Savon Voiman osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2021

Julkaistu 28.5.2021

Savon Voima -konsernin liikevaihto oli 94,0 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 18,9 prosenttia. Katsauskauden liikevoitto oli 31,5 miljoonaa euroa ja se nousi 78,6 prosenttia. Liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu johtui edellisvuoden vertailujaksoa kylmemmästä säästä ja korkeammasta sähkön markkinahinnasta sekä heti vuoden 2021 alussa toteutetuista hinnankorotuksista.

Edellisvuotta kylmempi alkuvuosi vaikutti konsernin alkuvuoden tulokseen myönteisesti kaikkien liiketoimintojen osalta. Kaukolämmön kulutus kasvoi 16 prosenttia ja sähköä siirrettiin yhdeksän prosenttia edellisvuotta enemmän. Sähkön tukkuhinta oli vuoden 2021 tammi–huhtikuussa lähes kaksinkertainen edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Toisaalta päästöoikeuksien hinnan nousu ja turveveron korotus nostivat energiatuotannon polttoainekustannuksia.

Liiketoimintojen odotusten mukainen tuloksellisuus alkuvuoden aikana on varmistanut edellytyksiä toteuttaa suunnitellut investoinnit ilman ulkopuolista rahoitusta. Koko vuoden osalta konsernin investointien ennakoidaan olevan noin 57 miljoonaa euroa, joista säävarmaan sähköverkkoon investointeja kohdistuu noin 45 miljoonalla eurolla.

Päästöt pienenivät ja kiertotalouden hyödyntäminen näkyi energiantuotannon investoinneissa

Päästökaupan alaiset päästöt olivat tammi–huhtikuun väliseltä ajalta yhteensä 92 180 hiilidioksiditonnia, jotka olivat kylmästä alkuvuodesta huolimatta kuusi prosenttia alhaisemmat edellisvuoteen (98 000 tCO2) verrattuna. Alkuvuonna bioperäisten lämmönlähteiden sekä hukkalämmöllä tuotetun energian osuus tuotetusta kokonaisenergiasta oli 65 prosenttia (58 %).

Huhtikuun lopussa avattiin vaelluskaloille Juankosken ja Karjalankosken vesivoimalaitoksille syksyllä 2020 valmistuneet kalaportaat. Joroisissa sijaitsevan Maaveden vesivoimalaitoksen saneeraustyöt valmistuivat huhtikuussa. Investoinnissa uusittiin kokonaan turbiini, generaattori ja automaatio. Tekniikan uusimisen myötä laitoksen kokonaishyötysuhde paranee ja turbiinirakenteiden vesivoitelun myötä ympäristöriskit pienenevät.

Vuoden 2021 alussa Iisalmen voimalaitoksella otettiin käyttöön laitteisto vedenkäsittelyn tehostamiseksi. Savukaasulauhduttimelta syntyvää vettä puhdistetaan ja käsitellään uudella menetelmällä, jolloin sitä voidaan käyttää voimalaitoksella. Käsittelyn myötä saadaan vähennettyä merkittävästi raakaveden käyttöä.

Iisalmessa käynnistettiin Savon Voiman ensimmäinen suuren kokoluokan lämpöpumppuhanke maaliskuussa 2021. Kesällä asennettavalla lämpöpumpulla hyödynnetään CHP-laitokselta syntyviä hukkalämpöjä kaukolämmöksi. Lisäksi lämpöpumpulla tuotetaan kesäaikaan kaukolämpöä ulkoilmasta. Savon Voima on mukana yhteiskehityshankkeessa, jossa kaukolämmön käytön kulutusjoustoa sekä energiasäästöä mahdollistavaa palvelua kehitetään.

Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke myönsi Savon Voimalle Mukana yhteisellä polulla -tunnuksen merkiksi sitoutumisesta maakunnan ilmastotyöhön.

Kylmä alkuvuosi vauhditti kaukolämmön myyntiä

Kylmä alkuvuosi vauhditti kaukolämmön myyntiä, joka toteutui kokonaisuudessaan viime vuoden vertailujaksoa 16 prosenttia suurempana. Tuotanto sujui Savon alueella suunnitellusti, mutta Joensuun CHP-laitoksen suunnittelemattomat huoltoseisokit tammikuussa ja maaliskuussa aiheuttivat ylimääräisiä tuotantokustannuksia lisääntyneen öljyn käytön myötä.

