Savon Voiman osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2021

Julkaistu 28.5.2021

Savon Voima -konsernin liikevaihto oli 94,0 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 18,9 prosenttia. Katsauskauden liikevoitto oli 31,5 miljoonaa euroa ja se nousi 78,6 prosenttia. Liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu johtui edellisvuoden vertailujaksoa kylmemmästä säästä ja korkeammasta sähkön markkinahinnasta sekä heti vuoden 2021 alussa toteutetuista hinnankorotuksista.

Edellisvuotta kylmempi alkuvuosi vaikutti konsernin alkuvuoden tulokseen myönteisesti kaikkien liiketoimintojen osalta. Kaukolämmön kulutus kasvoi 16 prosenttia ja sähköä siirrettiin yhdeksän prosenttia edellisvuotta enemmän. Sähkön tukkuhinta oli vuoden 2021 tammi–huhtikuussa lähes kaksinkertainen edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Toisaalta päästöoikeuksien hinnan nousu ja turveveron korotus nostivat energiatuotannon polttoainekustannuksia.

Liiketoimintojen odotusten mukainen tuloksellisuus alkuvuoden aikana on varmistanut edellytyksiä toteuttaa suunnitellut investoinnit ilman ulkopuolista rahoitusta. Koko vuoden osalta konsernin investointien ennakoidaan olevan noin 57 miljoonaa euroa, joista säävarmaan sähköverkkoon investointeja kohdistuu noin 45 miljoonalla eurolla.

Päästöt pienenivät ja kiertotalouden hyödyntäminen näkyi energiantuotannon investoinneissa

Päästökaupan alaiset päästöt olivat tammi–huhtikuun väliseltä ajalta yhteensä 92 180 hiilidioksiditonnia, jotka olivat kylmästä alkuvuodesta huolimatta kuusi prosenttia alhaisemmat edellisvuoteen (98 000 tCO2) verrattuna. Alkuvuonna bioperäisten lämmönlähteiden sekä hukkalämmöllä tuotetun energian osuus tuotetusta kokonaisenergiasta oli 65 prosenttia (58 %).

Huhtikuun lopussa avattiin vaelluskaloille Juankosken ja Karjalankosken vesivoimalaitoksille syksyllä 2020 valmistuneet kalaportaat. Joroisissa sijaitsevan Maaveden vesivoimalaitoksen saneeraustyöt valmistuivat huhtikuussa. Investoinnissa uusittiin kokonaan turbiini, generaattori ja automaatio. Tekniikan uusimisen myötä laitoksen kokonaishyötysuhde paranee ja turbiinirakenteiden vesivoitelun myötä ympäristöriskit pienenevät.

Vuoden 2021 alussa Iisalmen voimalaitoksella otettiin käyttöön laitteisto vedenkäsittelyn tehostamiseksi. Savukaasulauhduttimelta syntyvää vettä puhdistetaan ja käsitellään uudella menetelmällä, jolloin sitä voidaan käyttää voimalaitoksella. Käsittelyn myötä saadaan vähennettyä merkittävästi raakaveden käyttöä.

Iisalmessa käynnistettiin Savon Voiman ensimmäinen suuren kokoluokan lämpöpumppuhanke maaliskuussa 2021. Kesällä asennettavalla lämpöpumpulla hyödynnetään CHP-laitokselta syntyviä hukkalämpöjä kaukolämmöksi. Lisäksi lämpöpumpulla tuotetaan kesäaikaan kaukolämpöä ulkoilmasta. Savon Voima on mukana yhteiskehityshankkeessa, jossa kaukolämmön käytön kulutusjoustoa sekä energiasäästöä mahdollistavaa palvelua kehitetään.

Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke myönsi Savon Voimalle Mukana yhteisellä polulla -tunnuksen merkiksi sitoutumisesta maakunnan ilmastotyöhön.

