Iisalmen kaukolämpöverkon toimintaa optimoidaan pian tekoälyn avulla

Julkaistu 23.2.2023

Savon Voimalla on käynnissä hanke, jossa Savon Voiman Iisalmen voimalaitoksen ja kaukolämpöverkoston toimintaa kehitetään energiatehokkaammaksi dataa ja tekoälyä hyödyntävän ohjelmiston avulla. Hankkeen ohjelmisto on määrä ottaa käyttöön syksyllä 2023.

Savon Voima ja Ensense aloittivat syksyllä 2022 yhteistyön Savon Voiman Iisalmen voimalaitoksen kaukolämpöjärjestelmän energiatehokkuuden parantamiseksi. Hankkeessa Ensensen toimittama ohjelmisto käyttää voimalaitoksen ja kaukolämpöverkoston toiminnasta saatavaa dataa ja säädataa, ja ohjaa näin tekoälyn avulla toimintaa entistä energiatehokkaammaksi. Kokonaisuudessa huomioidaan myös kaukolämpöasiakkaiden muuttuvat tarpeet.

”Perusidea on, että kaukolämmön tuotanto suhteutetaan mahdollisimman hyvin kulutukseen. Hankkeelle tavoitellaan usean prosentin parannusta Iisalmen kaukolämpöjärjestelmän energiatehokkuuteen. Jatkossa ohjelmisto auttaa varautumaan oikein kylmiin pakkasiin entistä paremmin ja verkkoon voidaan kerätä lämpöä etukäteen kulutushuippuja varten. Tällöin öljyllä toimivia varalämpökeskuksia tarvitaan vähemmän”, kertoo Savon Voiman hankkeen kehitysinsinööri Janne Sisso.

Laadukas ja pitkäaikainen data mahdollistaa tekoälyn hyödyntämisen

Käytännössä optimoinnilla tarkoitetaan kaukolämpöverkoston veden menolämpötilan muokkausta eri vuorokauden aikojen mukaan. Hankkeessa tavoitteena on optimoida kaukolämpöverkkoon menevän veden lämpötila niin, että asiakkaiden tarvitsema lämpö toimitetaan oikea-aikaisesti, jolloin vähennetään samalla verkon lämpöhäviöitä. Myös voimalaitokselle palautuvan veden lämpötilaa halutaan saada matalammaksi, jotta voimalaitoksen savukaasuista hukkalämpöä talteen ottavan savukaasupesurin toimintaa saadaan tehostettua. Optimointipalvelun avulla on myös mahdollista ohjata lämmön ja sähkön yhteistuotantoa niin, että sähköntuotantoa lisätään kovan kysynnän ajankohtina. Onnistuneen optimoinnin taustalla on laadukas ja monipuolinen data, jota Savon Voiman voimalaitoksilla on kerätty pitkään.

”Ohjelmistomme käyttää perinteisen ulkolämpötilaan perustuvan ohjauksen sijaan monipuolista dataa hyödyntävää tekoälyä. Ohjaava analytiikka huomioi sääennusteiden lisäksi muun muassa kaukolämpöverkon lämmöntarpeen ja käytöksen pitkältä ajalta sekä tuotannon rajoitukset. Suuri määrä hyvälaatuista dataa lämmöntuotannosta, -jakelusta ja -kulutuksesta sekä säätilasta parantaa toimintaa”, kertoo Ensensen teknologiasta vastaava Joel Turunen.

Hankkeen optimointityöt toteutetaan kevään 2023 aikana ja ohjelmisto otetaan käyttöön täysimääräisesti ensi syksynä lämmityskauden alkaessa. Optimointihanke toteutetaan ESCO-mallissa, jossa palveluntarjoaja Ensense toteuttaa energiatehokkuutta parantavat toimet ja antaa takuun syntyvästä säästöstä. Hankkeen valmistumisen jälkeen yhteistyö jatkuu kuukausisopimuksella. Sopimus on monivuotinen.

Lisätietoja:
Janne Sisso, kehitysinsinööri, Savon Voima, janne.sisso@savonvoima.fi, +358 44 723 7195
Joel Turunen, projektipäällikkö, Ensense, joel.turunen@ensense.fi, +358 40 827 8977

Mitä uutta?

Myrskyihin varautuminen vaatii ennakointia, investointeja ja hyviä käytäntöjä

Savon Voima Verkko on sitoutunut pitämään sähköverkon kunnossa ja turvallisena, jotta myrskyt eivät aiheuttaisi merkittäviä häiriöitä asiakkaillemme. Lisäksi kehitämme ja investoimme verkkoon vuosittain kymmeniä miljoonia säävarmuuden sekä verkon kapasiteetin parantamiseksi.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
16.7.2024

Savon Voiman Joensuun voimalaitoksen uusi kaukolämpöakku on saavuttanut lakikorkeutensa

Valmistuva kaukolämpöakku tarjoaa Savon Voiman Joensuun voimalaitokselle mahdollisuuden entistä joustavampaan energian tuotantoon sekä lisää merkittävän keinon lämmöntuotanto- ja ohjausjärjestelmän optimointiin.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö, Ympäristö,
11.7.2024

Suonenjoen Pakkasmarjan prosessin hukkalämmöt hyödynnetään kaukolämmöksi

Ratkaisu hukkalämpöjen hyödyntämiseen löytyi Savon Voiman kaukolämmön kaksisuuntaisuuden mahdollistamasta energian talteenotosta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakastarinat, Kaukolämpö,
18.6.2024

Kesäkuussa tutustuttiin ja tienattiin

Me Savon Voimalla yhdistimme tänä keväänä voimamme Kuopion Energian kanssa ja järjestimme 15–17-vuotiaille suunnatun Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluohjelman.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
18.6.2024

Savon Voima investoi voimakkaasti sähköiseen lämmöntuotantoon – yhtiö rakentaa lämpöpumppulaitoksen Joensuun voimalaitokselle

Savon Voiman tavoitteena on olla energiantuotannossa hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja nyt käynnistyvä laitoshanke on merkittävä panostus päästöttömään ja sähköistyvään kaukolämmön tuotantoon.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö, Ympäristö,
17.6.2024

Sähköverkon lentotarkastukset jatkuvat maanantaista 17.6.2024 alkaen

Savon Voima Verkon lentotarkastukset ilmajohtoverkon kunnonhallintaa varten jatkuvat viikoilla 25 ja 26.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
14.6.2024