Savon Voima Verkolla johtokatujen kunnossapitotoimet käynnissä usean kunnan alueella – tarkista kohteet kartalta

Julkaistu 30.6.2022

Vaikka merkittävimmät osuudet keskijänniteverkosta ja lähes kaikki pienjännitejohdot maakaapeloidaan säävarman verkon edetessä, ovat ilmajohdot edelleen tärkeä osa sähköverkkoa. Metsiä halkovia ilmajohtoja suojellaan säiden vaikutuksilta säännöllisillä johtokatujen raivauksilla, vierimetsien hoidolla ja reunavyöhykehakkuilla. Nettisivuiltamme löytyvällä työmaakartalla näkyy alueet, joilla kuluvana kesänä tehdään huoltotoimia. Kartan info on oiva apu maanomistajille, jotka voivat varautua keräämään esimerkiksi polttopuuksi soveltuvan puutavaran talteen.

Johtokatujen säännöllisellä kunnossapidolla ylläpidetään toimitusvarmuutta

Savon Voima Verkon alueella sähköverkkoa on 27 300 kilometriä. Siitä 70 prosenttia eli 19 300 kilometriä kulkee vielä ilmassa. Vaikka maakaapeloinnilla verkon saisi kokonaan säävarmaksi, se on kustannuksiltaan kuitenkin erittäin kallista, eivätkä kaikki alueet siihen sovellukaan. Ilmajohdot tulevat aina säilymään – niitä vain siirretään teiden vierustoille, joissa korjaus on helpompaa ja nopeampaa.

Ilmajohtojen johtoalueiden säännöllisellä kunnossapidolla parannetaan toimitusvarmuutta ilman kaapelointia. Se säästää kustannuksia ja antaa lisäaikaa verkon­rakentamiseen. Linjoja ei tarvitse uudistaa ennenaikaisesti eikä sähköverkkoon investoida tarpeettomasti, mikä lisäisi vain turhaan siirtomaksuja.

Varsinaisen huoltoraivauksen lisäksi hoidetaan johtokatujen vierimetsiä ja oksitaan reunapuita. Hoidettavat johtokadut valitaan sen mukaan, kuinka paljon alueella on katkoja ja toisaalta, miten linjaan on suunniteltu muita rakentamistoimia. Jos on suunnittelupöydällä, että johto-osuus pian maakaapeloidaan, ei ole tarkoituksenmukaista kohdistaa kyseiseen osuuteen mittavia kunnossapitotoimia.

Lue lisää: Vierimetsänhoito ja reunavyöhykehakkuut

Huoltoraivauksessa linjat käydään läpi kuuden vuoden välein. Järjestelmällinen raivaus aloitettiin vuonna 2000 ja nyt on jo neljäs kierros menossa. Vuosittain raivataan noin 3 000 kilometriä johtokatuja suurjännite-, keskijännite- ja pienjännitelinjoilla.

Tarkista raivausalueet nettisivuilla olevasta kartasta

Alueet, joilla huoltotoimenpiteitä tehdään, näkyvät tarkasti nettisivuillamme olevasta kartasta. Syöttämällä hakukenttään osoitteen, voi hakea lähellä tai omalla maalla olevat työalueet. Teetämme vuosittain ilmajohtojen lentotarkastuksia helikopterilla ja kartoitamme raivauksen tarvetta. Myös raivauksia tehdään helikopterilla matalilla lentokorkeuksilla. Eläinten laidunalueet ja hevostallit pyritään aina mahdollisuuksien mukaan kiertämään. Vaikka meillä onkin kattava etukäteisaineisto olemassa esimerkiksi hevostallien sijainnista, on arkojen eläinten osalta hyvä varautua etukäteen, jos on tiedossa helikopteriraivauksia tai -tarkastuksia lähialueella.

Suuremmissa vierimetsänhoitokohteissa Savon Voima on aina yhteydessä metsänomistajaan, mutta pienistä raivaustöistä ei tule ilmoituksia. Niissäkin voi linjan alueella syntyä polttopuuksi kelpaavaa rankaa, joka on maanomistajan omaisuutta ja käytössä vaikka polttopuun tekoon. Ne kannattaa hakea pois ja hyödyntää.

Johtoalueita voi hyötykäyttää monin tavoin – muista ilmoittaa käyttötavoista

Sähköverkon johtoalueilla piilee elinvoimaa, jota voidaan hyödyntää monin tavoin. Vähällä vaivalla johtoalueet voivat tuottaa paljon iloa luonnolle ja ihmisille, oli sitten kyse metsästäjistä, ratsukoista, perhosista tai pölyttäjistä.

