Savon Voima -konsernin tilinpäätöstiedote 2020

Julkaistu 3.3.2021

Savon Voima -konsernin liikevaihto kasvoi, mutta kannattavuus heikkeni olosuhteiltaan monin tavoin haastavana vuotena. Konsernin liikevaihto oli viime vuonna 189,6 (151 vuonna 2019) miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli 26 prosenttia. Kasvu johtui Joensuun kaukolämpö- ja sähköntuotantoliiketoimintojen ostamisesta Fortumilta vuoden 2020 alussa.

Konsernin kannattavuus aleni sähkön matalasta markkinahinnasta, lämpimästä säästä ja useista isoista myrskyistä johtuen. Myös koronapandemia ja Joensuun toimintojen yhdistäminen vaikuttivat konsernin liiketoimintoihin ja työskentelytapoihin. Konsernin liikevoitto laski 24,3 miljoonaan euroon (46,9). Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi liikevoittoon vaikutti Joensuun yrityskaupan liikearvopoisto 14,1 miljoonaa euroa. Vertailuvuoden 2019 liikevoittoa puolestaan korotti 9,8 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto, joka syntyi sähkönmyyntiliiketoimintojen siirtämisestä Väre Oy:lle.

Investointeja toteutettiin vuoden 2020 aikana kaikkiaan 52,7 (57,7) miljoonalla eurolla, joista säävarman sähköverkon investointeja toteutettiin 43,1 (48,5) miljoonalla eurolla. Kaukolämpöverkostoon ja lämmöntuotantoon investointeja tehtiin 5,6 (7,7) miljoonaa euroa, sekä sähköntuotantoon 3,3 (1,5) miljoonalla eurolla. Joensuun kaukolämpö- ja sähköntuotantoliiketoimintojen yrityskaupan kokonaisarvo oli noin 530 miljoonaa euroa. Joensuun liiketoimintojen liittäminen osaksi Savon Voimaa onnistui suunnitelmien mukaisesti.

Sähköntuotannon liikevaihto oli 16,4 (15,4) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen 6 prosenttia. Sähköä tuotettiin 489 gigawattituntia (331 GWh), mikä on noin 48 prosenttia edellisvuotta enemmän. Omaa tuotantoa tästä oli 332 gigawattituntia. Kasvua selittää Joensuun voimalaitoksen osuus 154 gigawattituntia. Savossa sijaitsevilla voimalaitoksilla tuotantoa tästä oli 178 (150) gigawattituntia. Vesivoimalla sähköä tuotettiin ennätysmäärä 124 gigawattituntia, kaikkiaan 58 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tuotanto-osuuksien sähköntuotannon määrä kuitenkin supistui 13 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kaukolämmön liikevaihto kasvoi Joensuun kaupan myötä edellisestä vuodesta ollen 76,7 (43,7) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen 76 prosenttia. Kaukolämmön liikevoitto kasvoi edellisestä vuodesta ollen 17,2 (5,4) miljoonaa euroa. Myynti kasvoi 71 prosenttia. Kaukolämpöä ja höyryä toimitettiin viime vuonna 1 063 (622) gigawattituntia 13 kunnan alueella. Kaukolämmön tuotannosta teollisuuden prosessien ylijäämälämmöllä ja savukaasujen lämmöntalteenotolla tuotettiin 21 (18) prosenttia kaukolämmöstä.

Savon Voima Verkko Oy:n liikevaihto oli 96,8 (94) miljoonaa euroa ja noin 45 prosenttia yhtiön liikevaihdosta eli 43,1 miljoonaa euroa käytettiin sähköverkon kehittämiseen säävarma-investointiohjelman mukaisesti. Verkkoliiketoiminnan liikevoitto oli 30 (36) miljoonaa euroa. Myrskyt heikensivät Savon Voima Verkko Oy:n tulosta 9,3 miljoonaa euroa. Verkkopalvelumaksuja korotettiin 1.1.2020 alkaen keskimäärin 4,5 prosenttia.

Merkittävä investointiohjelma on tuonut tulosta, sillä viime vuoden Päivö-, Aila-, Topi- ja Liisa-myrskyjen vikapaikat osuivat 93 prosenttisesti niihin verkon osiin, joita ei vielä ole saneerattu. Asiakkaan kokema keskimääräinen (energiapainotettu) vikakeskeytysaika oli viime vuonna 7 tuntia 35 minuuttia (2 tuntia 53 minuuttia). Tämä tarkoittaa 99,91 (99,97) prosentin palveluastetta koko vuoden tunneista. Merkittävin syy sähkönjakelun palveluasteen heikkenemiseen oli alueelle poikkeuksellisen voimakkaasti osuneet neljä suurhäiriöitä aiheuttanutta myrskyä kesäkuun 2020 jälkeen.

Sähköverkkoa käsiteltiin säävarmaksi kaikkiaan 833 (1002) kilometriä. Pääosa säävarman sähköverkon investoinneista painottui taajamiin ja niiden läheisyyteen, sekä taajamien välisten yhteyksien saneeraukseen. Alueverkon osalta merkittävin investointi kohdistui Iisalmen taajamassa Peltomäen ja Pitkälahden sähköasemien välillä olevan 110 kV johdon uusintaan. Leppävirran sähköaseman saneeraus ja loistehonhallintaa varten neljälle eri sähköasemalle hankitut reaktorit saatiin käyttöönotettua vuoden lopuksi.

Joensuun kaupunki ja Savon Voima Oyj solmivat 25.6.2020 yhteistyösopimuksen ja samalla yhtiö allekirjoitti kaupungin kanssa myös ilmastokumppanuuteen tähtäävän sitoumuksen. Ilmastokumppanuussitoumuksessa kaupungin kaukolämmön tuotannossa tavoitellaan vuoteen 2025 mennessä uusiutuvien lämmönlähteiden osuudeksi yli 80 prosenttia.

