Savon Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.4.2023: Toimitusvarmuus korkealla tasolla vaikeassa markkinassa

Julkaistu 1.6.2023

Tammi–huhtikuu lyhyesti

Sähköä ja lämpöä tuotettiin vuodentakaista vähemmän

Sähkön tukkuhinta Suomessa oli tammi–huhtikuussa 73,34 euroa megawattitunnilta, mikä on 17 prosenttia matalampi kuin vuosi sitten. Hinnat laskivat vähäisemmän kulutuksen ja kasvaneen tuotannon ansiosta. Samaan aikaan Savon Voiman sähkön tuotantomäärä oli tammi–huhtikuussa 210 gigawattituntia, mikä oli 10,3 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Tämä johtui sähkön ja lämmön yhteistuotannon vähäisyydestä, jota tuotettiin 14,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän lämpimän sään ja matalan hinnan vuoksi.  

Lämmin sää myös vaikutti suoraan kaukolämmön myyntiin: Kaukolämpöä tuotettiin kokonaisuudessaan 535 gigawattituntia, mikä on 4,0 prosenttia edellistä tarkastelujaksoa vähemmän. Voimalaitosten ja lämpökeskuksien käytettävyys on ollut alkuvuonna hyvä ja polttoaineiden kotimaisuusaste oli 98,8 prosenttia. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö väheni hieman viime vuodesta ollen nyt 66,3 prosenttia. Tämä johtuu Ukrainan sodan aiheuttamasta kotimaisten biopolttoaineiden tarjontahaasteista ja aiottua suuremmasta turpeen käytöstä.

Sähköverkko palveli erinomaisesti

Sähköä siirrettiin 723 GWh, mikä oli 11,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Siirtomäärän väheneminen tarkastelujaksolla johtuu asiakkaiden sähkönsäästötoimista ja lämpimästä alkuvuodesta. Sähkönjakelun toimitusvarmuus oli tammi–huhtikuussa erinomainen palveluasteen oltua 99,99 prosenttia ja energiapainotettu keskimääräinen vikakeskeytysaika oli 9 minuuttia asiakasta kohden (ed. vuosi 34 min). Alkuvuoden ennaltaehkäisevät toimet lumikuormavikojen ennakoinnissa ja tehokas vianhoito auttoivat erinomaisen tuloksen saavuttamisessa. Tarkastelujakson aikana myös jatkettiin toimitusvarmuutta parantavia sähköverkkohankkeita muun muassa Sukevalla, Alapitkällä, Varkaudessa sekä Karttula-Pihkainmäki-alueella.

Energiakriisi käynnisti kiinnostuksen aurinkosähköjärjestelmiä kohtaan ja huhtikuun loppuun mennessä aurinkosähköjärjestelmiä on liitetty sähköverkkoon yhteensä 366 (118) kappaletta, kun koko viimevuonna määrä oli 976 kappaletta.

Energiamarkkinat ovat edelleen epävakaat

Sähkön markkinahinnat ovat laskeneet ja markkinoiden hintavaihtelu tasoittunut vuoteen 2022 verrattuna. Kotimaisilla polttoainemarkkinoilla on voimakasta kilpailua ja hintojen nousua erityisesti biomassajakeiden osalta. Tämä aiheuttaa nousua myös muihin polttoaineisiin ja niiden saatavuuteen. Päästöoikeuden hinta on myös pysytellyt ennätyksellisen korkealla tasolla. Lisäksi viranomaisregulaation ennakoitavuus ja pitkäjänteisyys energia-alan investoinneille näyttää heikentyneen. Esimerkkinä sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaista voittoverotusta koskeva laki, eli niin sanottu windfall-vero tulee lisäämään konsernin verotaakkaa vuonna 2023.

Savon Voima -konsernin vuoden 2023 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan toteutuvan vuoden 2022 tasoisena tai hieman sitä pienempänä.

Lue Savon Voiman osavuosikatsaus kokonaisuudessaan:

Lisätietoa:
Arto Sutinen
Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj
arto.sutinen@savonvoima.fi

Mitä uutta?

Savon Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2023: Toimintaympäristön heikentyneet näkymät haastavat kannattavuutta 

Konsernin liikevaihto oli 147,7 miljoonaa euroa ja pieneni edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 0,5 %.  Konsernin liikevoitto oli 33,9 miljoonaa euroa ja kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 2,7 %.  
Lue lisää

Ajankohtaista,
29.9.2023

Iisalmen voimalaitoksella käyttöönotetaan uudet polttoaineenkäsittely- ja näytteenottolaitokset

Savon Voiman Iisalmen Parkatin voimalaitoksella tehdyt mittavat investoinnit kiinteän polttoaineenkäsittelyyn ja -näytteenottoon liittyen ovat edenneet käyttöönottovaiheeseen.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö,
28.9.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytyksiä Joensuussa

Keskiviikkona 27.9. kello 7.30–10.30 on Joensuussa Rauhankadun ja Vanamokadun alueella sekä torstaina 28.9. kello 7.30–13.30 Vanatien alueella keskeytys kaukolämmön jakelussa.
Lue lisää

Häiriöt,
26.9.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Iisalmen Paloisvuorentiellä

Keskiviikkona 27.9.2023 kello 8–18 välisenä aikana on Iisalmessa kaukolämpöverkoston saneerauksesta johtuva kaukolämmön jakelukeskeytys.
Lue lisää

Häiriöt,
25.9.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Suonenjoella

Kaukolämmön jakelukeskeytys Suonenjoella
Lue lisää

Häiriöt,
25.9.2023

Väppi-palvelussa voi esiintyä hitautta

Teemme tietojärjestelmien päivityksiä keskiviikosta 20.9.2023 kello 15.00 alkaen ja muutostöiden on arvioitu olevan ohi torstaina 21.9.2023 iltapäivällä.
Lue lisää

Häiriöt,
20.9.2023