Savon Voima -konsernin tilinpäätöstiedote 2023

Julkaistu 1.3.2024

Liikevaihto kasvoi, mutta inflaatio ja polttoainekustannusten nousu heikensivät tulosta

  • Savon Voima -konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 238,7 (231,7) miljoonaa euroa ja se kasvoi 3,0 prosenttia.
  • Konsernin liikevoitto oli 47,7 (49,0) miljoonaa euroa, mikä on 2,8 prosenttia edellisvuotta pienempi.
  • Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 68 (56,6) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihdon kasvu johtui kaukolämpöliiketoiminnan vertailuvuotta suuremmasta lämmön myyntimäärästä ja vuodelle 2023 tehdyistä kaukolämmön hinnankorotuksista. Hintojen korotuksen taustalla olivat liiketoiminnan kannattavuuteen heikentävästi vaikuttaneet energian ja polttoaineiden kustannukset sekä inflaatio.
  • Sähköä siirrettiin 3,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän ja säävarma-investointiohjelman eteneminen jatkui suunnitellusti. Kaikkiaan säävarmaa sähköverkkoa rakennettiin 673 kilometriä.
  • Sähköntuotannon volyymi kasvoi 9,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna johtuen kasvaneesta vesivoimatuotannon määrästä sekä Olkiluoto 3 tuotannon käynnistymisestä.

Vuonna 2023 sähkömarkkinoilla nähtiin suuria hinnanvaihteluita. Suomen tukkusähkön hinta oli 5,65 snt/kWh, mikä on 63 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2022. Ajoittaisista korkeista hinnoista huolimatta vuoden keskihinta jäi varsin matalaksi. Tämä vaikutti sähköntuotantomme tulokseen heikentävästi. Vuonna 2023 sähköntuotannon volyymi kasvoi, mutta liikevaihto pieneni edellisvuodesta ollen 43,5 (50,3) miljoonaa euroa. Volyymin kasvu johtui runsaista sateista ja tästä johtuvasta vesivoiman tuotantovolyymin kasvamisesta. Toteutunut liikevoitto oli edellisvuotta pienempi, ollen oli 10,1 miljoonaa euroa (19,0 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnatamme ovat vahvasti sääriippuvaisia, mikä näkyi niin kaukolämpö kuin sähköverkkotoiminnassamme. Keskimääräistä lämpimämpänä toteutunut alkuvuosi 2023 vaikutti lämmön tarpeeseen koko toiminta-alueella, kun taas keskimääräistä kylmempi loppuvuosi tasasi tilannetta. Kaukolämpöliiketoiminnan liikevaihto oli 93,8 (82,9) miljoonaa euroa ollen 13,1 prosenttia vuoden 2022 liikevaihtoa suurempi. Kasvua selittää vuotta 2022 suurempi lämmönmyyntimäärä sekä lähinnä polttoainekustannusten voimakkaan kasvun vuoksi vuoden 2023 alussa toteutettu hinnankorotus. Kaukolämmön liikevoitto vuodelta 2023 oli 11,2 miljoonaa euroa (7,9). Kannattavuutta heikentävät kasvavat kustannukset, kuten polttoaineiden korkeat hinnat. Polttoaineiden kotimaisuusaste energialähteissä ylsi ennätykseensä ollen 97 (93) prosenttia.

Sähköverkkoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 1,9 miljoonaa euroa edellisvuoteen nähden ollen yhteensä 101,4 (99,5) miljoonaa euroa. Tilikauden liikevoitto oli 41,5 miljoonaa euroa (36,8). Liikevaihdon kasvu johtui siitä, että vuonna 2022 asiakkailta jätettiin laskuttamatta joulukuun verkkopalvelun perusmaksut yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa, mikä pienensi vertailuvuoden liikevaihtoa. Investointeja verkkoon tehtiin 46,5 miljoonalla.

Koko Savon Voima -konsernin liikevaihto oli 238,7 (231,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 47,7 (49,0) miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 2,8 prosentin laskua viime vuodesta. Investointeja tehtiin konsernissa kaikkiaan 68 miljoonalla eurolla.

