Energiatehokkuudella kohti ilmastotavoitteita

Julkaistu 11.10.2019

Savon Voima on ollut mukana vapaaehtoisessa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimustoiminnassa jo vuodesta 1997 lähtien. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa sekä täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Savon Voima haluaa olla osaltaan mukana täyttämässä näitä tavoitteita. Energiatehokkuuden kehittämisellä on merkittävä rooli ilmastonmuutosta aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.   

Edellisellä sopimuskaudella 2008–2016 saavutimme huiman säästön kaukolämmön tuotannon polttoaineissa investoimalla savukaasupesureihin ja niiden lämmöntalteenottojärjestelmiin. Vuositasolla tämä säästö on noin 81 000 MWh, joka vastaa yli 5000 omakotitalon vuosittaista lämmitysenergian tarvetta. Kaukolämmön tuotannon kokonaishyötysuhteemme parani tämän seurauksena lähes 10 %. Emme toki tyydy tähän säästöön vaan tavoittelemme uudella sopimuskaudella 2017–2025 jälleen merkittävää kaukolämmön tuotannon ja siirron energiatehokkuuden kehitystä. 

Toimintamme energiatehokkuuden kehittämiseksi ei suinkaan tarkoita pelkkää oman toiminnan kehittämistä. Huolehdimme myös asiakkaiden energiatehokkuudesta varmistaen näin koko kaukolämpöjärjestelmän tehokkaan toiminnan aina lämmön tuotannosta asiakkaan kiinteistöön asti. Tarjoammekin kaukolämpöasiakkaillemme perinteisten lämmönkäyttöraporttien lisäksi useita energiatehokkuuteen liittyviä palveluita. Näitä palveluita ovat esimerkiksi kiinteistöjen energia-analyysi sekä °Kauko Talkkari eli kiinteistön älykäs lämmönohjaus.

Ole siis suoraan yhteydessä Savon Voimaan, mikäli kiinteistösi energiatehokkuuden tila ja kehittäminen kiinnostavat. Osaava henkilöstömme on valmiina auttamaan myös asiakkaitamme.

Uudistunut Väppi-palvelumme tarjoaa lisäksi asiakkaille oivan työkalun seurata omaa energiankäyttöä ja energiatehokkuuden tasoa. Suosittelemme lämpimästi, että kaukolämpöasiakkaamme ottavat palvelun käyttöönsä. Palvelussa kannattaa aktivoida automaattinen hälytys huonosta kaukolämpöveden jäähtymästä omissa kaukolämpölaitteissa.

Huono jäähtymä kun voi tarkoittaa vikaa laitteissa ja turhaa energiankulutusta. Asiakkaalle tulevan automaattisen hälytyksen avulla mahdollinen vika tulee heti huomatuksi. Savon Voima tarjoaa apua myös vikojen korjaamisessa, joten tässäkään tilanteessa emme jätä asiakasta yksin.

Energiatehokkuuden kehittämiseksi olemme myös valmiita ostamaan hukkalämpöä kaukolämpöverkkoihimme ja siirtämään sitä muiden lämmönkäyttäjien hyödynnettäväksi. Merkittävin esimerkki hukkalämpöjen hyödyntämisestä Savon Voimalta löytyy Siilinjärveltä, missä suurin osa Siilinjärven taajaman kaukolämmöstä on Yaran tuotannon hukkalämpöä.

Kaukolämpö on ainoa lämmitysmuoto, joka mahdollistaa vastaavan hukkalämpöjen hyödyntämisen ja kiertotalouden. Kaukolämpö kun on ainoastaan lämmön siirtotapa mahdollistaen lämmön tuotantotapojen jatkuvan kehityksen.

Kari Anttonen
Tuotantopäällikkö

Email:  kari.anttonen@savonvoima.fi

Puhelin:  044 723 7562