Säävarma-investointiohjelma jatkuu

Alkuvuonna lumikuormien aiheuttamien vikojen määrä oli verrattain suuri, mutta asiakkaan kokema keskimääräinen keskeytysaika oli puolestaan pitkän aikavälin keskiarvoa huomattavasti lyhyempi, ollen energiapainotettuna 19 minuuttia. Lumikuormien asiakasvaikutukset saatiin pidettyä maltillisina voimakkailla ennaltaehkäisevillä keinoilla lumikuormien torjunnassa.

Sähkön toimitusvarmuutta kehittävää investointiohjelmaa jatkettiin. Huhtikuussa päästiin aloittamaan vuoden 2021 kaapelointikohteiden rakentaminen, joista merkittävimpiä ovat Joroisten taajaman sekä Karttulan ja Suonenjoen välisen kaapeloinnin jatkotyöt.

Lataa tästä osavuosikatsaus kokonaisuudessaan:

Lisätietoa:

Arto Sutinen
Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj
arto.sutinen@savonvoima.fi
P. 044 703 3130

Mitä uutta?

Aatu-myrskyn tuhoja on korjattu torstain aikana – hankalimpien vikojen korjaus kestää juhannusaattoon

Aatun aiheuttamat viat ovat olleet paikka paikoin hankalia ja paljon konetyötä vaativia. Vikoja on korjattu täydellä teholla juhannuksen aaton aattona, mutta siitä huolimatta osa vioista saadaan korjattua vasta perjantain aikana.
Lue lisää

Häiriöt,
24.6.2021

Eilisten ukkostuhojen korjaustyöt jatkuvat

Sähkövikojen korjaustyöt ovat jatkunet läpi yön ja tällä hetkellä noin 3500 asiakasta on vielä ilman sähköä. Kaikki keskijänniteverkon vikapaikat alkavat olla tiedossamme ja jokaiselle kohteelle on myös korjausresursseja käytettävissä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Häiriöt,
24.6.2021

Viankorjaus ukkosmyrskyn jäljiltä jatkuu

Poikkeuksellisen runsas salamointi ja ukkospuuskat aiheuttivat tuhoa kaataen puita linjoille ja muuntajavikoja jakelualueellamme. Salama iski myös 110 kV siirtolinjaan Alapitkän ja Siilinjärven välillä aiheuttaen laajan hetkellisen katkoksen noin klo 19 aikaan. Enimmillään sähköttä oli hetkellisesti yli 30 000 asiakastamme. Tällä hetkellä (klo 21.50) sähköttä on noin 13 500 asiakasta.
Lue lisää

Häiriöt,
23.6.2021

Laaja ukkosrintama katkoo sähköjä

Lounaasta saapunut ukkosrintama on aiheuttanut paljon tuhoa ja katkonut sähköjä laajoilla alueilla Savon Voiman verkkoalueella. Sähköttä on kello 19.00 noin 18 000 asiakastamme. Sääennusteen mukaan toinen, hieman laajempi ukkosrintama on saapumassa verkkoalueen eteläosiin juuri näihin aikoihin, joten valitettavasti vikoja on odotettavissa vielä lisää. Pahimmat alueet ovat verkkoalueen etelä- ja keskiosissa, mutta jälkimmäisen rintaman on ennustettu ulottuvan myös verkkoalueen pohjoisosiin.
Lue lisää

Häiriöt,
23.6.2021

Ukkospuuskat ja runsas salamointi voivat vaikuttaa sähkönjakeluun Pohjois-Savossa

Sääennusteen mukaan voimakkaat ukkospuuskat ja runsas salamointi voivat aiheuttaa sähkökatkoja Savon Voiman verkkoalueella tänään iltapäivästä alkaen.
Lue lisää

Häiriöt,
23.6.2021

Kaukolämmön jakelukeskeytys Joensuun Tikkamäellä

Keskiviikkona 23.6.2021 kello 9.00–12.00 on kaukolämmön jakelukeskeytys Tikkamäen alueella Joensuussa. Keskeytys johtuu kaukolämpöverkon huoltotöistä. Pahoittelut keskeytyksen mahdollisesti aiheuttamasta haitasta.
Lue lisää

Häiriöt,
23.6.2021