Savon Voiman osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2021

Julkaistu 28.5.2021

Savon Voima -konsernin liikevaihto oli 94,0 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 18,9 prosenttia. Katsauskauden liikevoitto oli 31,5 miljoonaa euroa ja se nousi 78,6 prosenttia. Liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu johtui edellisvuoden vertailujaksoa kylmemmästä säästä ja korkeammasta sähkön markkinahinnasta sekä heti vuoden 2021 alussa toteutetuista hinnankorotuksista.

Edellisvuotta kylmempi alkuvuosi vaikutti konsernin alkuvuoden tulokseen myönteisesti kaikkien liiketoimintojen osalta. Kaukolämmön kulutus kasvoi 16 prosenttia ja sähköä siirrettiin yhdeksän prosenttia edellisvuotta enemmän. Sähkön tukkuhinta oli vuoden 2021 tammi–huhtikuussa lähes kaksinkertainen edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Toisaalta päästöoikeuksien hinnan nousu ja turveveron korotus nostivat energiatuotannon polttoainekustannuksia.

Liiketoimintojen odotusten mukainen tuloksellisuus alkuvuoden aikana on varmistanut edellytyksiä toteuttaa suunnitellut investoinnit ilman ulkopuolista rahoitusta. Koko vuoden osalta konsernin investointien ennakoidaan olevan noin 57 miljoonaa euroa, joista säävarmaan sähköverkkoon investointeja kohdistuu noin 45 miljoonalla eurolla.

Päästöt pienenivät ja kiertotalouden hyödyntäminen näkyi energiantuotannon investoinneissa

Päästökaupan alaiset päästöt olivat tammi–huhtikuun väliseltä ajalta yhteensä 92 180 hiilidioksiditonnia, jotka olivat kylmästä alkuvuodesta huolimatta kuusi prosenttia alhaisemmat edellisvuoteen (98 000 tCO2) verrattuna. Alkuvuonna bioperäisten lämmönlähteiden sekä hukkalämmöllä tuotetun energian osuus tuotetusta kokonaisenergiasta oli 65 prosenttia (58 %).

Huhtikuun lopussa avattiin vaelluskaloille Juankosken ja Karjalankosken vesivoimalaitoksille syksyllä 2020 valmistuneet kalaportaat. Joroisissa sijaitsevan Maaveden vesivoimalaitoksen saneeraustyöt valmistuivat huhtikuussa. Investoinnissa uusittiin kokonaan turbiini, generaattori ja automaatio. Tekniikan uusimisen myötä laitoksen kokonaishyötysuhde paranee ja turbiinirakenteiden vesivoitelun myötä ympäristöriskit pienenevät.

Vuoden 2021 alussa Iisalmen voimalaitoksella otettiin käyttöön laitteisto vedenkäsittelyn tehostamiseksi. Savukaasulauhduttimelta syntyvää vettä puhdistetaan ja käsitellään uudella menetelmällä, jolloin sitä voidaan käyttää voimalaitoksella. Käsittelyn myötä saadaan vähennettyä merkittävästi raakaveden käyttöä.

Iisalmessa käynnistettiin Savon Voiman ensimmäinen suuren kokoluokan lämpöpumppuhanke maaliskuussa 2021. Kesällä asennettavalla lämpöpumpulla hyödynnetään CHP-laitokselta syntyviä hukkalämpöjä kaukolämmöksi. Lisäksi lämpöpumpulla tuotetaan kesäaikaan kaukolämpöä ulkoilmasta. Savon Voima on mukana yhteiskehityshankkeessa, jossa kaukolämmön käytön kulutusjoustoa sekä energiasäästöä mahdollistavaa palvelua kehitetään.

Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke myönsi Savon Voimalle Mukana yhteisellä polulla -tunnuksen merkiksi sitoutumisesta maakunnan ilmastotyöhön.

