Savon Voiman verkkoalueen ensimmäinen energiayhteisö perustettiin Iisalmeen

Julkaistu 30.5.2023

Iisalmen Peltosalmella sijaitseva asunto-osakeyhtiö Vintturi on Savon Voiman verkkoalueen ensimmäinen energiayhteisö ja valtakunnan tasollakin vastaavia löytyy vasta muutamia.

Vuodenvaihteessa uudistuneen lain myötä paikallisen energiayhteisön perustamalla asunto-osakeyhtiöt voivat nyt siirtää taloyhtiön yhteisestä aurinkovoimalasta tuotetun sähkön myös taloyhtiön asukkaiden hyödyksi. Aiemmin tästä osuudesta olisi pitänyt maksaa verot ja siirtomaksut, jolloin käytännössä isolla osalla taloyhtiöitä investointi omaan voimalaan olisi ollut kannattamaton, koska pelkän taloyhtiön sähkönkulutuksen kattamiseksi ei suurta voimalaa tarvita. Yhteisö voidaan perustaa aina, jos perustajat ovat saman, yhteisen kiinteistösähköverkon piirissä – sähköverkon kannalta siis yhden sähköliittymän takana.

Yhteisön perustamisen yhteydessä sovitaan, kuinka itse tuotettu aurinkosähkö jaetaan osakkaille ja myydäänkö mahdollinen ylijäämäsähkö pelkästään kiinteistön (malli SMA) vai kaikkien yhteisön jäsenten kesken (malli SMB) ulkopuolelle. Jälkimmäisessä mallissa kaikilla osakkailla on oltava oma ylijäämäsähkön myyntisopimus jonkin sähkönmyyjän kanssa.

Asunto-osakeyhtiö Vintturi on 1974 rakennettu 24:n huoneiston rivitaloyhtiö, jonka kunnosta on pidetty hyvää huolta. Esimerkkinä kiinteistössä on tehty peruskorjaus 90-luvulla, lämmitys muutettu kaukolämpöön vuonna 2005 ja tasakatto vaihtui harjakatoksi 2010. Viimeisimpänä on toteutettu putkiremontti tämän vuoden maaliskuussa ja samaan aikaan taloyhtiö päätti perustaa energiayhteisön ja hankkia oman 15 kVA:n aurinkosähkövoimalan.

– Asiasta keskusteltiin ensimmäisen kerran jo vuoden 2021 yhtiökokouksessa ja jo silloin alkaneet sähkön myyntihintojen voimakkaammat heilahtelut olivat tässä ainakin osittain taustalla. Tuolloin asia jätettiin keskustelujen tasolle, koska tiedossa oli energiayhteisöjen perustamisen mahdollisuus valtakunnallisten pilottihankkeiden kokemusten perusteella, kertoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jani Räsänen.

– Olen itse sähköalan ammattilainen ja siksi minun oli kohtuullisen helppo tehdä tarvittavat laskelmat ja datapohjalta myös muut perustelut hankintapäätöstä varten. Lopulta energiayhteisön perustamisesta ja aurinkojärjestelmän hankinnasta päätös tehtiin taloyhtiön ylimääräisessä kokouksessa alkuvuodesta 2023. Samalla ylijäämäsähkön osalta päätettiin jakaa mahdollinen ulosmyytävä sähkötuotto helpomman SMA-mallin mukaisesti eli sen tuloutus ohjautuu taloyhtiölle.  Aurinkosähkön tuotannosta jäsenten osuudet määräytyvät huoneistojen koon perusteella eli yksiöillä, kaksioilla ja kolmioilla kullakin on oma prosenttiosuus. Taloustilanne yhtiössämme on kunnossa ja kun kattopintaakin on vielä käyttämättä huomattava määrä, niin olemmekin lähiaikoina kasvattamassa voimalan kokoa huomattavasti nykyistä suuremmaksi, toteaa Räsänen.

– Isännöitsijän kannalta tämä tapaus eteni kivuttomasti ja kiitos siitä kohdistuu tietysti hallituksen puheenjohtajan asiantuntijuuteen sekä henkilökohtaiseen panokseensa hankkeen eteenpäin viemisessä. Omissa asiakaskiinteistöissä eräässä toisessakin yhtiössä asia on ollut esillä, mutta siinä kohteessa lainarahalla järjestelmään investointi ei ole taloudellisesti järkevää ja siksi se laitettiin ainakin toistaiseksi jäihin. Kuitenkin kun pää on saatu auki, niin seuraavan perustettavan yhteisön perustamista helpottaa jo valmiit konseptit. Lisäksi Vintturin käytännön kokemuksia voidaan varmasti jossain määrin hyödyntää seuraavien hankkeiden suunnittelussa, toteaa Vintturin isännöitsijä Tarja Rönkä IPH-Isännöintipalvelut Oy:stä.

