltaan vaihteleva.

Hanke mahdollistaa vaelluskalan nousun Maaveden vesivoimalaitoksen ohi. Lisäksi hankkeella lisätään Joroisvirran reitille vaelluskaloille lisääntymisalueita, mikä edesauttaa vaelluskalojen elinolosuhteita. Kalannousuväylä myös tukee myöhemmin rakennettavan Liunan kalatien rakentamisen hyötyjä.

Työt alkoivat suunnitelmien mukaan keväällä 2023 puuston raivaamisella. Suunnitelmien mukaan hanke toteutetaan vuoden 2023 aikana. Aikataulu tarkentuu hankkeen urakoitsijan valinnan jälkeen.

Lisätietoja:
Pasi Räsänen, vesivoiman käyttöpäällikkö
pasi.rasanen@savonvoima.fi

Mitä uutta?

Savon Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2023: Toimintaympäristön heikentyneet näkymät haastavat kannattavuutta 

Konsernin liikevaihto oli 147,7 miljoonaa euroa ja pieneni edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 0,5 %.  Konsernin liikevoitto oli 33,9 miljoonaa euroa ja kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 2,7 %.  
Lue lisää

Ajankohtaista,
29.9.2023

Iisalmen voimalaitoksella käyttöönotetaan uudet polttoaineenkäsittely- ja näytteenottolaitokset

Savon Voiman Iisalmen Parkatin voimalaitoksella tehdyt mittavat investoinnit kiinteän polttoaineenkäsittelyyn ja -näytteenottoon liittyen ovat edenneet käyttöönottovaiheeseen.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö,
28.9.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytyksiä Joensuussa

Keskiviikkona 27.9. kello 7.30–10.30 on Joensuussa Rauhankadun ja Vanamokadun alueella sekä torstaina 28.9. kello 7.30–13.30 Vanatien alueella keskeytys kaukolämmön jakelussa.
Lue lisää

Häiriöt,
26.9.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Iisalmen Paloisvuorentiellä

Keskiviikkona 27.9.2023 kello 8–18 välisenä aikana on Iisalmessa kaukolämpöverkoston saneerauksesta johtuva kaukolämmön jakelukeskeytys.
Lue lisää

Häiriöt,
25.9.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Suonenjoella

Kaukolämmön jakelukeskeytys Suonenjoella
Lue lisää

Häiriöt,
25.9.2023

Väppi-palvelussa voi esiintyä hitautta

Teemme tietojärjestelmien päivityksiä keskiviikosta 20.9.2023 kello 15.00 alkaen ja muutostöiden on arvioitu olevan ohi torstaina 21.9.2023 iltapäivällä.
Lue lisää

Häiriöt,
20.9.2023