Sähköverkon lentotarkastukset alkavat – tarkastuksilla parannetaan kunnonhallintaa ja toimitusvarmuutta

Julkaistu 31.5.2023

Savon Voima Verkko teettää lentotarkastuksia ilmajohtoverkon kunnonhallintaa varten tänä kesänä noin 2 000 johtokilometriä. Eläinten laidunalueet ja hevostallit pyritään aina mahdollisuuksien mukaan kiertämään. Arkojen eläinten osalta on kuitenkin hyvä varautua etukäteen.

Savon Voima Verkko kuvauttaa helikopterilennoin sähköverkkoa kesä–heinäkuussa. Kuvauksen toteuttaa Comtiki Oy. Keski- ja suurjänniteverkkoa kuvataan 5.6. alkaen noin 2 000 kilometriä etelästä pohjoiseen koko verkkoalueella.

– Lentojen toteuttamiseen on varattu noin neljä viikkoa aikaa. Lennoilla käytetään Comtiki Oy:n uutta 6. sukupolven mittalaitetta. Laitteistolla valokuvataan verkon komponentit ja muodostetaan kolmiulotteinen laserkeilausaineisto. Kerätyn aineiston perusteella muodostetaan kuntotarkastustiedot ja kasvustoanalyysi johtokatujen raivaustarpeen määrittelemiseksi, kertoo teknologiajohtaja Sami Laitinen Comtiki Oy:stä.

Lentosuunnitelmaan vaikuttavat sääolosuhteet ja sadekeliä pyritään välttämään. Siksi tarkkoja lentopäivämääriä ei vielä tässä vaiheessa pystytä ennakkoon antamaan. Asiasta tiedotetaan tarkemmin, kun ajankohdat vahvistuvat.

Tarkastuslennot suoritetaan matalilla lentokorkeuksilla ja kaikki ilmasta havaittavat eläinten laidunalueet ja myös hevostallien alueet pyritään kiertämään.

– Hevostallien sijainneista meillä on varsin kattava etukäteistieto olemassa. Arkojen eläinten osalta suosittelemme kuitenkin varautumaan tähän tilanteeseen, kehottaa käyttö- ja kunnossapitoinsinööri Tomi Kyhyräinen Savon Voima Verkko Oy:stä.

Kartta suunnitellusta lentoalueesta

Lisätietoa:

Tomi Kyhyräinen, käyttö- ja kunnossapitoinsinööri
Savon Voima Verkko Oy
p. 044 723 7501
tomi.kyhyrainen(at)savonvoima.fi

Sami Laitinen, teknologiajohtaja
Comtiki Oy
p. 0400 439 099
sami.laitinen(at)comtiki.fi

Mitä uutta?

Savon Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2023: Toimintaympäristön heikentyneet näkymät haastavat kannattavuutta 

Konsernin liikevaihto oli 147,7 miljoonaa euroa ja pieneni edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 0,5 %.  Konsernin liikevoitto oli 33,9 miljoonaa euroa ja kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 2,7 %.  
Lue lisää

Ajankohtaista,
29.9.2023

Iisalmen voimalaitoksella käyttöönotetaan uudet polttoaineenkäsittely- ja näytteenottolaitokset

Savon Voiman Iisalmen Parkatin voimalaitoksella tehdyt mittavat investoinnit kiinteän polttoaineenkäsittelyyn ja -näytteenottoon liittyen ovat edenneet käyttöönottovaiheeseen.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö,
28.9.2023

Sähköasemasaneerauksesta johtuvat jakeluverkon poikkeusjärjestelyt lisäävät sähkökatkoherkkyyttä Pielaveden ja Kiuruveden alueilla lokakuun puolelle

Savon Voiman sähköasemasaneerauksesta johtuvat jakeluverkon poikkeusjärjestelyt lisäävät sähkökatkoherkkyyttä Pielaveden ja Kiuruveden alueilla lokakuun puolelle. Rakentamisen yhteydessä sähköä ohjataan varasyöttöjen varaan, mikä lisää sähkökatkoherkkyyttä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
19.9.2023

Sonkajärvellä pilotoidaan sähköverkon kuntotarkastusta dronella

Savon Voima Verkko Oy sekä Insplan Oy pilotoivat dronella tehtävää keskijänniteverkon kuntotarkastusta
Lue lisää

Ajankohtaista,
15.9.2023

Väppi-sovellusta kehitetään asiakasnäkökulmasta

Savon Voiman, Väreen sekä Kuopion Energian yhdessä asiakkailleen tarjoama Väppi-energiasovellus on jatkuvasti kehittyvä asiakasrajapinta.
Lue lisää

Blogi, Kaukolämpö, Sähkö,
15.9.2023

Savon Voima Oyj -konserni etsii toimitusjohtajaa

Savon Voima Oyj etsii konsernin toimitusojohtajaa
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
13.9.2023