Siilinjärven taajaman uusi 110 kilovoltin toimitusvarmuutta parantava sähköverkko otettiin käyttöön – suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitu myös liito-oravat

Julkaistu 23.5.2023

Siilinjärven taajamassa alkoi vuoden 2022 keväällä 110 kilovoltin voimajohdon uusimishanke Harjamäen sähköasemalta Eusniemen sähköasemalle. Hankkeen suunnittelu oli pitkäaikainen ja haasteellinen prosessi vaatien lukuisia neuvotteluita, maastokatselmuksia ja lupapäätöksiä eri tahojen kanssa. Erityishuomiota vaati alueelle sijoittuva liito-oravien elinympäristö. Saneerauksen myötä voimajohto siirtyi osittain valtatien kanssa samaan infrakäytävään ja vanha johto purkautui pois asuinalueelta.

Lupaehtojen mukaisesti kulkuyhteyksien turvaamiseksi VT5:n ylitse liito-oraville pystytettiin hyppypuita.

Harjamäestä Eusniemelle ulottuvan voimajohdon saneeraushanke kohtasi suunnittelumatkallaan paljon monenlaisia haasteita. Alueella on runsaasti erilaista infrastruktuuria, jolloin pitää ottaa eri tahojen näkökulmat huolellisesti huomioon – luontoarvoja unohtamatta.

– Kävimme matkan varrella neuvotteluja ja maastokatselmuksia paljon. Suunnittelussa on otettu huomioon esimerkiksi Valtatie 5:n mahdollinen uusi linjaus ja Lujabetonin tehdasalue. Jotta betonitehtaan toiminnalle ei aiheutuisi rajoitteita ja tehdasalueen sähköturvallisuus olisi taattu, pylväskorkeutta tuli nostaa huomattavasti, kertoo verkostopäällikkö Pekka Miettinen Savon Voima Verkolta.

Hanke eteni kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa uuden voimajohdon 2,5 kilometrin pituinen linjaus siirrettiin Valtatie 5:n varteen. Toisessa vaiheessa saneerattiin olemassa oleva 110 kilovoltin johto sekä vuonna 1982 rakennettu Eusniemen sähköaseman haara nykyiselle sijainnilleen. Kaikkiaan uutta sähköverkkoa rakennettiin yhteensä noin 7,5 kilometriä.

Voimajohdon linjauksen muutos oli tärkeä osa Siilinjärven alueverkon kehittämistä. Uuden linjauksen myötä vanha voimajohto purettiin Taivallahden ja Pyylammen asuinalueilta. Alkukeväästä vuonna 2022 raivattiin puustoa uutta voimajohtoa varten Taivallahdella.

– Puiden kaataminen pidettiin aivan minimissään. Rajoitimme riskipuiden pituutta ja kasvua latvomalla, jotta liito-oraville ja lähialueen asutukselle aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. Samalla tuli täyttää sähkömarkkinalain vaatimus sähkönjakelun turvaamisesta. Rajoitettu puiden poisto edellyttää meiltä jatkossa vuosittaista puuston tarkkailuvelvoitetta, kertoo metsäasiantuntija Minna Karppinen Savon Voimalta.

Voimajohtojen uusimisen yhteydessä tehdään aina luontoselvitys, kuten tässäkin tapauksessa. Siilinjärven alueella havaintoja liito-oravista oli varsin runsaasti, ja niiden elinympäristöjen suojelu oli hankkeen toteutuksessa äärimmäisen tärkeässä roolissa.

Alueelle on jätetty ns. luonnollisia hyppypuita, joiden lisäksi on asennettu myös pylväitä turvaamaan liito-oravien kulkuyhteydet. Hyppypuut noudattavat samaa tyyppiä, joita on käytetty Vuorelan alueelle tehtyjen valtatiejärjestelyjen yhteydessä.

