Savon Voima -konsernin tilinpäätöstiedote 2022: Savon Voima teki kriisiytyneessä toimintaympäristössä vakaan tuloksen

Julkaistu 1.3.2023

Kriisiytynyt energiamarkkina ja tavanomaista lämpimämpi vuosi näkyi sekä kaukolämpö- että sähköverkkotoiminnassamme, joiden liikevaihto ja kannattavuus heikkenivät. Kaukolämpöliiketoiminnan liikevaihto oli 82,9 (87,0) miljoonaa euroa jääden vuoden 2021 liikevaihdosta 4,7 prosenttia. Kaukolämmön liikevoitto vuodelta 2022 oli 7,9 miljoonaa euroa (17,3). Sähköntuotannon liikevaihto vuonna 2022 oli 50,3 miljoonaa euroa (33,1) ja toteutunut liikevoitto oli 19,0 miljoonaa euroa (9,2). Energiantuotannon investointeja tehtiin 14 miljoonalla. Sähköverkkoliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella oli 99,5 miljoonaa euroa (109,1) ja liikevoitto 36,8 miljoonaa euroa (45,0). Investointeja verkkoon tehtiin 42,4 miljoonan euron edestä.

Voimakkaasti nousseista polttoaineiden, päästöoikeuden ja rakentamisen kustannuksista huolimatta hintoja ei kuitenkaan korotettu kaukolämmössä tai sähkön verkkopalveluissa. Sen sijaan Savon Voima Verkko siirsi kantaverkkomaksujen alennuksen suoraan asiakkaille ja jätti laskuttamatta joulukuulta 2022 sähkösiirron perusmaksun, joka pienensi liikevaihtoa 3,6 miljoonalla eurolla. Kaukolämmössä verkkokohtainen kausihinnoittelu tuli voimaan vuoden alussa, minkä johdosta kaukolämmön energiahinta aleni kesäkaudeksi.

Suomen tukkusähkön keskihinta oli viime vuonna ennätyksellinen 15,40 snt/kWh, mikä on 113 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2021. Keskihinta on historian korkein. Sähkön tuotantoliiketoiminnan volyymi pieneni hieman edellisvuodesta, mihin vaikuttivat Olkiluoto 3:n käynnistymisen siirtyminen ja vesivoiman tuotannon supistuminen huonon vesitilanteen vuoksi. Tuotannon liikevaihto ja kannattavuus kuitenkin kasvoivat sähkön korkeasta markkinahinnasta johtuen. Keskimäärin 75 prosenttia tuotannostamme oli hintasuojattu ennakkoon konserni riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Tuotantoennusteisiin nähden pienemmistä tuotantomääristä johtuen sähkönhinnan suojausaste nousi vuoden 2022 aikana ajoittain jopa yli 100 prosentin. Suojaukset vaikuttivat 34 miljoonaa euroa liikevaihtoa leikkaavasti.

Sähkömarkkinoiden kriisiytynyt tilanne vaikeutti etenkin sähkönmyyntiyhtiöiden toiminnan ennakoitavuutta ja edellytti merkittävää rahoituspuskureiden varaamista. Erittäin haastavasta markkinatilanteesta huolimatta osakkuusyhtiömme Väre onnistui tekemään toimintahistoriansa ensimmäisen positiivisen tuloksen, mikä kasvatti Savon Voima -konsernin liikevoittoa 5,1 miljoonaa euroa (-4,7). Väreen aiempien tilikausien tappioiden määrä on ollut 13,8 miljoonaa euroa, josta Savon Voima osuus omistusosuuden (46,2 %) mukaan on ollut 6,4 miljoonaa euroa.

Koko Savon Voima -konsernin liikevaihto oli 231,7 (228,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 49,0 (48,1) miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 1,9 prosentin kasvua viime vuodesta. Investointeja tehtiin konsernissa kaikkiaan 56,6 miljoonalla eurolla.

Savon Voiman hallitus esittää yhtiökokoukselle 14 (14) miljoonan euron osingonjakoa omistajakunnille.

