Sisäisillä auditoinneilla kehitetään toimintaa ja ylläpidetään laatua

Julkaistu 7.12.2023

Savon Voima sai ympäristösertifikaatin (ISO 14001) vuonna 2022. Sen myötä toiminnan arvioimisen työkalupakkiin tuli uusi väline, sisäinen auditointi. Auditointi on järjestelmällinen selvitys siitä, onko yrityksen toiminta sille asetettujen vaatimusten ja odotusten mukaista. Auditoinnit myös palvelevat toiminnan jatkuvaa parantamista. Niissä löydetään hyviä käytäntöjä jaettavaksi ja toisaalta kehityskohteita korjattavaksi. Lisäksi auditoinnit auttavat lisäämään ympäristötietoisuutta.

Nimensä mukaisesti sisäisissä auditoinneissa auditoija on oman talon väkeä. Ne ovat hyvää valmistautumista sertifiointilaitoksen tekemään vuotuiseen ulkoiseen auditointiin, jossa arvioidaan toiminnan standardinmukaisuus ja sertifikaatin voimassaolon jatkuminen.

Savon Voiman ympäristösertifikaatti kattaa sekä sähköverkon että lämmön- ja sähköntuotannon, joten myös sisäiset auditoinnit kohdistuvat koko toimintaan. Sisäisiä auditointeja tehdään sähköasemilla ja tuotantolaitoksissa. Lisäksi auditoidaan varsinaista hallintajärjestelmää, joka sisältää muun muassa dokumentaation. Tällöin tutkitaan vaikkapa ympäristöpolitiikkaa, toiminnan suunnittelua tai resursseja.

– Parasta auditoinneissa on kuulla ammattilaisten kertovan töistään ja näkemyksistään, innostuneesti ja ammattiylpeydellä. Parhaimmillaan auditoinnissa oppivat niin auditoija kuin auditoinnin kohteena oleva henkilö. Toimintatapojen kehittäminen yhdessä niin, että ympäristö huomioidaan entistä paremmin ja riskit pienenevät, on auditointien palkitsevinta antia, kertoo auditointeja pari vuotta Savon Voimalla tehnyt ympäristöasiantuntija Kati Nuutinen.

Kuluvana vuonna Savon Voimalla on sisäisesti auditoitu reilut kaksikymmentä lämpö- ja voimalaitosta, kymmenkunta sähköasemaa, muutama vesivoimala ja kaukolämpötyömaa. Tämän vuoden havaintojen perusteella laitoksilla on edistetty muun muassa öljyvahinkojen torjuntaa ja kemikaaliturvallisuutta erilaisilla varautumiskeinoilla, ympäristövahinkojen ennaltaehkäisemiseksi.

Lisätietoa:

Kati Nuutinen
Ympäristöasiantuntija, Savon Voima Oyj
P. 050 575 6593
kati.nuutinen(at)savonvoima.fi

Mitä uutta?

Savon Voima investoi voimakkaasti sähköiseen lämmöntuotantoon – yhtiö rakentaa lämpöpumppulaitoksen Joensuun voimalaitokselle

Savon Voiman tavoitteena on olla energiantuotannossa hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja nyt käynnistyvä laitoshanke on merkittävä panostus päästöttömään ja sähköistyvään kaukolämmön tuotantoon.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö, Ympäristö,
17.6.2024

Sähköverkon lentotarkastukset jatkuvat maanantaista 17.6.2024 alkaen

Savon Voima Verkon lentotarkastukset ilmajohtoverkon kunnonhallintaa varten jatkuvat viikoilla 25 ja 26.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
14.6.2024

Joroisen sähköaseman saneeraus jatkuu kesän aikana

Savon Voima Verkko jatkaa Joroisen sähköaseman saneerausta ja modernisoi sähköaseman keskijännitekojeistoa sekä uusii 110 kV ensiölaitteita. Aseman suunniteltu valmistuminen on 1.11.2024.
Lue lisää

Ajankohtaista, Häiriöt,
14.6.2024

Ukkonen aiheutti sähkökatkon Iisalmessa

Ukkonen aiheutti Iisalmen kaupunkialueen eteläosan Marjahaan, Kangaslammen ja Paloisvuoren alueilla sähkökatkon 6.6.2024 klo 00.09 alkaen. Sähköt saatiin palautettua viimeisiin sähköttömiin kohteisiin klo 01.55.
Lue lisää

Ajankohtaista,
6.6.2024

Maalämpö- ja hybridijärjestelmät suurissa kohteissa: Haasteet ja parhaat käytännöt

Onnistuneen lämmitysratkaisun kannalta on tärkeää, että suunnittelun ja ylläpidon ketju on saumaton ja eri näkökulmat otetaan huomioon ennen toteutusta. Näin on erityisesti hybridikohteissa, joissa käytetään sekä lämpöpumppuja että kaukolämpöä.
Lue lisää

Blogi, Kaukolämpö,
5.6.2024

Etsimme prosessi- ja polttoaineanalyytikkoa Joensuun voimalaitoksen laboratorioon

Suoritamme omassa laboratoriossamme voimalaitoksen toiminnan kannalta tärkeitä vesikemia- ja polttoaineanalyyseja muun muassa varmistaaksemme tuotannossamme käytettävän veden ja voimalaitoksessamme poltettavan biopolttoaineen laadun.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
3.6.2024