Turvesoita metsitetään tuhkan avulla Sonkajärven Jyrkällä

Julkaistu 2.12.2022

Sonkajärven Jyrkällä metsitetään vanhoja turvesoita lämmöntuotannosta syntyvällä tuhkalla. Kiertotalousajattelun mukaisesti tuhka palautetaan lannoitteena maaperään, jossa sen sisältämät ravinteet hyödyttävät uuden metsän syntyä ja edistävät näin hiilensidontaa.

Tuhkaa syntyy jatkuvasti sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksilla eri puolilla Suomea. Yhdessä Savon Voima ja Jyrkän Energiaturve Oy ovat löytäneet keinon hyödyntää tuhkaa kiertotalousajattelun mukaisesti vanhojen turvetuotantoalueiden metsityksessä. Jyrkän Energiaturve käyttää Savon Voiman laitoksilla syntynyttä tuhkaa parantamaan vanhojen turvesoiden maaperän laatua ja edesauttamaan näin metsän kasvua alueelle. Käytettävän tuhkan laadulle on asetettu tarkat kriteerit.

– Tämä yhteistyö on hieno käytännön kokeilu, josta saatuja oppeja voidaan toivottavasti jatkossa hyödyntää muuallakin toimialueemme. Tuhkan ravinteet palautetaan kiertotalouden mukaisesti takaisin maaperään lannoitteena, missä se edesauttaa metsän kasvua. Lannoitteeksi käytettävän tuhkan tuleekin täyttää ravinnepitoisuudelle asetetut vaatimukset, ja alittaa haitallisten aineiden pitoisuuksille asetetut raja-arvot. Tuhkan tuottajan tulee olla Ruokaviraston valvonnan piirissä, kertoo Savon Voiman ympäristöasiantuntija Kati Nuutinen.

Savon Voiman ja Jyrkän Energiaturpeen yhteistyö on monipuolista, sillä Jyrkän Energiaturve toimittaa erityisesti Iisalmen voimalaitokselle polttoainetta. Tästä syntyy lämpöä lähialueen kaukolämpöverkkoon ja sähköä sähkömarkkinoille. Yhteistyö on jatkunut jo lähes kaksikymmentä vuotta.

– Hyödynnämme molemmin puolin paikallisia energiavaroja. Me toimitamme polttoainetta lämpö- ja voimalaitoksille, ja saamme takaisin tuhkaa. Kun saamme metsitykseen käytettävän tuhkan läheltä, kuljetukseen ei kulu turhaa energiaa ja hiilijalanjälki jää pienemmäksi. Kun taas tuhka levitetään turvemaalle edistää se puuston kasvua, mikä lisää hiilensidontaa, kertoo Jyrkän Energiaturve Oy:n toimitusjohtaja Sami Vornanen.

Lämpö- ja voimalaitoksilla syntyvän tuhkan hyödyntämiseen etsitään jatkuvasti uusia ratkaisuja. Lähialueiden maaperän lannoittamisen lisäksi tuhkaa hyödynnetään tällä hetkellä muun muassa maarakentamisessa.

Lisätietoja:
Kati Nuutinen
Savon Voima, ympäristöasiantuntija
Kati.Nuutinen@savonvoima.fi

Mitä uutta?

Kaukolämmön jakelukeskeytys Joensuun Penttilässä

Kaukolämmön jakelukeskeytys Joensuun Penttilässä
Lue lisää

Häiriöt,
9.6.2023

Helikopterilla tehtävät sähköverkon tarkistukset jatkuvat. Tänään lennetään Pielaveden,Tervon, Karttulan ja Maaningan alueilla

Helikopterilla tehtävät sähköverkon tarkistukset jatkuvat. Tänään lennetään Pielaveden,Tervon, Karttulan ja Maaningan alueilla
Lue lisää

Häiriöt,
9.6.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Tahkovuorella

Kaukolämmön jakelukeskeytys Tahkovuorella
Lue lisää

Häiriöt,
8.6.2023

Helikopterilla tehtävät sähköverkon tarkistukset ovat alkaneet. Tänään lennetään Juankosken alueella

Helikopterillatehtävät sähköverkon tarkistukset ovat alkaneet. Tänään lennetään Juankosken alueella
Lue lisää

Ajankohtaista, Häiriöt,
8.6.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Joensuun Käpykankaalla

Kaukolämmön jakelukeskeytys Joensuun Käpykankaalla
Lue lisää

Häiriöt,
7.6.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Joensuussa Niinivaaran ja Sirkkalan välisellä alueella

Kaukolämmön jakelukeskeytys Joensuussa Niinivaaran ja Sirkkalan välisellä alueella
Lue lisää

Häiriöt,
5.6.2023