Savon Voima keskeyttää Venäjältä tulevan biomassan ja turpeen käytön

Julkaistu 15.3.2022

Savon Voima keskeyttää Venäjältä tulevien polttoaineiden vastaanottamisen ja hankinnan Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen ja sotatoimien vuoksi.

Päätös venäläisen turpeen ja metsäteollisuuden sivutuotteiden hankinnan keskeyttämisestä on tehty huoltovarmuusnäkökulmat huomioiden. Myös Venäjä on asettanut vastapakotteita metsähakkeelle. Selvitämme vaihtoehtoisia hankintakanavia tuontienergiajakeiden korvaamiseksi. Tilannetta on osattu jo ennakoida Ukrainan sodan käynnistyttyä, ja ensi talvikaudelle korvaavien toimijoiden hankinta oli jo käynnistynyt aiemmin.

Savon alueella kaukolämmön lämmönlähteet ovat olleet käytännössä kokonaan lähialueelta saatavaa biomassaa ja turvetta. Sen sijaan Joensuun kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannon lämmönlähteenä Savon Voima on käyttänyt venäläisiä energiajakeita, joiden osuus on ollut noin 34 prosenttia Joensuun tuotannon tarvitsemasta kokonaispolttoainemäärästä.

Savon Voima hankki Joensuun kaukolämpö- ja sähköntuotantoliiketoiminnan vuoden 2020 alussa Fortumilta. Yhtiöllä oli voimassa olevat sopimukset ja hankintakanavat suomalaisiin polttoainetoimittajayhtiöihin, jotka ovat toimineet myös Venäjän kaupassa.

Savon Voiman kaukolämmön hinta alenee kausihinnoitelluissa verkoissa huhtikuun alusta

Savon Voimassa otettiin kausihinnoittelu käyttöön vuoden alussa Joensuussa, Iisalmessa, Pieksämäellä, Leppävirralla ja Siilinjärvellä. Kaukolämmön energiahinta alenee hinnastomme mukaisesti huhtikuussa kaukolämpöverkosta riippuen noin 30 prosenttia. Hinnan muutokset koskevat vain kausihinnoiteltuja kaukolämpöverkkoja.

Emme ennakoi Venäjältä tulevan biomassan ja turpeen toimituksen keskeytymisen aiheuttavan ainakaan lyhyellä tähtäimellä vaikutusta kaukolämmön hintoihin.

Turve on tärkeä huoltovarmuuden kannalta – lisäaikaa luopumiseen tarvitaan

Muuttuneessa turvallisuustilanteessa Suomen huoltovarmuus korostuu. Savon Voima pitää kansallisesti tärkeänä turpeen polttoainekäytön alasajon siirtämistä vähintään 2030 saakka, jotta sähkö- ja lämpöjärjestelmälle annetaan aikaa sopeutua. Työ hiilineutraalin tuotannon edistämiseksi on tärkeää ja jatkuu energia-alalla vahvana.

Siirtymän tulee kokonaisuutena olla kuitenkin hallittua ja lämmöntuotannossa turve on tärkeä huoltovarmuuspolttoaine, jonka nopeutettu alasajo jatkuu, ellei turveveroon ja turpeen päästöoikeuden hintaan puututa valtiollisesti.

– Pidämme erittäin tärkeänä, että sähkön ja lämmön yhteistuotantoa (CHP) pidetään kilpailukykyisenä, jotta tuotantoa ei jouduta Suomessa entisestään vähentämään tilanteessa, jossa energiantuonnista ollaan riippuvaisia. Ilman näitä toimenpiteitä myös kustannusvaikutukset asiakkaille voivat olla merkittäviä, kertoo Savon Voiman energiantuotannon liiketoimintajohtaja Juha Räsänen.

Energiayhtiöiden joukko otti jo vuosi sitten asiaan kantaa ilmaisten huolensa huoltovarmuuden turvaamisesta hallitusti ja peräänkuulutti toimia kotimaisen puujakeiden saatavuuden parantamiseksi.

Asiasta voi lukea lisää: https://savonvoima.fi/kaukolammon-tuottamisen-edellytykset-on-turvattava/

Lisätietoa:

Juha Räsänen
Liiketoimintajohtaja, sähköntuotanto ja kaukolämpö
p. 040 746 1220
juhap.rasanen(at)savonvoima.fi

Mitä uutta?

Savon Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2023: Toimintaympäristön heikentyneet näkymät haastavat kannattavuutta 

Konsernin liikevaihto oli 147,7 miljoonaa euroa ja pieneni edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 0,5 %.  Konsernin liikevoitto oli 33,9 miljoonaa euroa ja kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 2,7 %.  
Lue lisää

Ajankohtaista,
29.9.2023

Iisalmen voimalaitoksella käyttöönotetaan uudet polttoaineenkäsittely- ja näytteenottolaitokset

Savon Voiman Iisalmen Parkatin voimalaitoksella tehdyt mittavat investoinnit kiinteän polttoaineenkäsittelyyn ja -näytteenottoon liittyen ovat edenneet käyttöönottovaiheeseen.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö,
28.9.2023

Suunnittele lisäeristäminen hyvin ja rakennuksen ehdoilla

Yläpohjan eristäminen on järkevä tapa pienentää energiakuluja. Hyvä suunnittelu on tärkeää. Aina kannattaa tutustua oman rakennuksen toimintaan ja rakenteisiin kunnolla ja tehdä päätökset niiden mukaan.
Lue lisää

Energiaa säästämässä,
20.9.2023

Sähköasemasaneerauksesta johtuvat jakeluverkon poikkeusjärjestelyt lisäävät sähkökatkoherkkyyttä Pielaveden ja Kiuruveden alueilla lokakuun puolelle

Savon Voiman sähköasemasaneerauksesta johtuvat jakeluverkon poikkeusjärjestelyt lisäävät sähkökatkoherkkyyttä Pielaveden ja Kiuruveden alueilla lokakuun puolelle. Rakentamisen yhteydessä sähköä ohjataan varasyöttöjen varaan, mikä lisää sähkökatkoherkkyyttä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
19.9.2023

Sonkajärvellä pilotoidaan sähköverkon kuntotarkastusta dronella

Savon Voima Verkko Oy sekä Insplan Oy pilotoivat dronella tehtävää keskijänniteverkon kuntotarkastusta
Lue lisää

Ajankohtaista,
15.9.2023

Väppi-sovellusta kehitetään asiakasnäkökulmasta

Savon Voiman, Väreen sekä Kuopion Energian yhdessä asiakkailleen tarjoama Väppi-energiasovellus on jatkuvasti kehittyvä asiakasrajapinta.
Lue lisää

Blogi, Kaukolämpö, Sähkö,
15.9.2023