Säävarmaa sähköverkkoa valmistui Karttulan ja Pihkainmäen alueelle

Julkaistu 6.5.2024

Savon Voima Verkon sähköverkon saneeraaminen Karttulan ja Pihkainmäen välisellä alueella on saatu valmiiksi viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Uuden verkon rakentaminen aloitettiin vuonna 2022 ja vanha verkko purettiin tänä talvena. Verkkoa on muutettu säävarmaksi verkostostrategian mukaisesti. Vanhaa ilmajohtoa on maakaapeloitu ja uudet ilmajohdot on siirretty metsän keskeltä teiden varsille.

Tehty hanke tulee parantamaan oleellisesti Syvänniemen ja Pihkainmäen taajamien sähkön toimitusvarmuutta, mutta myös taajamien ulkopuolella tilanne paranee. Lisäksi vierimetsien hoitotöitä on kohdistettu hankkeen alueelle huomattava määrä. Alueella on noin 700 sähköä käyttävää kiinteistöä, joiden sähkönjakelua uusittu sähköverkko parantaa. Lisäksi välillisesti nyt tehdyt toimet parantavat vielä huomattavasti suuremman alueen ja asukasmäärän sähkön toimitusvarmuutta Pohjois-Savossa. 

Savon Voima Verkon rakennuttamispäällikkö Tuomas Kamunen pitää nyt valmistunutta Karttulan sähköverkon saneerausta merkittävänä parannuksena alueen sähkön toimitusvarmuuteen. 

– Vuoden 2022 ja 2023 aikana tämä hanke oli yksi merkittävimmistä investointikohteista. Alueella asuu paljon asiakkaitamme ja alueella on ollut verrattain paljon sähkönjakelun keskeytyksiä. Alueelle tehdyt toimenpiteet vähentävät merkittävästi myrskytuhojen ja lumikuormien aiheuttamia sähkökatkoja. Laajamittaisen kaapeloinnin lisäksi verkostoautomaatio on merkittävässä roolissa. Ilmajohtoihin kohdistuvat sähkönjakelukeskeytykset saadaan eroteltua nopeasti maakaapeliverkosta ja vika-alueen rajaamista pystytään tekemään tarkemmalla tasolla, Kamunen kertoo.

Karttula–Pihkainmäki on hyvin tyypillinen alue, johon tällä hetkellä Savon Voima Verkko kohdistaa investointeja. Kun alueella on asutusta tiheämmin, ratkaisuna on yleensä maakaapelointi, ja kun mennään hieman harvemmin asutulle alueelle, kustannustehokkain ja järkevin ratkaisu on ilmajohdon rakentaminen. Verkostostrategian mukaisesti taajamat ja suuritehoiset johtolähdöt kaapeloidaan, Kamunen tiivistää.  

Laaja ja monipuolinen saneerausprojekti

Pihkainmäen alueelle tehty sähköverkon saneeraus on ollut Savon Voima Verkolta mittava satsaus. Alueen saneerausprojekti on ollut kestoltaan noin kolme vuotta ja kustannuksiltaan noin 4,4 miljoonaa euroa. 

Työt alkoivat vuoden 2021 loppupuolella projektin suunnittelulla ja varsinainen rakentaminen aloitettiin maastosuunnitelmien valmistuttua Syvänniemen alueella kesäkuussa 2022. Uusi sähköverkko otettiin kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2023 aikana ja viimeiset purku- sekä viimeistelytyöt valmistuvat keväällä, toukokuun 2024 loppuun mennessä. 

Työmaa-alueen läpimitta on ollut noin 23 kilometriä ja se on kattanut Karttulan, Syvänniemen ja Pihkainmäen alueet. Kyseessä on ollut hyvin laaja ja monipuolinen sähköverkon saneeraus, joka on sisältänyt esimerkiksi keski- ja pienjännitteistä kaapelointia, ilmajohtoja, avojohtoja sekä kuitu- ja vesistökaapelointia. 

