Turvesoita metsitetään tuhkan avulla Sonkajärven Jyrkällä

Julkaistu 2.12.2022

Sonkajärven Jyrkällä metsitetään vanhoja turvesoita lämmöntuotannosta syntyvällä tuhkalla. Kiertotalousajattelun mukaisesti tuhka palautetaan lannoitteena maaperään, jossa sen sisältämät ravinteet hyödyttävät uuden metsän syntyä ja edistävät näin hiilensidontaa.

Tuhkaa syntyy jatkuvasti sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksilla eri puolilla Suomea. Yhdessä Savon Voima ja Jyrkän Energiaturve Oy ovat löytäneet keinon hyödyntää tuhkaa kiertotalousajattelun mukaisesti vanhojen turvetuotantoalueiden metsityksessä. Jyrkän Energiaturve käyttää Savon Voiman laitoksilla syntynyttä tuhkaa parantamaan vanhojen turvesoiden maaperän laatua ja edesauttamaan näin metsän kasvua alueelle. Käytettävän tuhkan laadulle on asetettu tarkat kriteerit.

– Tämä yhteistyö on hieno käytännön kokeilu, josta saatuja oppeja voidaan toivottavasti jatkossa hyödyntää muuallakin toimialueemme. Tuhkan ravinteet palautetaan kiertotalouden mukaisesti takaisin maaperään lannoitteena, missä se edesauttaa metsän kasvua. Lannoitteeksi käytettävän tuhkan tuleekin täyttää ravinnepitoisuudelle asetetut vaatimukset, ja alittaa haitallisten aineiden pitoisuuksille asetetut raja-arvot. Tuhkan tuottajan tulee olla Ruokaviraston valvonnan piirissä, kertoo Savon Voiman ympäristöasiantuntija Kati Nuutinen.

Savon Voiman ja Jyrkän Energiaturpeen yhteistyö on monipuolista, sillä Jyrkän Energiaturve toimittaa erityisesti Iisalmen voimalaitokselle polttoainetta. Tästä syntyy lämpöä lähialueen kaukolämpöverkkoon ja sähköä sähkömarkkinoille. Yhteistyö on jatkunut jo lähes kaksikymmentä vuotta.

– Hyödynnämme molemmin puolin paikallisia energiavaroja. Me toimitamme polttoainetta lämpö- ja voimalaitoksille, ja saamme takaisin tuhkaa. Kun saamme metsitykseen käytettävän tuhkan läheltä, kuljetukseen ei kulu turhaa energiaa ja hiilijalanjälki jää pienemmäksi. Kun taas tuhka levitetään turvemaalle edistää se puuston kasvua, mikä lisää hiilensidontaa, kertoo Jyrkän Energiaturve Oy:n toimitusjohtaja Sami Vornanen.

Lämpö- ja voimalaitoksilla syntyvän tuhkan hyödyntämiseen etsitään jatkuvasti uusia ratkaisuja. Lähialueiden maaperän lannoittamisen lisäksi tuhkaa hyödynnetään tällä hetkellä muun muassa maarakentamisessa.

Lisätietoja:
Kati Nuutinen
Savon Voima, ympäristöasiantuntija
Kati.Nuutinen@savonvoima.fi

Mitä uutta?

Haemme kunnossapitovastaavaa vesivoiman tuotantoon

Tuotamme uusiutuvaa sähköenergiaa 11 vesivoimalaitoksellamme Pohjois- ja Etelä-Savossa. Luotettava ja ympäristöystävällinen vesivoimalaitosten toiminta varmistetaan osaavalla ja huolellisella tuotantokoneiston ylläpidolla ja käytöllä. Haemme nyt teknistä asiantuntijaa vesivoimalaitosten käyttö- ja kunnossapitotehtäviin.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
27.1.2023

Haemme voimalaitosoperaattoria Iisalmeen

Tehtävässä toimit voimalaitoksen kunnossapitotehtävissä konekunnossapidossa sekä tarvittaessa erilaisissa käyttötehtävissä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
27.1.2023

Savon Voima lisää kaukolämmön toimitusvarmuutta myös mahdollisissa poikkeustilanteissa

Savon Voima lisää kaukolämmön toimitusvarmuutta
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö,
19.1.2023

Onko sinulla kipinää energia-alalle? Hae meille – haku on käynnistynyt!

Meillä pääset kehittämään uusia, kestäviä ratkaisuja ja palveluja energiantuotantoon, tulevaisuuden sähköverkkoon, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja itäsuomalaisten sujuvaan arkeen. Tarjoamme harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyötehtäviä monille eri aloille Kipinä-kesäharjoitteluohjelman kautta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
18.1.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Vihtatiellä Joensuussa

Kaukolämmön jakelukeskeytys Vihtatiellä Joensuussa
Lue lisää

Häiriöt,
17.1.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Noljakantiellä Joensuusssa

Kaukolämmön jakelukeskeytys Noljakantiellä Joensuusssa
Lue lisää

Häiriöt,
11.1.2023