Säävarmaa sähköverkkoa Varkauden Kinnariin

Julkaistu 10.2.2022

Varkaudessa on alkamassa mittava sähköverkon saneeraushanke, jossa keskijänniteverkosto uusitaan kokonaan. Käyttöikänsä päähän tullut pienjänniteverkostokin päivitetään tälle vuosikymmenelle suurimmilta osin. Sähköverkon kestävyys Suomen moninaisissa sääolosuhteissa varmistetaan maakaapeloinnilla ja siirtämällä johto-osuuksia metsistä teiden varsille. Samalla sähköverkkoon lisätään uutta tekniikkaa ja automaatiota, jolloin vikatilanteissa viankorjausnopeus paranee vika-alueen rajauksen helpottuessa.

Vaihteleva maasto kannustaa käyttämään uusia tekniikoita säävarmuuden parantamiseksi

Varkauden Kinnarin saneerausalue on laaja ja valmistuessaan uusi sähköverkko vakauttaa noin 400 käyttöpaikan sähkönjakelua. Aluetta sävyttää kallioinen ja monimuotoinen maasto, joten sähköverkon suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava koko työkalupakki käyttöön. Maastosuunnittelun helpottamiseksi kohteen pääurakoitsija Efficient Network Partner Oy on esimerkiksi videoinut alustavia johtoreittejä sulan maan aikaan.

– Alueella on osittain hyvin kovat maaperät ja monenlaisia verkon rakennustekniikoita sovelletaan tämän vuoksi. Pääosin työssä pyritään käyttämään maakaapelia tekniikkana, sillä sähköaseman lähtöjen alkuosat ovat juuri niitä tärkeimpiä koko lähdön sähkönjakelun kannalta. Uusia ilmajohtoja joudumme maaston haasteellisuuden vuoksi kuitenkin myös rakentamaan tällä seudulla, kertoo projektipäällikkö Mika Piirainen Savon Voima Verkolta.

Varkauden alueella pilotoidaan nyt ensimmäistä kertaa normaalia suuremmassa mittakaavassa keskijänniteyleiskaapelin käyttöä noin neljän kilometrin matkalla. Yleiskaapelia voidaan asentaa pylväisiin tai maahan ja ulkoisesti se näyttää paksulta riippukierrejohdolta, kuten pienjänniteverkon amkaksi kutsuttu johto.

– Yleiskaapeli on keskijänniteavojohdon rakentamiseen verrattuna noin tuplasti arvokkaampaa, joten käytämme sitä harkitusti paikoissa, joissa keskijännitemaakaapelin asentaminen maaperään olisi erittäin kallista. Näitä ovat pitkät kallioiset osuudet, joissa jouduttaisiin käyttämään räjäytyksiä ja louhintaa kaapelin asentamiseksi, täsmentää Piirainen yleiskaapelin hyötyjä.

Pienjänniteverkon uusimisessa tarkastellaan sen ikää ja kuntoa. Pääosin pienjännitteinen verkko maakaapeloidaan, mutta sellaisissa paikoissa, joissa maasto on hyvin kivikkoista ja kallioista, käytetään ilmajohtoa.

– Jos katsomme, että pienjänniteverkolla on vielä käyttöikää jäljellä, se saneerataan myöhemmin omana projektinaan, kun käyttöikä saavuttaa loppunsa, kertoo Piirainen ja jatkaa, – tälläkin alueella suurin osa pienjänniteverkosta on kuitenkin iän puolesta jo saneerattavassa kunnossa.

Työ alkaa maastossa puuston poistolla ja maapohjan raivauksella – etenemisestä viestitään aktiivisesti

Alueen sähkötekninen suunnitelma on valmistunut ja maastosuunnittelu sekä maankäyttösopimusneuvottelut alkavat. Kohteen pääurakoitsija lähettää ennakkoon tekstiviesti-ilmoituksen maastosuunnittelun alkamisesta, jotta alueen maanomistajat ja asukkaat tietävät suunnittelun alkamisesta hyvissä ajoin. Työn päävaiheista tiedottamista on määrä jatkaa läpi koko projektin, ellei vastaanottaja erikseen ilmoita, ettei halua viestejä.

Ensimmäiset työvaiheet ovat puuston poisto ja maapohjan raivaus, joiden jälkeen reitit voidaan merkata maastoon ja aloittaa varsinainen sähköverkon rakentaminen. Rakentaminen käynnistyy kevään 2022 aikana. Puuston poiston luvituksen toteuttaa Savon Voima Verkon puunpoistokumppani SMP Arboristit Oy ja Savon Voimalla yhteyshenkilönä toimii metsäasiantuntija Minna Karppinen.

– Luvituksessa ja yhteydenpidossa käytetään sähköisiä välineitä, kuten sähköpostitse lähetettäviä ja sähköisesti allekirjoitettavia valtakirjoja puuston poistamiseksi. Tällä pyritään nopeuttamaan prosesseja, kun valtakirjojen teko on asiakkaille mutkattomampaa ja helpompaa, Karppinen kertoo.