Savon Voiman hallitus esittää yhtiökokoukselle 14 (14) miljoonan euron osingonjakoa omistajakunnille.

Vuoden 2023 tulos

Talouden kehitys (milj. €) 2023 2022 2021
Liikevaihto 238,7 231,7 228,5
Poistot ja arvonalennukset 67,5 70,4 65,2
Liikevoitto 47,7 49,0 48,1
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 47,0 50,8 44,8
Tilikauden voitto 35,0 37,8 32,0
Tunnusluvut (%:a liikevaihdosta)
Liikevoitto 20,0 21,2 21,1
Voitto ennen satunnaisia eriä 19,7 21,9 19,6
Muut tunnusluvut
Oman pääoman tuotto (%) 7,1 8,1 7,2
Sijoitetun pääoman tuotto (%) 4,9 5,0 4,7
Omavaraisuusaste (%) 43,9 41,9 38,7
Maksuvalmius, Quick Ratio 1,0 1,1 1,3
Investoinnit yhteensä (milj. €) 68,0 56,6 56,6
Investoinnit sähkön siirtoon (milj. €) 46,5 42,4 43,3
Investoinnit sähkön tuotantoon (milj. €) 13,9 8,4 4,4
Investoinnit kaukolämpöön (milj. €) 7,2 5,6 8,0
Liittymismaksujen lisäys (milj. €) 0,7 0,9 1,3

Lisätietoa:

Juha Räsänen
Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj
juha.rasanen@savonvoima.fi
P. +358407461220

Mitä uutta?

Hukkalämpö hyödyksi: Savon Voiman ja PKO:n pioneerityössä hukkalämpö siirretään takaisin kaukolämpöverkkoon

Sokos-Vaakuna-korttelin uusilla lämpöpumpuilla voidaan ensi kertaa siirtää hukkalämpöä Savon Voiman Joensuun kaukolämpöverkkoon. Vastaavaa ei ole aiemmin Joensuun yrityskentässä tehty.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakastarinat,
22.4.2024

Etsimme voimalaitosoperaattoreita Joensuun voimalaitokselle

Täydennämme käynnistyvän biohiilituotannon myötä Joensuun voimalaitoksen vuorovahvuutta rekrytoimalla voimalaitosoperaattoreita kolmivuorotyöhön.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
19.4.2024

Haemme teknistä palveluvastaavaa sähköverkkopalvelut-tiimiin

Etsimme liittymä- ja verkkopalvelutiimin toiminnasta vastaavaa asiakassuuntautunutta ja kokenutta teknistä asiantuntijaa Palvelukeskus-yksikköömme.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
18.4.2024

Sähköiset maksumuistutukset käyttöön laskutuksessa

Mikäli unohdat maksaa laskusi eräpäivään mennessä, saat maksumuistutuksen samassa sähköisessä kanavassa, johon olet alkuperäisen laskusi vastaanottanut. Sähköinen maksumuistutus on nopea sekä vaivaton tapa reagoida maksamattomaan laskuun.
Lue lisää

Ajankohtaista,
17.4.2024

Etsimme Savon Voimalle tuotantopäällikköä

Tuotantopäällikkönä johdat kaukolämmön ja sähköntuotannon noin 70 ammattilaisen tuotantotiimiä ja vastaat tehokkaasta toiminnasta sekä tuotannon toimintavarmuudesta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
16.4.2024

Kevään sulamisvesitilanteen ennakoidaan olevan normaali – vesivoimalla keskeinen rooli tulvien hallinnassa

Menneen talven lumen määrä on ollut poikkeuksellisen suuri Savon Voiman alueella, mutta kevään edistymisen myötä on voitu ennakoida, että tulevalle keväälle ei ole luvassa lumien sulamisesta johtuvaa poikkeuksellista kevättulvaa.
Lue lisää

Ajankohtaista,
11.4.2024