Savon Voima Verkolla johtokatujen kunnossapitotoimet käynnissä usean kunnan alueella – tarkista kohteet kartalta

Julkaistu 30.6.2022

Vaikka merkittävimmät osuudet keskijänniteverkosta ja lähes kaikki pienjännitejohdot maakaapeloidaan säävarman verkon edetessä, ovat ilmajohdot edelleen tärkeä osa sähköverkkoa. Metsiä halkovia ilmajohtoja suojellaan säiden vaikutuksilta säännöllisillä johtokatujen raivauksilla, vierimetsien hoidolla ja reunavyöhykehakkuilla. Nettisivuiltamme löytyvällä työmaakartalla näkyy alueet, joilla kuluvana kesänä tehdään huoltotoimia. Kartan info on oiva apu maanomistajille, jotka voivat varautua keräämään esimerkiksi polttopuuksi soveltuvan puutavaran talteen.

Johtokatujen säännöllisellä kunnossapidolla ylläpidetään toimitusvarmuutta

Savon Voima Verkon alueella sähköverkkoa on 27 300 kilometriä. Siitä 70 prosenttia eli 19 300 kilometriä kulkee vielä ilmassa. Vaikka maakaapeloinnilla verkon saisi kokonaan säävarmaksi, se on kustannuksiltaan kuitenkin erittäin kallista, eivätkä kaikki alueet siihen sovellukaan. Ilmajohdot tulevat aina säilymään – niitä vain siirretään teiden vierustoille, joissa korjaus on helpompaa ja nopeampaa.

Ilmajohtojen johtoalueiden säännöllisellä kunnossapidolla parannetaan toimitusvarmuutta ilman kaapelointia. Se säästää kustannuksia ja antaa lisäaikaa verkon­rakentamiseen. Linjoja ei tarvitse uudistaa ennenaikaisesti eikä sähköverkkoon investoida tarpeettomasti, mikä lisäisi vain turhaan siirtomaksuja.

Varsinaisen huoltoraivauksen lisäksi hoidetaan johtokatujen vierimetsiä ja oksitaan reunapuita. Hoidettavat johtokadut valitaan sen mukaan, kuinka paljon alueella on katkoja ja toisaalta, miten linjaan on suunniteltu muita rakentamistoimia. Jos on suunnittelupöydällä, että johto-osuus pian maakaapeloidaan, ei ole tarkoituksenmukaista kohdistaa kyseiseen osuuteen mittavia kunnossapitotoimia.

Lue lisää: Vierimetsänhoito ja reunavyöhykehakkuut

Huoltoraivauksessa linjat käydään läpi kuuden vuoden välein. Järjestelmällinen raivaus aloitettiin vuonna 2000 ja nyt on jo neljäs kierros menossa. Vuosittain raivataan noin 3 000 kilometriä johtokatuja suurjännite-, keskijännite- ja pienjännitelinjoilla.

Tarkista raivausalueet nettisivuilla olevasta kartasta

Alueet, joilla huoltotoimenpiteitä tehdään, näkyvät tarkasti nettisivuillamme olevasta kartasta. Syöttämällä hakukenttään osoitteen, voi hakea lähellä tai omalla maalla olevat työalueet. Teetämme vuosittain ilmajohtojen lentotarkastuksia helikopterilla ja kartoitamme raivauksen tarvetta. Myös raivauksia tehdään helikopterilla matalilla lentokorkeuksilla. Eläinten laidunalueet ja hevostallit pyritään aina mahdollisuuksien mukaan kiertämään. Vaikka meillä onkin kattava etukäteisaineisto olemassa esimerkiksi hevostallien sijainnista, on arkojen eläinten osalta hyvä varautua etukäteen, jos on tiedossa helikopteriraivauksia tai -tarkastuksia lähialueella.

Suuremmissa vierimetsänhoitokohteissa Savon Voima on aina yhteydessä metsänomistajaan, mutta pienistä raivaustöistä ei tule ilmoituksia. Niissäkin voi linjan alueella syntyä polttopuuksi kelpaavaa rankaa, joka on maanomistajan omaisuutta ja käytössä vaikka polttopuun tekoon. Ne kannattaa hakea pois ja hyödyntää.

