Savon Voima satsaa vesivoiman optimoinnin ja säätökyvyn kehitykseen

Julkaistu 7.3.2024

Vesivoimalla on merkittävä rooli Suomen sähköjärjestelmän säädössä ja tasapainotuksessa vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon, kuten tuuli- ja aurinkosähkön lisääntyessä. Savon Voimalla on omaa sähköntuotantoa yhteensä 11 vesivoimalaitoksella ja kolmella sähköä ja lämpöä tuottavalla yhteistuotantolaitoksella. Nämä kaikki tarjoavat säädettävää sähköntuotantoa markkinalle. Ne auttavat tasapainottamaan sähköjärjestelmää muutoin vaihtelevan uusiutuvan energiantuotannon lisänä. Vesivoimalaitoksilla tuotetun sähkön määrä vastaa noin 50 000 kerrostaloasunnon sähköntarvetta.

Savon Voima on satsannut viime aikoina energiantuotannon optimoinnin kehitykseen. Tehdyt kehitystoimenpiteet auttavat Savon Voiman sähköntuotantoa vastaamaan energiajärjestelmän asettamiin kapasiteetti- ja säätötarpeisiin mahdollisimman kilpailukykyisesti sekä tehokkaasti.

– Olemme pilotoineet vesivoimantuotannon tekoälyoptimointia nyt parin vuoden ajan Kiltuan vesivoimalaitoksellamme. Pilotoinnin tulokset ovat olleet positiivisia ja optimointia laajennetaan vuoden 2024 aikana koskemaan koko Nilsiän vesireitin viittä vesivoimalaitosta, kertoo Savon Voiman kaukolämmön ja sähköntuotannon vt. liiketoimintajohtaja Kari Anttonen.

Optimoinnissa käytetty järjestelmä ennustaa voimalaitoksilla tuotantoon käytettävissä olevaa vesimäärää muun muassa sää- ja valumaennusteiden avulla. Yhdistämällä sähkömarkkinaennusteen ja tuotantoon käytettävissä olevan vesimäärän ennusteen, järjestelmä muodostaa optimaalista ajosuunnitelmaa, jonka perusteella vesivoimalaitosten tuotantoa tarjotaan sähkömarkkinoille. Järjestelmän avulla pyritään ajoittamaan laitoksen sähköntuotantoa sähköjärjestelmän kannalta optimaalisille ajankohdille. Näitä ovat esimerkiksi tilanteet, jolloin sähköntarve on sähkömarkkinoilla suurimmillaan, kuten pakkasjaksot tai tuulettomat päivät.

– Lähtökohtana tuotannon optimoinnissa ja vesivoiman tuotannon suunnittelussa on kuitenkin vesistöjen säännöstelyrajojen noudattaminen sekä vesivoimalaitoksen ajojen ympäristövaikutusten minimointi. Vesivoimantuotannon vastuullisuusasiat ovat aina toimintamme lähtökohta, Anttonen täydentää.

Kiltualla kalojen vaeltaminen varmistuu voimalaitoksen ohittavan uoman avulla. Vaelluskalojen elinolosuhteiden parantaminen on Savon Voimalle tärkeää ja Nilsiän vesireitille investoitiin viimeisimpänä kalatiet Juankosken ja Karjalankosken voimalaitoksille vuonna 2020. Lisäksi Joroisissa sijaitsevan Maaveden vesivoimalaitoksen ohittava luonnonmukainen kalannousu-uoma Sysmän ja Maaveden välille valmistuu kesän 2024 aikana. Savon Voima on mukana useissa hankkeissa ja selvityksissä, joiden avulla voidaan varmistaa hyvät vaelluskalojen elinolosuhteet vesivoimantuotannon rinnalla.

Vesivoiman tuotannonoptimoinnin lisäksi Savon Voima selvittää parhaillaan mittavaa sähkövarastoinvestointia Karjalankosken ja Juankosken vesivoimalaitosten yhteyteen.

– Sähkövaraston avulla vesivoimalaitosten säädettävyyttä on mahdollista kehittää edelleen. Tämän avulla sähköntuotantoa voitaisiin tarjota yhä lyhyemmän vasteajan vaativille Fingridin säätömarkkinoille. Sähkövaraston avulla vesivoiman tuotanto olisi entistä kyvykkäämpi vastaamaan nykyisiin ja tulevaisuuden sähköjärjestelmän tasapainotusvaateisiin, Anttonen summaa.

Lue lisää Kiltuan vesivoimalan optimoinnin pilotoinnista: Savon Voima pilotoi tekoälyyn pohjautuvaa ajo-optimointijärjestelmää Kiltuan vesivoimalaitoksella

Ympäristövastuu

Puhdasta sähköntuotantoa

Tuotamme uusiutuvaa, päästötöntä sähköä 11 vesivoimalaitoksellamme. Vastuullisesti, ympäristö ja paikalliset asukkaat huomioiden tuotettu vesivoima on keskeinen osa kestävää energiajärjestelmää.​

Lue lisää vesivoimasta

Lisätietoja:

Kari Anttonen
Liiketoimintajohtaja (vs.), kaukolämpö ja sähköntuotanto
p. 044  723 7562
kari.anttonen(at)savonvoima.fi

Mitä uutta?

Hukkalämpö hyödyksi: Savon Voiman ja PKO:n pioneerityössä hukkalämpö siirretään takaisin kaukolämpöverkkoon

Sokos-Vaakuna-korttelin uusilla lämpöpumpuilla voidaan ensi kertaa siirtää hukkalämpöä Savon Voiman Joensuun kaukolämpöverkkoon. Vastaavaa ei ole aiemmin Joensuun yrityskentässä tehty.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakastarinat,
22.4.2024

Etsimme voimalaitosoperaattoreita Joensuun voimalaitokselle

Täydennämme käynnistyvän biohiilituotannon myötä Joensuun voimalaitoksen vuorovahvuutta rekrytoimalla voimalaitosoperaattoreita kolmivuorotyöhön.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
19.4.2024

Haemme teknistä palveluvastaavaa sähköverkkopalvelut-tiimiin

Etsimme liittymä- ja verkkopalvelutiimin toiminnasta vastaavaa asiakassuuntautunutta ja kokenutta teknistä asiantuntijaa Palvelukeskus-yksikköömme.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
18.4.2024

Sähköiset maksumuistutukset käyttöön laskutuksessa

Mikäli unohdat maksaa laskusi eräpäivään mennessä, saat maksumuistutuksen samassa sähköisessä kanavassa, johon olet alkuperäisen laskusi vastaanottanut. Sähköinen maksumuistutus on nopea sekä vaivaton tapa reagoida maksamattomaan laskuun.
Lue lisää

Ajankohtaista,
17.4.2024

Etsimme Savon Voimalle tuotantopäällikköä

Tuotantopäällikkönä johdat kaukolämmön ja sähköntuotannon noin 70 ammattilaisen tuotantotiimiä ja vastaat tehokkaasta toiminnasta sekä tuotannon toimintavarmuudesta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
16.4.2024

Kevään sulamisvesitilanteen ennakoidaan olevan normaali – vesivoimalla keskeinen rooli tulvien hallinnassa

Menneen talven lumen määrä on ollut poikkeuksellisen suuri Savon Voiman alueella, mutta kevään edistymisen myötä on voitu ennakoida, että tulevalle keväälle ei ole luvassa lumien sulamisesta johtuvaa poikkeuksellista kevättulvaa.
Lue lisää

Ajankohtaista,
11.4.2024