Olennaisuusanalyysi ja hiilineutraalisuus

Olennaisuusanalyysi

Savon Voima toteutti syksyllä 2022 historiansa ensimmäisen olennaisuus­analyysinsa. Työn pohjalta loimme kestävän kehityksen teemat, jotka tiivistävät Savon Voiman oleellisimmat vastuullisen toiminnan näkökulmat.

Olennaisuusanalyysin pohjalta kehitämme yritysvastuutyötämme eteenpäin ja luomme vuoden 2023 aikana Savon Voimalle vastuullisuusohjelman, jonka avulla johdamme kestävän kehityksen työtä jatkossa ja määrittelemme muun muassa olennaisuusanalyysin päivitystarpeen. Seuraamme jatkuvasti myös kestävään kehitykseen liittyvää lainsäädäntöä ja hyviä toimintatapoja.

Savon Voiman kestävän kehityksen teemat

Olennaisuusanalyysissa Savon Voimalle luotiin kuusi Savon Voiman toiminnan kestävän kehityksen osa-alueisiin liittyvää teemaa. Nämä teemat kattavat Savon Voiman ympäristövastuun, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuun, talou­dellisen vastuun sekä hyvän hallinnon näkökulmat.

Olennaisuusmatriisi

Olennaisuusanalyysissa Savon Voiman sidosryhmiä pyydettiin arvioimaan luoduista kestävän kehityksen teemoista tärkeyttä. Lisäksi yrityksen sisällä arvioitiin teemojen vaikutusta liiketoiminnalle. Näistä tiedoista koottiin olennaisuusmatriisi.

Hiilineutraalin energiajärjestelmän kehittäminen
1) Hiilineutraali sähköntuotanto ja kaukolämpö
2) Sähköverkko mahdollistamassa vihreitä energiaratkaisuja (mm. aurinkopaneelit, sähköautot ja joustojen mahdollistaminen)
3) Kiertotalouden ja energiatehokkuuden edistäminen

Luontovaikutukset ja monimuotoisuuden tukeminen
4) Sähköverkkojen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen
5) Energiantuotannon ympäristövaikutukset (mm. vaelluskalat, polttoaineiden käyttö)
6) Resurssitehokkuus (mm. raakaveden ja verkon materiaalien käyttö)

Hyvinvoiva henkilöstö
7) Turvallinen työpaikka
8) Työhyvinvoinnin edistäminen
9) Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
10) Työntekijöiden osaamisen tukeminen

Hyvä asiakaskokemus
11 ) Laadukas asiakaspavelu ja korkea tietosuoja
12) Toiminta- ja huoltovarmuuden turvaaminen
13) Asiakkaiden energiatehokkuuden ja -säästön mahdollistaminen

Hyvä hallinto, eettisyys ja avoimuus
14) Hyvä hallintotapa ja vaatimusten mukaisuus
15) Vastuullisuuden jatkuva parantaminen ja vastuulliset toimitusketjut hankinnoissa ja rakentamisessa
16) Avoin vuoropuhelu sidosryhmien kanssa

Toiminta-alueen elinvoiman turvaaminen
17) Investoinnit, alueen kehityksen edistäminen ja paikallisten energialähteiden hankinta
18) Ennustettava tuotto ja muu tuloutus omistajille sekä jaettu arvonluonti sidosryhmille
19) Innovaatiot ja tutkimus- ja koulutusyhteistyö

Ylivoimaisesti kriittisimmäksi teemaksi nousi Toiminta- ja huoltovarmuuden turvaaminen. Muita kriittisiä teemoja ovat Kiertotalouden ja energiatehokkuuden edistäminen, Hiilineutraali sähköntuotanto ja kaukolämpö, Investoinnit, Alueen kehityksen edistäminen ja paikallisten energialähteiden hankinta sekä Hyvä hallintotapa ja vaatimustenmukaisuus. Nämä teemat muodostavat Savon Voiman kestävän kehityksen ytimen.

Tavoite: Hiilineutraali 2030

Savon Voiman tiekartta

Hiilineutraalisuustavoite koskee Savon Voiman omaa toimintaa. (Kuvaa klikkaamalla sen saa avautumaan suuremmaksi omaan välilehteensä.)

Mitä uutta?

Siilinjärven taajaman uusi 110 kilovoltin toimitusvarmuutta parantava sähköverkko otettiin käyttöön – suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitu myös liito-oravat

Erityishuomiota vaati alueelle sijoittuva liito-oravien elinympäristö. Saneerauksen myötä voimajohto siirtyi osittain valtatien kanssa samaan infrakäytävään ja vanha johto purkautui pois asuinalueelta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Säävarma, Ympäristö,
23.5.2023

Energiansäästöön uusi palvelusivusto – Savon Voima avaa voimapiste.fi -sivuston

Savon Voima avaa 22.5. voimapiste.fi -sivuston, josta Savon Voima Verkon alueella asuvat pääsevät tarkastelemaan energiankulutustietojaan entistä reaaliaikaisemmin. Palvelun tarjoaman rajapinnan avulla voi seurata omaa energiankulutusta ja löytää tapoja energiansäästöön.
Lue lisää

Ajankohtaista, Energiaa säästämässä,
22.5.2023

Savon Voima mukana järvitaimenen mätirasiaistutuksissa Kuvansinjoella

Savon Voiman 75-vuotisjuhlavuoden lahjoituksen viime vuonna saanut Saimaan Lohikalojen ystävät ry valitsi lahjoitussumman käyttökohteeksi Varkauden ja Joroisten kuntarajalla virtaavan Kuvansinjoen.
Lue lisää

Ajankohtaista, Ympäristö,
18.4.2023