Vanhan sähköverkon purkaminen maisemasta tehdään pääsääntöisesti talviaikaan saneerauksen valmistuttua. Kun purkutyö on saatettu maaliin, tehdään lopullinen siistiminen ja viimeistely, joka ajoittuu vuoden 2023 puolelle.

Maakaapelikaivantoihin myös valokuituverkkoa operaattoreiden hyödynnettäväksi

Savon Voima on jo pitkään saneerauskohteissa asentanut maakaapelikaivantoihin myös omaa valokuituverkkoa tukemaan älysähköverkon tietoliikenneratkaisuja. Valokuitua on hyödynnetty myös kaukolämmön ja vesivoiman tarpeisiin. Varkauden projektissa tätä työtä jatketaan edelleen ja suunnittelua ja rakentamista tehdään niin, että valokuituverkon kapasiteettia riittää myös muiden toimijoiden käyttöön.

– Valokuituverkko kattaa tällä hetkellä koko Savon Voiman sähköverkon keskeisimmät taajama-alueet eli sellaiset paikat, joissa sähköverkkoa on hiljattain kaapeloitu ja saneerattu. Seuraavaksi rakennamme valokuitua taajamien välisille runkojohdoille, joiden kautta taajamaverkot voidaan liittää yhdeksi kokonaisuudeksi. Sähköverkon kaapelointien edistyessä myös valokuituverkko laajenee taajamien reuna-alueille, kertoo johtava asiantuntija Janne Pollari Savon Voimalta.

Savon Voima tekee jatkossa yhteistyötä operaattoreiden kanssa osallistumalla valokuituhankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Operaattoreiden roolina on kytkeä omat runkoverkot suunnitteluvaiheessa sovituista liityntäpisteistä Savon Voiman valokuituverkkoon.

Savon Voiman keskeinen tehtävä on tarjota edellytykset sujuvaan arkeen nyt ja tulevaisuudessa. Siksi olemme tukemassa Pohjois-Savon elinvoimaisuutta mahdollistamalla säävarman sähköverkon sekä nykyaikaiset ja nopeat laajakaistayhteydet verkkoalueellamme.


Lisätietoa:

Mika Piirainen
Projektipäällikkö
p. 044 723 7393
mika.piirainen(at)savonvoima.fi

Minna Karppinen
Metsäasiantuntija
p. 044 723 7652
minna.karppinen(at)savonvoima.fi

Janne Pollari
Johtava asiantuntija
p. 044 723 7236
janne.pollari(at)savonvoima.fi

Faktaa Varkauden säävarma-hankkeesta:

Mitä uutta?

Myrskyihin varautuminen vaatii ennakointia, investointeja ja hyviä käytäntöjä

Savon Voima Verkko on sitoutunut pitämään sähköverkon kunnossa ja turvallisena, jotta myrskyt eivät aiheuttaisi merkittäviä häiriöitä asiakkaillemme. Lisäksi kehitämme ja investoimme verkkoon vuosittain kymmeniä miljoonia säävarmuuden sekä verkon kapasiteetin parantamiseksi.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
16.7.2024

Sähköverkon lentotarkastukset jatkuvat maanantaista 17.6.2024 alkaen

Savon Voima Verkon lentotarkastukset ilmajohtoverkon kunnonhallintaa varten jatkuvat viikoilla 25 ja 26.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
14.6.2024

Sukevan alueella tehdään mittavaa säävarman sähköverkon rakennushanketta

Uusi sähköverkko otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2025 alkupuolella ja lopulliset purku- sekä viimeistelytyöt valmistuvat vuoden 2025 elokuun loppuun mennessä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
27.5.2024

Sähköverkon lentotarkastukset alkavat – tarkastuksilla parannetaan kunnonhallintaa ja toimitusvarmuutta

Savon Voima Verkko teettää kesäkuussa lentotarkastuksia ilmajohtoverkon kunnonhallintaa varten. Eläinten laidunalueet ja hevostallit pyritään aina mahdollisuuksien mukaan kiertämään.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
24.5.2024

Säävarmaa sähköverkkoa valmistui Karttulan ja Pihkainmäen alueelle

Verkkoa on muutettu säävarmaksi verkostostrategian mukaisesti. Vanhaa verkkoa on kaapeloitu ja ilmajohdot on rakennettu teiden varsille.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
6.5.2024

Tule vaikuttamaan tulevaisuuden sähköverkon kehittämiseen – anna palautetta kehittämissuunnitelmaan

Avasimme sivuston, jonka kautta asiakkaat pääsevät tutustumaan sähköverkon kehityssuunnitelmaan. Tule mukaan vaikuttamaan tulevaisuuden verkon kehittämiseen ja anna palautetta 2.6.2024 mennessä!
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
30.4.2024