Kaukolämpö skaalautuu yrityksen kasvun mukana

Julkaistu 26.3.2024

Pieksämäen Naarajärvellä sijaitseva raskaan kuljetuskaluston päälirakenteita valmistava Piako Oy on laajentanut toimintaansa voimakkaasti viime vuosina. Liikevaihtoaan yritys on kyennyt kasvattamaan kilpaillulla alalla jatkuvasti jo yli kymmenen vuoden ajan. Tällä hetkellä yritys työllistää yli 70 henkilöä ja toimittaa tuotteita kaikkiin pohjoismaihin. Yhtiö siirtyi kaukolämpöön vuonna 2022.

Piako Oy:n toimitusjohtaja Harri Kovanen toimii perheyrityksen vetovastuussa nyt toisessa sukupolvessa. Vuonna 1984 Harrin isän Jukka Kovasen perustama yritys on aina valmistanut paketti- ja kuorma-autojen umpikoreja, ja avolavarakenteita sekä toteuttanut muita metallitöitä. Tänä päivän Piako on erikoistunut laadukkaisiin ja älykkäisiin päälirakenteisiin.

Yrityksen periaatteena on jatkuva parantaminen niin tuotteiden kuin toiminnan osalta. Valmistuksen läpimenoaikoja yritys pyrkii lyhentämään toteuttamalla eri valmistuksen osa-alueet omissa tiloissa. Viimeisimpinä uudistuksina Piako Oy:lle on rakennettu kerroslevyjen valmistuslinja, ja muutenkin yrityksen tuotantotiloja remontoidaan ja päivitetään jatkuvasti tuotannon tarpeiden sekä tulevaisuuden vaatimusten mukaan.

Piako Oy on erikoistunut laadukkaisiin ja älykkäisiin raskaan kaluston päälirakenteisiin.

Kasvua tukemaan yritys tarvitsi helposti skaalautuvan sekä kustannustehokkaan lämmitysratkaisun. Tähän Savon Voiman kaukolämpö tarjosi luontevan ratkaisun, josta lämmitystehoa on mahdollista saada hyödynnettäväksi helposti eri prosessien vaatimusten mukaan sekä lisälämmityspotentiaalia löytyy vaivattomasti, mikäli tiloja täytyy tulevaisuudessa edelleen laajentaa. Tällä hetkellä Piako Oy:llä on kaukolämmön piirissä noin 7000 m2 lämmitettyjä tiloja.

Kaukolämpöön siirtyminen vaivattomasti

Piako Oy:llä uuteen lämmitysratkaisuun siirryttiin luontevasti uusien lisätuotantotilojen rakentamisen yhteydessä. Tuolloin yritys kartoitti seuraavaa mahdollista lämmitysratkaisua ja päätyi kaukolämpöön sen saatavuuden sekä helppouden ansiosta.

– Savon Voiman kaukolämmön selkeät edut ovat meille sen luotettavuus sekä skaalautuvuus, Piako Oy:n toimitusjohtaja Harri Kovanen kertoo.

– Tehoa kaukolämmöstä on mahdollista saada tarpeen vaatiessa enemmänkin, joten se puoltaa hyvin nyt tehtyä valintaa. Yrityksellämme on tässä suhteessa hyvin mahdollisuuksia laajentua entisestään ja kasvattaa esimerkiksi tuotantotilojen kokoa. Kasvutilanteessa tarvitaan vain pienet muutokset lämmönjakolaitteistoon sekä tuotantotilan lämmönvaihtimet, mikä on merkittävä kilpailuetu verrattuna esimerkiksi maalämpö- tai öljylämmitysjärjestelmän kapasiteetin kasvatukseen, Harri Kovanen perustelee.

Savon Voiman kaukolämpö tuotetaan Pieksämäen alueella Kutteritien sähköä ja lämpöä tuottavassa CHP-voimalaitoksessa. Voimalaitoksessa polttoaineena käytetään uusiutuvaa puuhaketta. Kaukolämmön kapasiteetin riittävyys alueella varmistetaan lisäksi useilla pienemmillä kaukolämpöverkon varrella olevilla varavoimalaitoksilla.

Piako Oy:n toimitusjohtaja Harri Kovanen

– Kaukolämmön käyttöönotto oli meille varsin mutkaton prosessi ja lisäksi kaukolämpöjärjestelmä kokonaisuutena oli kustannustehokas investointi verrattuna esimerkiksi maalämpöjärjestelmään. Nyt asennetut laitteet ovat suhteellisen yksinkertaisia ja lämmönsaannin varmuus on erityisen hyvä. Lisäksi laitteiston arvonalenema on marginaalinen verrattuna maalämpölaitteisiin, ja riski investoinnille on näin ollen myös huomattavasti pienempi, Kovanen kertoo.

Piako Oy:llä on kaksi lämpöliittymää, joista ensimmäinen kytkettiin vuonna 2022 uudisrakennuksen valmistumisen myötä. Liittymän rakentamisen urakoitsijana toiminut Siilinjärveläinen KoneNeliö Oy saa Kovaselta kiitosta, koska he olivat ehdottaneet myös toisen liittymän kaivamista samalla kertaa yrityksen vanhan liiketilan lämmitystarpeita huomioiden.