Savon Voima -konsernin tilinpäätöksen sisältävä vuosikatsaus julkaistaan 11.4.2023.

Suluissa vuoden 2021 vertailuluvut.

Lue lisää vuodesta 2022 Savon Voiman energiavuosi-tiedotteesta.

Vuoden 2022 tulos

Talouden kehitys (milj. €) 2022 2021 2020
Liikevaihto 231,7 228,5 189,6
Poistot ja arvonalennukset 70,4 65,2 63,5
Liikevoitto 49,0 48,1 24,3
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 50,8 44,8 18,3
Tilikauden voitto 37,8 32,0 11,6
Tunnusluvut (%:a liikevaihdosta)
Liikevoitto 21,2 21,1 12,8
Voitto ennen satunnaisia eriä 21,9 19,6 9,6
Muut tunnusluvut
Oman pääoman tuotto 8,1 7,2 2,8
Sijoitetun pääoman tuotto 5,0 4,7 3,3
Omavaraisuusaste 41,9 38,7 37,6
Maksuvalmius, Quick Ratio 1,1 1,3 1,2
Investoinnit yhteensä (milj. €) 56,6 56,6 52,7
Investoinnit sähkön siirtoon (milj. €) 42,4 43,3 43,1
Investoinnit sähkön tuotantoon (milj. €) 8,4 4,4 3,3
Investoinnit kaukolämpöön (milj. €) 5,6 8,0 5,6
Liittymismaksujen lisäys (milj. €) 0,9 1,3 11,3

Lisätietoa:

Arto Sutinen
Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj
arto.sutinen(at)savonvoima.fi
P. 044 703 3130

Mitä uutta?

Haemme teknistä palveluvastaavaa sähköverkkopalvelut-tiimiin

Etsimme liittymä- ja verkkopalvelutiimin toiminnasta vastaavaa asiakassuuntautunutta ja kokenutta teknistä asiantuntijaa Palvelukeskus-yksikköömme.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
18.4.2024

Sähköiset maksumuistutukset käyttöön laskutuksessa

Mikäli unohdat maksaa laskusi eräpäivään mennessä, saat maksumuistutuksen samassa sähköisessä kanavassa, johon olet alkuperäisen laskusi vastaanottanut. Sähköinen maksumuistutus on nopea sekä vaivaton tapa reagoida maksamattomaan laskuun.
Lue lisää

Ajankohtaista,
17.4.2024

Kaukolämmön jakelukeskeytys Rautalammilla

Torstaina 18.4. kello 8.00–14.00 on kaukolämpöverkoston huoltotöistä johtuva lämmönjakelun keskeytys Rautalammilla.
Lue lisää

Häiriöt,
17.4.2024

Etsimme Savon Voimalle tuotantopäällikköä

Tuotantopäällikkönä johdat kaukolämmön ja sähköntuotannon noin 70 ammattilaisen tuotantotiimiä ja vastaat tehokkaasta toiminnasta sekä tuotannon toimintavarmuudesta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
16.4.2024

Kevään sulamisvesitilanteen ennakoidaan olevan normaali – vesivoimalla keskeinen rooli tulvien hallinnassa

Menneen talven lumen määrä on ollut poikkeuksellisen suuri Savon Voiman alueella, mutta kevään edistymisen myötä on voitu ennakoida, että tulevalle keväälle ei ole luvassa lumien sulamisesta johtuvaa poikkeuksellista kevättulvaa.
Lue lisää

Ajankohtaista,
11.4.2024

Kari Anttonen aloittanut Savon Voiman kaukolämmön ja sähkötuotannon liiketoimintajohtajana

Huhtikuun alussa liiketoimintajohtajana aloittaneen Kari Anttosen mukaan asiakkaiden energiapalvelutarpeeseen vastaaminen ja hiilineutraalisuuden saavuttaminen ovat Savon Voiman tärkeimpiä tehtäviä.
Lue lisää

Ajankohtaista,
10.4.2024