Johtoalueita voi hyötykäyttää monin tavoin – muista ilmoittaa käyttötavoista

Sähköverkon johtoalueilla piilee elinvoimaa, jota voidaan hyödyntää monin tavoin. Vähällä vaivalla johtoalueet voivat tuottaa paljon iloa luonnolle ja ihmisille, oli sitten kyse metsästäjistä, ratsukoista, perhosista tai pölyttäjistä.

Sähköjohdon alainen maapohja kasvustoineen säilyy aina maanomistajan omistuksessa ja päätösvallassa, vaikka sähköverkkoyhtiöllä onkin pysyvä käyttöoikeus johtoalueeseen. Rohkaisemmekin maanomistajia johtoalueiden monipuoliseen hyödyntämiseen, mutta samalla muistutamme ilmoittamaan meille kaikista käyttötavoista, jotta voimme ottaa alueen huomioon kunnossapitoraivausten yhteydessä.

Lue lisää: Elinvoimainen verkko – johtoalueet hyötykäyttöön

Ole tarkkana maastossa – välitä vikahavainnoista tieto pikaisesti verkkoyhtiöön

Linjoja tarkistetaan jatkuvasti, mutta kaikkea ei kuitenkaan aina havaita. Siksi on tärkeää saada silminnäkijähavaintoja maastosta, jos jossain esimerkiksi puu uhkaa sähkölinjaa. Kaikista sähköverkon kuntohavainnoista kannattaa heti ilmoittaa meille esimerkiksi Väppi-sovelluksen tai sähkökatkokartan kautta, soittamalla vikapalveluun, p. 0800 307 400 tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Havainto voi säästää monta taloutta sähkökatkolta.

HUOM! Sähkölinjoille kaatuneita puita ei saa lähestyä, niihin ei saa koskea tai yrittää siirtää niitä pois sähkölinjan päältä. Myös maassa olevat sähköjohdot voivat olla jännitteisiä, joten niiden korjaaminen ja liikuttelu on syytä jättää ammattilaisille.

Lisätietoa:

Tomi Kyhyräinen
Käyttö- ja kunnossapitoinsinööri
p. 044 723 7501
tomi.kyhyrainen(at)savonvoima.fi

ymparisto(at)savonvoima.fi, p. 017 224 400

Mitä uutta?

Asunto Oy Vuorelan Välke hyödyntää maa- ja kaukolämpöä

Siilinjärvelle vuonna 2023 valmistunut taloyhtiö Asunto Oy Vuorelan Välke lämpenee Savon Voiman palveluna toteuttamalla maalämmön sekä kaukolämmön hybridijärjestelmällä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakaspalvelu, Kaukolämpö,
14.5.2024

Säävarmaa sähköverkkoa valmistui Karttulan ja Pihkainmäen alueelle

Verkkoa on muutettu säävarmaksi verkostostrategian mukaisesti. Vanhaa verkkoa on kaapeloitu ja ilmajohdot on rakennettu teiden varsille.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
6.5.2024

Lapinlahden Hyvä Eväs pitää grillin kuumana läpi kesän

Lapinlahdella 5-tien varressa maamerkiksi muodostunut grilli Hyvä Eväs on toiminut Salonsalmen levähdysalueella vuodesta 2005 saakka.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakastarinat, Sähkö,
1.5.2024

Tule vaikuttamaan tulevaisuuden sähköverkon kehittämiseen – anna palautetta kehittämissuunnitelmaan

Avasimme sivuston, jonka kautta asiakkaat pääsevät tutustumaan sähköverkon kehityssuunnitelmaan. Tule mukaan vaikuttamaan tulevaisuuden verkon kehittämiseen ja anna palautetta 2.6.2024 mennessä!
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
30.4.2024

Asiakaspalvelun aukioloajat vapun ja helatorstain aikaan

Savon Voiman ja Kuopion Energian yhteinen asiakaspalvelupiste on suljettuna 9.–10.5. Myös puhelinpalvelussa on poikkeusaikataulu.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakaspalvelu,
30.4.2024

Vesannolla suoritetaan verkon tarkastusta dronella

Savon Voima Verkko Oy sekä Insplan Oy pilotoivat dronella tehtävää akustista verkon tarkastusta Vesannolla.
Lue lisää

Ajankohtaista,
29.4.2024