Hukkalämmön talteenotto on energiaviisautta

Julkaistu 28.8.2023

Kaukolämpöjärjestelmien teknologiset mahdollisuudet tarjoavat ratkaisuja hukkalämpöjen hyödyntämiseen.

Tuotetusta kaukolämmöstä osa päätyy ennemmin tai myöhemmin viemäreihin tai ilmanvaihdon kautta ulkoilmaan – pieni osa siitä jää matkan varrelle jo ennen asiakasta. Energiatehokkuuden parantamiseksi moni asiakkaistamme on alkanut tekemään toimenpiteitä energiankäytön optimoimiseksi ja hukkalämpöjen minimoimiseksi, tai jopa hyödyntämiseksi. Vastaavasti osalla asiakkaista nämä asiat voivat olla kokonaan tiedostamatta, tai ajatustyö energian säästämisestä vasta aivan alkutekijöissään. Asiakaskunnassamme on kuitenkin sellaisia toimijoita, joilla hukkalämmön hyödyntämistä omaan käyttöön on pohdittu ja jopa osittain toteutettukin. Osa on silti saattanut todeta, ettei hukkalämmölle ole mitään käyttöä varsinkaan kesäaikana, tai ettei talteenottoratkaisuista ole mitenkään mahdollista saada kannattavia.

Kaikilla asiakkaillamme tai muilla alueemme toimijoilla ei välttämättä ole tiedossa kaukolämpöverkkojemme mahdollistama lämmön kierron kaksisuuntaisuus, jota hyödyntämällä voimme vastaanottaa lämpöä verkostoon muualtakin kuin omilta laitoksiltamme.

Tekniikka vastaa haasteisiin

Hukkalämmön talteenottoa voidaan verrata osaltaan esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmiin. Viime vuosien aikana aurinkosähkön pientuottajien määrä on kasvanut paljon ja monelle yritykselle tai kotitaloudelle on aivan arkipäivää myydä järjestelmän tuottama ylijäämäsähkö muiden hyödynnettäväksi. Kaukolämmön osalta meillä ja asiakkaillamme on hukkalämmön hyödyntämiseen liittyen paljon vielä valjastamattomia mahdollisuuksia. Kaukolämmön pientuotannossa on toki omat haasteensa, mutta se on ehdottomasti sellainen asia, jonka mahdollisuuksia meidän pitää asiakkaidemme kanssa tutkia, ja jota pitää lisätä nykyisestään.

Lämmön pientuotannon osalta haasteita aiheuttavat usein muun muassa hukkalämpövirtojen hajanaisuus tai niiden vähäinen määrä, ja erityisesti alhaiset lämpötilatasot. Sellaiset hukkalämpövirrat, joista saadaan merkittäviä määriä valmista lämpöä, tai jotka voidaan siirtää helposti verkkoon, ovat harvinaisia. Useimmiten hukkalämmön hyödyntäminen vaatii kaukolämpöverkon ylläpitäjältä, tai asiakkaalta investointeja. Yleisin hukkalämmön hyödyntämisen haaste on verkon ensiöpuolelle riittämätön lämpötilataso, mikä on toki nykyisin ratkaistavissa lämpöpumpuilla. Varsinkin matalien sähkönhintojen aikaan lämpöpumpputuotanto on erittäin edullinen tapa tuottaa kaukolämmöksi kelpaavaa lämpöä.

Esimerkki – Pakkasmarja Oy

Savon Voiman kaukolämpöverkkojen alueilla on jo toteutettu kourallinen hankkeita, joissa asiakas myy ylijäämälämpöä kaukolämmöksi, tai luopuu siitä omaa prosessiaan parantaakseen.

Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Suonenjoella toimivaa Pakkasmarja Oy:tä, joka hyödyntää pääosin itse oman hukkalämpönsä, mutta prosessin niin mahdollistaessa se luovuttaa ylimääräisen lämmön alueen kaukolämpöverkkoon. Näin marjojen pakastuksen kylmäprosessia on voitu tehostaa ja muutoin hukattua lämpöä siirretään hyödynnettäväksi Suonenjoen kaukolämpöverkon asiakkaille.

