Savon Voiman osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2021

Julkaistu 28.5.2021

Savon Voima -konsernin liikevaihto oli 94,0 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 18,9 prosenttia. Katsauskauden liikevoitto oli 31,5 miljoonaa euroa ja se nousi 78,6 prosenttia. Liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu johtui edellisvuoden vertailujaksoa kylmemmästä säästä ja korkeammasta sähkön markkinahinnasta sekä heti vuoden 2021 alussa toteutetuista hinnankorotuksista.

Edellisvuotta kylmempi alkuvuosi vaikutti konsernin alkuvuoden tulokseen myönteisesti kaikkien liiketoimintojen osalta. Kaukolämmön kulutus kasvoi 16 prosenttia ja sähköä siirrettiin yhdeksän prosenttia edellisvuotta enemmän. Sähkön tukkuhinta oli vuoden 2021 tammi–huhtikuussa lähes kaksinkertainen edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Toisaalta päästöoikeuksien hinnan nousu ja turveveron korotus nostivat energiatuotannon polttoainekustannuksia.

Liiketoimintojen odotusten mukainen tuloksellisuus alkuvuoden aikana on varmistanut edellytyksiä toteuttaa suunnitellut investoinnit ilman ulkopuolista rahoitusta. Koko vuoden osalta konsernin investointien ennakoidaan olevan noin 57 miljoonaa euroa, joista säävarmaan sähköverkkoon investointeja kohdistuu noin 45 miljoonalla eurolla.

Päästöt pienenivät ja kiertotalouden hyödyntäminen näkyi energiantuotannon investoinneissa

Päästökaupan alaiset päästöt olivat tammi–huhtikuun väliseltä ajalta yhteensä 92 180 hiilidioksiditonnia, jotka olivat kylmästä alkuvuodesta huolimatta kuusi prosenttia alhaisemmat edellisvuoteen (98 000 tCO2) verrattuna. Alkuvuonna bioperäisten lämmönlähteiden sekä hukkalämmöllä tuotetun energian osuus tuotetusta kokonaisenergiasta oli 65 prosenttia (58 %).

Huhtikuun lopussa avattiin vaelluskaloille Juankosken ja Karjalankosken vesivoimalaitoksille syksyllä 2020 valmistuneet kalaportaat. Joroisissa sijaitsevan Maaveden vesivoimalaitoksen saneeraustyöt valmistuivat huhtikuussa. Investoinnissa uusittiin kokonaan turbiini, generaattori ja automaatio. Tekniikan uusimisen myötä laitoksen kokonaishyötysuhde paranee ja turbiinirakenteiden vesivoitelun myötä ympäristöriskit pienenevät.

Vuoden 2021 alussa Iisalmen voimalaitoksella otettiin käyttöön laitteisto vedenkäsittelyn tehostamiseksi. Savukaasulauhduttimelta syntyvää vettä puhdistetaan ja käsitellään uudella menetelmällä, jolloin sitä voidaan käyttää voimalaitoksella. Käsittelyn myötä saadaan vähennettyä merkittävästi raakaveden käyttöä.

Iisalmessa käynnistettiin Savon Voiman ensimmäinen suuren kokoluokan lämpöpumppuhanke maaliskuussa 2021. Kesällä asennettavalla lämpöpumpulla hyödynnetään CHP-laitokselta syntyviä hukkalämpöjä kaukolämmöksi. Lisäksi lämpöpumpulla tuotetaan kesäaikaan kaukolämpöä ulkoilmasta. Savon Voima on mukana yhteiskehityshankkeessa, jossa kaukolämmön käytön kulutusjoustoa sekä energiasäästöä mahdollistavaa palvelua kehitetään.

Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke myönsi Savon Voimalle Mukana yhteisellä polulla -tunnuksen merkiksi sitoutumisesta maakunnan ilmastotyöhön.

