Siilinjärven taajaman uusi 110 kilovoltin toimitusvarmuutta parantava sähköverkko otettiin käyttöön – suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitu myös liito-oravat

Julkaistu 23.5.2023

Siilinjärven taajamassa alkoi vuoden 2022 keväällä 110 kilovoltin voimajohdon uusimishanke Harjamäen sähköasemalta Eusniemen sähköasemalle. Hankkeen suunnittelu oli pitkäaikainen ja haasteellinen prosessi vaatien lukuisia neuvotteluita, maastokatselmuksia ja lupapäätöksiä eri tahojen kanssa. Erityishuomiota vaati alueelle sijoittuva liito-oravien elinympäristö. Saneerauksen myötä voimajohto siirtyi osittain valtatien kanssa samaan infrakäytävään ja vanha johto purkautui pois asuinalueelta.

Lupaehtojen mukaisesti kulkuyhteyksien turvaamiseksi VT5:n ylitse liito-oraville pystytettiin hyppypuita.

Harjamäestä Eusniemelle ulottuvan voimajohdon saneeraushanke kohtasi suunnittelumatkallaan paljon monenlaisia haasteita. Alueella on runsaasti erilaista infrastruktuuria, jolloin pitää ottaa eri tahojen näkökulmat huolellisesti huomioon – luontoarvoja unohtamatta.

– Kävimme matkan varrella neuvotteluja ja maastokatselmuksia paljon. Suunnittelussa on otettu huomioon esimerkiksi Valtatie 5:n mahdollinen uusi linjaus ja Lujabetonin tehdasalue. Jotta betonitehtaan toiminnalle ei aiheutuisi rajoitteita ja tehdasalueen sähköturvallisuus olisi taattu, pylväskorkeutta tuli nostaa huomattavasti, kertoo verkostopäällikkö Pekka Miettinen Savon Voima Verkolta.

Hanke eteni kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa uuden voimajohdon 2,5 kilometrin pituinen linjaus siirrettiin Valtatie 5:n varteen. Toisessa vaiheessa saneerattiin olemassa oleva 110 kilovoltin johto sekä vuonna 1982 rakennettu Eusniemen sähköaseman haara nykyiselle sijainnilleen. Kaikkiaan uutta sähköverkkoa rakennettiin yhteensä noin 7,5 kilometriä.

Voimajohdon linjauksen muutos oli tärkeä osa Siilinjärven alueverkon kehittämistä. Uuden linjauksen myötä vanha voimajohto purettiin Taivallahden ja Pyylammen asuinalueilta. Alkukeväästä vuonna 2022 raivattiin puustoa uutta voimajohtoa varten Taivallahdella.

– Puiden kaataminen pidettiin aivan minimissään. Rajoitimme riskipuiden pituutta ja kasvua latvomalla, jotta liito-oraville ja lähialueen asutukselle aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. Samalla tuli täyttää sähkömarkkinalain vaatimus sähkönjakelun turvaamisesta. Rajoitettu puiden poisto edellyttää meiltä jatkossa vuosittaista puuston tarkkailuvelvoitetta, kertoo metsäasiantuntija Minna Karppinen Savon Voimalta.

Voimajohtojen uusimisen yhteydessä tehdään aina luontoselvitys, kuten tässäkin tapauksessa. Siilinjärven alueella havaintoja liito-oravista oli varsin runsaasti, ja niiden elinympäristöjen suojelu oli hankkeen toteutuksessa äärimmäisen tärkeässä roolissa.

Alueelle on jätetty ns. luonnollisia hyppypuita, joiden lisäksi on asennettu myös pylväitä turvaamaan liito-oravien kulkuyhteydet. Hyppypuut noudattavat samaa tyyppiä, joita on käytetty Vuorelan alueelle tehtyjen valtatiejärjestelyjen yhteydessä.

– Saimme alueelle poikkeamispäätöksen liito-oravan suojelusta vuonna 2018. Suojelupäätöksessä oli edellytetty liito-oravapönttöjen asennusta, jonka toteutimme hakkuiden yhteydessä. Kaikkiaan alueelle on asennettu nyt 3–5 metrin korkeuteen 11 pönttöä liito-oraville. Asennettujen pönttöjen lukumäärässä on huomioitu alueelta kaadettujen risupesäpuiden lukumäärä. Valtatie 5:n ylitykseen tarpeellisia hyppypuita tehtiin myös, jotta liito-oravien kulkureitit pysyvät katkeamattomina, kertoo Karppinen.

Uusi voimajohto-osuus kytkettiin käyttöön toukokuussa. Hankkeen kustannukset olivat yhteensä 2,5 miljoonaa euroa ja työn toteutti TLT Building Oy.

Voimajohtoa varten harvennetun alueen läheisyyteen on hakkuiden yhteydessä asennettu 11 liito-oravan pönttöä kevättalvella 2022.

Lisätietoa:

Pekka Miettinen
Verkostopäällikkö, Savon Voima Verkko Oy
p. 044 723 7424, pekka.miettinen(at)savonvoima.fi

Mitä uutta?

Juha Räsänen Savon Voiman uudeksi toimitusjohtajaksi joulukuun alusta alkaen

Savon Voima Oyj:n hallitus on nimittänyt yhtiön toimitusjohtajaksi DI Juha Räsäsen 1.12.2023 alkaen. Juha Räsänen on toiminut vuodesta 2019 alkaen Savon Voiman energiantuotannon ja kaukolämmön liiketoimintajohtajana.
Lue lisää

Ajankohtaista,
30.11.2023

Savon Voima Oyj lisää varavoimaa Joensuussa

Savon Voima Oyj on investoinut Joensuun alueen lämmöntuotantoon uuden sähkön varavoimakoneen vuoden 2023 aikana.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö,
27.11.2023

Joensuun voimalaitoksen alueella muurattiin biohiilitehtaan peruskivi

Joensuun Iiksenvaaralle on rakentumassa moderni energiayhteisö, johon kuuluvat muun muassa Savon Voiman CHP-voimalaitos ja rakenteilla oleva Taalerin omistama Joensuu Biocoalin Euroopan suurin teollisen mittaluokan torrefioidun biomassan tuotantolaitos. Torstaina 23.11.2023 juhlistettiin projektin etenemistä peruskiven muurauksella.
Lue lisää

Ajankohtaista, Ympäristö,
24.11.2023

Sähkönmyyntiyhtiö Väre kasvaa – 80 000 asiakasta siirtymässä Väreelle

Kymenlaakson Sähkön sähkönmyynnin asiakkaat siirtyvät energiapalveluyhtiö Väre Oy:n asiakkaiksi 1.1.2024 alkaen.
Lue lisää

Ajankohtaista,
21.11.2023

Savon Voima toimittaa PeeÄssälle lämmön ja jäähdytyksen Tahkolla

Savon Voima Oyj ja Osuuskauppa PeeÄssä ovat sopineet Break Sokos Hotel Tahkon uudisosan lämmittämisestä ja viilentämisestä lämpöpumpputeknologian ja kaukolämmön yhdistelmällä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö,
15.11.2023

Savon Voiman kaukolämpöhinnastoon maltillinen muutos vuoden vaihteessa

Savon Voiman kaukolämpöhinnat korottuvat vuoden vaihteessa maltillisesti. Hinnoittelun muutoksella vastataan yleiseen inflaation nousuun ja kasvaneisiin polttoainekustannuksiin.
Lue lisää

Ajankohtaista, Hinnat ja ehdot,
14.11.2023