Savon Voima rakensi kalaportaat Juankosken ja Karjalankosken vesivoimalaitoksiin

Julkaistu 12.10.2020

Savon Voima toteutti Juankosken ja Karjalankosken vesivoimalaitoksiin kalaportaat. Hankkeilla tuetaan vaelluskalojen, kuten erittäin uhanalaisen järvitaimenen elinolosuhteita ja lisääntymistä. Karjalankosken kalaporras rahoitettiin osittain vaelluskalojen elvyttämiseen suunnatulla valtion tuella. Juankosken kalatien rahoituksesta Savon Voima vastasi kokonaisuudessaan.

Nilsiän reitti on valtakunnallisesti tunnustettu vesienhoidon ja kansallisen kalatiestrategian kärkikohde, joka aikanaan on ollut nykyisin erittäin uhanalaisen järvitaimenen yksi tärkeimmistä lisääntymisalueista Vuoksen vesistössä. 

– Pienten virtapaikkojen avaamisen merkitys on noussut esille voimakkaammin, kun niiden merkitystä on alettu ymmärtää paremmin. Nilsiän reitin kosket olivat luonnontilassa tärkeimmät järvitaimenen lisääntymisalueet Kallaveden reitillä. Karjalankosken ja Juankosken kalatiet avaavat nyt vaellusreitin Vuotjärveen ja siihen laskeviin jokiin ja puroihin, kertoo kalatalouspäällikkö Timo Takkunen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Kalaporrashankkeiden kokonaiskustannus oli lähes miljoona euroa. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt hankkeelle vaelluskalakantojen elvyttämiseen tarkoitettua tukea 349 000 euroa, jolla rahoitettiin osa Karjalankosken kalaportaan kustannuksista. Juankosken kalatien rahoituksesta Savon Voima vastasi kokonaisuudessaan itse.

– Rakennettujen vesien luontoarvoja voidaan merkittävästi parantaa sekä lisätä hyvinvointiin ja matkailuun liittyvien palveluiden ja elinkeinojen toimintamahdollisuuksia. Hallituksen vaelluskalaohjelma tuki tätä työtä ja hyvän yhteistyön avulla edellä mainitut tavoitteet saavutettiin, toteaa erityisasiantuntija Jouni Tammi maa- ja metsätalousministeriöstä.  

Savon Voima painottaa toimintansa kehityksessä ympäristövaikutusten huomiointia.

– Kävimme pitkään keskustelua hankkeen kalataloudellisista vaikutuksista Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa, ja vakuutuimme siitä, että hankkeen toteutuminen on kriittistä hyvin uhanlaisen järvitaimenen lisääntymisedellytysten parantamisessa. Toimien vaikuttavuudesta varmistuminen oli edellytys Savon Voiman hankkeen myönteiseen suhtautumiseen, kertoo kunnossapitopäällikkö Juha Räsänen Savon Voimalta.

Savon Voimalla on myös Sälevän voimalaitoksella kalaportaat, jotka on toteutettu 1989.  

Vesivoimalla on kasvava merkitys puhtaassa ja uusiutuvassa sähköntuotannossa sekä säätösähköntuottajana. Tuuli- ja aurinkovoiman määrän lisääntyessä vesivoima toimii tuotantomuotojen tasoittajana silloin, kun tuuli ei puhalla tai aurinko ei paista.

– Savon Voiman vesivoimalla tuotetaan kaikkiaan noin 20 000 kotitaloudelle puhdasta ja uusiutuvaa sähköä. Meidän tehtävämme on yhteensovittaa merkitykselliset luonnonarvot ja tuotantotoiminta, jotta sähköntuotanto on kestävää. Vastuullisuuden näkökulmasta hanke on meille tärkeä, Räsänen painottaa.

Kalaportaat suunniteltiin huolella, sillä kumpikin kohde oli omalla tavallaan haasteellinen kalatien toteutuksen kannalta. Karjalankoskella esimerkiksi tilan ahtaus ja maaston muodot asettivat toteutukselle omat reunaehtonsa. Juankosken vesivoimalaitoksella kalaportaiden tuli puolestaan soveltua ympäröivään kulttuuriympäristöön.

Kalaporrashankkeen urakoinnin toteutti Oteran Oy. Rakentaminen kohteessa alkoi huhtikuun lopussa ja kalaportaat valmistuivat syyskuun lopussa.

Ohessa muutamia kuvia hakkeen etenemisen vaiheilta. Lisää kuvia löytyy facebook– ja instagram-sivuiltamme.