Kylmä alkuvuosi vauhditti kaukolämmön myyntiä

Kylmä alkuvuosi vauhditti kaukolämmön myyntiä, joka toteutui kokonaisuudessaan viime vuoden vertailujaksoa 16 prosenttia suurempana. Tuotanto sujui Savon alueella suunnitellusti, mutta Joensuun CHP-laitoksen suunnittelemattomat huoltoseisokit tammikuussa ja maaliskuussa aiheuttivat ylimääräisiä tuotantokustannuksia lisääntyneen öljyn käytön myötä.

Säävarma-investointiohjelma jatkuu

Alkuvuonna lumikuormien aiheuttamien vikojen määrä oli verrattain suuri, mutta asiakkaan kokema keskimääräinen keskeytysaika oli puolestaan pitkän aikavälin keskiarvoa huomattavasti lyhyempi, ollen energiapainotettuna 19 minuuttia. Lumikuormien asiakasvaikutukset saatiin pidettyä maltillisina voimakkailla ennaltaehkäisevillä keinoilla lumikuormien torjunnassa.

Sähkön toimitusvarmuutta kehittävää investointiohjelmaa jatkettiin. Huhtikuussa päästiin aloittamaan vuoden 2021 kaapelointikohteiden rakentaminen, joista merkittävimpiä ovat Joroisten taajaman sekä Karttulan ja Suonenjoen välisen kaapeloinnin jatkotyöt.

Lataa tästä osavuosikatsaus kokonaisuudessaan:

Lisätietoa:

Arto Sutinen
Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj
arto.sutinen@savonvoima.fi
P. 044 703 3130

Mitä uutta?

Runsaasti ukkosen aiheuttamia sähkövikoja Savon Voima Verkon jakelualueella

Maanantain ja tiistain välisen yön aikana ukkosrintamat ovat riepotelleet Savon Voima Verkon jakelualuetta aiheuttaen runsaasti sähkövikoja Ylä-Savon alueella.
Lue lisää

Häiriöt,
28.6.2022

Kaukolämmön jakelukeskeytys Pieksämäen Kaakinmäessä

Tiistaina 28.6.2022 kello 8.00-16.00 välisenä aikana on Pieksämäellä kaukolämmön jakelukeskeytys Kaakinmäen alueella.
Lue lisää

Häiriöt,
27.6.2022

Siilinjärven sähköaseman 110 kilovoltin katkaisijan laukeaminen aiheutti laajan sähkökatkon

Siilinjärven sähköaseman 110 kilovoltin katkaisijan laukeaminen aiheutti laajan sähkökatkon
Lue lisää

Häiriöt,
25.6.2022

Joroisten Huutokoskeen 8 000 ­­­järvitaimenen poikasta ­– Uhanalaista järvitaimenkantaa ylläpidetään Savon Voiman tukemilla vapaaehtoisilla kalaistutuksilla

Savon Voiman ja Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n yhteistyönä istutettiin noin 8000 startattua järvitaimenen poikasta Joroisten Huutokoskeen.
Lue lisää

Ajankohtaista, Ympäristö,
21.6.2022

Siilinjärven taajamaan uutta sähköverkkoa – vanha voimajohto puretaan Taivallahden ja Pyylammen asuinalueilta 

Hankkeen eteneminen näkyy nyt Taivallahden alueella, jonne on uutta voimajohtoa varten keväällä raivattu johtokatua, ottaen samalla huomioon mm. liito-oravien elinympäristöt.
Lue lisää

Ajankohtaista, Säävarma, Ympäristö,
20.6.2022

Savon Voiman ja Kuopion Energian yhteinen asiakaspalvelupiste on suljettuna heinäkuussa

Asiakaspalvelupiste on suljettuna 4.7.–29.7. välisen ajan. Voit ottaa meihin yhteyttä chatilla, puhelimitse tai sähköpostilla.
Lue lisää

Ajankohtaista,
20.6.2022