Teollisuuden prosessien hukkalämpöjen talteenotolla päästään useissa tapauksissa win-win-tilanteeseen, jossa niin yritys kuin kaukolämpöverkko ja sen asiakkaat hyötyvät. Teollisten prosessien hukkalämpöjen mittakaava on monissa tapauksissa riittävällä tasolla tuottamaan selkeitä säästöjä yrityksille itselleen talteenoton yhteydessä, ja samalla tarvittavan lämmitysenergian määrää voidaan optimoida kaukolämpöverkoston kautta. Tästäkin syystä mahdolliset lämpöhäviöt ja niiden talteenottopotentiaali kannattaa selvittää.

Lue lisää Pakkasmarja Oy:n hukkalämmön talteenotosta.

Kilpailukykyä ja ympäristöystävällisyyttä

Lämpöverkon kehittäjien ja ylläpitäjien tulee yhdessä sidosryhmiensä kanssa miettiä, kuinka hukkalämpöjen talteenotolla ja hyödyntämisellä saadaan parhaiten kehitettyä energiaviisaita järjestelmiä. Ylimääräisen lämmön talteenotolla on mahdollista parantaa alueellisesti yritysten tuotantoprosesseja, kilpailukykyä tai vaikkapa julkisten tilojen viihtyisyyttä.

Hukkalämpöjen hyödyntämisellä voimme lisäksi vaikuttaa merkittävästi tarvitsemamme polttoaineen määrään ja edesauttaa CO2-päästöjen pienentämistä. Energiaviisaat ratkaisut auttavat pistämään kampoihin myös polttoaineiden hintoja tai polttamisen päästöistä syntyviä maksuja vastaan. Lisäksi hukkalämpöjen hyödyntämisellä vähennämme toimintamme ympäristölle aiheuttamaa rasitusta ja rakennamme uusia mahdollisuuksia kaukolämpöverkostojen hyödyntämiseksi sekä kilpailukyvyn parantamiseksi.

Ole rohkeasti yhteydessä, mikäli prosessissanne syntyy hukkalämpöä ja haluatte parantaa kilpailukykyänne.

Juha Kurikka
Tuotepäällikkö

Email:  Juha.Kurikka@savonvoima.fi

Puhelin:  +358 44 723 7234

Mitä uutta?

Kaukolämmön jakelukeskeytys Joensuun Rantakylässä

Tiistaina 21.5. kello 7.30–15.00 välisenä aikana on kaukolämpöverkoston saneeraustöistä johtuva kaukolämmön jakelukeskeytys Joensuun Rantakylässä. Keskeytys koskee kiinteistöjä kaduilla Aallontie, Vihurintie, Tyrskytie ja Vanatie.
Lue lisää

Häiriöt,
21.5.2024

Kaukolämmön jakelukeskeytys Joroisissa

Torstaina 23.5. kello 8–14 on kaukolämpöverkoston huoltotöistä johtuva kaukolämmön jakelukeskeytys Joroisissa.
Lue lisää

Häiriöt,
20.5.2024

Kaukolämmön jakelukeskeytys Pieksämäellä

Keskiviikkona 22.5. kello 8–12 välisenä aikana on kaukolämmön jakelukeskeytys Pieksämäellä. Keskeytys johtuu kaukolämpöverkoston huoltotöistä.
Lue lisää

Häiriöt,
20.5.2024

Kaukolämmön jakelukeskeytys Varpaisjärvellä

Tiistaina 21.5. klo 6.00 – 10.00 on keskeytys lämmönjakelussa Varpaisjärven koulun ympäristössä, tarkemmin alueella Koivuniementie, Koulutie, Kirjastontie, Kauppatie ja Rivitie.
Lue lisää

Häiriöt,
20.5.2024

Kaukolämmön jakelukeskeytys Joensuussa

Maanantaina 20.5. klo 7.30 – 13.30 on keskeytys lämmönjakelussa Joensuussa Patotien, Luototien sekä Riuttatien alueilla.
Lue lisää

Häiriöt,
16.5.2024

Muuttolintujen aiheuttamia sähkökatkoja havaittu runsaasti Iisalmen alueella

Olemme viime aikoina saaneet ilmoituksia Iisalmen alueilta lyhyistä sähkökatkoista, jotka ovat tapahtuneet erityisesti aamuisin ja iltaisin.
Lue lisää

Häiriöt,
15.5.2024