Savon Voiman verkkoalueen ensimmäinen teollisen mittaluokan aurinkovoimala rakentui Joroisiin

Julkaistu 13.7.2023

Aurinkosähkön suosio on edelleen voimakkaassa kasvussa. Siitä kertoo se, että esimerkiksi Savon Voima Verkon toiminta-alueella on tänä vuonna liitetty sähköverkkoon pieniä, omakotiluokan aurinkovoimaloita noin 160 prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Tätäkin merkittävämpi lisäys alueen aurinkosähkötuotantoon toteutui Ilmatar Energy Oy:n rakennettua Joroisten lentoaseman alueelle teollisen kokoluokan voimalan, jonka kaupallinen sähköntuotanto on juuri alkamassa.

Ilmatar Energy Oy on rakentanut Joroisten lentokenttäalueelle noin 8 000 etelään suunnatusta aurinkopaneelista ja kokonaisuuteen liittyvistä muista komponenteista koostuvan puhtaan energian voimalaitoksen. Pinta-alaltaan voimala on noin kuusi hehtaaria ja sähköntuotannon maksimiteho on 5 MWp. Vuodessa tämän kokoluokan yksikkö tuottaa sähköä noin viisi miljoonaa kilowattituntia ja se vastaa karkeasti 250 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkäyttöä (20 000 kwh/vuosi).

Ilmatar on lähes kymmenen vuoden ajan rakentanut tuulivoimaa eri puolelle Suomea. Joroisten hanke on yrityksen ensimmäinen aurinkosähköön pohjautuva toteutus, mutta jatkoa lienee luvassa. Joroisiin on kaavailtu myös toista aurinkovoimakohdetta – Huutokoskella voimalan kokoluokka olisi pinta-alaltaan noin 80 hehtaaria ja sähköntuotantokapasiteetti lähes kymmenkertainen Lentokentän voimalaan verrattuna.

– Mielestäni nyt alamme aurinkosähkön osalla olla siinä pisteessä, että sen merkitys puhtaan sähköntuotannon lähteenä Suomessa tulee voimakkaasti kasvamaan. Voidaan puhua eräänlaisesta murroksesta, jossa taloudelliset perusteet ovat muuttumassa pääasiallisiksi ajureiksi uusien projektien käynnistymisissä. Aurinkovoimaloissa peruskonsepti on helposti monistettavissa ja myös kokoluokat skaalautuvat ongelmitta kunkin projektin tarpeiden mukaisesti, toteaa Ilmatar Energy Oy:n projektipäällikkö Tuomas Lapp.

Ilmattaren Project Manager Tuomas Lapp (oik) sekä Junior Project Controller Jani Rantala

– Tämä oli meille ensimmäinen aurinkopuistohanke ja jo lähtökohtaisesti näissä pilottiprojekteissa on hyvä varautua siihen, että yllätyksiä tulee vastaan ja suunnitelmia joudutaan matkan varrella muuttamaan. Samalla myös opimme uutta ja kehitämme projektien toteuttamisen toimintamallia tulevien hankkeiden tarpeisiin.

Asennustyöt ovat sinänsä helppoja ja sähköteknisesti järjestelmä on yksinkertainen. Siirryttäessä kertaluokkaa suurempiin hankkeisiin on työmaan sisälogistiikka ja sen kontrolloiminen suuressa roolissa. Asennettavien ja kytkettävien komponenttien määrä on niin suuri, että logistinen suunnittelu on tehtävä hyvin. Aurinkovoimala on tuulivoimalan rakentamiseen verrattuna paljon enemmän työvoimaa tarvitseva, joten ammattitaitoisen työvoiman saanti näihin hankkeisiin voi aiheuttaa haasteita.

Osa paneeleista on kaksipuoleisia eli myös paneelin taustapuolella on kenno näkyvissä ja näin voidaan hyödyntää myös esimerkiksi keväällä lumen pinnasta heijastuvaa aurinkoenergiaa. Kaikki voimalan paneelit ovat kooltaan vakiopaneeleja suurempia.

– Meillä voimalaprojekteja viedään eteenpäin aina kiinteässä yhteistyössä paikallisten sähköverkkoyhtiöiden kanssa. Joroisissa verkkoyhtiökumppanina on ollut Savon Voima Verkko ja heidän kanssaan yhteistyö on sujunut kokonaisuudessaan erittäin hyvin. Heillekin tämä on ollut ensimmäinen tämän kokoluokan aurinkosähköhanke, ja kun suhtautuminen asioiden eteenpäinviemiseen ja tahtotila hyvästä lopputuloksesta oli meillä molemmilla yhtenevä, niin se loi hyvän ja innostavan ilmapiirin ja edesauttoi projektin ”lupsakkaa” etenemistä, toteaa Lapp.

Mitä uutta?

Savon Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2023: Toimintaympäristön heikentyneet näkymät haastavat kannattavuutta 

Konsernin liikevaihto oli 147,7 miljoonaa euroa ja pieneni edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 0,5 %.  Konsernin liikevoitto oli 33,9 miljoonaa euroa ja kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 2,7 %.  
Lue lisää

Ajankohtaista,
29.9.2023

Iisalmen voimalaitoksella käyttöönotetaan uudet polttoaineenkäsittely- ja näytteenottolaitokset

Savon Voiman Iisalmen Parkatin voimalaitoksella tehdyt mittavat investoinnit kiinteän polttoaineenkäsittelyyn ja -näytteenottoon liittyen ovat edenneet käyttöönottovaiheeseen.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö,
28.9.2023

Suunnittele lisäeristäminen hyvin ja rakennuksen ehdoilla

Yläpohjan eristäminen on järkevä tapa pienentää energiakuluja. Hyvä suunnittelu on tärkeää. Aina kannattaa tutustua oman rakennuksen toimintaan ja rakenteisiin kunnolla ja tehdä päätökset niiden mukaan.
Lue lisää

Energiaa säästämässä,
20.9.2023

Sähköasemasaneerauksesta johtuvat jakeluverkon poikkeusjärjestelyt lisäävät sähkökatkoherkkyyttä Pielaveden ja Kiuruveden alueilla lokakuun puolelle

Savon Voiman sähköasemasaneerauksesta johtuvat jakeluverkon poikkeusjärjestelyt lisäävät sähkökatkoherkkyyttä Pielaveden ja Kiuruveden alueilla lokakuun puolelle. Rakentamisen yhteydessä sähköä ohjataan varasyöttöjen varaan, mikä lisää sähkökatkoherkkyyttä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
19.9.2023

Sonkajärvellä pilotoidaan sähköverkon kuntotarkastusta dronella

Savon Voima Verkko Oy sekä Insplan Oy pilotoivat dronella tehtävää keskijänniteverkon kuntotarkastusta
Lue lisää

Ajankohtaista,
15.9.2023

Väppi-sovellusta kehitetään asiakasnäkökulmasta

Savon Voiman, Väreen sekä Kuopion Energian yhdessä asiakkailleen tarjoama Väppi-energiasovellus on jatkuvasti kehittyvä asiakasrajapinta.
Lue lisää

Blogi, Kaukolämpö, Sähkö,
15.9.2023