Kylmä alkuvuosi vauhditti kaukolämmön myyntiä

Kylmä alkuvuosi vauhditti kaukolämmön myyntiä, joka toteutui kokonaisuudessaan viime vuoden vertailujaksoa 16 prosenttia suurempana. Tuotanto sujui Savon alueella suunnitellusti, mutta Joensuun CHP-laitoksen suunnittelemattomat huoltoseisokit tammikuussa ja maaliskuussa aiheuttivat ylimääräisiä tuotantokustannuksia lisääntyneen öljyn käytön myötä.

Säävarma-investointiohjelma jatkuu

Alkuvuonna lumikuormien aiheuttamien vikojen määrä oli verrattain suuri, mutta asiakkaan kokema keskimääräinen keskeytysaika oli puolestaan pitkän aikavälin keskiarvoa huomattavasti lyhyempi, ollen energiapainotettuna 19 minuuttia. Lumikuormien asiakasvaikutukset saatiin pidettyä maltillisina voimakkailla ennaltaehkäisevillä keinoilla lumikuormien torjunnassa.

Sähkön toimitusvarmuutta kehittävää investointiohjelmaa jatkettiin. Huhtikuussa päästiin aloittamaan vuoden 2021 kaapelointikohteiden rakentaminen, joista merkittävimpiä ovat Joroisten taajaman sekä Karttulan ja Suonenjoen välisen kaapeloinnin jatkotyöt.

Lataa tästä osavuosikatsaus kokonaisuudessaan:

Lisätietoa:

Arto Sutinen
Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj
arto.sutinen@savonvoima.fi
P. 044 703 3130

Mitä uutta?

Juha Räsänen Savon Voiman uudeksi toimitusjohtajaksi joulukuun alusta alkaen

Savon Voima Oyj:n hallitus on nimittänyt yhtiön toimitusjohtajaksi DI Juha Räsäsen 1.12.2023 alkaen. Juha Räsänen on toiminut vuodesta 2019 alkaen Savon Voiman energiantuotannon ja kaukolämmön liiketoimintajohtajana.
Lue lisää

Ajankohtaista,
30.11.2023

Savon Voima Oyj lisää varavoimaa Joensuussa

Savon Voima Oyj on investoinut Joensuun alueen lämmöntuotantoon uuden sähkön varavoimakoneen vuoden 2023 aikana.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö,
27.11.2023

Joensuun voimalaitoksen alueella muurattiin biohiilitehtaan peruskivi

Joensuun Iiksenvaaralle on rakentumassa moderni energiayhteisö, johon kuuluvat muun muassa Savon Voiman CHP-voimalaitos ja rakenteilla oleva Taalerin omistama Joensuu Biocoalin Euroopan suurin teollisen mittaluokan torrefioidun biomassan tuotantolaitos. Torstaina 23.11.2023 juhlistettiin projektin etenemistä peruskiven muurauksella.
Lue lisää

Ajankohtaista, Ympäristö,
24.11.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Iisalmessa

Keskiviikkona 22.11. on Iisalmessa kaukolämpövaurionkorjauksesta johtuva keskeytys kaukolämmön jakelussa.
Lue lisää

Häiriöt,
22.11.2023

Sähkönmyyntiyhtiö Väre kasvaa – 80 000 asiakasta siirtymässä Väreelle

Kymenlaakson Sähkön sähkönmyynnin asiakkaat siirtyvät energiapalveluyhtiö Väre Oy:n asiakkaiksi 1.1.2024 alkaen.
Lue lisää

Ajankohtaista,
21.11.2023

Äkillinen kaukolämmön jakelukeskeytys Iisalmessa

Vuotokorjauksen yhteydessä vaurioituneen kaukolämpöputken vuoksi joudumme keskeyttämään kaukolämmön jakelun Iisalmessa maanantaina 20.11.2023. Putken korjaus on aloitettu välittömästi ja arvion mukaan lämmönjakelu saadaan normalisoitua alkuiltaan mennessä.
Lue lisää

Häiriöt,
20.11.2023