Savon Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2024: Kylmä alkuvuosi kasvatti liikevaihtoa mutta polttoainekustannukset käänsivät kannattavuuden laskuun

Julkaistu 31.5.2024

Tammi–huhtikuu lyhyesti


Sähkön tuotantomäärä laski, lämpö kasvoi

Sähkön markkinahinnat olivat tammi-huhtikuussa viime vuotta alhaisemmat, mistä johtuen myös sähköä tuotettiin viime vuotta vähemmän. Sähköntuotanto oli tammi-huhtikuussa 202 gigawattituntia, mikä oli 3,7 prosenttia viime vuotta vähäisempi. Vesivoimaa tuotettiin 32 gigawattituntia, mikä on saman verran kuin vuosi sitten. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) oli yhteensä 103 gigawattituntia, mikä oli 10,9 prosenttia vuotta 2023 vastaavaa ajankohtaa vähemmän.

Normaalia kylmempi alkuvuosi nostatti kaukolämmön myyntiä viime vuoteen verrattuna. Alkuvuoden lämmitystarveluku kasvoi 12,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Lämmön myynti oli kokonaisuudessaan 598 gigawattituntia, joka ylittää 11,8 prosentilla edellisen vuoden vastaavan tarkastelujakson myynnin. Sähkön ja lämmöntuotantoon käytetyistä energianlähteistä oli uusiutuvia 73,9 (edellisvuonna: 68,4) prosenttia tammi – huhtikuun tarkastelujaksolla. Kovat pakkasjaksot alkuvuodesta lisäsivät öljyn ja nestekaasun käyttöä kaukolämmön tuotannossa öljyn ja nestekaasun osuuden oltua kaikista polttoaineista 5,2 (1,7) prosenttia. Energialähteiden kotimaisuusaste oli 94,8 (98,3) prosenttia puun ja turpeen ollessa täysin kotimaisia.

Sähkönsiirtomäärissä kasvua

Kylmä alkuvuosi vaikutti myös sähkönsiirron määrään. Alkuvuoden osalta sähkönsiirtomäärä oli hieman budjetoitua suurempi. Sähköä siirrettiin 780 GWh, mikä oli 7,9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna (723 GWh). Asiakkaat ovat jatkaneet aiempina vuosina aloittamiaan sähkönsäästö- ja energiatehokkuustoimia.

Aurinkosähkön pientuotannon sähköverkkoon liittäminen on jatkunut vilkkaana alkuvuoden aikana, vaikkakaan edellisen vuoden huippulukemiin ei päästy. Huhtikuun loppuun mennessä aurinkosähköjärjestelmiä on liitetty Savon Voima Verkon sähköverkkoon yhteensä 139 (366) kappaletta. Sähkönjakelun palveluaste oli tammi–huhtikuussa erinomainen 99,99 prosenttia ja sähköverkon keskimääräinen vikakeskeytysaika oli 8 minuuttia (9 minuuttia) asiakasta kohden. Pitkäkestoisia vikoja oli keväällä keskimääräistä vähemmän.

Hintojen nousu vaikuttaa myös loppuvuonna kannattavuuteen

Talouden ennakoidaan alkavan toipumaan vuoden 2024 jälkimmäisellä puoliskolla. Inflaatio on alkanut hidastumaan energian hintojen laskun ja kiristyneen rahapolitiikan seurauksena. Biomassajakeiden kysyntä on jatkuvasti tarjontaa suurempaa. Edelleen jatkuva polttoaineiden hintojen nousu tulee heikentämään erityisesti kaukolämpöliiketoiminnan kannattavuutta kuluvan vuoden aikana. Sään mukaan vaihtelevan uusiutuvan tuotannon osuuden kasvaessa sähkömarkkinat ovat äärimmäisen herkkiä muutoksille aiheuttaen sähkön hintaan suurta vaihtelua lyhyilläkin ajanjaksoilla. Tämä tekee sähköntuotannon tuloskehityksen ennakoinnista erittäin vaikeaa.

Käytettävissä olevin tiedoin Savon Voima -konsernin vuoden 2024 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan jäävän edellisvuotta alemmalle tasolle.

Lue Savon Voiman osavuosikatsaus kokonaisuudessaan täältä. 

Lisätietoa:

Juha Räsänen, toimitusjohtaja
Savon Voima Oyj
juha.rasanen(at)savonvoima.fi

Mitä uutta?

Suonenjoen Pakkasmarjan prosessin hukkalämmöt hyödynnetään kaukolämmöksi

Ratkaisu hukkalämpöjen hyödyntämiseen löytyi Savon Voiman kaukolämmön kaksisuuntaisuuden mahdollistamasta energian talteenotosta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakastarinat, Kaukolämpö,
18.6.2024

Kesäkuussa tutustuttiin ja tienattiin

Me Savon Voimalla yhdistimme tänä keväänä voimamme Kuopion Energian kanssa ja järjestimme 15–17-vuotiaille suunnatun Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluohjelman.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
18.6.2024

Savon Voima investoi voimakkaasti sähköiseen lämmöntuotantoon – yhtiö rakentaa lämpöpumppulaitoksen Joensuun voimalaitokselle

Savon Voiman tavoitteena on olla energiantuotannossa hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja nyt käynnistyvä laitoshanke on merkittävä panostus päästöttömään ja sähköistyvään kaukolämmön tuotantoon.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö, Ympäristö,
17.6.2024

Sähköverkon lentotarkastukset jatkuvat maanantaista 17.6.2024 alkaen

Savon Voima Verkon lentotarkastukset ilmajohtoverkon kunnonhallintaa varten jatkuvat viikoilla 25 ja 26.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
14.6.2024

Joroisen sähköaseman saneeraus jatkuu kesän aikana

Savon Voima Verkko jatkaa Joroisen sähköaseman saneerausta ja modernisoi sähköaseman keskijännitekojeistoa sekä uusii 110 kV ensiölaitteita. Aseman suunniteltu valmistuminen on 1.11.2024.
Lue lisää

Ajankohtaista, Häiriöt,
14.6.2024

Ukkonen aiheutti sähkökatkon Iisalmessa

Ukkonen aiheutti Iisalmen kaupunkialueen eteläosan Marjahaan, Kangaslammen ja Paloisvuoren alueilla sähkökatkon 6.6.2024 klo 00.09 alkaen. Sähköt saatiin palautettua viimeisiin sähköttömiin kohteisiin klo 01.55.
Lue lisää

Ajankohtaista,
6.6.2024