Olennaisuusanalyysi ja hiilineutraalisuus

Olennaisuusanalyysi

Savon Voima toteutti syksyllä 2022 historiansa ensimmäisen olennaisuus­analyysinsa. Työn pohjalta loimme kestävän kehityksen teemat, jotka tiivistävät Savon Voiman oleellisimmat vastuullisen toiminnan näkökulmat.

Olennaisuusanalyysin pohjalta kehitämme yritysvastuutyötämme eteenpäin ja luomme vuoden 2023 aikana Savon Voimalle vastuullisuusohjelman, jonka avulla johdamme kestävän kehityksen työtä jatkossa ja määrittelemme muun muassa olennaisuusanalyysin päivitystarpeen. Seuraamme jatkuvasti myös kestävään kehitykseen liittyvää lainsäädäntöä ja hyviä toimintatapoja.

Savon Voiman kestävän kehityksen teemat

Olennaisuusanalyysissa Savon Voimalle luotiin kuusi Savon Voiman toiminnan kestävän kehityksen osa-alueisiin liittyvää teemaa. Nämä teemat kattavat Savon Voiman ympäristövastuun, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuun, talou­dellisen vastuun sekä hyvän hallinnon näkökulmat.

Olennaisuusmatriisi

Olennaisuusanalyysissa Savon Voiman sidosryhmiä pyydettiin arvioimaan luoduista kestävän kehityksen teemoista tärkeyttä. Lisäksi yrityksen sisällä arvioitiin teemojen vaikutusta liiketoiminnalle. Näistä tiedoista koottiin olennaisuusmatriisi.

Hiilineutraalin energiajärjestelmän kehittäminen
1) Hiilineutraali sähköntuotanto ja kaukolämpö
2) Sähköverkko mahdollistamassa vihreitä energiaratkaisuja (mm. aurinkopaneelit, sähköautot ja joustojen mahdollistaminen)
3) Kiertotalouden ja energiatehokkuuden edistäminen

Luontovaikutukset ja monimuotoisuuden tukeminen
4) Sähköverkkojen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen
5) Energiantuotannon ympäristövaikutukset (mm. vaelluskalat, polttoaineiden käyttö)
6) Resurssitehokkuus (mm. raakaveden ja verkon materiaalien käyttö)

Hyvinvoiva henkilöstö
7) Turvallinen työpaikka
8) Työhyvinvoinnin edistäminen
9) Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
10) Työntekijöiden osaamisen tukeminen

Hyvä asiakaskokemus
11 ) Laadukas asiakaspavelu ja korkea tietosuoja
12) Toiminta- ja huoltovarmuuden turvaaminen
13) Asiakkaiden energiatehokkuuden ja -säästön mahdollistaminen

Hyvä hallinto, eettisyys ja avoimuus
14) Hyvä hallintotapa ja vaatimusten mukaisuus
15) Vastuullisuuden jatkuva parantaminen ja vastuulliset toimitusketjut hankinnoissa ja rakentamisessa
16) Avoin vuoropuhelu sidosryhmien kanssa

Toiminta-alueen elinvoiman turvaaminen
17) Investoinnit, alueen kehityksen edistäminen ja paikallisten energialähteiden hankinta
18) Ennustettava tuotto ja muu tuloutus omistajille sekä jaettu arvonluonti sidosryhmille
19) Innovaatiot ja tutkimus- ja koulutusyhteistyö

Ylivoimaisesti kriittisimmäksi teemaksi nousi Toiminta- ja huoltovarmuuden turvaaminen. Muita kriittisiä teemoja ovat Kiertotalouden ja energiatehokkuuden edistäminen, Hiilineutraali sähköntuotanto ja kaukolämpö, Investoinnit, Alueen kehityksen edistäminen ja paikallisten energialähteiden hankinta sekä Hyvä hallintotapa ja vaatimustenmukaisuus. Nämä teemat muodostavat Savon Voiman kestävän kehityksen ytimen.

Tavoite: Hiilineutraali 2030

Savon Voiman tiekartta

Hiilineutraalisuustavoite koskee Savon Voiman omaa toimintaa. (Kuvaa klikkaamalla sen saa avautumaan suuremmaksi omaan välilehteensä.)

Mitä uutta?

Joensuun voimalaitoksen alueella muurattiin biohiilitehtaan peruskivi

Joensuun Iiksenvaaralle on rakentumassa moderni energiayhteisö, johon kuuluvat muun muassa Savon Voiman CHP-voimalaitos ja rakenteilla oleva Taalerin omistama Joensuu Biocoalin Euroopan suurin teollisen mittaluokan torrefioidun biomassan tuotantolaitos. Torstaina 23.11.2023 juhlistettiin projektin etenemistä peruskiven muurauksella.
Lue lisää

Ajankohtaista, Ympäristö,
24.11.2023

Tutustu Viljan vierailuihin

Syksyn ja talven aikana Vilja Schepel vierailee energiaremontteja suunnittelevien ja toteuttavien kodeissa antamassa vinkkejä energiansäästöön ja remonttien toteutukseen.
Lue lisää

Energiaa säästämässä,
3.11.2023

Kysy Viljalta omasta energiaremontistasi

Viime vuonna annoimme energiansäästövinkkejä, nyt autamme jatkamaan fiksua energiankäyttöä antamalla vinkkejä energiaremontteihin ja uusien ratkaisujen hyödyntämiseen.
Lue lisää

Energiaa säästämässä,
3.11.2023