– Tuolloin vanhan tuotantotilamme lämmitysratkaisu oli vielä öljylämmitys, mutta pian uuden tuotantotilan lämmityksen alettua toimimaan kaukolämmöllä tulimme siihen tulokseen, että on järkevää siirtää myös vanha tuotantotila kaukolämmön piiriin. Nyt kaikkien tilojen lämpötilojen säätäminen on helppoa ja tarkkaa, ja lämpötiloja voidaan säätää jopa asteen tarkkuudella, kuvailee Kovanen.

Raportoinnista etua liiketoimintaan

Savon Voima kaukolämmön yrityksille tuottama lämmön kulutuksen ja lämmityksessä syntyneiden hiilidioksidipäästöjen raportointipalvelu on Kovasen mukaan hyödyllinen asia. Piako Oy:llä on itsellään tarve tuottaa osalle asiakkaistaan tietoa tuotteiden valmistuksen hiilidioksidipäästöistä, joten Savon Voiman tuottaman lämmityksen osuus on mahdollista laskea mukaan raportin kautta.

– Lisäksi on hienoa, että Savon Voima tarjoaa yrityksille mahdollisuuden hankkia lisätuotteena alkuperätakuilla varmistettua täysin hiilineutraalia lämmitysenergiaa Kauko Vihreä -tuotteen muodossa, Kovanen kertoo.

Laadukkaalla kulutustietojen raportoinnilla on mahdollisuus seurata lämmitysenergian käyttöä, ja näin myös kiinteistöjen toimintaa. Savon Voima tarjoaa raportointipalvelujen lisäksi kaikille asiakkailleen ilmaisen Väppi-palvelun, jossa niin kaukolämmön kuin sähkön kulutustiedot ovat käden ulottuvilla. Väppi-palvelussa on mahdollista asettaa lämmitykseen tai sähkönkulutukseen reagoivia häiriö- ja kulutusvahteja, jotka voivat olla kallisarvoinen apu esimerkiksi kulutuspoikkeamien havaitsemisessa.

Tulevaisuus näyttää valoisalta

Piako Oy valmistaa tällä hetkellä noin 300 valmista tuotetta eli raskaan kaluston päälirakennetta vuodessa. Yhdelle tuotteelle keskimääräinen toimitusaika on noin kuusi viikkoa, johon sisältyy kaikki niin suunnittelusta osien valmistukseen, kokoonpanoon kuin katsastukseen saakka.

– Meidän vahvuuksiamme ovat tuotteiden räätälöitävyys ja suuri omajalostusaste. Näin saadaan asiakkaalle toteutettua vaativiakin ratkaisuja kilpailukykyisesti ja joustavasti. Tällä hetkellä näkymät ovat hyvät ja tulevaisuudessa näen Piako Oy:n edelleen kasvavana pieksämäkeläisenä yrityksenä ja työllistäjänä, Kovanen kiteyttää.

Lisätietoa: www.piako.fi

Verkon varrelta -juttusarjassa nostamme parrasvaloihin mielenkiintoisia henkilöitä ja asiakastarinoita yksityis- ja yritysasiakkaidemme joukosta. Jutuissa tuomme esille asiakkaidemme ajatuksia energian käytöstä ja siitä, millaista on olla verkkopalvelu- tai kaukolämpöasiakkaana.

Mitä uutta?

Hukkalämpö hyödyksi: Savon Voiman ja PKO:n pioneerityössä hukkalämpö siirretään takaisin kaukolämpöverkkoon

Sokos-Vaakuna-korttelin uusilla lämpöpumpuilla voidaan ensi kertaa siirtää hukkalämpöä Savon Voiman Joensuun kaukolämpöverkkoon. Vastaavaa ei ole aiemmin Joensuun yrityskentässä tehty.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakastarinat,
22.4.2024

Etsimme voimalaitosoperaattoreita Joensuun voimalaitokselle

Täydennämme käynnistyvän biohiilituotannon myötä Joensuun voimalaitoksen vuorovahvuutta rekrytoimalla voimalaitosoperaattoreita kolmivuorotyöhön.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
19.4.2024

Haemme teknistä palveluvastaavaa sähköverkkopalvelut-tiimiin

Etsimme liittymä- ja verkkopalvelutiimin toiminnasta vastaavaa asiakassuuntautunutta ja kokenutta teknistä asiantuntijaa Palvelukeskus-yksikköömme.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
18.4.2024

Sähköiset maksumuistutukset käyttöön laskutuksessa

Mikäli unohdat maksaa laskusi eräpäivään mennessä, saat maksumuistutuksen samassa sähköisessä kanavassa, johon olet alkuperäisen laskusi vastaanottanut. Sähköinen maksumuistutus on nopea sekä vaivaton tapa reagoida maksamattomaan laskuun.
Lue lisää

Ajankohtaista,
17.4.2024

Etsimme Savon Voimalle tuotantopäällikköä

Tuotantopäällikkönä johdat kaukolämmön ja sähköntuotannon noin 70 ammattilaisen tuotantotiimiä ja vastaat tehokkaasta toiminnasta sekä tuotannon toimintavarmuudesta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
16.4.2024

Kevään sulamisvesitilanteen ennakoidaan olevan normaali – vesivoimalla keskeinen rooli tulvien hallinnassa

Menneen talven lumen määrä on ollut poikkeuksellisen suuri Savon Voiman alueella, mutta kevään edistymisen myötä on voitu ennakoida, että tulevalle keväälle ei ole luvassa lumien sulamisesta johtuvaa poikkeuksellista kevättulvaa.
Lue lisää

Ajankohtaista,
11.4.2024