Toimisivatko hiilidioksiditonnit ympäristöraportoinnin liikevaihtona?

Julkaistu 27.2.2024

Mittaaminen, raportointi, teot sekä jatkuva parantaminen ovat kaikki tärkeitä osa-alueita ilmastopäästöjen vähentämisessä Savon Voimalla.

Energiantuottajien ympäristöasiantuntijoiden katse on vielä näin helmikuussa ollut hyvin vahvasti taustapeilissä. Raportointikausi ulkopuolisine varmentajineen on kiivaimmassa vauhdissa ja koosteet enemmän ja vähemmän virallisiin kyselyihin laadinnan alla. Alkuvuoteen sijoittuva tilinpäätösaika ei enää tarkoita vain taloudellisen tuloksen raportointia. Nykyisin voidaan puhua yhä enemmän kaikille osa-alueille ulottuvasta kokonaisvaltaisesta tilinpäätöksestä, mikä näyttää kuinka strategiassa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.

Miten sitten etenee Savon Voiman energiantuotannon matka jo vuosia sitten laaditulla hiilineutraalisuuspolulla?

Muutos kohti hiilineutraalisuutta on todellakin alkanut ja polttoaineiden käyttöön perustuvat hiilidioksidipäästömme ovat puolittuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Matkaa on silti taitettavana. Puupolttoaineiden käyttö on huoltovarmuusnäkökulmasta haasteellisempaa kuin turpeen ja vaatii aivan erilaista logistista suunnittelua kuin merkittävin fossiilisia hiilidioksidia aiheuttava käytössämme oleva polttoaine eli turve. Turve on puolestaan päästökauppaan kuuluvissa laitoksissa kallis polttoaine, ja siksi meidän on paikallisena energiayhtiönä tehtävä kaikkemme, että kaukolämpöasiakkaidemme energiaan kohdistuva hintapaine pysyisi mahdollisemman pienenä. Isoimmat laitokset ovatkin juuri niitä, joihin olemme tehneet merkittäviä investointeja viimeisten vuosien aikana. Näin voimme saavuttaa nopeiten vaikuttavimmat päästövähennykset, sillä lähes 80 % hiilidioksidipäästöistämme kuuluvat päästökaupan piiriin.

Investointiemme ja energiantehokkuuden kehittämisen vaikutukset näkyvät hiilidioksidin kokonaismäärän lisäksi myös kaukolämpöasiakkaalle myydyn lämmön ominaispäästökertoimessa. Sen avulla asiakas voi itsekin laskea kaukolämpöenergian kulutuksesta syntyneet päästöt, mutta toki haluamme tuottaa jatkossa tuon tiedon suoraan asiakkaallemme.

Jokainen kahdestakymmenestä kaukolämpöverkostamme on yksilöllinen tuotantomuotoineen, mutta ilahduttavaa on havaita, että kaiken myymämme kaukolämmön keskimääräinen ominaispäästökerroin (74 g/KWh) on hyvän matkaa edellä valtakunnan keskimääräistä kerrointa (83 g/KWh). Ehdottomasti helpoin ja nopein tapa yrityksille ja kunnille on vähentää energiankäytön päästöjä hankkimalla uusiutuvilla alkuperätakuilla varmennettua °KaukoVihreää – Savon Voiman tuottamaa kaukolämpöä , ilman isoja investointeja.

Polttoainejakaumassa tapahtunut muutos voidaan nähdä myös rikkidioksidipäästöjen vähenemisenä. Luovuimme vuoden 2023 aikana raskaan polttoöljyn käytöstä Joensuussa ja käytössämme on rikitön kevyt polttoöljy. Kuluva vuosi alkoi kylmästi ja fossiilinen öljy on edelleen tärkeä ja lähes ainoa varavoimalaitosten energianlähde päätuotantolaitosten häiriöiden ja paukkupakkasten suuren energiantarpeen aikaan. Tämä tarkoittaa, että loppuvuoden aikana uusiutuvien ja päästöttömien tuotantomuotojen osuutta kasvatetaan edelleen.

Energia puhuttaa paljon. Voimme kuitenkin luvata, että teemme kaikkemme, jotta asiakkaamme voivat olla huoleti ja luottaa kotien lämpenevän tavalla, jossa haitallisia ympäristövaikutuksia vähennetään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Toiminnan kuukausittainen ja vuosittainen raportointi sekä arviointi toimivat pohjana strategisten tavoitteiden toteutumiselle. Savon Voiman yksi vahvuus onkin nopea reagointi ja ketteryys muutosten tuulissa.

Sanna Turunen
Ympäristö- ja maankäyttöpäällikkö

Email:  sanna.turunen@savonvoima.fi

Puhelin:  044 723 7524

Mitä uutta?

Uusi tutkimushanke edistää kestävää energiantuotantoa Pohjois-Savossa

Pohjois-Savossa käynnistyy uusi tutkimushanke, jonka tavoitteena on kehittää uusiutuvan energian ratkaisuja voimalaitoskattiloihin.
Lue lisää

Ajankohtaista, Ympäristö,
11.3.2024

Savon Voima satsaa vesivoiman optimoinnin ja säätökyvyn kehitykseen

Savon Voima on satsannut viime aikoina energiantuotannon optimoinnin kehitykseen. Tehdyt kehitystoimenpiteet auttavat Savon Voiman sähköntuotantoa vastaamaan energiajärjestelmän asettamiin kapasiteetti- ja säätötarpeisiin mahdollisimman kilpailukykyisesti sekä tehokkaasti.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Ympäristö,
7.3.2024

Sisäisillä auditoinneilla kehitetään toimintaa ja ylläpidetään laatua

Savon Voima ylläpitää ISO 14001 ympäristösertifikaattia sisäisten auditointien avulla, joilla tutkitaan ja havainnoidaan yhtiön ympäristöön vaikuttavia toimintoja.
Lue lisää

Ajankohtaista, Ympäristö,
7.12.2023

Joensuun voimalaitoksen alueella muurattiin biohiilitehtaan peruskivi

Joensuun Iiksenvaaralle on rakentumassa moderni energiayhteisö, johon kuuluvat muun muassa Savon Voiman CHP-voimalaitos ja rakenteilla oleva Taalerin omistama Joensuu Biocoalin Euroopan suurin teollisen mittaluokan torrefioidun biomassan tuotantolaitos. Torstaina 23.11.2023 juhlistettiin projektin etenemistä peruskiven muurauksella.
Lue lisää

Ajankohtaista, Ympäristö,
24.11.2023

Sähköllä haetaan kustannussäästöjä kaukolämmöntuotantoon Joensuussa

Savon Voiman Joensuun CHP-voimalaitoksen erillinen sähkökattila tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää edullista markkinasähköä kaukolämmöntuotantoon.
Lue lisää

Ajankohtaista, Blogi, Kaukolämpö,
13.10.2023

Aste alemmas auttaa saavuttamaan jo 5 % säästön lämmitysenergiassa

Energiansäästöviikko on jälleen täällä ja haluamme nostaa esille vinkkejä, kuinka vähentää omaa energiankulutusta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Blogi, Energiaa säästämässä,
9.10.2023