Savon Voima -konsernin tilinpäätöstiedote 2022: Savon Voima teki kriisiytyneessä toimintaympäristössä vakaan tuloksen

Julkaistu 1.3.2023

Kriisiytynyt energiamarkkina ja tavanomaista lämpimämpi vuosi näkyi sekä kaukolämpö- että sähköverkkotoiminnassamme, joiden liikevaihto ja kannattavuus heikkenivät. Kaukolämpöliiketoiminnan liikevaihto oli 82,9 (87,0) miljoonaa euroa jääden vuoden 2021 liikevaihdosta 4,7 prosenttia. Kaukolämmön liikevoitto vuodelta 2022 oli 7,9 miljoonaa euroa (17,3). Sähköntuotannon liikevaihto vuonna 2022 oli 50,3 miljoonaa euroa (33,1) ja toteutunut liikevoitto oli 19,0 miljoonaa euroa (9,2). Energiantuotannon investointeja tehtiin 14 miljoonalla. Sähköverkkoliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella oli 99,5 miljoonaa euroa (109,1) ja liikevoitto 36,8 miljoonaa euroa (45,0). Investointeja verkkoon tehtiin 42,4 miljoonan euron edestä.

Voimakkaasti nousseista polttoaineiden, päästöoikeuden ja rakentamisen kustannuksista huolimatta hintoja ei kuitenkaan korotettu kaukolämmössä tai sähkön verkkopalveluissa. Sen sijaan Savon Voima Verkko siirsi kantaverkkomaksujen alennuksen suoraan asiakkaille ja jätti laskuttamatta joulukuulta 2022 sähkösiirron perusmaksun, joka pienensi liikevaihtoa 3,6 miljoonalla eurolla. Kaukolämmössä verkkokohtainen kausihinnoittelu tuli voimaan vuoden alussa, minkä johdosta kaukolämmön energiahinta aleni kesäkaudeksi.

Suomen tukkusähkön keskihinta oli viime vuonna ennätyksellinen 15,40 snt/kWh, mikä on 113 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2021. Keskihinta on historian korkein. Sähkön tuotantoliiketoiminnan volyymi pieneni hieman edellisvuodesta, mihin vaikuttivat Olkiluoto 3:n käynnistymisen siirtyminen ja vesivoiman tuotannon supistuminen huonon vesitilanteen vuoksi. Tuotannon liikevaihto ja kannattavuus kuitenkin kasvoivat sähkön korkeasta markkinahinnasta johtuen. Keskimäärin 75 prosenttia tuotannostamme oli hintasuojattu ennakkoon konserni riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Tuotantoennusteisiin nähden pienemmistä tuotantomääristä johtuen sähkönhinnan suojausaste nousi vuoden 2022 aikana ajoittain jopa yli 100 prosentin. Suojaukset vaikuttivat 34 miljoonaa euroa liikevaihtoa leikkaavasti.

Sähkömarkkinoiden kriisiytynyt tilanne vaikeutti etenkin sähkönmyyntiyhtiöiden toiminnan ennakoitavuutta ja edellytti merkittävää rahoituspuskureiden varaamista. Erittäin haastavasta markkinatilanteesta huolimatta osakkuusyhtiömme Väre onnistui tekemään toimintahistoriansa ensimmäisen positiivisen tuloksen, mikä kasvatti Savon Voima -konsernin liikevoittoa 5,1 miljoonaa euroa (-4,7). Väreen aiempien tilikausien tappioiden määrä on ollut 13,8 miljoonaa euroa, josta Savon Voima osuus omistusosuuden (46,2 %) mukaan on ollut 6,4 miljoonaa euroa.

Koko Savon Voima -konsernin liikevaihto oli 231,7 (228,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 49,0 (48,1) miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 1,9 prosentin kasvua viime vuodesta. Investointeja tehtiin konsernissa kaikkiaan 56,6 miljoonalla eurolla.

Savon Voiman hallitus esittää yhtiökokoukselle 14 (14) miljoonan euron osingonjakoa omistajakunnille.

Savon Voima -konsernin tilinpäätöksen sisältävä vuosikatsaus julkaistaan 11.4.2023.

Suluissa vuoden 2021 vertailuluvut.

Lue lisää vuodesta 2022 Savon Voiman energiavuosi-tiedotteesta.

Vuoden 2022 tulos

Talouden kehitys (milj. €) 2022 2021 2020
Liikevaihto 231,7 228,5 189,6
Poistot ja arvonalennukset 70,4 65,2 63,5
Liikevoitto 49,0 48,1 24,3
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 50,8 44,8 18,3
Tilikauden voitto 37,8 32,0 11,6
Tunnusluvut (%:a liikevaihdosta)
Liikevoitto 21,2 21,1 12,8
Voitto ennen satunnaisia eriä 21,9 19,6 9,6
Muut tunnusluvut
Oman pääoman tuotto 8,1 7,2 2,8
Sijoitetun pääoman tuotto 5,0 4,7 3,3
Omavaraisuusaste 41,9 38,7 37,6
Maksuvalmius, Quick Ratio 1,1 1,3 1,2
Investoinnit yhteensä (milj. €) 56,6 56,6 52,7
Investoinnit sähkön siirtoon (milj. €) 42,4 43,3 43,1
Investoinnit sähkön tuotantoon (milj. €) 8,4 4,4 3,3
Investoinnit kaukolämpöön (milj. €) 5,6 8,0 5,6
Liittymismaksujen lisäys (milj. €) 0,9 1,3 11,3

Lisätietoa:

Arto Sutinen
Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj
arto.sutinen(at)savonvoima.fi
P. 044 703 3130

Mitä uutta?

Savon Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2023: Toimintaympäristön heikentyneet näkymät haastavat kannattavuutta 

Konsernin liikevaihto oli 147,7 miljoonaa euroa ja pieneni edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 0,5 %.  Konsernin liikevoitto oli 33,9 miljoonaa euroa ja kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 2,7 %.  
Lue lisää

Ajankohtaista,
29.9.2023

Iisalmen voimalaitoksella käyttöönotetaan uudet polttoaineenkäsittely- ja näytteenottolaitokset

Savon Voiman Iisalmen Parkatin voimalaitoksella tehdyt mittavat investoinnit kiinteän polttoaineenkäsittelyyn ja -näytteenottoon liittyen ovat edenneet käyttöönottovaiheeseen.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö,
28.9.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytyksiä Joensuussa

Keskiviikkona 27.9. kello 7.30–10.30 on Joensuussa Rauhankadun ja Vanamokadun alueella sekä torstaina 28.9. kello 7.30–13.30 Vanatien alueella keskeytys kaukolämmön jakelussa.
Lue lisää

Häiriöt,
26.9.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Iisalmen Paloisvuorentiellä

Keskiviikkona 27.9.2023 kello 8–18 välisenä aikana on Iisalmessa kaukolämpöverkoston saneerauksesta johtuva kaukolämmön jakelukeskeytys.
Lue lisää

Häiriöt,
25.9.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Suonenjoella

Kaukolämmön jakelukeskeytys Suonenjoella
Lue lisää

Häiriöt,
25.9.2023

Väppi-palvelussa voi esiintyä hitautta

Teemme tietojärjestelmien päivityksiä keskiviikosta 20.9.2023 kello 15.00 alkaen ja muutostöiden on arvioitu olevan ohi torstaina 21.9.2023 iltapäivällä.
Lue lisää

Häiriöt,
20.9.2023