Sähköasemasaneerauksesta johtuvat jakeluverkon poikkeusjärjestelyt lisäävät sähkökatkoherkkyyttä Pielaveden kunnan alueella elo–syyskuussa

Julkaistu 1.8.2023

Savon Voima Verkko saneeraa parhaillaan Pielaveden sähköasemaa. Aseman saneerauksen yhteydessä sähköverkko Pielaveden kunnan alueella asetetaan 14.8. alkaen varasyöttöjen varaan, mikä lisää sähkökatkoherkkyyttä. Tavallisesta poikkeavat jakeluverkon järjestelyt kestävät arviolta neljä viikkoa.

Työt ovat etenemässä elokuun puolivälissä Pielaveden sähköaseman saneerauksessa vaiheeseen, jossa vanha 110 kilovoltin muuntajakenttä poistuu käytöstä ja uusi kytkemörakennus uusine kenttineen otetaan käyttöön. Näiden töiden arvioidaan kestävän kuukauden ajan syyskuun puoleenväliin saakka.

– Teemme jakeluverkossa järjestelyjä uuden aseman liittämiseksi jakeluverkkoon. Elokuun puolestavälistä syyskuun puoleenväliin Pielaveden kunnan alueen sähkönjakelu on naapurikunnista tulevien varasyöttöjen varassa ja näin riskit sähkökatkojen todennäköisyyksille ovat suuremmat, kertoo palveluvastaava Timo Kiiski ja kehottaa, – sähkönjakelun kannalta kriittisissä kohteissa kannattaa nyt tarkistaa varavoimakoneiden toiminta.

Saneerauskokonaisuudessa kehitetään laajemminkin Pielaveden alueen sähköverkkoa, mikä parantaa sähkön toimitusvarmuutta ja vähentää sähkökatkojen määrää tulevaisuudessa.

Sähköaseman rakentaminen on aikataulussaan, mutta epävarmuuksia aiheuttaa erilaisten komponenttien toimitusongelmat, jotka viivästyttävät muun muassa uuden päämuuntajan toimitusta myöhemmälle syksylle. Tavoitteena on, että sähköaseman ja sähköverkon saneeraukset valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoa:

Timo Kiiski
Palveluvastaava, sähköverkon käyttö
p. 044 723 7473
timo.kiiski(at)savonvoima.fi

Mitä uutta?

Sähköasemasaneerauksesta johtuvat jakeluverkon poikkeusjärjestelyt lisäävät sähkökatkoherkkyyttä Pielaveden ja Kiuruveden alueilla lokakuun puolelle

Savon Voiman sähköasemasaneerauksesta johtuvat jakeluverkon poikkeusjärjestelyt lisäävät sähkökatkoherkkyyttä Pielaveden ja Kiuruveden alueilla lokakuun puolelle. Rakentamisen yhteydessä sähköä ohjataan varasyöttöjen varaan, mikä lisää sähkökatkoherkkyyttä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
19.9.2023

Väppi-sovellusta kehitetään asiakasnäkökulmasta

Savon Voiman, Väreen sekä Kuopion Energian yhdessä asiakkailleen tarjoama Väppi-energiasovellus on jatkuvasti kehittyvä asiakasrajapinta.
Lue lisää

Blogi, Kaukolämpö, Sähkö,
15.9.2023

Savon Voiman verkkoalueen ensimmäinen teollisen mittaluokan aurinkovoimala rakentui Joroisiin

Ilmatar Energy Oy rakensi Joroisten lentoaseman alueelle teollisen kokoluokan voimalan, jonka kaupallinen sähköntuotanto on juuri alkamassa.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakastarinat, Sähkö,
13.7.2023

Pohjois-Savon sähköverkkoa saneerataan Järvilinjan potentiaalin hyödyntämiseksi

Uusi kantaverkkolinja halkoo Pohjois-Savoa ja myös paikallista sähköverkkoa vahvistetaan usean kunnan alueella, jotta linjasta saadaan enemmän etua alueellisesti. Monet näistä hankkeista toteutetaan laajempana, jotta tehtävät muutokset tukisivat tulevaisuuden korjausinvestointeja. Parannetut yhteydet mahdollistavat muun muassa aurinko- ja tuulivoiman yleistymisen myös Itä-Suomeen.
Lue lisää

Ajankohtaista, Säävarma,
3.7.2023

Sähköverkon rakentamisessa huomioidaan esi-isiemme perintö – Karttulassa tarkistettiin kaksi muinaisjäännöskohdetta

Karttula-Pihkainmäki säävarman sähköverkon rakennusreitiltä katselmoitiin kaksi kohdetta, joista on vuosien saatossa löydetty kivikautisiin asuinpaikkoihin viittaavia muinaisesineitä. Löydöksien alueet tarkastettiin ennen sähköverkon kaapelointia, jotta rakentaminen ei vaarantaisi hankealueen arkeologista kulttuuriperintöä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Säävarma, Ympäristö,
20.6.2023

Sähköverkon lentotarkastukset alkavat – tarkastuksilla parannetaan kunnonhallintaa ja toimitusvarmuutta

Savon Voima Verkko teettää lentotarkastuksia ilmajohtoverkon kunnonhallintaa varten tänä kesänä noin 2 000 johtokilometriä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
31.5.2023