– Kaikkiaan hankkeessa kaapeloitiin sähköverkkoa noin 93 kilometriä ja uutta keskijännitteistä ilmajohtoa rakennettiin tien varteen noin kolme kilometriä. Lisäksi maisemaan ilmestyi uusia puisto- ja maaseutumuuntamoita 33 kappaletta, joista 21 on kaukokäytettäviä ja 12 sisältää älytekniikkaa. Pylväsmuuntamoita asennettiin yksi kappale. Työmaan laajuus ja verkon rakenteen monimuotoisuus vaativat projektisuunnittelulta erityistä huolellisuutta, hankkeesta vastannut Savon Voima Verkon projektipäällikkö Mikko Ontronen kertoo. 

Rakentamisen osalta hankkeen työt etenivät hyvin ja rakentamisessa ei tullut vastaan normaalista poikkeavia ongelmia. Maaperä oli paikoin haasteellista ja kaivamisen yhteydessä maasta nousi paljon kiviä. 

– Vanhojen sähkölinjojen purkutyötä tehdään kevään 2024 aikana ja rakennettujen alueiden viimeistelyt valmistuvat toukokuun 2024 aikana heti maan kuivuttua ja kelirikkoajan päätyttyä. Kaikki projektin jäljet on lopullisesti siistitty toukokuun 2024 lopussa, Ontronen kertoo. 

– Säävarman verkon rakentamisen kannalta tällä projektilla on ollut suuri merkitys, koska alueellisesti Karttulassa on ollut paljon sähkökatkoja. Tästäkin syystä moni alueen asukkaista on toivonut verkkoyhtiöltä parannusta tilanteeseen, ja suhtautuminen nyt tehtyyn sähköverkon rakentamiseen on ollut hyvin myönteistä, vaikkakin rakentamisen aikana palautetta saatiin melko vähän, Ontronen jatkaa.

Karttulan ja Pihkainmäen alueella toteutetun työmaan päätoteuttajana on ollut Enerke Oy. Projektin suunnittelu, rakentaminen ja johtaminen on työllistänyt Enerken henkilöstön lisäksi projektin eri vaiheissa useita aliurakoitsijoita ja kymmeniä henkilöitä. Projektilla on ollut mittava työllistävä vaikutus alueellisesti ja paikallisesti.

Karttulan ja Pihkainmäen alueen sähköverkon saneeraus pähkinänkuoressa


Lisätietoja:

Mikko Ontronen, projektipäällikkö
Savon Voima Verkko Oy
mikko.ontronen@savonvoima.fi
p. 044 723 7254

Mitä uutta?

Asunto Oy Vuorelan Välke hyödyntää maa- ja kaukolämpöä

Siilinjärvelle vuonna 2023 valmistunut taloyhtiö Asunto Oy Vuorelan Välke lämpenee Savon Voiman palveluna toteuttamalla maalämmön sekä kaukolämmön hybridijärjestelmällä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakaspalvelu, Kaukolämpö,
14.5.2024

Lapinlahden Hyvä Eväs pitää grillin kuumana läpi kesän

Lapinlahdella 5-tien varressa maamerkiksi muodostunut grilli Hyvä Eväs on toiminut Salonsalmen levähdysalueella vuodesta 2005 saakka.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakastarinat, Sähkö,
1.5.2024

Tule vaikuttamaan tulevaisuuden sähköverkon kehittämiseen – anna palautetta kehittämissuunnitelmaan

Avasimme sivuston, jonka kautta asiakkaat pääsevät tutustumaan sähköverkon kehityssuunnitelmaan. Tule mukaan vaikuttamaan tulevaisuuden verkon kehittämiseen ja anna palautetta 2.6.2024 mennessä!
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
30.4.2024

Asiakaspalvelun aukioloajat vapun ja helatorstain aikaan

Savon Voiman ja Kuopion Energian yhteinen asiakaspalvelupiste on suljettuna 9.–10.5. Myös puhelinpalvelussa on poikkeusaikataulu.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakaspalvelu,
30.4.2024

Vesannolla suoritetaan verkon tarkastusta dronella

Savon Voima Verkko Oy sekä Insplan Oy pilotoivat dronella tehtävää akustista verkon tarkastusta Vesannolla.
Lue lisää

Ajankohtaista,
29.4.2024

Etsimme motivoitunutta ja aikaansaavaa verkostoanalyytikkoa sähköverkkoliiketoimintaamme

Tehtäviisi kuuluu datan käsittelyä ja analysointia sekä johtopäätösten, toimenpiteiden ja suositusten tekemistä. Tuot esiin uusia tapoja hyödyntää ja visualisoida dataa.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
25.4.2024