Sähköjohdon alainen maapohja kasvustoineen säilyy aina maanomistajan omistuksessa ja päätösvallassa, vaikka sähköverkkoyhtiöllä onkin pysyvä käyttöoikeus johtoalueeseen. Rohkaisemmekin maanomistajia johtoalueiden monipuoliseen hyödyntämiseen, mutta samalla muistutamme ilmoittamaan meille kaikista käyttötavoista, jotta voimme ottaa alueen huomioon kunnossapitoraivausten yhteydessä.

Lue lisää: Elinvoimainen verkko – johtoalueet hyötykäyttöön

Ole tarkkana maastossa – välitä vikahavainnoista tieto pikaisesti verkkoyhtiöön

Linjoja tarkistetaan jatkuvasti, mutta kaikkea ei kuitenkaan aina havaita. Siksi on tärkeää saada silminnäkijähavaintoja maastosta, jos jossain esimerkiksi puu uhkaa sähkölinjaa. Kaikista sähköverkon kuntohavainnoista kannattaa heti ilmoittaa meille esimerkiksi Väppi-sovelluksen tai sähkökatkokartan kautta, soittamalla vikapalveluun, p. 0800 307 400 tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Havainto voi säästää monta taloutta sähkökatkolta.

HUOM! Sähkölinjoille kaatuneita puita ei saa lähestyä, niihin ei saa koskea tai yrittää siirtää niitä pois sähkölinjan päältä. Myös maassa olevat sähköjohdot voivat olla jännitteisiä, joten niiden korjaaminen ja liikuttelu on syytä jättää ammattilaisille.

Lisätietoa:

Tomi Kyhyräinen
Käyttö- ja kunnossapitoinsinööri
p. 044 723 7501
tomi.kyhyrainen(at)savonvoima.fi

ymparisto(at)savonvoima.fi, p. 017 224 400

Mitä uutta?

Savon Voima ja P2X Solutions tuomassa vihreän vedyn laitoksen Joensuuhun

Savon Voima ja P2X Solutions selvittävät teollisen mittakaavan vihreän vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantolaitoksen rakentamista Savon Voiman Joensuun voimalaitosalueelle. Toteutuessaan laitos tuottaisi vihreää vetyä uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä 30–50 MW kapasiteetilla ja tuottaisi sivuvirtana 15–20 prosenttia Joensuun kaukolämmön tarpeesta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö, Ympäristö,
19.8.2022

Savon Voiman tietoturvajärjestelmälle ISO-sertifikaatti

Riippumaton sertifiointiyritys Inspecta Sertifiointi on myöntänyt Savon Voimalle ISO/IEC 27001:2013 tietoturvasertifikaatin. Sertifikaatti on merkki vuosia jatkuneesta työstä tietoturvan eteen.
Lue lisää

Ajankohtaista,
16.8.2022

Polttopuut helposti uudistetusta MottiNetistä

Sähköinen polttopuukauppa, MottiNetti on uudistunut. Polttopuuta voi ostaa ja myydä nyt kaikkialla Suomessa. Puutilaukset kulkevat entiseen tapaan suoraan ostajan ja myyjän välillä.
Lue lisää

Energiaa säästämässä,
15.8.2022

Lumo Energian asiakas, tee uusi sähkönmyyntisopimus pian, niin vältyt sähköjen katkeamiselta – yhtiö lopettaa toimintansa 1.9.2022 

Sähkömarkkinoiden toimintatavat edellyttävät, että sopimuksettomista käyttöpaikoista sähköt katkaistaan. Pyrimme tällä muistutuksella välttämään asiakkaidemme sähköjen katkeamisen sopimuspuutteen takia.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö,
3.8.2022

Savon Voiman Joensuun voimalaitoksen uudistus vie kohti hiilineutraalia lämmön- ja sähköntuotantoa

Joensuun voimalaitoksella on käynnissä biokonversio, jossa laitteistoa on kesän aikana uusittu biopolttoon sopivammaksi. Suunnitelmien mukaan syksyllä Joensuussa käynnistyy lähes kokonaan kotimaisiin biopolttoaineisiin perustava hiilineutraali sähkön- ja lämmön yhteistuotanto.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö, Sähkö, Ympäristö,
21.7.2022

Säävarmaa sähköverkkoa Karttulan, Syvänniemen ja Pihkainmäen alueille

Savon Voima Verkolla on käynnissä laajamittainen säävarman sähköverkon työmaa Karttulan ja Pihkainmäen välisellä alueella.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
18.7.2022