Siilinjärven taajaman uusi 110 kilovoltin toimitusvarmuutta parantava sähköverkko otettiin käyttöön – suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitu myös liito-oravat

Julkaistu 23.5.2023

Siilinjärven taajamassa alkoi vuoden 2022 keväällä 110 kilovoltin voimajohdon uusimishanke Harjamäen sähköasemalta Eusniemen sähköasemalle. Hankkeen suunnittelu oli pitkäaikainen ja haasteellinen prosessi vaatien lukuisia neuvotteluita, maastokatselmuksia ja lupapäätöksiä eri tahojen kanssa. Erityishuomiota vaati alueelle sijoittuva liito-oravien elinympäristö. Saneerauksen myötä voimajohto siirtyi osittain valtatien kanssa samaan infrakäytävään ja vanha johto purkautui pois asuinalueelta.

Lupaehtojen mukaisesti kulkuyhteyksien turvaamiseksi VT5:n ylitse liito-oraville pystytettiin hyppypuita.

Harjamäestä Eusniemelle ulottuvan voimajohdon saneeraushanke kohtasi suunnittelumatkallaan paljon monenlaisia haasteita. Alueella on runsaasti erilaista infrastruktuuria, jolloin pitää ottaa eri tahojen näkökulmat huolellisesti huomioon – luontoarvoja unohtamatta.

– Kävimme matkan varrella neuvotteluja ja maastokatselmuksia paljon. Suunnittelussa on otettu huomioon esimerkiksi Valtatie 5:n mahdollinen uusi linjaus ja Lujabetonin tehdasalue. Jotta betonitehtaan toiminnalle ei aiheutuisi rajoitteita ja tehdasalueen sähköturvallisuus olisi taattu, pylväskorkeutta tuli nostaa huomattavasti, kertoo verkostopäällikkö Pekka Miettinen Savon Voima Verkolta.

Hanke eteni kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa uuden voimajohdon 2,5 kilometrin pituinen linjaus siirrettiin Valtatie 5:n varteen. Toisessa vaiheessa saneerattiin olemassa oleva 110 kilovoltin johto sekä vuonna 1982 rakennettu Eusniemen sähköaseman haara nykyiselle sijainnilleen. Kaikkiaan uutta sähköverkkoa rakennettiin yhteensä noin 7,5 kilometriä.

Voimajohdon linjauksen muutos oli tärkeä osa Siilinjärven alueverkon kehittämistä. Uuden linjauksen myötä vanha voimajohto purettiin Taivallahden ja Pyylammen asuinalueilta. Alkukeväästä vuonna 2022 raivattiin puustoa uutta voimajohtoa varten Taivallahdella.

– Puiden kaataminen pidettiin aivan minimissään. Rajoitimme riskipuiden pituutta ja kasvua latvomalla, jotta liito-oraville ja lähialueen asutukselle aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. Samalla tuli täyttää sähkömarkkinalain vaatimus sähkönjakelun turvaamisesta. Rajoitettu puiden poisto edellyttää meiltä jatkossa vuosittaista puuston tarkkailuvelvoitetta, kertoo metsäasiantuntija Minna Karppinen Savon Voimalta.

Voimajohtojen uusimisen yhteydessä tehdään aina luontoselvitys, kuten tässäkin tapauksessa. Siilinjärven alueella havaintoja liito-oravista oli varsin runsaasti, ja niiden elinympäristöjen suojelu oli hankkeen toteutuksessa äärimmäisen tärkeässä roolissa.

Alueelle on jätetty ns. luonnollisia hyppypuita, joiden lisäksi on asennettu myös pylväitä turvaamaan liito-oravien kulkuyhteydet. Hyppypuut noudattavat samaa tyyppiä, joita on käytetty Vuorelan alueelle tehtyjen valtatiejärjestelyjen yhteydessä.

– Saimme alueelle poikkeamispäätöksen liito-oravan suojelusta vuonna 2018. Suojelupäätöksessä oli edellytetty liito-oravapönttöjen asennusta, jonka toteutimme hakkuiden yhteydessä. Kaikkiaan alueelle on asennettu nyt 3–5 metrin korkeuteen 11 pönttöä liito-oraville. Asennettujen pönttöjen lukumäärässä on huomioitu alueelta kaadettujen risupesäpuiden lukumäärä. Valtatie 5:n ylitykseen tarpeellisia hyppypuita tehtiin myös, jotta liito-oravien kulkureitit pysyvät katkeamattomina, kertoo Karppinen.

Uusi voimajohto-osuus kytkettiin käyttöön toukokuussa. Hankkeen kustannukset olivat yhteensä 2,5 miljoonaa euroa ja työn toteutti TLT Building Oy.

Voimajohtoa varten harvennetun alueen läheisyyteen on hakkuiden yhteydessä asennettu 11 liito-oravan pönttöä kevättalvella 2022.

Lisätietoa:

Pekka Miettinen
Verkostopäällikkö, Savon Voima Verkko Oy
p. 044 723 7424, pekka.miettinen(at)savonvoima.fi

Mitä uutta?

Haemme teknistä palveluvastaavaa sähköverkkopalvelut-tiimiin

Etsimme liittymä- ja verkkopalvelutiimin toiminnasta vastaavaa asiakassuuntautunutta ja kokenutta teknistä asiantuntijaa Palvelukeskus-yksikköömme.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
18.4.2024

Sähköiset maksumuistutukset käyttöön laskutuksessa

Mikäli unohdat maksaa laskusi eräpäivään mennessä, saat maksumuistutuksen samassa sähköisessä kanavassa, johon olet alkuperäisen laskusi vastaanottanut. Sähköinen maksumuistutus on nopea sekä vaivaton tapa reagoida maksamattomaan laskuun.
Lue lisää

Ajankohtaista,
17.4.2024

Etsimme Savon Voimalle tuotantopäällikköä

Tuotantopäällikkönä johdat kaukolämmön ja sähköntuotannon noin 70 ammattilaisen tuotantotiimiä ja vastaat tehokkaasta toiminnasta sekä tuotannon toimintavarmuudesta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
16.4.2024

Kevään sulamisvesitilanteen ennakoidaan olevan normaali – vesivoimalla keskeinen rooli tulvien hallinnassa

Menneen talven lumen määrä on ollut poikkeuksellisen suuri Savon Voiman alueella, mutta kevään edistymisen myötä on voitu ennakoida, että tulevalle keväälle ei ole luvassa lumien sulamisesta johtuvaa poikkeuksellista kevättulvaa.
Lue lisää

Ajankohtaista,
11.4.2024

Kari Anttonen aloittanut Savon Voiman kaukolämmön ja sähkötuotannon liiketoimintajohtajana

Huhtikuun alussa liiketoimintajohtajana aloittaneen Kari Anttosen mukaan asiakkaiden energiapalvelutarpeeseen vastaaminen ja hiilineutraalisuuden saavuttaminen ovat Savon Voiman tärkeimpiä tehtäviä.
Lue lisää

Ajankohtaista,
10.4.2024

Savon Voima Oyj:n yhtiökokoustiedote

Savon Voima Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.4.2024 Siilinjärvellä. Emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelma ja tase edelliseltä tilikaudelta vahvistettiin yhtiökokouksessa.
Lue lisää

Ajankohtaista,
9.4.2024