As. Oy Vintturin isännöitsijä Tarja Rönkä ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jani Räsänen taustallaan energiayhteisön oman aurinkovoimalan ensimmäisen vaiheen aurinkopaneelit.

Savon Voima toivottaa tervetulleeksi verkkoalueelleen kaikki uudet, puhtaan energian ratkaisut

Sähköverkkoyhtiöiden kannalta energiayhteisöt ovat yksi vihreän siirtymän mukana eteen tulleista uudenlaisista haasteista. Muita vastaavia ovat esimerkiksi sähköautojen määrän voimakas kasvu ja sen aiheuttama sähkönkäytön paikallinen lisääntyminen tai verkkoalueelle mahdollisesti tulevien tuulivoimapuistojen sähkönsiirtokapasiteetin lisätarve.

– Savon Voima Verkon periaatteena on kaikissa uusien energiaratkaisujen tapauksissa olla asiakkaan puolella ja edistämässä vihreää siirtymää, jonka merkittävin mahdollistaja sähkö tulee olemaan. On hienoa, että meidän verkkoalueelle on perustettu ensimmäinen energiayhteisö ja sen myötä meillä on valmius näiden määrän kasvuun. Esimerkiksi tietojärjestelmiin laskutus ja huoneistokohtainen ylituoton hyvitys aiheuttivat melkoisesti muutoksia.

– Paikalliset, eli saman sähköliittymän takana olevien asiakkaiden muodostamat yhteisöt ovat meille tervetulleita, vaikkakin siirrettävän tehon ja energian vähentyessä myös meidän laskutus näissä kohteissa pienenee. Samalla kuitenkin tehohäviöt verkossa vähenevät, kun tuotanto ja kulutus ovat samalla tontilla ja se on viimekädessä meidän kaikkien etu.

– Keskusteluissa on ollut esillä myös hajautetut yhteisöt. Niiden ongelmana tulee olemaan sähkön siirto ja sen häviöt, koska yhteisön tuottama sähkö pitää ensin siirtää markkinoille ja sieltä edelleen kulutuspaikoille. Tästä aiheutuu tietenkin häviöitä, kun tuotanto ei ole enää paikallista. Lisäksi verotuksellisesti ja sähkön siirron osalta tässä mallissa on haasteita ja siksi myös sähkömarkkinoiden lainsäädäntö ei tähän toteutusmalliin taivu, toteaa Savon Voima Verkko Oy:n suunniteluupäällikkö Jenny Martiskainen.

Mitä uutta?

Savon Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2023: Toimintaympäristön heikentyneet näkymät haastavat kannattavuutta 

Konsernin liikevaihto oli 147,7 miljoonaa euroa ja pieneni edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 0,5 %.  Konsernin liikevoitto oli 33,9 miljoonaa euroa ja kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 2,7 %.  
Lue lisää

Ajankohtaista,
29.9.2023

Iisalmen voimalaitoksella käyttöönotetaan uudet polttoaineenkäsittely- ja näytteenottolaitokset

Savon Voiman Iisalmen Parkatin voimalaitoksella tehdyt mittavat investoinnit kiinteän polttoaineenkäsittelyyn ja -näytteenottoon liittyen ovat edenneet käyttöönottovaiheeseen.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö,
28.9.2023

Suunnittele lisäeristäminen hyvin ja rakennuksen ehdoilla

Yläpohjan eristäminen on järkevä tapa pienentää energiakuluja. Hyvä suunnittelu on tärkeää. Aina kannattaa tutustua oman rakennuksen toimintaan ja rakenteisiin kunnolla ja tehdä päätökset niiden mukaan.
Lue lisää

Energiaa säästämässä,
20.9.2023

Sähköasemasaneerauksesta johtuvat jakeluverkon poikkeusjärjestelyt lisäävät sähkökatkoherkkyyttä Pielaveden ja Kiuruveden alueilla lokakuun puolelle

Savon Voiman sähköasemasaneerauksesta johtuvat jakeluverkon poikkeusjärjestelyt lisäävät sähkökatkoherkkyyttä Pielaveden ja Kiuruveden alueilla lokakuun puolelle. Rakentamisen yhteydessä sähköä ohjataan varasyöttöjen varaan, mikä lisää sähkökatkoherkkyyttä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
19.9.2023

Sonkajärvellä pilotoidaan sähköverkon kuntotarkastusta dronella

Savon Voima Verkko Oy sekä Insplan Oy pilotoivat dronella tehtävää keskijänniteverkon kuntotarkastusta
Lue lisää

Ajankohtaista,
15.9.2023

Väppi-sovellusta kehitetään asiakasnäkökulmasta

Savon Voiman, Väreen sekä Kuopion Energian yhdessä asiakkailleen tarjoama Väppi-energiasovellus on jatkuvasti kehittyvä asiakasrajapinta.
Lue lisää

Blogi, Kaukolämpö, Sähkö,
15.9.2023