Toivalan ja Siilinjärven sähköasemien välisen runkojohdon maakaapelointi parantaa sähkönjakelua laajalla alueella

Julkaistu 14.8.2020

Keväällä 2019 maastosuunnittelulla alkanut säävarma-maakaapelointihanke on näkynyt kuluneena kesänä Siilinjärvellä Vuorelan ja Köörtin välillä. Hanke vahvistaa sähköasemien välistä keskijännitteistä runkojohtoa parantaen sähkönjakelua alueella merkittävästi. Rakentaminen valmistuu kuluvan syksyn aikana ja työmaan jäljet viimeistellään siistiksi kevään 2021 aikana. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 1,2 miljoonaa euroa.

Vuorelan ja Köörtin välinen runkojohdon saneeraushanke siirtyi suunnittelusta maastorakentamisvaiheeseen keväällä 2020. Kaapelireittien raivauksen ja merkkauksen jälkeen alkoivat suuntaporaukset ja kaivutyöt.

– Kyseessä on monimuotoinen hanke, jossa on ollut haastavia ja pitkiä suuntaporauksia maakaapeleita varten moottori- ja rautatien alitse. Hankkeessa uusitaan kaikki keskijänniteilmajohdot maakaapeleiksi ja vanhat öljyeristeiset pylväsmuuntamot ympäristöystävällisemmiksi puistomuuntamoiksi, kertoo rakennuttaja Jasu Heikkinen Savon Voima Verkko Oy:stä.

Uusi puistomuuntamo sekä vanhaa tulevana talvena purettavaa ilmajohtoa. Maakaapelia varten suuntaporattu reitti kulkee taustalla näkyvien Valssarintien, rautatien ja VT5:n alitse.

Keskijännitekaapelireitti sijoittuu pääosin Rissalantien, VT5:n, Kehvontien ja Räimäntien varteen.

– Samalle reitille lisäämme Savon Voima Verkon kuituverkkoa oman tietoliikenteen tarpeisiin, jolla laitteiden kaukokäyttö paranee huomattavasti. Kaukokäytöstä on apua esimerkiksi vikatilanteissa, jolloin häiriöiden paikantaminen on nopeampaa ja asiakkaiden ei tarvitse kärsiä pitkistä sähkökatkoista. Myös alueen pienjänniteverkkoja saneerataan tarvittavilta osin, luonnehtii Heikkinen projektin kulkua.

Kaiken kaikkiaan saneerauksessa kaapeloidaan keskijänniteverkkoa noin 14 kilometriä, pienjänniteverkkoa noin 10 km ja kuituverkkoa oman tietoliikenteen tarpeisiin asennetaan noin 13 kilometriä. Uusia puistomuuntamoita ilmestyy maisemaan 11 kappaletta. Keskijännitteistä ja pienjännitteistä ilmajohtoa puretaan yhteensä noin 17 kilometriä ja pylväs- sekä puistomuuntamoita 11 kappaletta.

Työalueella on noin 230 asiakasta, joiden sähkönjakelua saneeraus parantaa.

– Hankkeella on kuitenkin myös laajempi välillinen vaikutus, sillä runkoyhteydestä tulee valmistuessaan varmempi ja varasyötön saa vikatilanteissa nopeasti järjestettyä kaukokäytön avulla, Heikkinen tarkentaa.

Varsinaiset rakentamistyöt ovat alkaneet toukokuussa 2020 ja ne valmistuvat tulevana syksynä. Vanhojen ilmajohtojen ja muuntamoiden purkutyöt ajoittuvat talviaikaan.

– Kun kevätaurinko alkaa lämmittää, lumi sulaa ja maa kuivuu, niin kaikki työn jäljet tullaan siistimään keväällä 2021. Jos hankkeen etenemisestä tai viimeistelytöistä herää työmaan vaikutusalueella kysymyksiä, pyydämme olemaan yhteydessä suoraan hankkeen urakoitsijaan.

FAKTAA:


Maastosuunnittelu: Voimatel Oy
Suuntaporaukset: Savon Suuntaporaus Oy
Rakentaminen: Eltel Networks Oy

JOS HERÄÄ KYSYMYKSIÄ URAKKAAN LIITTYEN, OLETHAN YHTEYDESSÄ:

Eltel Networks Oy, Antti Venäläinen, p. 040 311 2524antti.venalainen@eltelnetworks.com
Savon Voima Verkko Oy, Jasu Heikkinen, p. 050 403 6661jasu.heikkinen@savonvoima.fi


Säävarma-saneeraushankkeet ovat osa Savon Voima Verkon säävarma-ohjelmaa, jossa rakennetaan säävarmaa sähköverkkoa vuosittain noin 1000 kilometriä. Mittavassa investointiohjelmassa maakaapeloidaan merkittävimmät keskijänniteverkon johto-osuudet sekä pienjänniteverkko siltä osin, kuin maasto sen sallii. Verkon toimitusvarmuutta parantava ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan aina perustelluin ja kustannustehokkain ratkaisuin.

Lue lisää Savon Voima Verkko Oy:n säävarma-ohjelmasta ja seuraa työmaiden etenemistä:

www.savonvoima.fi/saavarma
www.facebook.com/savonvoimaverkko