Säävarmaa sähköverkkoa Varkauden Kinnariin

Julkaistu 10.2.2022

Varkaudessa on alkamassa mittava sähköverkon saneeraushanke, jossa keskijänniteverkosto uusitaan kokonaan. Käyttöikänsä päähän tullut pienjänniteverkostokin päivitetään tälle vuosikymmenelle suurimmilta osin. Sähköverkon kestävyys Suomen moninaisissa sääolosuhteissa varmistetaan maakaapeloinnilla ja siirtämällä johto-osuuksia metsistä teiden varsille. Samalla sähköverkkoon lisätään uutta tekniikkaa ja automaatiota, jolloin vikatilanteissa viankorjausnopeus paranee vika-alueen rajauksen helpottuessa.

Vaihteleva maasto kannustaa käyttämään uusia tekniikoita säävarmuuden parantamiseksi

Varkauden Kinnarin saneerausalue on laaja ja valmistuessaan uusi sähköverkko vakauttaa noin 400 käyttöpaikan sähkönjakelua. Aluetta sävyttää kallioinen ja monimuotoinen maasto, joten sähköverkon suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava koko työkalupakki käyttöön. Maastosuunnittelun helpottamiseksi kohteen pääurakoitsija Efficient Network Partner Oy on esimerkiksi videoinut alustavia johtoreittejä sulan maan aikaan.

– Alueella on osittain hyvin kovat maaperät ja monenlaisia verkon rakennustekniikoita sovelletaan tämän vuoksi. Pääosin työssä pyritään käyttämään maakaapelia tekniikkana, sillä sähköaseman lähtöjen alkuosat ovat juuri niitä tärkeimpiä koko lähdön sähkönjakelun kannalta. Uusia ilmajohtoja joudumme maaston haasteellisuuden vuoksi kuitenkin myös rakentamaan tällä seudulla, kertoo projektipäällikkö Mika Piirainen Savon Voima Verkolta.

Varkauden alueella pilotoidaan nyt ensimmäistä kertaa normaalia suuremmassa mittakaavassa keskijänniteyleiskaapelin käyttöä noin neljän kilometrin matkalla. Yleiskaapelia voidaan asentaa pylväisiin tai maahan ja ulkoisesti se näyttää paksulta riippukierrejohdolta, kuten pienjänniteverkon amkaksi kutsuttu johto.

– Yleiskaapeli on keskijänniteavojohdon rakentamiseen verrattuna noin tuplasti arvokkaampaa, joten käytämme sitä harkitusti paikoissa, joissa keskijännitemaakaapelin asentaminen maaperään olisi erittäin kallista. Näitä ovat pitkät kallioiset osuudet, joissa jouduttaisiin käyttämään räjäytyksiä ja louhintaa kaapelin asentamiseksi, täsmentää Piirainen yleiskaapelin hyötyjä.

Pienjänniteverkon uusimisessa tarkastellaan sen ikää ja kuntoa. Pääosin pienjännitteinen verkko maakaapeloidaan, mutta sellaisissa paikoissa, joissa maasto on hyvin kivikkoista ja kallioista, käytetään ilmajohtoa.

– Jos katsomme, että pienjänniteverkolla on vielä käyttöikää jäljellä, se saneerataan myöhemmin omana projektinaan, kun käyttöikä saavuttaa loppunsa, kertoo Piirainen ja jatkaa, – tälläkin alueella suurin osa pienjänniteverkosta on kuitenkin iän puolesta jo saneerattavassa kunnossa.

Työ alkaa maastossa puuston poistolla ja maapohjan raivauksella – etenemisestä viestitään aktiivisesti

Alueen sähkötekninen suunnitelma on valmistunut ja maastosuunnittelu sekä maankäyttösopimusneuvottelut alkavat. Kohteen pääurakoitsija lähettää ennakkoon tekstiviesti-ilmoituksen maastosuunnittelun alkamisesta, jotta alueen maanomistajat ja asukkaat tietävät suunnittelun alkamisesta hyvissä ajoin. Työn päävaiheista tiedottamista on määrä jatkaa läpi koko projektin, ellei vastaanottaja erikseen ilmoita, ettei halua viestejä.

Ensimmäiset työvaiheet ovat puuston poisto ja maapohjan raivaus, joiden jälkeen reitit voidaan merkata maastoon ja aloittaa varsinainen sähköverkon rakentaminen. Rakentaminen käynnistyy kevään 2022 aikana. Puuston poiston luvituksen toteuttaa Savon Voima Verkon puunpoistokumppani SMP Arboristit Oy ja Savon Voimalla yhteyshenkilönä toimii metsäasiantuntija Minna Karppinen.

– Luvituksessa ja yhteydenpidossa käytetään sähköisiä välineitä, kuten sähköpostitse lähetettäviä ja sähköisesti allekirjoitettavia valtakirjoja puuston poistamiseksi. Tällä pyritään nopeuttamaan prosesseja, kun valtakirjojen teko on asiakkaille mutkattomampaa ja helpompaa, Karppinen kertoo.

