Iisalmen kaukolämpöverkon toimintaa optimoidaan pian tekoälyn avulla

Julkaistu 23.2.2023

Savon Voimalla on käynnissä hanke, jossa Savon Voiman Iisalmen voimalaitoksen ja kaukolämpöverkoston toimintaa kehitetään energiatehokkaammaksi dataa ja tekoälyä hyödyntävän ohjelmiston avulla. Hankkeen ohjelmisto on määrä ottaa käyttöön syksyllä 2023.

Savon Voima ja Ensense aloittivat syksyllä 2022 yhteistyön Savon Voiman Iisalmen voimalaitoksen kaukolämpöjärjestelmän energiatehokkuuden parantamiseksi. Hankkeessa Ensensen toimittama ohjelmisto käyttää voimalaitoksen ja kaukolämpöverkoston toiminnasta saatavaa dataa ja säädataa, ja ohjaa näin tekoälyn avulla toimintaa entistä energiatehokkaammaksi. Kokonaisuudessa huomioidaan myös kaukolämpöasiakkaiden muuttuvat tarpeet.

”Perusidea on, että kaukolämmön tuotanto suhteutetaan mahdollisimman hyvin kulutukseen. Hankkeelle tavoitellaan usean prosentin parannusta Iisalmen kaukolämpöjärjestelmän energiatehokkuuteen. Jatkossa ohjelmisto auttaa varautumaan oikein kylmiin pakkasiin entistä paremmin ja verkkoon voidaan kerätä lämpöä etukäteen kulutushuippuja varten. Tällöin öljyllä toimivia varalämpökeskuksia tarvitaan vähemmän”, kertoo Savon Voiman hankkeen kehitysinsinööri Janne Sisso.

Laadukas ja pitkäaikainen data mahdollistaa tekoälyn hyödyntämisen

Käytännössä optimoinnilla tarkoitetaan kaukolämpöverkoston veden menolämpötilan muokkausta eri vuorokauden aikojen mukaan. Hankkeessa tavoitteena on optimoida kaukolämpöverkkoon menevän veden lämpötila niin, että asiakkaiden tarvitsema lämpö toimitetaan oikea-aikaisesti, jolloin vähennetään samalla verkon lämpöhäviöitä. Myös voimalaitokselle palautuvan veden lämpötilaa halutaan saada matalammaksi, jotta voimalaitoksen savukaasuista hukkalämpöä talteen ottavan savukaasupesurin toimintaa saadaan tehostettua. Optimointipalvelun avulla on myös mahdollista ohjata lämmön ja sähkön yhteistuotantoa niin, että sähköntuotantoa lisätään kovan kysynnän ajankohtina. Onnistuneen optimoinnin taustalla on laadukas ja monipuolinen data, jota Savon Voiman voimalaitoksilla on kerätty pitkään.

”Ohjelmistomme käyttää perinteisen ulkolämpötilaan perustuvan ohjauksen sijaan monipuolista dataa hyödyntävää tekoälyä. Ohjaava analytiikka huomioi sääennusteiden lisäksi muun muassa kaukolämpöverkon lämmöntarpeen ja käytöksen pitkältä ajalta sekä tuotannon rajoitukset. Suuri määrä hyvälaatuista dataa lämmöntuotannosta, -jakelusta ja -kulutuksesta sekä säätilasta parantaa toimintaa”, kertoo Ensensen teknologiasta vastaava Joel Turunen.

Hankkeen optimointityöt toteutetaan kevään 2023 aikana ja ohjelmisto otetaan käyttöön täysimääräisesti ensi syksynä lämmityskauden alkaessa. Optimointihanke toteutetaan ESCO-mallissa, jossa palveluntarjoaja Ensense toteuttaa energiatehokkuutta parantavat toimet ja antaa takuun syntyvästä säästöstä. Hankkeen valmistumisen jälkeen yhteistyö jatkuu kuukausisopimuksella. Sopimus on monivuotinen.

Lisätietoja:
Janne Sisso, kehitysinsinööri, Savon Voima, janne.sisso@savonvoima.fi, +358 44 723 7195
Joel Turunen, projektipäällikkö, Ensense, joel.turunen@ensense.fi, +358 40 827 8977

Mitä uutta?

Haemme teknistä palveluvastaavaa sähköverkkopalvelut-tiimiin

Etsimme liittymä- ja verkkopalvelutiimin toiminnasta vastaavaa asiakassuuntautunutta ja kokenutta teknistä asiantuntijaa Palvelukeskus-yksikköömme.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
18.4.2024

Sähköiset maksumuistutukset käyttöön laskutuksessa

Mikäli unohdat maksaa laskusi eräpäivään mennessä, saat maksumuistutuksen samassa sähköisessä kanavassa, johon olet alkuperäisen laskusi vastaanottanut. Sähköinen maksumuistutus on nopea sekä vaivaton tapa reagoida maksamattomaan laskuun.
Lue lisää

Ajankohtaista,
17.4.2024

Etsimme Savon Voimalle tuotantopäällikköä

Tuotantopäällikkönä johdat kaukolämmön ja sähköntuotannon noin 70 ammattilaisen tuotantotiimiä ja vastaat tehokkaasta toiminnasta sekä tuotannon toimintavarmuudesta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
16.4.2024

Kevään sulamisvesitilanteen ennakoidaan olevan normaali – vesivoimalla keskeinen rooli tulvien hallinnassa

Menneen talven lumen määrä on ollut poikkeuksellisen suuri Savon Voiman alueella, mutta kevään edistymisen myötä on voitu ennakoida, että tulevalle keväälle ei ole luvassa lumien sulamisesta johtuvaa poikkeuksellista kevättulvaa.
Lue lisää

Ajankohtaista,
11.4.2024

Kari Anttonen aloittanut Savon Voiman kaukolämmön ja sähkötuotannon liiketoimintajohtajana

Huhtikuun alussa liiketoimintajohtajana aloittaneen Kari Anttosen mukaan asiakkaiden energiapalvelutarpeeseen vastaaminen ja hiilineutraalisuuden saavuttaminen ovat Savon Voiman tärkeimpiä tehtäviä.
Lue lisää

Ajankohtaista,
10.4.2024

Savon Voima Oyj:n yhtiökokoustiedote

Savon Voima Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.4.2024 Siilinjärvellä. Emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelma ja tase edelliseltä tilikaudelta vahvistettiin yhtiökokouksessa.
Lue lisää

Ajankohtaista,
9.4.2024