– Saimme alueelle poikkeamispäätöksen liito-oravan suojelusta vuonna 2018. Suojelupäätöksessä oli edellytetty liito-oravapönttöjen asennusta, jonka toteutimme hakkuiden yhteydessä. Kaikkiaan alueelle on asennettu nyt 3–5 metrin korkeuteen 11 pönttöä liito-oraville. Asennettujen pönttöjen lukumäärässä on huomioitu alueelta kaadettujen risupesäpuiden lukumäärä. Valtatie 5:n ylitykseen tarpeellisia hyppypuita tehtiin myös, jotta liito-oravien kulkureitit pysyvät katkeamattomina, kertoo Karppinen.

Uusi voimajohto-osuus kytkettiin käyttöön toukokuussa. Hankkeen kustannukset olivat yhteensä 2,5 miljoonaa euroa ja työn toteutti TLT Building Oy.

Voimajohtoa varten harvennetun alueen läheisyyteen on hakkuiden yhteydessä asennettu 11 liito-oravan pönttöä kevättalvella 2022.

Lisätietoa:

Minna Karppinen
Metsäasiantuntija, Savon Voima Oyj
p. 044 723 7652, minna.karppinen(at)savonvoima.fi

Pekka Miettinen
Verkostopäällikkö, Savon Voima Verkko Oy
p. 044 723 7424, pekka.miettinen(at)savonvoima.fi

Mitä uutta?

Energiansäästöön uusi palvelusivusto – Savon Voima avaa voimapiste.fi -sivuston

Savon Voima avaa 22.5. voimapiste.fi -sivuston, josta Savon Voima Verkon alueella asuvat pääsevät tarkastelemaan energiankulutustietojaan entistä reaaliaikaisemmin. Palvelun tarjoaman rajapinnan avulla voi seurata omaa energiankulutusta ja löytää tapoja energiansäästöön.
Lue lisää

Ajankohtaista, Energiaa säästämässä,
22.5.2023

Keskiviikkona 17.5.2023 puhelinpalvelumme on auki kello 16.00 saakka

Helatorstain aattona puhelinpalvelumme on avoinna kello 8.00-16.00 välisen ajan.Tiesithän, että lasku- ja sopimustiedot sekä energiankäyttötiedot löydät Väppi-palvelustamme.Perjantaina 19.5.2023 palvelemme normaalisti kello 8.00-17.00
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakaspalvelu,
16.5.2023

Ota kätevä e-lasku käyttöön! – Automaattinen puhelinpalvelumme soittaa e-laskutukseen liittyen

Aloitamme toukokuun viimeisellä viikolla soittokampanjan, jossa automaattinen robottipuhelin soittaa asiakkaille ja ehdottaa laskutustavan muutosta.
Lue lisää

Ajankohtaista,
16.5.2023

Savon Voima laajentaa vesihuoltoon – toimittaa Pielaveden kunnalle etäluettavat vesimittarit ja luentapalvelun

Projektissa Pielaveden kunnan vesilaitoksen asiakkaille asennetaan etäluettavat, turvattua mobiilitiedonsiirtoa käyttävät vesimittarit vuosina 2023 ja 2024. Savon Voima toimittaa kunnalle myös mittareiden luentapalvelun. Yhteistyön toimivuutta testattiin viime vuonna onnistuneessa pilottihankkeessa.
Lue lisää

Ajankohtaista,
12.5.2023

HögforsGST optimoi Leppävirralla uuden teollisuuskiinteistön lämmitystä usean eri lämmönlähteen hybridijärjestelmällä

Mitä kylmempään olosuhteeseen siirrytään, sitä enemmän lämmöntuotannossa siirrytään kaukolämmön käyttöön. Sen osuus kiinteistön vuotuisesta lämmitysenergiasta on noin 20 prosenttia.
Lue lisää

Ajankohtaista,
8.5.2023

Savon Voimalle tunnustusta työturvallisuuden korkeasta tasosta

Savon Voima on saanut Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -työturvallisuusfoorumissa I-tason tunnustuksen työturvallisuudestamme. Taso on korkein mahdollinen.
Lue lisää

Ajankohtaista,
28.4.2023