Kylmä alkuvuosi vauhditti kaukolämmön myyntiä

Kylmä alkuvuosi vauhditti kaukolämmön myyntiä, joka toteutui kokonaisuudessaan viime vuoden vertailujaksoa 16 prosenttia suurempana. Tuotanto sujui Savon alueella suunnitellusti, mutta Joensuun CHP-laitoksen suunnittelemattomat huoltoseisokit tammikuussa ja maaliskuussa aiheuttivat ylimääräisiä tuotantokustannuksia lisääntyneen öljyn käytön myötä.

Säävarma-investointiohjelma jatkuu

Alkuvuonna lumikuormien aiheuttamien vikojen määrä oli verrattain suuri, mutta asiakkaan kokema keskimääräinen keskeytysaika oli puolestaan pitkän aikavälin keskiarvoa huomattavasti lyhyempi, ollen energiapainotettuna 19 minuuttia. Lumikuormien asiakasvaikutukset saatiin pidettyä maltillisina voimakkailla ennaltaehkäisevillä keinoilla lumikuormien torjunnassa.

Sähkön toimitusvarmuutta kehittävää investointiohjelmaa jatkettiin. Huhtikuussa päästiin aloittamaan vuoden 2021 kaapelointikohteiden rakentaminen, joista merkittävimpiä ovat Joroisten taajaman sekä Karttulan ja Suonenjoen välisen kaapeloinnin jatkotyöt.

Lataa tästä osavuosikatsaus kokonaisuudessaan:

Lisätietoa:

Arto Sutinen
Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj
arto.sutinen@savonvoima.fi
P. 044 703 3130

Mitä uutta?

Haemme teknistä palveluvastaavaa sähköverkkopalvelut-tiimiin

Etsimme liittymä- ja verkkopalvelutiimin toiminnasta vastaavaa asiakassuuntautunutta ja kokenutta teknistä asiantuntijaa Palvelukeskus-yksikköömme.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
18.4.2024

Sähköiset maksumuistutukset käyttöön laskutuksessa

Mikäli unohdat maksaa laskusi eräpäivään mennessä, saat maksumuistutuksen samassa sähköisessä kanavassa, johon olet alkuperäisen laskusi vastaanottanut. Sähköinen maksumuistutus on nopea sekä vaivaton tapa reagoida maksamattomaan laskuun.
Lue lisää

Ajankohtaista,
17.4.2024

Kaukolämmön jakelukeskeytys Rautalammilla

Torstaina 18.4. kello 8.00–14.00 on kaukolämpöverkoston huoltotöistä johtuva lämmönjakelun keskeytys Rautalammilla.
Lue lisää

Häiriöt,
17.4.2024

Etsimme Savon Voimalle tuotantopäällikköä

Tuotantopäällikkönä johdat kaukolämmön ja sähköntuotannon noin 70 ammattilaisen tuotantotiimiä ja vastaat tehokkaasta toiminnasta sekä tuotannon toimintavarmuudesta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
16.4.2024

Kevään sulamisvesitilanteen ennakoidaan olevan normaali – vesivoimalla keskeinen rooli tulvien hallinnassa

Menneen talven lumen määrä on ollut poikkeuksellisen suuri Savon Voiman alueella, mutta kevään edistymisen myötä on voitu ennakoida, että tulevalle keväälle ei ole luvassa lumien sulamisesta johtuvaa poikkeuksellista kevättulvaa.
Lue lisää

Ajankohtaista,
11.4.2024

Kari Anttonen aloittanut Savon Voiman kaukolämmön ja sähkötuotannon liiketoimintajohtajana

Huhtikuun alussa liiketoimintajohtajana aloittaneen Kari Anttosen mukaan asiakkaiden energiapalvelutarpeeseen vastaaminen ja hiilineutraalisuuden saavuttaminen ovat Savon Voiman tärkeimpiä tehtäviä.
Lue lisää

Ajankohtaista,
10.4.2024