Joulukuussa Savon Voima solmi yhteistyösopimuksen Taaleri Oyj:n kanssa yhteistyöstä Taalerin ensimmäisen biohiilitehtaan osalta, jonka on tarkoitus nousta Joensuuhun. Osapuolet ovat sopineet lisäksi yhteisen biomassanhankintayhtiön perustamisesta raaka-ainehuollon tehostamiseksi ja turvaamiseksi. Biohiilitehtaan arvioidaan käynnistyvän vuonna 2022. Tehdas hyödyntää metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivuvirtoja ja tuottaa valmista biohiiltä noin 60 000 tonnia vuodessa. Hankkeen toteutuminen edellyttää vielä Taalerilta erillisen investointipäätöksen, jota odotetaan vuoden 2021 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Savon Voima ja Adven Oy solmivat sopimuksen, jossa entistä suurempi osa Yaran Siilinjärven tehtaiden tuotannon hukkalämmöstä siirretään Siilinjärven taajama-alueen kaukolämpöverkkoon. Yaran Siilinjärven tehtailta sopimuksen myötä hyödynnettävän hukkalämmön osuus kasvoi jo meneillään olevalle lämmityskaudelle noin 96 prosenttiin.

Valtioneuvoston 28.1.2021 eduskunnalle antama esitys sähkömarkkinalain muuttamiseksi vaikuttaa haja-asutusalueen säävarmuuden kehittämiseen viivästyttäen sitä. Lakiesitys ehdottaa niin ikään Energiaviraston valvontamallin muuttamista kesken valvontajakson (2019–2023), joka haastaa jo tehtyjen suunnitelmien toteutuksen ja eriarvoistaa asiakkaiden asemaa asuinpaikan mukaan. Savon Voiman asiakkaista säävarman sähköverkon piirissä on tällä hetkellä 62 prosenttia eli 73 000 asiakkaista.

Savon Voiman hallitus esittää yhtiökokoukselle 9,5 (9,5) miljoonan euron osingonjakoa omistajakunnille.

Vuoden 2020 tulos

Talouden kehitys (milj. €) 2020 2019 2018
Liikevaihto 189,6 151,0 187,7
Poistot ja arvonalennukset 63,5 36,4 35,4
Liikevoitto 24,3 46,9 44,1
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 18,3 45,3 43,4
Tilikauden voitto 11,6 37,1 34,2
Tunnusluvut (%:a liikevaihdosta)
Liikevoitto 12,8 % 31,1 % 23,5 %
Voitto ennen satunnaisia eriä 9,6 % 30,0 % 23,1 %
Muut tunnusluvut
Oman pääoman tuotto 2,8 % 9,2 % 9,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto 3,3 % 10,4 % 10,4 %
Omavaraisuusaste 37,6 % 76,5 % 72,2 %
Maksuvalmius, Quick Ratio 1,2 0,7 0,8
Investoinnit yhteensä (milj. €) 52,7 57,7 64,0
Investoinnit sähkön siirtoon (milj. €) 43,1 48,5 56,6
Investoinnit sähkön tuotantoon (milj. €) 3,3 1,5 0,9
Investoinnit kaukolämpöön (milj. €) 5,6 7,7 5,9
Liittymismaksujen lisäys (milj. €) 11,3 1,1 1,4

Lisätietoa:

Arto Sutinen
Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj
arto.sutinen(at)savonvoima.fi
P. 044 703 3130

Mitä uutta?

Väppi-palvelussa voi esiintyä hitautta

Teemme tietojärjestelmien päivityksiä keskiviikosta 20.9.2023 kello 15.00 alkaen ja muutostöiden on arvioitu olevan ohi torstaina 21.9.2023 iltapäivällä.
Lue lisää

Häiriöt,
20.9.2023

Sähköverkon myrskyvaurioita korjattu pitkin päivää – tilanne palautuu normaaliksi iltaan mennessä

Aamupäivän aikana alkaneet voimakkaat puuskat kaatoivat puita linjoille pääasiassa Kuopion eteläpuoleisella alueella ja sähköt olivat poikki enimmillään 7400 käyttöpaikasta.
Lue lisää

Häiriöt,
20.9.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Nilsiän keskustassa

Torstaina 21.9.2023 kello 8.00-17.00 välisenä aikana on Nilsiän keskustassa Nilsiäntien länsipuolisella alueella kaukolämmön jakelukeskeytys.
Lue lisää

Häiriöt,
20.9.2023

Syysmyräkkä katkoo sähköjä Savon Voima Verkon jakelualueella

Lounaasta puhaltava sateinen syysmyrsky on rantautunut Savon Voima Verkon jakelualueelle katkoen sähköjä Kuopion eteläpuoleisella alueella.
Lue lisää

Häiriöt,
20.9.2023

Suunnittele lisäeristäminen hyvin ja rakennuksen ehdoilla

Yläpohjan eristäminen on järkevä tapa pienentää energiakuluja. Hyvä suunnittelu on tärkeää. Aina kannattaa tutustua oman rakennuksen toimintaan ja rakenteisiin kunnolla ja tehdä päätökset niiden mukaan.
Lue lisää

Energiaa säästämässä,
20.9.2023

Savon Voima Verkon jakelualueelle ennusteissa myrskyä – varaudumme viankorjaukseen

Ennusteen toteutuessa myrskytuulet aiheuttavat sähkökatkoja koko jakelualueella. Pyydämme asiakkaitamme varautumaan.
Lue lisää

Häiriöt,
19.9.2023