Sähkömarkkinalain muutos haastaa Savon Voiman säävarman sähköverkon rakentajat 

Julkaistu 23.2.2022

Savon Voima Verkon aiempi säävarman sähköverkon rakentamiseen tekemä kokonaissuunnitelma mittavine investointeineen oli laskettu sen pohjalle, että lain määrittelemät reunaehdot pysyisivät ennallaan vuoteen 2024 saakka. Nyt hyväksytty uusi sähkömarkkinalaki muutti kuitenkin oleellisesti tilannetta ja joudummekin miettimään, kuinka rahoitamme tulevat investointimme niin, että säävarma verkko saadaan toteutettua sähkön toimitusvarmuuskriteerien mukaisesti. 

Mitkä asiat uudessa sähkömarkkinalaissa nousevat päällimmäisinä esille Savon Voima Verkko Oy:n toimitusjohtaja Lauri Siltaselle

– Lakimuutoksen yhtenä tarkoituksenahan on pitkällä aikavälillä alentaa suurten toimitusvarmuusinvestointien johdosta kohonneita verkkopalveluhintoja. Meilläkin tähänastinen kokonaisinvestointi on ollut jo lähes puoli miljardia euroa. Se on väistämättä näkynyt myös asiakashinnoissa. Nyt ollaan tilanteessa, jossa taajamat on käyty läpi ja siirrytään haja-asutusalueille. Samalla suunnitellut vuositason investointimäärät alkavat pienentyä ja paineet hinnankorotuksiin vähenevät. Lakimuutos tosin heikensi investointien kannattavuutta ja aikataulu asiakashintojen alentamiselle vaatii vielä jatkoselvittelyä. Lähdemme kuitenkin siitä, että lähivuosina verkkopalveluhintojen korotuksiin ei ole tarvetta. Seuraamme myös lain perimmäisen tavoitteen savuttamista, jossa kaikkien toimenpiteiden taustalla on sähkökatkojen määrän vähentäminen ja niiden kestoaikojen lyheneminen. Tilastollisesti näin on tapahtunut ja käytännön varmistus tähän on saatu viimeaikojen myrskyissä sähköjen palautumista seuraamalla. 

Lisäaika ei helpota tilannetta

– Uudessa laissa lähes kaikille yhtiöille annetaan lisäaikaa säävarman sähköverkon valmiiksirakentamiseen vuoteen 2036 saakka. Tämä on valtakunnantasolla tietysti hyvä asia ja tullee alentamaan asiakashintoja pikaisemmin niillä yhtiöillä, joilla aiempi takaraja oli 2028. Nämä yhtiöthän voivat nyt jakaa koko jäljellä olevan investointipanoksensa yli tuplasti pidemmälle ajanjaksolle. Savon Voimalla tätä mahdollisuutta ei ole, koska erityisen vaikeissa olosuhteissa operoiville yhtiöille tuo takaraja oli jo aiemmin vuosi 2036 ja kaikki suunnittelu meillä on perustunut tähän aikaikkunaan. 

Porkkanat kepeiksi

– Mielestäni meille merkittävimmät vaikutukset uudessa laissa tulevat siinä aiemmin olleiden kannustimien muutoksista. Kärjistäen voisi sanoa niiden muuttuneen porkkanoista kepeiksi.

– Merkittävin uuden lain muutos kohdistuu investointikannustimiin. Energiavirasto alensi sähköverkon rakentamisen yksikkökustannuksia, joilla jokaiselle sähköverkon rakentamisen osa-alueelle määritetään kiinteä hinta. Esimerkiksi yhden maakaapelikilometrin rakentamisella on kaikilla yhtiöillä käytössä sama kiinteä hinta riippumatta siitä, millaisissa maastollisissa olosuhteissa toteutuksia tehdään.  

– Yksikköhintojen osalta valitettavasti kävi niin, että uusilla hinnoilla ei Savon Voiman alueella pystytä säävarmaa sähköverkkoa rakentamaan. Karkeasti voidaan sanoa, että yksikköhinnat ovat noin 85 %:a oikeista tämän hetken markkinahinnoista. Eli kun nyt investoimme miljoonan säävarmaan sähköverkkoon, niin voimme saada hyödyksi verkon arvostusta siitä noin 0,85 miljoonaa. 

– Investointikannustimen muutos on saanut jo joidenkin vastaavissa olosuhteissa operoivien verkkoyhtiöiden ilmoittamaan lähes kaikkien tälle vuodelle kaavailtujen töiden perumisista. Tämänkaltaiset toimenpiteet tulevat heijastumaan välittömästi myös kumppaniverkostoon töiden vähenemisenä. Pahimmillaan se ohjaa alalla olevat sähköverkon rakentamisen ammattilaiset hakeutumaan pysyvästi muihin töihin ja myös alan houkuttelevuus ammatinvalintaa miettivien nuorten keskuudessa laskee.