Vanhan sähköverkon purkaminen maisemasta tehdään pääsääntöisesti talviaikaan saneerauksen valmistuttua. Kun purkutyö on saatettu maaliin, tehdään lopullinen siistiminen ja viimeistely, joka ajoittuu vuoden 2023 puolelle.

Maakaapelikaivantoihin myös valokuituverkkoa operaattoreiden hyödynnettäväksi

Savon Voima on jo pitkään saneerauskohteissa asentanut maakaapelikaivantoihin myös omaa valokuituverkkoa tukemaan älysähköverkon tietoliikenneratkaisuja. Valokuitua on hyödynnetty myös kaukolämmön ja vesivoiman tarpeisiin. Varkauden projektissa tätä työtä jatketaan edelleen ja suunnittelua ja rakentamista tehdään niin, että valokuituverkon kapasiteettia riittää myös muiden toimijoiden käyttöön.

– Valokuituverkko kattaa tällä hetkellä koko Savon Voiman sähköverkon keskeisimmät taajama-alueet eli sellaiset paikat, joissa sähköverkkoa on hiljattain kaapeloitu ja saneerattu. Seuraavaksi rakennamme valokuitua taajamien välisille runkojohdoille, joiden kautta taajamaverkot voidaan liittää yhdeksi kokonaisuudeksi. Sähköverkon kaapelointien edistyessä myös valokuituverkko laajenee taajamien reuna-alueille, kertoo johtava asiantuntija Janne Pollari Savon Voimalta.

Savon Voima tekee jatkossa yhteistyötä operaattoreiden kanssa osallistumalla valokuituhankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Operaattoreiden roolina on kytkeä omat runkoverkot suunnitteluvaiheessa sovituista liityntäpisteistä Savon Voiman valokuituverkkoon.

Savon Voiman keskeinen tehtävä on tarjota edellytykset sujuvaan arkeen nyt ja tulevaisuudessa. Siksi olemme tukemassa Pohjois-Savon elinvoimaisuutta mahdollistamalla säävarman sähköverkon sekä nykyaikaiset ja nopeat laajakaistayhteydet verkkoalueellamme.


Lisätietoa:

Mika Piirainen
Projektipäällikkö
p. 044 723 7393
mika.piirainen(at)savonvoima.fi

Minna Karppinen
Metsäasiantuntija
p. 044 723 7652
minna.karppinen(at)savonvoima.fi

Janne Pollari
Johtava asiantuntija
p. 044 723 7236
janne.pollari(at)savonvoima.fi

Faktaa Varkauden säävarma-hankkeesta:

Mitä uutta?

Torstaille ennustettu voimakkaita tuulenpuuskia – Sähkökatkojen riski koholla erityisesti Ylä-Savossa

Torstaina 9.2. lännestä saapuu navakkaa tuulta sisältävä säärintama, joka kulkee myös Pohjois-Savon ja sen lähialueiden yli. Tuulenpuuskat voivat yltää jopa 20 m/s voimakkuuteen ja painottuvat toimialueellamme Ylä-Savoon ja pohjoisiin osiin.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Verkossa,
8.2.2023

Savon Voiman energiavuosi 2022 – Energiakriisin ja vihreiden investointien vuosi

Vuotta 2022 leimasi energiakriisi: Venäjän käynnistämän sodan seurauksena Savon Voima teki päätöksen venäläisen turpeen ja metsäteollisuuden sivutuotteiden hankinnan keskeyttämisestä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö, Sähkö, Verkossa,
2.2.2023

Pohjoissavolaisten sähkönsäästö jatkuu – marraskuussa käytettiin vähemmän sähköä vuodentakaiseen

Savon Voima Verkon toiminta-alueella on käytetty marraskuussa 2022 9,5 prosenttia vähemmän. Säästötoimenpiteet ja ennustettu lauha sää lupaavat hyvää joulun ajan sähkön riittävyyden kannalta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Verkossa,
21.12.2022

Pohjoissavolaiset ovat säästäneet sähköä maan keskiarvoa enemmän

Savon Voima Verkon toiminta-alueella on käytetty lokakuussa 2022 9,3 prosenttia vähemmän sähköä kuin lokakuussa 2021. Koko maan vastaava luku oli 7 prosenttia. Lisäksi lähes 80 prosenttia pohjoissavolaisista seuraa omaa sähkönkulutustaan joko sähkönlaskun tai sovelluksen kautta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Verkossa,
25.11.2022

Maaningalla asennettiin lintuspiraaleita sähkölinjoihin suojaamaan alueen linnustoa

Lintujen elämää ja sähköverkon vakautta turvaamaan asennetaan vuosittain lintumerkkejä sellaisten alueiden läheisyyteen, joissa tiedetään lintujen pesivän ja ruokailevan.
Lue lisää

Ajankohtaista, Säävarma, Ympäristö,
22.9.2022

Luonnon huomioiminen on isossa roolissa sähköverkon rakentamiskohteissa

Vaikka erilaiset ympäristö- ja kulttuurikohteet otetaan huomioon jo sähköverkon suunnittelussa, metsäurakoitsijoilla on erityinen vastuu ympäristönäkökohtien huomioimisessa.
Lue lisää

Ajankohtaista, Säävarma, Ympäristö,
30.8.2022