Savon Voima keskeyttää Venäjältä tulevan biomassan ja turpeen käytön

Julkaistu 15.3.2022

Savon Voima keskeyttää Venäjältä tulevien polttoaineiden vastaanottamisen ja hankinnan Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen ja sotatoimien vuoksi.

Päätös venäläisen turpeen ja metsäteollisuuden sivutuotteiden hankinnan keskeyttämisestä on tehty huoltovarmuusnäkökulmat huomioiden. Myös Venäjä on asettanut vastapakotteita metsähakkeelle. Selvitämme vaihtoehtoisia hankintakanavia tuontienergiajakeiden korvaamiseksi. Tilannetta on osattu jo ennakoida Ukrainan sodan käynnistyttyä, ja ensi talvikaudelle korvaavien toimijoiden hankinta oli jo käynnistynyt aiemmin.

Savon alueella kaukolämmön lämmönlähteet ovat olleet käytännössä kokonaan lähialueelta saatavaa biomassaa ja turvetta. Sen sijaan Joensuun kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannon lämmönlähteenä Savon Voima on käyttänyt venäläisiä energiajakeita, joiden osuus on ollut noin 34 prosenttia Joensuun tuotannon tarvitsemasta kokonaispolttoainemäärästä.

Savon Voima hankki Joensuun kaukolämpö- ja sähköntuotantoliiketoiminnan vuoden 2020 alussa Fortumilta. Yhtiöllä oli voimassa olevat sopimukset ja hankintakanavat suomalaisiin polttoainetoimittajayhtiöihin, jotka ovat toimineet myös Venäjän kaupassa.

Savon Voiman kaukolämmön hinta alenee kausihinnoitelluissa verkoissa huhtikuun alusta

Savon Voimassa otettiin kausihinnoittelu käyttöön vuoden alussa Joensuussa, Iisalmessa, Pieksämäellä, Leppävirralla ja Siilinjärvellä. Kaukolämmön energiahinta alenee hinnastomme mukaisesti huhtikuussa kaukolämpöverkosta riippuen noin 30 prosenttia. Hinnan muutokset koskevat vain kausihinnoiteltuja kaukolämpöverkkoja.

Emme ennakoi Venäjältä tulevan biomassan ja turpeen toimituksen keskeytymisen aiheuttavan ainakaan lyhyellä tähtäimellä vaikutusta kaukolämmön hintoihin.

Turve on tärkeä huoltovarmuuden kannalta – lisäaikaa luopumiseen tarvitaan

Muuttuneessa turvallisuustilanteessa Suomen huoltovarmuus korostuu. Savon Voima pitää kansallisesti tärkeänä turpeen polttoainekäytön alasajon siirtämistä vähintään 2030 saakka, jotta sähkö- ja lämpöjärjestelmälle annetaan aikaa sopeutua. Työ hiilineutraalin tuotannon edistämiseksi on tärkeää ja jatkuu energia-alalla vahvana.

Siirtymän tulee kokonaisuutena olla kuitenkin hallittua ja lämmöntuotannossa turve on tärkeä huoltovarmuuspolttoaine, jonka nopeutettu alasajo jatkuu, ellei turveveroon ja turpeen päästöoikeuden hintaan puututa valtiollisesti.

– Pidämme erittäin tärkeänä, että sähkön ja lämmön yhteistuotantoa (CHP) pidetään kilpailukykyisenä, jotta tuotantoa ei jouduta Suomessa entisestään vähentämään tilanteessa, jossa energiantuonnista ollaan riippuvaisia. Ilman näitä toimenpiteitä myös kustannusvaikutukset asiakkaille voivat olla merkittäviä, kertoo Savon Voiman energiantuotannon liiketoimintajohtaja Juha Räsänen.

Energiayhtiöiden joukko otti jo vuosi sitten asiaan kantaa ilmaisten huolensa huoltovarmuuden turvaamisesta hallitusti ja peräänkuulutti toimia kotimaisen puujakeiden saatavuuden parantamiseksi.

Asiasta voi lukea lisää: https://savonvoima.fi/kaukolammon-tuottamisen-edellytykset-on-turvattava/

Lisätietoa:

Juha Räsänen
Liiketoimintajohtaja, sähköntuotanto ja kaukolämpö
p. 040 746 1220
juhap.rasanen(at)savonvoima.fi

Mitä uutta?

Pohjoissavolaiset ovat säästäneet sähköä maan keskiarvoa enemmän

Savon Voima Verkon toiminta-alueella on käytetty lokakuussa 2022 9,3 prosenttia vähemmän sähköä kuin lokakuussa 2021. Koko maan vastaava luku oli 7 prosenttia. Lisäksi lähes 80 prosenttia pohjoissavolaisista seuraa omaa sähkönkulutustaan joko sähkönlaskun tai sovelluksen kautta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Verkossa,
25.11.2022

Määräaikaiset sähkötuet avuksi kohonneisiin sähkökustannuksiin

Sähkökustannukset ovat nousseet kohonneiden sähkön markkinahintojen takia kuluneen vuoden aikana voimakkaasti. Suomen hallitus on päättänyt tuoda kotitalouksien haettavaksi määräaikaisia tukimuotoja, joilla pyritään helpottamaan kansalaisten selviytymistä tulevasta talvesta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö,
24.11.2022

Vilja Schepel antaa vinkkejä ikkunoiden uusimista miettivälle

Huolellinen suunnittelu ja rakennuksen alkuperäisten ratkaisujen kunnioittaminen kannattaa muistaa. Ikkunat vaikuttavat moneen asiaan, mm. ilmanvaihtoon.
Lue lisää

Energiaa säästämässä,
16.11.2022

Haemme taloyhtiöiden kaukolämpöpalveluiden asiakkuusvastaavaa

Tehtävässä vastaat kaukolämmön asunto-osakeyhtiöasiakkuuksien hoidosta, palvelumyynnistä sekä tapaamisista ja erilaisista markkinointitapahtumista.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
15.11.2022

Kodin askareissa valinnat vaikuttavat energiankulutukseen

Viekö pikaohjelma enemmän sähköä kuin kevytohjema? Millä välineellä imurointi on energiatehokkainta? Tässä energiansäästövinkkejä kotitöihin. Vilkaise myös omien laitteiden käyttöohjeet.
Lue lisää

Energiaa säästämässä,
15.11.2022

Haemme asiakaspalvelijoita

Etsimme vakituiseen työsuhteeseen ammattilaistiimin täydennykseksi asiakaspalvelijoita Savon Voiman palvelukeskukseen.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
10.11.2022