– Toinen muutos kohdistuu toimitusvarmuuskannustimeen, jota uudesta laista ei enää löydy. Tämän seurauksena ilmajohtojen läheisyydessä olevien vierimetsien käsittelystä joudutaan lähes luopumaan. Se on ollut kustannustehokas keino säävarman sähköverkon rakentamisessa ja sillä on voitu myös siirtää ennenaikaisia investointeja myöhemmäksi. Viime vuosina vierimetsiä olemme hoitaneet noin 500 km vuodessa.

Tälle vuodelle ei muutoksia

– Meilläkin on nyt tarkkaan mietittävä kuinka toiminta jatkossa saadaan rahoitettua. Kuluvan vuoden osalta emme vielä suuria muutoksia suunniteltujen töiden toteuttamiselle ole kaavailleet. Tärkeää on myös vaikuttaa seuraavan, 2024 tulevan valvontamallin sisältöön niin, että siinä ei enää tuotaisi uusia haasteita varsinkaan meidänkaltaisten, vaikeissa olosuhteissa operoivien verkkoyhtiöiden toimitusvarmuushankkeisiin. 

Lisäämme avoimuutta ja vuoropuhelua asiakkaiden kanssa

– Uusi tilanne haastaa meitä kehittämään edelleen kustannustehokkaita keinoja säävarmuushankkeiden toteuttamiseen määräajan puitteissa. Tässä yhteydessä myös lisäämme vuoropuhelua asiakkaiden kanssa ja tänä keväänä julkaisemmekin koko alueelta sähköverkon kehittämissuunnitelman. Siihen jokainen voi kevään aikana käydä verkkosivuilla tutustumassa ja esittämässä omat näkemyksensä sekä kommenttinsa.

Tarjoamme myös uusia keinoja sähkölaskun pienentämiseen

– Hintojen aleneminen ei ole ainoa keino sähkölaskun pienentämiseen vaan siihen jokainen meistä voi vaikuttaa myös itse omilla toimillaan. Omat energiansäästötoimet ja jatkossa myös tasainen sähkönkäyttö tarjoavat siihen mahdollisuuksia. Jälkimmäisestä kerromme enemmän tehohinnoitteluartikkelissa.

Mitä uutta?

Kaukolämmön jakelukeskeytys Iisalmessa

Tiistaina 25.6.2024 kello 08.00–18.00 on kaukolämpöverkoston huollosta johtuva kaukolämmön jakelukeskeytys Iisalmessa. Keskeytys koskee kiinteistöjä Päiviönkadun, Riistakadun, Rantakadun, Haukiniemenkadun, Iivolankadun, Kirkkopuistonkadun ja Louhenkadun alueilla.
Lue lisää

Häiriöt,
20.6.2024

Kaukolämmön jakelukeskeytys Pieksämäellä

Maanantaina 24.6.2024 kello 10–16 on kaukolämpöverkoston huollosta johtuva kaukolämmön jakelukeskeytys Pieksämäellä.
Lue lisää

Häiriöt,
19.6.2024

Suonenjoen Pakkasmarjan prosessin hukkalämmöt hyödynnetään kaukolämmöksi

Ratkaisu hukkalämpöjen hyödyntämiseen löytyi Savon Voiman kaukolämmön kaksisuuntaisuuden mahdollistamasta energian talteenotosta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakastarinat, Kaukolämpö,
18.6.2024

Kesäkuussa tutustuttiin ja tienattiin

Me Savon Voimalla yhdistimme tänä keväänä voimamme Kuopion Energian kanssa ja järjestimme 15–17-vuotiaille suunnatun Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluohjelman.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
18.6.2024

Pieksämäellä kaukolämmön toimituksessa äkillinen katko

Pieksämäellä on sattunut kaukolämpöverkostoon putkirikko, mistä johtuen Pieksämäellä on tällä hetkellä äkillinen kaukolämmön jakelukatko.
Lue lisää

Häiriöt,
18.6.2024

Savon Voima investoi voimakkaasti sähköiseen lämmöntuotantoon – yhtiö rakentaa lämpöpumppulaitoksen Joensuun voimalaitokselle

Savon Voiman tavoitteena on olla energiantuotannossa hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja nyt käynnistyvä laitoshanke on merkittävä panostus päästöttömään ja sähköistyvään kaukolämmön tuotantoon.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö, Ympäristö,
17.6.2024