Joroisten Maaveden vesivoimalaitoksen saneeraus alkoi – ohijuoksutukset tehdään maltillisesti

Julkaistu 10.9.2020

Savon Voima uusii Joroisten kunnassa sijaitsevan Maaveden vesivoimalaitoksen loppuun palvelleet voimalaitoskoneistot ja -automaation vuosien 2020–2021 välisenä aikana. Työmaan on arvioitu kestävän noin seitsemän kuukautta, jolloin voimalaitos on pois tuotantokäytöstä.

Maaveden (Kiekan) vesivoimalaitos on rakennettu vuosina 1957–1959 Maaveden ja Sysmän välille kaivettuun kanavaan. Voimalaitoksen teho on 1,9 MW ja keskimääräinen vuosituotanto 5,5 GWh. Nyt käyttöikänsä päähän tullut tekniikka uusitaan voimalaitoksen säädettävyyttä ja kokonaishyötysuhdetta parantaen. Uusittavan laitteiston myötä myös laitoksen aiheuttama ympäristökuormitus minimoidaan. Rakennusteknisiä muutoksia voimalaitokseen ei tehdä saneerauksen aikana.

– Uusinnalla ei ole vaikutusta Maaveden säännöstelyrajoihin eikä voimalaitoksen virtaamiin. Työmaa-aikainen tarpeellinen ohijuoksutus aloitetaan Vasaralankosken ohijuoksutuskanavan kautta maltillisesti. Ohijuoksutustarvetta ohjaa Maaveden tulovirtaama, kertoo kunnossapitopäällikkö Juha Räsänen ja jatkaa, – ohijuoksutusten rajoittamiseksi Maaveden pintaa laskettiin jo loppukesästä ennakoivasti nykyisestä tasosta noin 15 cm.

Laitoksen ympäristöystävällisyys on huomioitu niin, että uusissa turbiinirakenteissa ei käytetä öljyjä vaan voiteluaineena on vesi. Näin ympäristökuormitus ja -riskit pienenevät oleellisesti.

Koneistojen purkutyöt voimalaitoksella ovat juuri alkaneet ja tuotanto uudella koneistolla starttaa suunnitellusti 1.4.2021. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 2,1 miljoonaa euroa.

Saneeraushankkeen kokonaistoimituksesta vastaa VEO Oy. Uuden ympäristöystävällisen voimalaitosturbiinin valmistaa tsekkiläinen Mavel ja generaattorin tsekkiläinen TES. Paikallisautomaatio on VEO Oy:n omaa tuotantoa.