Savon Voima Energiateollisuuden mukana tavoittelemassa luontokadon pysäyttämistä

Julkaistu 9.6.2022

Energiateollisuus julkaisee 9.6. biodiversiteettitiekartan, jonka tavoitteena on ohjata alan nettovaikutus luontoon positiiviseksi 2035 mennessä. Savon Voima on mukana alan tavoitteissa ja kehittää edelleen vuosia jatkunutta työtään luonnon monimuotoisuuden eteen.

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat merkittävimmät globaalit ympäristöhaasteet. Ilmastonmuutos itsessään uhkaa luonnon monimuotoisuutta, ja luonnon köyhtyminen heikentää mahdollisuuksiamme selvitä ilmastonmuutoksen seurauksista. Energiateollisuus on julkaisut 9.6. biodiversiteettikartan, joka sisältää tavoitteita energia-alalle luontokadon pysäyttämiseksi ja tähtää alan luontoon kohdistuvan nettovaikutuksen muuttamista positiiviseksi vuoteen 2035 mennessä.

”Energia-alana olemme ilmastohaasteen keskeinen ratkaisija paitsi vähentäessämme omia päästöjämme, myös mahdollistaessamme sen muille. Nyt haluamme kantaa vastuumme myös luontohaasteen osalta. On mahdotonta tuottaa energiaa niin, ettei luonto lainkaan kuormittuisi, mutta tavoitteemme on positiivinen nettovaikutus: haluamme tuottaa luonnolle enemmän hyötyä kuin haittaa”, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

”Hienoa saada Energiateollisuuden biodiversiteettikartan myötä koko energia-ala yhdessä tekemään töitä Suomen luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Tämä motivoi myös meitä Savon Voimalla jatkamaan ja yhä edelleen kehittämään vastuullisuustyötämme paremman ja monimuotoisemman luonnon puolesta”, sanoo Savon Voiman toimitusjohtaja Arto Sutinen.

Kalaistutuksia ja tekolahopuita lähiluontoon

Energia-alan päästöt ovat laskeneet voimakkaasti kuluneen vuosikymmenen aikana, mutta energiantuotanto kuormittaa kuitenkin edelleen luontoa muilla sektoreilla. Lämmityksessä metsäenergian käyttöön liittyy luontohaasteita. Sähköntuotannon puolella vesivoima ja tuulivoima tarjoavat arvokasta päästötöntä energiaa, mutta samalla ne vievät luonnolta tilaa ja estävät kulkuyhteyksiä elinympäristöstä toiseen. Energia-alan toimijoilla on lainsäädöllisiä velvoitteita luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Näiden velvoitteiden lisäksi Savon Voima on tehnyt vuosia oma-aloitteisesti töitä toiminta-alueensa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja parantamiseksi.

”Luonnon monimuotoisuus on yksi perusarvoista verkon suunnittelussa. Ennaltaehkäisemme vieraslaijen leviämisen ja noudatamme metsätuholakia kaikissa sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvissä metsätöissä. Lisäksi teemme paljon luontoa palauttavia toimenpiteitä, kuten osallistumme uhanalaisten kalakantojen elinympäristöjen parantamiseen. Esimerkiksi vuonna 2020 rakensimme Juankosken ja Karjalankosken vesivoimalaitoksien yhteyteen kalaportaat”, Sutinen kertoo.

Tutustu Savon Voiman johtoalueiden hyötykäytön ja monimuotoisen luonnon oppaaseen.

Tutustu myös Savon Voiman vastuullisuustyöhön.

Lue lisää biodiversiteettitietkartasta Energiateollisuuden sivuilta.

Lisätietoja:
Arto Sutinen, Toimitusjohtaja, Savon Voima, Arto.Sutinen@savonvoima.fi

Esimerkkejä Savon Voiman työstä monimuotoisemman luonnon puolesta viime vuosilta:

Mitä uutta?

Pohjoissavolaiset ovat säästäneet sähköä maan keskiarvoa enemmän

Savon Voima Verkon toiminta-alueella on käytetty lokakuussa 2022 9,3 prosenttia vähemmän sähköä kuin lokakuussa 2021. Koko maan vastaava luku oli 7 prosenttia. Lisäksi lähes 80 prosenttia pohjoissavolaisista seuraa omaa sähkönkulutustaan joko sähkönlaskun tai sovelluksen kautta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Verkossa,
25.11.2022

Määräaikaiset sähkötuet avuksi kohonneisiin sähkökustannuksiin

Sähkökustannukset ovat nousseet kohonneiden sähkön markkinahintojen takia kuluneen vuoden aikana voimakkaasti. Suomen hallitus on päättänyt tuoda kotitalouksien haettavaksi määräaikaisia tukimuotoja, joilla pyritään helpottamaan kansalaisten selviytymistä tulevasta talvesta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö,
24.11.2022

Kaukolämmön jakelukeskeytys Naarajärvellä

Maanantaina 28.11.2022 klo. 09.00 - 12.00 on Pieksämäen Naarajärvellä kaukolämpöverkon korjaustöistä johtuva keskeytys lämmönjakelussa.
Lue lisää

Häiriöt,
24.11.2022

Kaukolämmön jakelukeskeytys Suonenjoella Rautalammintiellä

Torstaina 24.11. kello 8–12 on kaukolämpöverkoston saneerauksesta johtuva lämmönjakelun keskeytys Suonenjoella.
Lue lisää

Häiriöt,
22.11.2022

Väppi-palvelussa on tänään huoltokatko kello 14.00 alkaen.

Väppi-palvelussa on tänään huoltokatko kello 14.00 alkaen.
Lue lisää

Häiriöt,
17.11.2022

Keskeytys kaukolämmön jakelussa Iisalmen Makkaralahdessa

Maanantaina 21.11. kello 8–14 on kaukolämpöverkoston vauriokorjauksesta johtuva lämmönjakelun keskeytys Iisalmessa Makkaralahden alueella.
Lue lisää

Häiriöt,
17.11.2022